[[suggestion]]
WHO: Tilbakeslag for innsatsen mot mødre- og spedbarnsdødelighet i Afrika

Nye data fra Verdens helseorganisasjon indikerer at innen 2030 vil 390 kvinner dø i fødsel for hvert 100 000 levendefødte barn i Afrika sør for Sahara.

Det er mer enn fem ganger høyere enn målet satt i FNs bærekraftsmål – og godt over det globale gjennomsnittet på 211.

— For mange afrikanske kvinner er fødsel en vedvarende risiko, og millioner av barn lever ikke lenge nok til å feire sin femte bursdag, sier Dr. Matshidiso Moeti, WHOs regionale direktør for Afrika.

Positiv trend avtar

Ifølge WHO-rapporten Atlas of African Health Statistics 2022 dør i gjennomsnitt 72 spedbarn i fødsel per 1000 levendefødte i dag – mer enn det dobbelte av målet satt for 2030.

Med dagens årlige nedgang på 3,1 prosent, vil det være forventet 54 spedbarnsdødsfall per 1000 levendefødte innen 2030, som er langt over målet på færre enn 25 per 1000.

— Afrika har oppnådd noen av de raskeste reduksjonsratene globalt innen viktige helsemål, men den positive trenden avtar, advarer Moeti.

— Det er avgjørende at regjeringer foretar en radikal kursendring, overvinner utfordringene og øker tempoet mot helsemålene. Disse målene er ikke bare milepæler, men selve grunnlaget for sunnere liv og velvære for millioner av mennesker, fortsetter hun.

Behov for investeringsløft

Å redusere mødredødelighet er blant de vanskeligste målene å nå. 

Rapporten vurderte ni mål relatert til bærekraftsmålene for helse, og fant at med det nåværende tempoet er økte investeringer avgjørende for å akselerere fremgangen.

For å nå bærekraftsmålet, vil Afrika trenge en reduksjon på 86 prosent fra siste dataoppdatering i 2017 – en urealistisk bragd med den nåværende nedgangen, ifølge WHO.

COVID-effekt

Nedgangen har blitt forsterket av effekten av COVID-19-pandemien, inkludert forstyrrelser i viktige helsetjenester som barselomsorg for kvinner og nyfødte, intensivbehandling for nyfødte og vaksinasjonstjenester.

Siden 2021 har Afrika også hatt en oppblomstring av sykdommer som kan forebygges av vaksinasjon.

Mellom januar og mars i år steg for eksempel tilfellene av meslinger med 400 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

Flere hindringer

Mangelfull investering i helsetjenester og helseprogrammer, er et av de største hindrene for å nå helsemålene.

WHO undersøkte 47 afrikanske land, og fant at regionen har et forhold på 1,55 leger, sykepleiere og jordmødre per 1000 mennesker. Det er langt under FNs mål om 4,45 helsearbeidere per 1000 mennesker og universell helsedekning.

Rapporten påpeker at dyktige fødselshjelpere er avgjørende for kvinners og nyfødtes velvære. Likevel drar kun 65 prosent av fødende i Afrika nytte av denne viktige tjenesten – det laveste i verden og langt unna 2030-målet på 90 prosent.

Spedbarnsdødsfall utgjør nesten halvparten av alle dødsfall hos barn under fem år.

Å fremskynde agendaen for å nå reduksjonsmålet, vil være et stort skritt mot å redusere dødeligheten hos barn under fem år til 25 dødsfall per 1000 levendefødte.

Rapporten presenterer også de siste dataene for mer enn 50 helserelaterte bærekraftsmål-indikatorer, og deler omfattende statistikk på landnivå for regionen. Les hele rapporten her.

Saken er hentet fra UN News.

 

 

Flere nyheter fra WHO:

Stikkord

  • Atlas of African Health Statistics 2022
  • FN
  • mødredødelighet
  • spedbarnsdødelighet
  • WHO
  • WHO-rapport

Abonner på nyhetsbrev: