[[suggestion]]
Afghanistan
Afganistans flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Kabul

Etniske grupper

Pasjtunere, tadsjikere, hasarer, usbekere og andre (inkludert mindre grupper av blant annet arabere og tyrkere)

Språk

Afghanpersisk/dari (offisielt) 77%, pasjtunsk (offisielt) 48%, usbekisk 11%, engelsk 6%, tyrkisk 3%, urdu 3%, pashayi 1%, nuristani 1%, arabisk 1% og andre. (Språkene utgjør over 100% tilsammen, fordi flere innbyggere snakker mer enn ett språk.)

Religion

Sunnimuslimer 84,7%, shiamuslimer 10-15%, andre/ingen/uspesifisert 0,3%

Innbyggertall

36 373 176 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

652 860 km2

Myntenhet

afgháni à 100 puls

BNI pr innbygger

1 944 PPP$

Nasjonaldag

19. august

Andre landsider

Geografi

I areal er Afghanistan nesten dobbelt så stort som Norge, og grensen mot Pakistan er nesten like lang som hele vår riksgrense. Mesteparten av landet består av ulendt fjellterreng, med dype daler og høye fjell. Det høyeste fjellet heter Noshaq og er 7492 meter høyt. Hindu Kush-fjellkjeden, som går nordøst fra grensen til Kina og Pakistan og strekker seg sørvestover dypt inn i Afghanistan. Fjellkjeden skiller de nordlige provinsene fra resten av landet. Landet har et typisk innlandsklima, med varme somre og kalde vintre.

Tørke, jorderosjon og mangel på rent drikkevann er et stort problem for befolkningen, og det er sparsomt med skog. Likevel er ikke Afghanistan et land som lider av vannmangel fra naturen sin side. Nord i landet finnes lavereliggende slettelandskap med relativt fruktbart jordsmonn, og om våren fyller smeltevann fra Hindu Kush elver, innsjøer og bekker. Mesteparten av vannet renner imidlertid ut av landet. De gamle vanningsanleggene er ødelagt, og kostnadene for å reparere dem er anslått til 2 milliarder US dollar.

Ecoprint

0.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Afghanistan ville vi trenge 0.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Afghanistan har vært en viktig gjennomfartsåre for handel og reiser mellom øst og vest helt siden oldtiden, da den gamle Silkeveien gikk gjennom landet. Landet har vært dominert både av persere, grekere, tadsjiker og mongoler. Først på 1700-tallet ble landet selvstendig da det moderne Afghanistan ble grunnlagt av Ahmad Shah Durrani.

Afghanistan hadde tidvis kontroll over store deler av dagens Pakistan og Iran, men utover på 1800-tallet oppstod det konflikt mellom Afghanistan og britene som styrte i India. I en fredsavtale fra 1919 måtte Afghanistan gi avkall på store områder i dagens Pakistan. Utover på 1900-tallet førte manglende økonomisk utvikling til interne konflikter, og i 1973 ble kongen avsatt i ett kupp. I 1979 invaderte Sovjetunionen for å støtte kommunistpartiet, som hadde tatt makten året før. Okkupasjonen møtte sterk motstand i befolkningen, som ble bevæpnet med penger og våpen fra USA og Kina. Mer enn 800.000 afghanere ble drept i konflikten, og mer enn 5 millioner flyktet.

Da Sovjetunionen trakk seg ut i 1989, etterlot de seg et land i krise. Resultatet ble syv nye år med borgerkrig, før det islamistiske Taliban-regimet tok kontroll. Taliban var et totalitært regime der opposisjonelle ble forfulgt og kvinner ble nektet å arbeide og studere. For mange afghanere representerte likevel Taliban ro etter mange år med krig.

11. september 2001 angrep det Afghanistan-baserte terrornettverket al-Qaida USA, noe som førte til at USA invaderte Afghanistan, og det islamistiske Taliban-regimet ble styrtet. I årene etter har det vært krig mellom en koalisjon av internasjonale styrker og Taliban. Den afghanske regjeringen og dens internasjonale støttespillere har ikke oppnådd fred og stabilitet i landet, og konflikten med Taliban pågår fortsatt.

Les mer om konflikten i vår konfliktprofil om Afghanistan.

Les mer om konflikten og organisasjonen i vår konfliktprofil om al-Qaida.

Samfunn og politikk

Afghanistan er en islamsk republikk, organisert etter mønster av en forbundsrepublikk. Republikken er delt inn i 34 provinser, som igjen er delt inn i 398 distrikter. Landet styres av en president og to visepresidenter som alle er direkte valgt for en periode på fem år, de kan kun gjenvelges en gang. Presidenten har ansvar for landets utenrikspolitikk, forsvar og borgerrettigheter. Han er både regjeringssjef og leder for militæret, og kan nedlegge veto mot forslag fra Nasjonalforsamlingen. 

Konflikten mellom Taliban, de føderale myndighetene og de internasjonale styrkene har gradvis svekket regjeringen de senere årene. Mange i Afghanistan er misfornøyde med det utenlandske militære nærværet, og støtter Taliban i deres krigføring. Samtidig er det også mange som støtter regjeringen. Helsetjenestene og utdanningstilbudet i landet er mangelfullt, og det er mye korrupsjon. I tillegg har Den islamske staten (IS) blitt en aktør i konflikten, noe FN frykter vil føre til økt konflikt mellom sunni- og sijamuslimer, siden IS målrettet angriper sjiamuslimer.

Les mer om Den islamske staten (IS)

Økonomi og handel

Økonomien i Afghanistan har lidd under de mange tiårene med krig og konflikt. Landet har relativt store naturressurser, blant annet i form av mineraler som kull, kobber og jernmalm, samt en del olje og naturgass. Naturressursene har vært lite utnyttet på grunn av urolighetene i landet, og fordi det mangler skikkelige veier og transportmuligheter. Selv om det ikke kommer frem i de offisielle tallene er ulovlig opiumsproduksjon en bærebjelke i afghansk økonomi.

Afghanistan er helt avhengig av internasjonal bistand, og store deler av landets bruttonasjonalprodukt kommer fra bistand og militær tilstedeværelse. Grunnet væpnet konflikt, korrupsjon, høy kriminalitet og et svakt statsapparat sliter regjeringen i Afghanistan med å gjenoppbygge landet, selv om det har vært økonomisk vekst siden Taliban ble styrtet.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Afghanistan på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet