[[suggestion]]
WHO-rapport: Ikke-smittsomme sykdommer tar flest liv i verden

Rapporten ble lansert onsdag denne uken, sammen med en ny dataportal som samler all data og statistikk WHO har om ikke-smittsomme sykdommer.

Begge ble sluppet på sidelinjen av den 77. sesjonen av FNs generalforsamling, på et arrangement arrangert av Verdens helseorganisasjon og Bloomberg Philanthropies.

Nøkkelfunn i rapporten

Ikke-smittsomme sykdommer (noncommunicable diseases; NCD) utgjør en av de største helse- og samfunnsutfordringene i dette århundret, ifølge WHO. 

De viktigste blant dem er hjerte- og karsykdommer (som hjerteinfarkt og hjerneslag), kreft, diabetes og kroniske luftveissykdommer samt psykiske lidelser. Sammen står de for nesten tre fjerdedeler av dødsfallene i verden.

Hvert år dør 17 millioner mennesker under 70 år av ikke-smittsomme sykdommer. 86 prosent av dem bor i lav- og mellominntektsland. Mange av disse tidlige dødsfallene kan unngås, men mangel på bevissthet rundt temaet, gjør at det ikke iverksettes gode nok tiltak, ifølge WHO.

Landsspesifikke data

den nye dataportalen deler WHO statistikk, risikofaktorer og helsepolitiske tiltak, fra 194 land, for å vise mønstre og trender. Portalen gir mulighet til å sammenligne data på tvers av nasjoner og/eller innenfor geografiske regioner, og til å utforske data om spesifikke sykdommer – sammen med viktige risikofaktorer.

I Norge er det estimert at 87 prosent av alle dødsfall er knyttet til NCD-sykdommer. Sjansen for å dø tidlig av en ikke-smittsom sykdom, er imidlertid bare 9 prosent. Se alle tallene for Norge her.

Vil iverksette hastetiltak

— Rapporten er en påminnelse om omfanget av trusselen ikke-smittsomme sykdommer utgjør, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus, under lanseringen.

Han oppfordret samtidig globale ledere til å iverksette hastetiltak mot NCD-sykdommer.

— Det finnes kostnadseffektive og globalt anvendelige NCD-strategier som hvert land, uansett inntektsnivå, kan og bør ta i bruk, for å redde liv og spare penger, understreket han.

For å fremskynde handlingen, fornyet han den toårige utnevnelsen av Michael R. Bloomberg som WHOs globale ambassadør for ikke-smittsomme sykdommer og skader. 

Riktig tidspunkt

Per dags dato er det bare en håndfull land som er i rute for å nå FNs bærekraftsmål 3: «God helse og livskvalitet» – å redusere prematur dødelighet forårsaket av ikke-smittsomme sykdommer med en tredjedel innen år 2030, gjennom forebygging og behandling.

Dette til tross for at ikke-smittsomme sykdommer befinner seg i kjernen av bærekraftig utvikling: Målene om forebygging og behandling av NCD-er, er en ypperlig mulighet for investeringer som kan gi stor økonomisk vekst i lav- og mellominntektsland, skriver UN News.

På det som kan betegnes som et kritisk tidspunkt for folkehelsen, fremhever WHO at informasjonen fra den nye rapporten gir en sjanse til å løse problemet, og investere mer i forebygging:

— Å investere 18 milliarder dollar i året, i alle lav- og mellominntektsland, kan generere netto økonomiske fordeler på 2,7 billioner dollar innen 2030.

Les hele rapporten her.

 

Å forebygge NCD-sykdommer er nøkkelen til å nå en rekke bærekraftsmål:

 

Bærekraftsmål 1: «Utrydde fattigdom»
Fattigdom og ikke-smittsomme sykdommer er nært tilknyttet.

Bærekraftsmål 2: «Utrydde sult»
Å utrydde alle former for feilernæring, inkluderer også forebygging av fedme og overvekt.

Bærekraftmål 3: «God helse og livskvalitet»
Universell helsedekning kan ikke oppnås uten at vi også forebygger og behandler ikke-smittsomme sykdommer.

Bærekraftsmål 4: «God utdanning»
Utdanning øker forståelsen av helse- og risikofaktorer, og skolemiljøet kan i seg selv utformes for å fremme god helse og trivsel.

Bærekraftsmål 5: «Likestilling mellom kjønnene»
Kjønn påvirker menneskers risiko for å utvikle eller dø av en ikke-smittsom sykdom. Menn og kvinner er eksponert for ulike risikofaktorer, og samhandler med helsesystemet på helt forskjellige måter.

Bærekraftsmål 10: «Mindre ulikhet»
Både innenfor og på tvers av land betyr ulikhet at lavinntektsgrupper ofte blir uforholdsmessig påvirket av ikke-smittsomme sykdommer og risikofaktorer.

Bærekraftsmål 11: «Bærekraftige byer og lokalsamfunn»
Mer enn halvparten av verdens befolkning bor nå i byer, som kan utformes for å gjøre det enklere å leve et bærekraftig og sunt liv.

Bærekraftsmål 12: «Ansvarlig forbruk og produksjon»
Ikke-bærekraftige matsystemer er en byrde for både kloden og folkehelsen.

Det er flere lenker mellom bærekraftsmålene og ikke-smittsomme sykdommer, men dette oppsummerer de viktigste.

Kilde: WHOFlere nyheter fra WHO:

Stikkord

  • FN-rapport
  • helse
  • ikke-smittsomme sykdommer
  • NCD
  • WHO
  • WHO-rapport

Abonner på nyhetsbrev: