[[suggestion]]
Brasil
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Brasília

Etniske grupper

Europeisk opprinnelse 47.7 %, europeisk+afrikansk opprinnelse 43.1 %, afrikansk opprinnelse 7.6 %, asiatisk opprinnelse 1.1 %, urfolk 0.4 % (2010)

Språk

Portugisisk (offisielt språk), i mindre grad; spansk, tysk, italiensk, japansk, engelsk og ulike stammespråk.

Religion

Romersk-katolske 64.6 %, protestanter 22.2 %, spiritualister 2.2 %, ateister 8 % andre 2,9% (2010)

Innbyggertall

209 288 000 (2017)

Styreform

Føderal republikk

Areal

8 515 770 Km2

Myntenhet

Brasiliansk Real

BNI pr innbygger

15 124 PPP$

Nasjonaldag

7. September

Andre landsider

Geografi

Brasil er det femte største landet i verden etter Russland, Canada, Kina og USA. Landet har et svært variert landskap. I den nordlige delen av landet ligger verdens største regnskogsområde, Amazonas. Den sørlige delen av landet er dekket av fjell og savanneområder med skog. Brasil har også en svært lang kystlinje, og de aller fleste menneskene i Brasil bor ved eller nær kysten, særlig i sørøst rundt byene São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba og Porto Alegre. Klimaet er tropisk, og forskjellen mellom vinter og sommer er liten.

Avskoging av regnskogen er et stort miljøproblem i Brasil. I 2005 var allerede en femtedel av skogen hugget ned. Siden 2008 har avskogingen avtatt betydelig, men de siste årene har trenden likevel vært negativ. Gruvevirksomhet, kvegdrift, jordbruk og byvekst er de viktigste årsakene til avskogingen. Tap av regnskog fører også til reduksjon av Brasils ellers så rike plante- og dyreliv, samtidig som det truer livsgrunnlaget til indianerbefolkningen. Miljøproblemer som luft- og vannforurensning er også et stort problem og er svært høy i de store byene, spesielt i Rio de Janeiro og São Paulo.

Earth Ecoprint

1.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Brasil ville vi trenge 1.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Før portugiserne kolonialiserte Brasil på 1500-tallet var området befolket av ulike indianergrupper. I denne perioden fantes det fra tre til fem millioner indianere i landet. I dag er det bare 100 000-200 000 igjen. Indianere ble tatt til fange og brukt som slaver av portugiserne, som trengte arbeidskraft til sine sukker- og kaffeplantasjer. Mange indianere døde av sykdommer som portugiserne brakte med seg. På jakt etter arbeidskraft, ble det fraktet millioner av slaver fra Portugals kolonier i Afrika til Brasil. I 1888 var Brasil det siste landet i verden til å avskaffe slaveriet. Etter 300 år som portugisisk koloni, ble Brasil i 1822 en selvstendig nasjon. Det ble etablert en republikk med president som øverste leder. Den politiske situasjonen i landet har vært ustabil, og preget av skiftet mellom demokratiske og militære styreformer. Fra 1964 til 1985 var Brasil et militærdiktatur. Brasil gikk tilbake til sivilt styre i 1985, og grunnloven som ble vedtatt i 1988 markerte den endelige overgangen til demokrati.

Samfunn og politikk

Presidenten er landets stats- og regjeringssjef. Han/hun velges hvert fjerde år, og utnevner ministre og embetsmenn. Den lovgivende makten ligger i parlamentet, Nasjonalkongressen. Da Luiz Inacio Lula da Silva i 2003 ble landets første president fra arbeiderpartiet PT, satte han rettferdig fordeling som et prioritert politisk tema. Kombinasjonen av økonomisk vekst og sosiale programmer løftet i løpet av få år flere millioner brasilianere ut av fattigdom, og de økonomiske forskjellene minket noe. Brasil er likevel blant landene i Latin-Amerika med størst forskjell mellom fattig og rik. Dette kommer spesielt til syne i byene hvor en stor andel av befolkningen lever i slumområder, også kalt favelas.

Fordelingen av jordeiendommer i Brasil er også svært skjev. En liten del av befolkningen eier en stor andel av jorda, og det fins derfor flere millioner jordløse landarbeidere. Helt siden kolonitiden har distriktspolitikk vært et betent tema i Brasil. Korrupsjon har lenge vært en del av Brasils politiske kultur. De siste årene har landet vært rammet av en rekke store korrupsjonsskandaler, som har involvert både politikere og næringslivsledere. I 2016 ble Brasils første kvinnelige president, Dilma Rousseff fra PT, stilt for riksrett av kongressen og avsatt. Visepresident Michel Temer overtok dermed presidentembetet. 

Økonomi og handel

Brasil har både en velutviklet jordbruks-, industri- og servicesektor. Etter store oljefunn utenfor kysten på begynnelsen av 2000-tallet, begynte en periode med høy økonomisk vekst. Siden 2014 har denne snudd til økonomiske nedgangstider. Brasil er likevel Latin-Amerikas største økonomi, men landet sliter med stor utenlandsgjeld, og til tider høy inflasjon. Korrupsjon og mangel på utdannet arbeidskraft har hemmet utviklingen og skapt dype kløfter i samfunnet. Landbruket står for en stor andel av eksportinntektene. Brasil er storprodusent av soyabønner, kaffe og bananer, i tillegg til at landet også er verdens største eksportør av kylling og storfekjøtt. Andre viktige jordbruksprodukter er sukkerrør, tobakk, kakaobønner, hvete, mais og ris. Industrien er hemmet av lite utvikling under mange tiår med tollmurer, som skulle hindre konkurranse fra utlandet. Brasil betegnes likevel som den viktigste industristaten i Latin-Amerika, og landet produserer blant annet biler, ulike maskiner, elektriske produkter, gummiprodukter, klær og tekstiler. I tillegg bearbeider de sine egne landbruksprodukter. Turistnæringen i landet er viktig og sysselsetter en stor andel av befolkningen. Brasil har også store forekomster av mineraler som for eksempel jernmalm, mangan og tinn, samtidig som det finnes det store mengder med edelstener i landet. Utenfor kysten av delstatene Rio de Janeiro og Espírito Santo er det funnet store oljeforekomster, men oljen ligger svært dypt og er derfor dyr å hente opp.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Brasil på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  265 060 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  3,4
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,016
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  8,70
  prosent
 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  1,6
  Prosent
  Veksthemmede barn
  7,10
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  15
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  1,7
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,3
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  74
  År
  Malariatilfeller
  5,1
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  54
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  6,50
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  9
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  62
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  44
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,0
  Prosent
  Alfabetisme
  92,0
  Prosent
  Antall år i skole
  12
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  95,5
  Prosent
 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  Kvinner i lederstillinger
  39,9
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  43,0
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  10,72
  Prosent
 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  39
  Prosent
  Vannuttak
  3,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  15 378
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  46
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  17,9
  Prosent
  Arbeidsledighet
  12,0
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  9 821
  US Dollar
  Primærnæring
  5
  Prosent
  Sekundærnæring
  24
  Prosent
  Tertiærnæring
  71
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  556 871 000 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  0,20
  Prosent
 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  8 515 770
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  9,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  59,1
  Prosent
 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  210 867 954
  tall
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,414
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,759
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  77
  År
  Forventet levealder for menn
  71
  År
 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  22,3
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  11 216
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  7 658
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  96 010
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  2,160
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,90
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  2,59
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  12,98
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  3,1
  Hektar per person
 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  Drapsrate
  26,98
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  95,9
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  1,005
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  40,61
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  35
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Lykkeindeks
  6,30
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  68,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Brasil

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  94
  Prosent