[[suggestion]]
Brasil
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Brasília

Etniske grupper

Europeisk opprinnelse 47,7 %, europeisk+afrikansk opprinnelse 43,1 %, afrikansk opprinnelse 7,6 %, asiatisk opprinnelse 1,1 %, urfolk 0,4 % (2010)

Språk

Portugisisk (offisielt språk), i mindre grad; spansk, tysk, italiensk, japansk, engelsk og ulike stammespråk.

Religion

Romersk-katolske 64,6 %, andre katolikker 0,4%, ulike protestanter 22,2 % andre kristne 0,7%, spiritualister 2,2 %, andre/uspesifisert 1,8%, ingen 8 %, (2010)

Innbyggertall

210 867 954 (2018)

Styreform

Føderal republikk

Areal

8 515 770 Km2

Myntenhet

Brasiliansk Real

BNI pr innbygger

15 124 PPP$

Nasjonaldag

7. September

Andre landsider

Geografi

Brasil er det femte største landet i verden etter Russland, Canada, Kina og USA. Landet har et svært variert landskap. I den nordlige delen ligger verdens største regnskogsområde, Amazonas. Her finnes også Amazonaselven som i volum utgjør en tredjedel av alt elvevannet på jorden. Den sørlige delen av landet er dekket av fjell og savanneområder med skog. Brasil har også en lang kystlinje. Størstedelen av befolkningen bor ved eller nær kysten, særlig i sørøst rundt byene São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba og Porto Alegre. Klimaet er tropisk, og forskjellen mellom vinter og sommer er liten.

Avskoging og hogst av regnskogen er det største miljøproblemet i Brasil. Allerede i 2005 var en femtedel av skogen hugget ned. Siden 2008 har avskogingen avtatt betydelig, men forblir et stort miljøproblem. Gruvevirksomhet, kvegdrift, jordbruk og byvekst er de viktigste årsakene til avskogingen. Tap av regnskog fører til en reduksjon av landets rike plante- og dyreliv, samtidig som det truer livsgrunnlaget til den lokale urbefolkningen. Luft- og vannforurensning utgjør også store miljøproblemer, spesielt i og rundt de store byene.

Earth Ecoprint

1.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Brasil ville vi trenge 1.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Det har bodd mennesker i Brasil i mer enn 11 000 år. Urbefolkning drev med jordbruk i noen deler av landet, mens i andre deler levde de som jegere og sankere. Portugisere var de første europeerne som kom til området i år 1500 e.Kr. Da portugiserne ankom bodde det mellom tre og fem millioner mennesker i området. Mange av urinnbyggerne døde som følge av sykdommer portugiserne brakte med seg. Portugiserne etablerte sukker- og kaffeplantasjer i landet. For å skaffe billig arbeidskraft ble urinnbyggerne brukt som slaver. I tillegg fraktet kolonimakten mange millioner afrikanske slaver til landet.

I 1822 ble Brasil selvstendig fra Portugal. Frem til 1889 var landet et keiserrike, der kaffe, produsert av slaver, var den viktigste næringen. Som det siste landet i verden avskaffet Brasil slaveriet i 1888.

Etter et militæropprør i 1889 ble keiserriket erstattet av en republikk. Landet har siden gått gjennom store politiske omveltninger. Fra 1930 til 1945, og fra 1964 til 1985 var Brasil et militærdiktatur. Etter diktaturet ble styrtet for siste gang har Brasil utviklet et demokratisk styre. Store økonomiske ulikheter og korrupsjon har preget landets nyere politikk.

Samfunn og politikk

Presidenten er landets stats- og regjeringssjef, og velges hvert fjerde år. Presidenten kan bli gjenvalgt en gang, og må etter det avstå minst en valgperiode for å kunne stille til valg igjen.

Etter 2003, da rettferdig fordeling av landets resurser og økonomi ble satt på dagsorden, har millioner av brasilianere blitt løftet ut av fattigdom. De økonomiske forskjellene mellom fattig og rik fortsetter imidlertid å være et stort problem, og Brasil er det landet i Sør-Amerika med størst økonomisk ulikhet. Over 20 prosent av befolkningen lever i slumområder (favelaer) rundt byene. I flere av disse områdene har politiet og staten mistet all kontroll, og organiserte kriminelle gjenger har overtatt makten.

Fordelingen av jordeiendommer i Brasil er også svært skjev. En liten del av befolkningen eier en stor andel av jorda, og det fins derfor flere millioner jordløse landarbeidere. Helt siden kolonitiden har distriktspolitikk vært et betent tema i Brasil. Korrupsjon har lenge vært en del av Brasils politiske kultur. De siste årene har landet vært rammet av en rekke store korrupsjonsskandaler, som har involvert både politikere og næringslivsledere.

Økonomi og handel

Siden 2014 har landet slitt med økonomiske nedgangstider, men trenden ser ut til å avta. I 2017 hadde Brasils økonomi igjen et lite overskudd. Til tross for stor utenlandsgjeld, korrupsjon, og mangel på utdannet arbeidskraft er Brasil Sør-Amerikas største og viktigste økonomi. Landets økonomi er blant verdens 10 største økonomier.

Landbruket står for en stor andel av landets eksportinntekter. Brasil er storprodusent av soyabønner, kaffe og bananer. I tillegg er landet verdens største eksportør av kylling og storfekjøtt. Andre viktige jordbruksprodukter er sukkerrør, tobakk, kakaobønner, hvete, mais og ris. Brasil er også den viktigste industristaten i Sør-Amerika. Blant annet produserer landet biler, fly, ulike maskiner, elektriske produkter, gummiprodukter, klær og tekstiler. Turistnæringen, og utvinning av mineraler og edelstener er andre viktige industrier.

Flere økonomiske og statlige programmer har blitt innført for å minske de store forskjellene mellom fattige og rike. Blant annet har minstelønnen blitt høynet. Disse tiltakene har hatt en effekt, men presser også på økonomien, og fører til økt inflasjon, og økende budsjettunderskudd for staten.  

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Brasil på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  265 060 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  3,4
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,016
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  8,70
  prosent
 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,759
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,578
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  77
  År
  Forventet levealder for menn
  71
  År
  Lykkeindeks
  6,30
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  84,3
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  22,3
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  25
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  3,1
  Hektar per person
 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  529 808
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  2,59
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,6
  Prosent
  Marine verneområder
  37
  Prosent
 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  8 515 770
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,90
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  9,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  58,9
  Prosent
 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  9 612
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  164 017
  Personer
  Fredsindeksen
  2,160
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  96,4
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  39,57
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  35
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  32,79
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  68,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,4
  Prosent av BNP
 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  1,6
  Prosent
  Veksthemmede barn
  7,10
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  15
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,3
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  74
  År
  Malariatilfeller
  5,1
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  44
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  6,50
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  9
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  62
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  44
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,0
  Prosent
  Alfabetisme
  92,0
  Prosent
  Antall år i skole
  12
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  95,5
  Prosent
 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,414
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  39,9
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  43,4
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  10,72
  Prosent
 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  39
  Prosent
  Vannuttak
  3,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  15 378
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  46
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  2 601
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  17,9
  Prosent
  Arbeidsledighet
  12,5
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  2 053 594 877 013
  US Dollar
  BNP per innbygger
  9 812
  US Dollar
  Primærnæring
  5
  Prosent
  Sekundærnæring
  18
  Prosent
  Tertiærnæring
  71
  Prosent
  Økonomisk vekst
  0,20
  Prosent
 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  67,5
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  96
  Prosent
 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  11 216
  Personer
  Befolkningstall
  210 867 954
  tall