[[suggestion]]
Colombia
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bogota

Etniske grupper

Europeisk+indiansk opprinnelse (mestis) 58%, europeisk opprinnelse 20%, europeisk+afrikansk opprinnelse 14%, afrikansk opprinnelse 4%, afrikansk+indiansk opprinnelse 3%, indianere 1%

Språk

Spansk (offisielt)

Religion

Katolsk kritendom 90% og andre 10%

Innbyggertall

48 653 420 (Verdensbanken 2016)

Styreform

Republikk

Areal

1 141 749 km²

Myntenhet

Colombiansk peso

BNI pr innbygger

14 154 PPP$

Nasjonaldag

20. juli

Andre landsider

Geografi

Colombia er det eneste landet i Sør-Amerika med kystlinje både til Stillehavet og Det karibiske hav. Ved grensen mot Ecuador deles Andesfjellene inn i tre fjellkjeder. To av dem fortsetter parallelt nordover mot Det karibiske hav, mens den tredje går i nordøstlig retning. Mellom fjellkjedene renner elvene Magdalena og Cauca gjennom frodige daler, og her bor det flest mennesker. Og på en av høyslettene i den østre fjellkjeden ligger hovedstaden Bogotá.

I Colombia er det jevn temperatur hele året. Det blir kjøligere med høyden, og det er evig snø ved 4500 moh. Landet ligger på grensen mellom to kontinentalplater, noe som gjør at det ofte er jordskjelv og vulkanutbrudd. Nesten halvparten av Colombia er dekket av skog, og avskogning fører med seg flere problemer. Mange arter er blitt utrydningstruet, og jorderosjon rammer store deler av landet. På grunn av overbruk av plantevernmidler er jord- og vannkvaliteten dårlig.

Earth Ecoprint

1.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Colombia ville vi trenge 1.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Arkeologiske funn tyder på at Colombia var bebodd allerede for 13 000 år siden. Indianerne drev tidlig avansert jordbruk med bruk av blant annet kunstig vanning. Inkariket omfattet ikke Colombia, men også her utviklet indianerne komplekse politiske systemer 1000 år f.Kr.

I 1499 kom spanske erobrere til Colombia, og landets første by, Santa Marta, ble grunnlagt i 1525. Colombia var Spanias største kilde til gull, og Cartagena ble raskt en av de viktigste havnene i det spanske imperiet. Fordi spanskfødte og amerikanskfødte hadde ulike rettigheter, økte etter hvert de politiske spenningene i samfunnet og motstanden mot Spania var stor, og ved hjelp av frihetshelten Simón Bolívar ble selvstendighet oppnådd i 1819.

Siden stod konfliktene mellom de liberale og de konservative. Først ved militærkuppet i 1953 begynte de å samarbeide, og fra 1957 delte de på makten i 20 år. I dette politiske samarbeidet ble venstresiden utestengt, noe som førte til fremvekst av geriljabevegelser. 52 år med væpnet konflikt mellom geriljagrupper, hæren, paramilitære grupper fra høyresiden og narkotikaligaer har preget landets moderne historie.

Samfunn og politikk

Colombia er en republikk der presidenten har den utøvende makten, mens kongressen har lovgivende makt. Grunnloven sier at menneskerettighetene til innbyggerne skal beskyttes, men under borgerkrigen har det blitt begått grove overgrep fra alle parter i konflikten.

Colombia har hatt sivilt styre lenger enn de fleste latinamerikanske land. I tiden etter samarbeidet med de konservative har de liberale stort sett hatt den politiske makten. Da den nye grunnloven trådte i kraft i 1991 kunne flere mindre partier stille til valg i kongressen. I  2010 startet forhandlingene mellom presidenten og FARC-geriljaen fram mot en fredsavtale. I september 2016 ble avtalen underskrevet som skal stoppe verdens lengste pågående væpnede konflikt.

En statlig utredning fra 2011 meldte at nesten 220 000 mennesker har blitt drept i konflikten siden 1959, og av disse er ca 80% ubevæpnede sivile. Colombia er det landet i verden med flest interne flyktninger etter Syria. President Juan Manuel Santos fikk Nobels fredspris i 2016 for sitt arbeid med å forhandle fram fredsavtalen.

Artikkel om konflikten i Colombia  

Økonomi og handel

Colombia har hatt god økonomisk utvikling - spesielt etter at volden begynte å avta. Veksten i økonomien økte kraftig på 1990-tallet med liberalisering. På 2000-tallet satset styresmaktene på økt sikkerhet i byene, noe som har ført til at utenlandske investorer kom til Colombia. Fram til den globale finanskrisen i 2008 var veksten akselererende, og landet greide seg bra gjennom krisen. Tradisjonelt har økonomien vært basert på jordbruk, og det eksporteres mye kaffe og bananer.

I dag er olje Colombias viktigste lovlige eksportvare mens kokain utgjør nok likevel den største eksportvaren. Narkotikaen smugles ut av landet, i bytte mot andre varer som smugles inn, som en del av hvitvasking av penger fra narkotika-, våpen- og menneskehandel. Verdien av hvitvaskingen utgjør i følge eksperter mer enn 5 prosent av BNP, og mer enn de utenlandske direkteinvesteringene.

De siste årene har forholdet til sosialistiske land i Sør-Amerika blitt dårligere som følge av at båndene til USA er blitt tettere. Venezuela har tidligere vært landets nest viktigste handelspartner etter USA, men nå er handelsavtalene brutt. Colombia har frihandelsavtaler både med USA og EU. Kina har også seilt opp som en viktig handelspartner. Framgang i fredsprosessen vil være avgjørende for videre økonomi.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Colombia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Colombia

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  844 850 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  4,5
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,021
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  28,00
  prosent
 •  

  Colombia

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,571
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Colombia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  75,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  13,1
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Colombia

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  84 092
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  1,76
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Colombia

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,6
  Prosent
  Marine verneområder
  11
  Prosent
 •  

  Colombia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 141 749
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,73
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  1,5
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  52,7
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  1,9
  Hektar per person
 •  

  Colombia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  30
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  2,729
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  96,8
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  33,53
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  36
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  42,82
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  76,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Colombia

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  2
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  3,1
  Prosent av BNP
 •  

  Colombia

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  6,5
  Prosent
  Undervektige barn
  0,9
  Prosent
  Veksthemmede barn
  12,70
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Colombia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  15
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  2,2
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  74
  År
  Malariatilfeller
  7,4
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  64
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  7,20
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  8
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  75
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  33
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Colombia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,7
  Prosent
  Alfabetisme
  94,7
  Prosent
  Antall år i skole
  12
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  91,3
  Prosent
 •  

  Colombia

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,393
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  53,4
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  43,0
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  18,67
  Prosent
 •  

  Colombia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  71,1
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  20
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Colombia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  29
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  94
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  1 290
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  99,0
  Prosent
 •  

  Colombia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  22,5
  Prosent
  Arbeidsledighet
  9,1
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  314 457 601 860
  US Dollar
  BNP per innbygger
  6 409
  US Dollar
  Primærnæring
  6
  Prosent
  Sekundærnæring
  36
  Prosent
  Tertiærnæring
  58
  Prosent
  Økonomisk vekst
  0,91
  Prosent
 •  

  Colombia

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  62,3
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Colombia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  170
  Personer
  Befolkningstall
  49 464 683
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  224 106
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  817
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,747
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  6 509 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  78
  År
  Forventet levealder for menn
  70
  År
  Lykkeindeks
  6,13
  Skala: 1-10 (der 10 er best)