[[suggestion]]
Internasjonal dag for biologisk mangfold
Internasjonal dag for biologisk mangfold
Eiderender er den eneste kjente havand som lever og formerer seg på Sørlandet. Foto: Peter Prokosch/GRID-Arendal.

Naturmangfold, eller biologisk mangfold, er et begrep som omfatter alle variasjoner av livsformer på jorda. Dette inkluderer millioner av planter, dyr og mikroorganismer, arvestoffet deres og det samspillet de er en del av.

Antallet arter som lever på kloden blir redusert i et høyt tempo - på tross av at det er bred enighet om at det er viktig å ivareta naturmangfoldet.

Derfor har FN markert den internasjonale dagen for biologisk mangfold siden år 2000.

Lær mer om biologisk mangfold

 

 

Abonner på nyhetsbrev: