[[suggestion]]
WHO: Mange med nedsatt funksjonsevne dør for tidlig på grunn av helseulikheter

Mange funksjonshemmede dør tidligere – noen opptil tjue år tidligere – enn befolkningen generelt, og flere er i faresonen, med dobbelt så stor risiko for å utvikle en rekke helsetilstander. Det forteller WHOs tekniske leder for sensoriske funksjoner, Darryl Barrett, på en pressekonferanse i Genève.

Rapporten «Global report on health equity for persons with disabilities», som ble publisert like før den internasjonale dagen for funksjonshemmede, viser at selv om det er gjort fremskritt de siste årene, er systematiske og vedvarende helseforskjeller fortsatt et problem. Mange personer med funksjonshemminger står overfor en økt risiko for å utvikle kroniske lidelser.

— Det er også en høyere forekomst av sykdommer som tuberkulose, diabetes, hjerneslag, seksuelt overførbare infeksjoner og kardiovaskulære problemer blant personer med nedsatt funksjonsevne, sier Barrett.

Utilstrekkelige helsetjenester

— Helsesystemer bør lindre utfordringene mennesker med funksjonshemminger møter, ikke legge til flere, sier WHOs generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Han forteller at rapporten kaster lys over ulikhetene mennesker med nedsatt funksjonsevne møter når de prøver å få tilgang til omsorgen de trenger.

— WHO er forpliktet til å støtte land med veiledningen og verktøyene de trenger for å sikre at alle mennesker med nedsatt funksjonsevne har tilgang til helsetjenester av høy kvalitet, sier han.

Ifølge WHO kan ikke forskjellene forklares av underliggende helsetilstander og -svekkelser, men derimot av urettferdige faktorer som utilgjengelig helsehjelp eller manglende hensyn til personer med funksjonshemming under helsekriser.

1,3 milliarder med «betydelig funksjonshemming»

Rapporten viser også nye globale prevalensestimater. Rundt 16 prosent av befolkningen, eller 1,3 milliarder mennesker, har «betydelig funksjonshemming». 

— Det tilsvarer omtrent 1 av 6 av oss, poengterer Barrett.

Anslagsvis 80 prosent av de med nedsatt funksjonsevne bor i lav- og mellominntektsland, der helsetjenester er begrenset. Det gjør det utfordrende å håndtere helseulikheter. WHO understreker imidlertid at selv med begrensede ressurser, kan mye oppnås.

Behov for akutte tiltak

Rapporten anbefaler 40 ulike tiltak for myndigheter, fra å ta tak i fysisk infrastruktur til opplæring av helsepersonell.

— Negativ holdning eller manglende kompetanse blant helsearbeidere, kan ha en innvirkning på helseresultatene til personer med funksjonshemming, sier Barrett.

Han understreker behovet for akutte tiltak for å møte ulikhetene:

— Når regjeringer ser på opplæring av helsepersonell, er det viktig at de inkluderer funksjonshemming som en del av opplæringen og utdanningen, slik at arbeidsstyrken er trygg og kompetent til å kunne håndtere det den trenger å forholde seg til.

Ifølge rapporten er investeringer i helsetjenester tilrettelagt for funksjonshemmede kostnadseffektivt: WHO beregner at regjeringer kan forvente en avkastning på rundt 10 dollar for hver dollar som investeres i forebygging av ikke-smittsomme sykdommer blant funksjonshemmede.

Saken er hentet fra UN News.

 

Flere nyheter fra WHO:

Stikkord

  • FN
  • funksjonshemmede
  • helserapport
  • Verdens helseorganisasjon
  • WHO-rapport

Abonner på nyhetsbrev: