[[suggestion]]
Sammenlign land

Sammenlign verdens land

sammenlign med

Areal

Norge no

385 178 km2

  • Norge i rødt
  • India i blått

India in

3 287 259 km2

India er 8,53 ganger større enn Norge

Befolkning

Innbyggere

5 511 372

mennesker i Norge

1 406 631 781

mennesker i India

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

1 6
1,7
barn per kvinne i Norge
1 2 0
2,1
barn per kvinne i India

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2
2
barn dør per 1000 levendefødte i Norge
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
31 32 33
33
barn dør per 1000 levendefødte i India

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

Ingen statistikk tilgjengelig
79 201
BNP per innbygger i PPP-dollar i Norge
2
7 334
BNP per innbygger i PPP-dollar i India

Menneskelig utvikling

Hvilken plass kommer landet på når en ser på utdanning, helse og økonomi?

19
2 av 188
Human Develompent Index for Norge
12
129 av 188
Human Develompent Index for India

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

1 5 3 4 5
6 7 8 9 10
1,5
av 10 personer er underernærte i India

Klima

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

1 2 3 4 5 6 6
6,72
tonn CO2-utslipp per person i Norge
1 7
1,80
tonn CO2-utslipp per person i India

Økologiske fotavtrykk

Hvis alle mennesker skulle hatt samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i landet, hvor mange jordkloder ville vi trengt?

1 2 3 3
3,4
jordkloder i Norge
6
0,7
jordkloder i India

Helse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7
9,7
av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Norge
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
8,9
av 10 barn er vaksinert mot meslinger i India

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9
9,9
av 10 personer har tilgang til rent vann i Norge

Utdanning

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

1 2 3 4 5
6 7 4 9 10
7,4
av 10 personer over 15 år kan lese og skrive i India

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14
14
er forventet antall år i skolen i Norge
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11
11
er forventet antall år i skolen i India

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

0
0,016
GII-indeksen i Norge
5
0,490
GII-indeksen i India

*Skalaen går mellom 0 (fullstendig likhet) og 1 (fullstendig ulikhet)

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

5 2 3 4 5
6 7 8 9 10
0,5
av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i Norge
6 2 3 4 5
6 7 8 9 10
0,6
av 10 arbeidsdyktige personer står uten jobb i India

Abonner på nyhetsbrev: