[[suggestion]]
Afghanistan
Afganistans flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Kabul

Etniske grupper

Pasjtunere 42%, tadsjikere 27% hasarer 9%, usbekere 9%, aimaker 4%, turkmenere 3%, andre 6%

Språk

Afghanpersisk/dari, pasjtunsk, usbekisk og turkmensk og andre

Religion

Sunnimuslimer 80%, shiamuslimer 19%, andre/ingen/uspesifisert 1%

Styreform

Republikk

Areal

652 230 km2

Myntenhet

afgháni à 100 puls

Nasjonaldag

19. august

Geografi

Afghanistan er i areal nesten dobbelt så stort som Norge, og grensen mot Pakistan er nesten like lang som hele vår riksgrense. Mesteparten av landet består av ulendt fjellterreng, med dype daler og høye fjell. Det høyeste fjellet heter Noshaq, og er 7492 meter høyt. Hindu Kush-fjellene, som går nordøst, fra grensen til Kina og Pakistan, strekker seg sørvestover, dypt inn i Afghanistan, og skiller de nordlige provinsene fra resten av landet.

Det hersker et typisk innlandsklima, med varme somre og kalde vintre. Tørke, jorderosjon, og mangel på rent drikkevann er et stort problem for befolkningen, og det er sparsomt med skog. Likevel er ikke Afghanistan et land som lider av vannmangel fra naturens side. I nord finnes lavereliggende slettelandskap med relativt fruktbart jordsmonn, og om våren fyller smeltevann fra Hindu Kush elver, innsjøer og bekker. Mesteparten av vannet renner imidlertid ut av landet. De gamle vanningsanleggene er ødelagt, og kostnadene for å reparere dem er anslått til 2 milliarder US dollar.

Ecoprint

0.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Afghanistan ville vi trenge 0.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Afghanistan har vært en viktig gjennomfartsåre for handel og reiser mellom øst og vest helt siden oldtiden, da den gamle Silkeveien gikk gjennom landet. Landet har vært dominert både av persere, grekere, tadsjiker og mongoler. Først på 1700-tallet ble landet selvstendig da det moderne Afghanistan ble grunnlagt av Ahmad Shah Durrani.

Landet hadde tidvis kontroll over store deler av dagens Pakistan og Iran, men utover på 1800-tallet havnet det i konflikt med britene som styrte i India. I en fredsavtale fra 1919 måtte Afghanistan gi avkall på store områder i dagens Pakistan.

Utover på 1900-tallet førte manglende økonomisk utvikling til interne konflikter, og i 1973 ble kongen avsatt i ett kupp. I 1979 invaderte Sovjetunionen for å støtte kommunistpartiet, som hadde tatt makten året før. Okkupasjonen møtte sterk motstand i befolkningen, som ble bevæpnet med penger og våpen fra USA. Mer enn 800.000 afghanere ble drept i konflikten, og mer enn 5 millioner flyktet.

Da Sovjetunionen trakk seg ut i 1989, etterlot de seg et land i krise. Resultatet ble syv nye år med borgerkrig, før det islamistiske Talibanregimet tok kontroll. Taliban var et totalitært regime der opposisjonelle ble forfulgt og kvinner ble nektet å arbeide og studere. For mange afghanere representerte likevel Taliban kjærkommen ro, etter mange år med krig. 11. september 2001 angrep det Afghanistan-baserte terrornettverket Al Qaida USA, noe som førte til at USA invaderte Afghanistan. Siden da har det vært krig mellom en koalisjon av internasjonale styrker og Taliban. Du finner mer informasjon om konflikten i lenken på høyre side.

Samfunn og politikk

Afghanistan er en islamsk republikk, organisert etter mønster av en forbundsrepublikk. Republikken er delt inn i 34 provinser, som igjen er delt inn i totalt 398 distrikter. Landet styres av en direkte valgt president, som har ansvar for landets utenrikspolitikk, forsvar og borgerrettigheter. Han er både regjeringssjef og leder av det militæret, og kan nedlegge veto mot lovforslag fra Nasjonalforsamlingen. Nasjonalforsamlingen består av to kamre: En folkevalgt forsamling med 250 representanter (Wolesi Jirga), og et slags underhus bestående av 102 representanter.

Føderale myndigheter har imidlertid lite kontroll ut over hovedstaden Kabul. Den vedvarende konflikten mellom Taliban, de føderale myndighetene og de internasjonale styrkene, har gradvis svekket regjeringen de senere årene. Mange i Afghanistan er misfornøyd med det utenlandske militære nærværet, og støtter Taliban i deres krigføring, men mange støtter også regjeringen. Det er mye korrupsjon, og helsetjenester og utdannelsestilbud er lavt. Skoletilbudet er blitt bedre etter Talibans fall, spesielt for jenter, men tjenestetilbudet til befolkningen er forsatt svært dårlig utenfor hovedstaden Kabul

Økonomi og handel

Mange tiår med krig og konflikt har ført til at Afghanistan er et av de fattigste landene i verden. Landet har relativt store naturressurser, blant annet i form av mineraler som kull, kobber og jernmalm. Det finnes også en del olje og naturgass. Disse ressursene har stort sett ikke blitt utnyttet på grunn av urolighetene i landet, og fordi Afghanistan mangler skikkelige veier og andre transportmuligheter.

Servicenæringen er i vekst, men fortsatt arbeider mellom 60 og 80 prosent av befolkningen i jordbruket. Afghanistan er helt avhengig av internasjonal bistand. Selv om det har vært økonomisk vekst i landet siden Taliban ble styrtet og internasjonale penger begynte å strømme inn, sliter regjeringen i Kabul med å få landet på fote, grunnet væpnet konflikt, korrupsjon, høy kriminaliteten og et svakt statsapparat. Ulovlig opiumsproduksjon er en bærebjelke i afghansk økonomi, selv om dette ikke kommer frem i de offisielle tallene.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Afghanistan på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Afghanistan

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  652 860
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  11,9
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  2,1
  Prosent
 •  

  Afghanistan

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  Mangler data
  tall
  Fruktbarhetstall
  4,0
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,667
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  49
  År
  Forventet levealder for kvinner
  49
  År
  Forventet levealder for menn
  49
  År
 •  

  Afghanistan

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Afghanistan

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  62,7
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  26,8
  Prosent
 •  

  Afghanistan

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  60
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  2 958 269
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  76 146
  Personer
  Internt fordrevne
  1 286 000
  Internt fordrevne
 •  

  Afghanistan

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  17 980
  Fredsindeksen
  3,585
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Afghanistan

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  Mangler data
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  189
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Afghanistan

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,84
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  Mangler data
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  1,65
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  0,8
  Hektar per person
 •  

  Afghanistan

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  35
  Drapsrate
  2
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  37,4
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,609
  Skala
  Henrettelser
  6
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  29,53
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  15
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  20,2
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  106,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Afghanistan

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  40
  Prosent
 •  

  Afghanistan

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  58,2
  Prosent
  Alfabetisme
  38,2
  Prosent
 •  

  Afghanistan

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  55,3
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  32
  Prosent
 •  

  Afghanistan

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  20,3
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  21,4
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  22
  Prosent
  Tertiærnæring
  54
  Prosent
  Økonomisk vekst
  Mangler data