[[suggestion]]
FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO)
FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO)
Bærekraftig utvikling for mat og jordbruk

Hvordan jobber FAO? 

Organisasjonen samler og deler kunnskap om hvordan jordbruk, skogbruk og fiske kan forbedres og moderniseres, med særlig fokus på utviklingsland.

I tillegg til å være en nøytral møteplass for medlemslandene, arbeider FAO med for å samle inn, analysere og spre statistikk og annen informasjon om utviklingen på mat- og ernæringsområdet.

FAO har mye kunnskap om matvaresikkerhet og matproduksjon, og er et viktig bindeledd mellom dem som har kunnskap og dem som trenger den.

Organisasjonen bistår FNs medlemsland med veiledning for å:

  • bedre nasjonal landbruksplanlegging,
  • styrke utviklingen av lover og regelverk,
  • utvikle nasjonale utviklingsplaner som fremmer distriktsutvikling
  • bekjemper sult. 

FAO utarbeider også internasjonale konvensjoner, normer og retningslinjer for landbruk, skogbruk og fiske.

FAO jobber som de andre FN-organisasjonene aktivt for å bidra til at verden når FNs bærekraftsmål, og organisasjonen har et spesielt fokus på mål 2 - utrydde sult.  

Organisasjonen kommer med årlige rapporter knyttet til sine hovedområder:

FAOs historie 

Ideen om en organisasjon som arbeider for økt kunnskap om matvaresikkerhet og ernæring er faktisk eldre enn FN selv. Allerede i 1905 ble det holdt en internasjonal konferanse i Roma, der Det Internasjonale Institutt for Landbruk ble stiftet – forløperen til det som i dag er FAO.

Det første FAO-møtet ble holdt i Quebec, Canada i 1945. Gjentatte sultkatastrofer, spesielt på 1970-tallet og de senere år, viser viktigheten og betydningen av en organisasjon som har kunnskap om matvaresikkerhet og matproduksjon. 

Særlig i Afrika er det områder som lider av lav og dårlig matvareproduksjon. Et eksempel som er spesielt utsatt for sultkatastrofer er Sahel-regionen.

Hvordan er FAO organisert? 

FAO har 194 medlemsland, deriblant IGO-en EU som pr definisjon ikke er en stat, som er første gang en selvstendig internasjonal organisasjon er medlem av en FN-organisasjon. FAO har prosjekter i mer enn 70 land. Hovedkvarteret til organisasjonen ligger i Roma, Italia. 

Organisasjonen ledes av “the Conference of member nations”, som møtes annenhvert år. Der gjennomgås arbeidet, videre planlegging og budsjettering for de neste to årene.  

Denne konferansen velger også et råd bestående av 49 medlemsland, som sitter i en treårs-periode. Dette rådet fungerer som FAOs utøvende organ. Utover dette er organisasjonen delt i åtte ulike avdelinger som fyller forskjellige funksjoner og arbeidsområder, blant annet økonomisk og sosial utvikling, fiskeri og akvakultur, skogbruk og bærekraftig utvikling.

Qu Dongyu har vært sjef for FAO siden 2019.

Lær mer

FNs bærekraftsmål nummer 2

FAOs egne sider

Abonner på nyhetsbrev: