[[suggestion]]
Ressursbank "Bærekraft" 5.-7.trinn
Ressursbank "Bærekraft" 5.-7.trinn
Foto: Eivind Oskarson/FN-sambandet
Fag:
KRLE / Religion og etikk, Matematikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
5-7 trinn
Tema:
Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, Klima og miljø, Menneskerettigheter
Tidsbruk:
Varierende
Forberedelser:
Tverrfaglig

Ressursbanken er et tverrfaglig undervisningsopplegg med en helhetlig tilnærming til bærekraftig utvikling. Opplegget inneholder animasjonsfilmer og læringsaktiviteter tilpasset kompetansemål i KRLE, matematikk, naturfag, norsk og samfunnsfag. Opplegget er utviklet av FN-Sambandet og UNICEF Norge i samarbeid med lærere og elever på mellomtrinnet i barneskolen. Les mer om samarbeidet her

Mål med oppgavene

Undervisningsopplegget "Bærekraft" består av sju tverrfaglige læringsaktiviteter. Aktivitetene kan brukes samlet eller enkeltvis. Oppgavene innebærer blant annet:

 • Begrepsinnlæring og kontekstuell forståelse.
 • Øvelse i å formulere egne tanker, innlæring av nye ord og begreper er en sentral del. Elevene gis mulighet til å ta ordet, lytte til andre, bygge videre på det andre sier, stille spørsmål og bringe diskusjonene videre. Derfor inneholder flere av læringsaktivitetene kun forslag til fasit.
 • Læringsaktiviteter som aktiviserer elevene og utfordrer deres fantasi og skaperevne, oppmuntrer til tverrfaglig samarbeid og å gi helhetlig kunnskap.
 • Egne lærerveiledninger med forklaringer, metodetips, instruksjoner og forslag til tilpasning og differensiering.
 • En egen ordliste med nøkkelbegreper knyttet til bærekraftig utvikling som kan være nyttig å bruke gjennom hele opplegget.

Oppgaver

 • En inspirerende og morsom start til undervisningen om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål.

  Fag: Norsk, samfunnsfag, Klassetrinn: 5-7 trinn, Aktivitet: film, klassesamtale, oppgaver og quiz, Tid: 60 - 90 minutter

 • Undervisningsopplegget skal gi elevene en forståelse av hvor viktig utdanning er for bærekraftig utvikling. Elevene blir kjent med prinsippene for barnevennlige skoler og skal, gjennom en bildeoppgave, prioritere ulike tiltak for at en skole skal bli barnevennlig. Aktiviteten legger opp til samtale og refleksjon.

  Fag: Norsk , naturfag , samfunnsfag Tid: 2 x 45 minutter, Aktivitet: Gruppearbeid, klassesamtale og skriveopgave

 • Dette er en aktivitet som tar utgangspunkt i virkelige eksempler på bærekraftig utvikling i Brasil. Målet er at elevene gjennom bilder skal utforske og diskutere eksempler på bærekraftig utvikling. 

  Fag: Naturfag, Norsk, Samfunnsfag, Tid: 2 x 45 minutter, Aktivitet:Gruppeøvelse med bilder, klassesamtale

   

 • Matematikkoppgaver om befolkningsvekst, klima, levesett og bærekraftig utvikling.

  Fag: Matematikk, Samfunnsfag, Klassetrinn:5-7 trinn, Tid: Fleksibelt Aktivitet: Oppgaver innen å lese og forstå statistikk, regne med tid, geometri og måleenheter.

   

 • Loop er en enkel, morsom og aktiviserende kortlek for å trene på begreper knyttet til bærekraft.

  Fag: Naturfag, Samfunnsfag, Norsk, Tid: 45 minutter, Aktivitet: Spill og kortlek for å lære begreper, klasseaktivitet

   

 • Dette opplegget går ut på utvikle et felles ordforråd om bærekraftig utvikling gjennom en øvelse som går ut på å finne det bildet som skiller seg ut.

  Fag: Naturfag, Samfunnsfag, Norsk, Tid: 45 minutter, Aktivitet: Spill og kortlek for å lære begreper, klasseaktivitet

   

 • Forbudte ord gir elevene god trening i å øve på faglige begreper på en morsom og lekpreget måte.

  Fag: Naturfag, Samfunnsfag, Norsk, Tid: 45 minutter, Aktivitet: Spill og kortlek for å lære begreper, klasseaktivitet

Flere ressurser

Stikkord

 • FN-skole
 • læringsaktiviteter
 • omvendt undervisning
 • tverrfaglig undervisning

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Madeleine Hesstvedt Solstad

Rådgiver (Viken, Oslo og Innlandet) +47 98 45 83 37

Abonner på nyhetsbrev: