[[suggestion]]
Argentina

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Buenos Aires

Etniske grupper

Argentinere av spansk og italiensk opprinnelse, mestizo 97.2%, amerikansk urbefolkning 2.4% og afrikansk opprinnelse 0.4% (2010)

Språk

Spansk (offisielt), italiensk, engelsk, tysk, fransk, og språk som ble snakket av urbefolkningen; Mapudungun og Quechua

Religion

Romersk-katolske 92%, protestanter 2%, jøder 2%, andre/uspesifisert 4%

Innbyggertall

44 688 864 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

2 780 400 Km2

Myntenhet

Peso

BNI pr innbygger

19 940 PPP$

Nasjonaldag

25. mai

Andre landsider

Geografi

Argentina ligger i Sør-Amerika og grenser til Chile i vest og sør, Paraguay og Bolivia i nord og til Brasil og Uruguay i øst. Landet har en lang kystlinje ut mot Atlanterhavet. Foruten Andesfjellene i vest er det meste av landskapet lavland og store flate sletter. Lavlandet deles i tre hovedområder: nordområdet, pampasen og Patagonia. Nordområdet preges av store gressletter, pampasen har gode forhold for jordbruk og fedrift mens Patagonia er et platålandskap med høyder opp imot 1500 meter over havet. I nord, ved grensen til Brasil, ligger Iguazúfallene. Fossefallene er en stor turistattraksjon, og står på UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv.

Argentina strekker seg langt geografisk, og har et variert klima. Store deler av landet har temperert klima, men helt nord er det tropisk klima mens man finner et subarktisk klima i sør. Forurensning og tap av jordbruksland på grunn av utslipp fra industrien og bruk av sprøytemidler er store miljøproblemer landet sliter med. Mye av jorden i landet har også blitt ødelagt på grunn av avskoging og forørkning.

Earth Earth

2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Argentina ville vi trenge 2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De eldste sporene etter mennesker i Argentina er fra 11 000 år fvt. Landet hadde indianske bosetninger i nord, og spredte befolkninger av jegere og samlere i sør frem til spanjoler kolonialiserte landet i 1516. Tvangsarbeid og sykdommer fra Europa førte til at mange av landets opprinnelige befolkning døde. Landet var en del av visekongedømmet Peru og visekongedømmet Rio de la Plata, før det ble selvstendig i 1816. Perioden etter uavhengigheten fra Spania var preget av indre uro. Det var uenigheter mellom konservative og liberale politikere, og mellom politikere og militæret. Mellom 1880 og 1910 ble landet styrt av konservative politikere. Jordbruket ble utviklet og kjøtt og korn var viktige varer. Det ble behov for arbeidskraft, noe som åpnet for innvandring fra Europa. Med de europeiske innvandrerne fulgte ideer om sosialisme, og det ble arbeidet mot ulikhet i samfunnet.

I 1946 kom Juan Perón til makten. Han forbedret de fattiges situasjon, gav kvinner stemmerett og nasjonaliserte industrien. Samtidig styrte han med diktatoriske midler; motstand ble undertrykket og mediene kontrollert. I 1955 ble Perón styrtet ved et militærkupp, og fram til 1976 preget militæret landets politiske ledelse. Opp mot 30 000 personer forsvant i løpet av årene militærdiktaturet varte, og landets utenlandsgjeld steg dramatisk. I 1982 invaderte argentinske tropper de britiske Falklandsøyene i det sørlige Atlanterhavet, men tapte mot de britiske troppene. Tapet førte til militærdiktaturets undergang og landets første demokratiske valg ble gjennomført. 2000-tallet har vært preget av flere perioder med økonomiske nedgangstider og stor misnøye blant befolkningen.

Samfunn og politikk

Argentina er en republikk med 23 provinser, i tillegg til hovedstaden Buenos Aires. Det er et føderalt styresett med delvis autonome provinser. Presidenten velges hvert fjerde år, og kan sitte maks to perioder på rad. Presidentens handlinger skal i teorien kontrolleres av kongressen, men i praksis er det presidenten som har makten. Landets befolkning har liten tiltro til det politiske systemet, mye på grunn av korrupsjon.

Det rettes mye politisk fokus mot reduksjon av forskjellene mellom fattige og rike, å gi staten en viktigere rolle i næringslivet, gjøre Argentina mer attraktivt for utenlandske investorer og å bekjempe korrupsjonen som utgjør et stort problem i landet.  Økt samarbeid med nabolandene vektlegges også, for på denne måten å redusere USAs innflytelse i regionen. 

I 2017 ble det beregnet at omtrent hver fjerde argentiner lever under fattigdomsgrensen og det er store forskjeller mellom fattige og rike. Flere av de rike bor i Buenos Aires og andre store byer, mens de fattige først og fremst lever i slumområder i utkantene av byene.

Økonomi og handel

For hundre år siden var Argentina et av verdens ti rikeste land, men feilslått økonomisk politikk og korrupsjon førte til at Argentinas valuta har mistet mye av sin verdi. I 2001 endte landet i økonomisk krise, og folk fikk ikke tatt ut sparepengene sine fra banken. Landet gikk konkurs. Dette utløste flere massedemonstrasjoner, og flere presidentskifter på kort tid. Økonomien kom seg etterhvert, men landet tok opp nye lån og opplevde en ny økonomisk krise i 2014 da landet ikke klarte å overholde lånene sine. I 2018 søkte Argentina om et kriselån på 50 milliarder dollar fra Det internasjonale pengefondet (IMF). Tross kriselånet har verdien på den argentinske valutaen fortsatt å synke og inflasjonen er fortsatt høy.

Store deler av Argentinas dyrkbare områder brukes til jordbruksproduksjon, og næringen står for hoveddelen av landets eksport. Argentina er en av verdens største eksportører av storfekjøtt. I tillegg eksporteres det soya, mais, frukt, gass, olje og biodisel ut av landet. Høye internasjonale råvarepriser gjør at Argentina tjener godt, og i 2017 eksporterte landet varer for totalt 58,4 milliarder amerikanske dollar. Argentinas viktigste handelspartnere er Brasil, USA og Chile.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Argentina på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Argentina

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  -4 930 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  30,30
  prosent
 •  

  Argentina

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,707
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Argentina

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  92,3
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  16,7
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Argentina

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  204 025
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  4,75
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Argentina

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,9
  Prosent
  Marine verneområder
  18
  Prosent
 •  

  Argentina

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  2 780 400
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,86
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  14,3
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  9,8
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  3,7
  Hektar per person
 •  

  Argentina

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  0
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  1,947
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  99,5
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  50,89
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  40
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  28,30
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  46,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Argentina

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  0,9
  Prosent av BNP
 •  

  Argentina

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  3,8
  Prosent
  Undervektige barn
  1,2
  Prosent
  Veksthemmede barn
  8,20
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Argentina

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  10
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  2,1
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,2
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  76
  År
  Malariatilfeller
  0,0
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  63
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  9,20
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  6
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  65
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  26
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Argentina

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,5
  Prosent
  Alfabetisme
  99,1
  Prosent
  Antall år i skole
  13
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  99,0
  Prosent
 •  

  Argentina

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,364
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  30,9
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  41,8
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  38,91
  Prosent
 •  

  Argentina

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  98,5
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  26
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Argentina

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  5 756
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  10
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  3 052
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Argentina

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  22,5
  Prosent
  Arbeidsledighet
  9,5
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  637 430 331 479
  US Dollar
  BNP per innbygger
  14 398
  US Dollar
  Primærnæring
  6
  Prosent
  Sekundærnæring
  29
  Prosent
  Tertiærnæring
  63
  Prosent
  Økonomisk vekst
  1,88
  Prosent
 •  

  Argentina

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  75,8
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  95
  Prosent
 •  

  Argentina

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  861
  Personer
  Befolkningstall
  44 688 864
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  489
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  7 515
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,825
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  80
  År
  Forventet levealder for menn
  72
  År
  Lykkeindeks
  6,09
  Skala: 1-10 (der 10 er best)