[[suggestion]]
WHO: Ny veileder skal bidra til bedre perinatal psykisk helse

Livsendrende øyeblikk, som graviditet, fødsel og tidlig foreldreskap, kan utløse stress hos kvinner. Det kan føre til en periode med dårlig mental helse, eller til en forverring av tidligere psykiske lidelser.

Det forteller Verdens helseorganisasjon, som nylig lanserte en ny veileder for helsemyndigheter verden over.

— Nesten én av fem kvinner vil oppleve psykiske plager under svangerskap eller første året etter fødsel, sier WHO.

Blant kvinner med perinatale psykiske lidelser (psykiske lidelser under svangerskap og første året etter fødsel, red.anm.), vil rundt 20 prosent oppleve selvmordstanker eller påføre seg selv skader, ifølge WHO. 

Skal gi bedre kvalitet i helsetjenesten

WHOs nye veileder for integrering av perinatal psykisk helse i mor-barn-helsetjenester, skal dekke det de beskriver som et «behandlingsgap» i dagens helsevesen. Det finnes få underspesialister i psykiatri eller psykologi som dekker tiden før, under og etter en fødsel.

— Ved å veilede helsepersonell til å identifisere symptomer og tilby riktig behandling under rutinemessige konsultasjoner i den perinatale fasen, kan de fylle behandlingsgapet i helsetjenesten, og forbedre psykiske og fysiske helseutfall for kvinner og deres barn, sier WHO.

Et hovedmål for veilederen, er å skape et respektfullt og omsorgsfullt miljø – fritt for stigmatisering – der kvinner føler seg trygge nok til å diskutere eventuelle vansker de opplever.

— På den måten kan vi forbedre kvaliteten i helsetjenesten for kvinner og barn, konkluderer WHO.

Kultursensitiv veiledning

Den nye veilederen skisserer en evidensbasert tilnærming, som beskriver hvordan beslutningstakere, ledere og helsepersonell, kan utvikle og opprettholde integrerte psykiske helsetjenester av høy kvalitet, for kvinner i den perinatale perioden. Den inneholder også veikart med konkrete verktøy innenfor de ulike temaene.

I tillegg er det lagt vekt på at måten helsepersonell reagerer på, skal være «tilpasset lokal og kulturell kontekst.» I utformingen av den nye veilederen, ble derfor også lærere og religiøse ledere konsultert. Retningslinjene de har utformet, skal være «gjennomførbare og akseptable for samfunnet.»

Guide for integrering

En effektiv integrering krever ifølge WHO et «kjerneteam» som kan overvåke og vurdere virkningen, en situasjonsanalyse samt en behovsvurdering som kan identifisere gjennomførbare måter å møte kvinners behov på, i den perinatale fasen. I tillegg må det gis tilstrekkelig opplæring og veiledning av arbeidsstyrken.

Helseorganisasjonen understreker samtidig at den nye veilederen skal utfylle tidligere publiserte retningslinjer: 

— Selv om veilederen gir spesifikk informasjon om perinatal psykisk helse, er den utviklet for å brukes sammen med WHOs andre ressurser for å fremme, forebygge og behandle psykiske helseplager, inkludert WHOS anbefalinger for helse- og omsorgstjenester for mødre og nyfødte og WHOs veileder for forbedring av tidlig barndomsutvikling.

 

Flere nyheter fra WHO:

Stikkord

  • kvinnehelse
  • perinatal psykisk helse
  • psykisk helse
  • Verdens helseorganisasjon
  • WHO

Abonner på nyhetsbrev: