[[suggestion]]
Argentina

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Buenos Aires

Etniske grupper

Argentinere av spansk og italiensk herkomst 97%, mestizo, urbefolkning og andre 3%

Språk

Spansk (offisielt), engelsk, italiensk, tysk, fransk, og språk som ble snakket av urbefolkningen; Mapudungun og Quechua

Religion

Romersk-katolske 92% (under 20% av dem praktiserer), protestanter 2%, jøder 2%, andre/uspesifisert 4%

Innbyggertall

42 154 914

Styreform

Republikk

Areal

2 780 400 Km2

Myntenhet

Peso

Nasjonaldag

25. mai

Andre landsider

Geografi

Argentina strekker seg over store områder. Klimavariasjonene går fra subtropisk i nord til subpolart i sør, mens mesteparten av landet i mellom ligger i temperert sone. Foruten Andesfjellene i vest er landskapet preget av store flate sletter , også kalt pampas, samt en lang kystlinje.

Det argentinske lavlandet deles i tre hovedområder: nordområdet, pampasen og Patagonia. Nordområdet består hovedsakelig av store gressletter. Pampasen dekker store områder, og jordsmonnet her gir gode forhold for jordbruk og fedrift. Patagonia er et platålandskap, med høyder opp imot 1500 meter over havet. Argentinas og Sør-Amerikas høyeste fjell er Aconcagua, som rager 6 962 meter over havet.

I nord, på grensen til Brasil, ligger Iguazúfallene. Fossefallene er en av Sør-Amerikas største turistattraksjoner, og står på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv. Forurensing og tap av jordbruksland er store miljøproblemer landet sliter med, og skyldes utslipp fra industrien og bruk av sprøytemidler. Både avskoging og forørkning har ødelagt kvaliteten på jorda.

Earth Earth

2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Argentina ville vi trenge 2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De eldste sporene etter bosetning i Argentina er fra 11 000 år. f. kr. Landet hadde indianske bosetninger i nord, og spredte befolkninger av jegere og samlere i sør helt fram til europeerne invaderte landet. Spanjolene ankom til Argentina i 1516, og etablerte sin første koloni i det som i dag er Buenos Aires i 1580. Tvangsarbeid og innføring av sykdommer fra Europa resulterte i en kraftig reduksjon i landets opprinnelige befolkning. Landet inngikk i visekongedømmet Peru, og i også visekongedømmet Rio de la Plata, før det i 1816 oppnådde uavhengighet fra Spania. Landet fortsatte likevel å ha tette bånd til Europa. Frem til 1945 var landet preget av interne motsetninger, både mellom konservative og liberale politikere, og mellom politikere og militære.

Juan Perón kom til makten i 1946, og han forbedret de fattiges situasjon, gav kvinnene stemmerett og nasjonaliserte industrien. Peróns kone, Evita, ble et symbol for denne politikken. Samtidig styrte Perón med diktatoriske midler; motstand ble undertrykt og mediene kontrollert. I 1976 gjennomførte militæret et statskupp. Opp imot 30 000 personer forsvant i løpet av de ni årene militærdiktaturet varte. I 1982 invaderte argentinske tropper de britiske Falklandsøyene i det sørlige Atlanterhavet, men måtte gi tapt for de britiske troppene. Tapet førte til militærdiktaturets undergang.

Samfunn og politikk

Etter mange år med ustabilt militærstyre ble demokratiet gjenopprettet i 1983. Presidentens handlinger skal i teorien kontrolleres av kongressen, men i praksis har presidenten makten. I Argentina er det 23 provinser, i tillegg til Buenos Aires, som alle har sin egen regjering. Landets befolkning har liten tiltro til det politiske system, noe som skyldes mye korrupsjon i offentlig sektor.

Fokus i dagens Argentina er på å redusere forskjellene mellom fattig og rik, bekjempe korrupsjonen, samt å gi staten en viktigere rolle i næringslivet. Økt samarbeid med nabolandene vektlegges også, for på denne måten å redusere USAs innflytelse i regionen. Argentinas befolkning er sammensatt av innvandrere fra hele verden, og det sies at ni av ti argentinere har europeiske forfedre.

Kulturelt er Argentina kanskje mest berømt for tangoen. Omtrent en tredjedel av Argentinas befolkning er bosatt i og rundt Buenos Aires.

Økonomi og handel

Argentina er i dag Latin-Amerikas tredje største økonomi. I 1945 var Argentina blant de ti rikeste landene i verden. Først sterke reguleringer og senere feilslått økonomisk politikk og korrupsjon førte imidlertid til at økonomien gikk dårligere inntil landet endte i en enorm krise rundt 2001. Argentinas valuta mistet sin verdi, og folk fikk ikke tatt ut sparepengene sine fra banken. Landet gikk "konkurs". Dette resulterte i en rekke massedemonstrasjoner, og flere presidentskifter på kort tid. Økonomien kom likevel raskt på bedringens vei, men landet tok også opp nye lån, og i 2014 opplevde landet ny krise da de på ikke overholde lånene sine.

Store deler av Argentinas dyrkbare områder brukes til jordbruksproduksjon, og næringen står for hoveddelen av landets eksport.  Argentina en av verdens største eksportører av storfekjøtt. Høye internasjonale råvarepriser gjør at Argentina tjener godt. Industrisektoren har tradisjonelt vært basert på foredling av jordbruksprodukter, som for eksempel hermetikkfabrikker og tekstil- og lærfabrikker. Argentinas viktigste handelspartnere er Brasil, USA og Chile. Landet er også med i Mercosur, en handelsavtale mellom Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela og Paraguay. Argentina har et velutviklet veinett. Jernbanenettet er et av det mest omfattende i verden, men på grunn av tiår uten vedlikehold, er mesteparten av dette ute av drift. De største elvene brukes også til transportformål.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Argentina på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Argentina

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  2 780 400
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  14,3
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  9,9
  Prosent
 •  

  Argentina

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  Mangler data
  tall
  Fruktbarhetstall
  2,1
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,364
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  76
  År
  Forventet levealder for kvinner
  80
  År
  Forventet levealder for menn
  72
  År
 •  

  Argentina

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  5 756
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Argentina

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,6
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  16,7
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Argentina

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  861
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  489
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  7 515
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Argentina

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,947
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Argentina

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  Mangler data
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  24
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Argentina

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,86
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  Mangler data
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  12,06
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  3,7
  Hektar per person
 •  

  Argentina

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  3
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  99,5
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,982
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  50,53
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  39
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  30,6
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  35,2
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  46,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Argentina

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  90
  Prosent
 •  

  Argentina

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,3
  Prosent
  Alfabetisme
  98,1
  Prosent
 •  

  Argentina

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  99,1
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  96
  Prosent
 •  

  Argentina

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  22,5
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  29
  Prosent
  Tertiærnæring
  63
  Prosent
  Økonomisk vekst
  Mangler data