[[suggestion]]
Internasjonal dag til minne om ofrene for terrorisme
Internasjonal dag til minne om ofrene for terrorisme
Bildet viser tidligere statsminister Jens Stoltenberg som besøker Utøya i ettertid av terrorangrepet der 22. juli 2011. Foto: Flickr/Statsministerens kontor

I desember 2017 vedtok FNs generalforsamling at 21. august skal være en internasjonal dag til minne om og hyllest til ofrene for terrorisme. Hensikten med dagen er å vise støtte og solidaritet til ofrene og de overlevende fra terrorangrep, og å fremme og beskytte deres menneskerettigheter. 

Bekjempelse av terrorisme

I juni 2017 opprettet FN et eget kontor for bekjempelse av internasjonal terrorisme, The United Nations Office of Counter-Terrorism. Dette kontoret skal blant annet følge opp den globale strategien for terrorbekjempelse som Generalforsamlingen vedtok i 2006.

Terrorisme er en illegal voldsmetode og en form for voldelig ekstremisme. FNs medlemsland har ikke klart å bli enige om en klar definisjon på terrorisme. Siden 2002 har det foregått forhandlinger om etableringen av en konvensjon som definerer og forbyr terrorisme.

Terrorbekjempelse er også en del av FNs bærekraftsmål, uttrykt som et delmål under mål 16 om fred og rettferdighet. Mål 16a er å «styrke relevante nasjonale institusjoner, blant annet gjennom internasjonalt samarbeid, med sikte på å bygge kapasitet på alle nivåer, og særlig i utviklingsland, for å forebygge vold og bekjempe terrorisme og kriminalitet.»

Lær mer

Temaside om ekstremisme og terrorisme

FNs bærekraftsmål

FNs generalforsamling

Abonner på nyhetsbrev: