[[suggestion]]
Colombia
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bogota

Etniske grupper

Europeisk+indiansk opprinnelse (mestis) 58%, europeisk opprinnelse 20%, europeisk+afrikansk opprinnelse 14%, afrikansk opprinnelse 4%, afrikansk+indiansk opprinnelse 3%, indianere 1%

Språk

Spansk (offisielt)

Religion

Katolsk kritendom 90% og andre 10%

Innbyggertall

48 653 420 (Verdensbanken 2016)

Styreform

Republikk

Areal

1 141 749 km²

Myntenhet

Colombiansk peso

BNI pr innbygger

14 154 PPP$

Nasjonaldag

20. juli

Andre landsider

Geografi

Colombia er det eneste landet i Sør-Amerika med kystlinje både til Stillehavet og Det karibiske hav. Ved grensen mot Ecuador deles Andesfjellene inn i tre fjellkjeder. To av dem fortsetter parallelt nordover mot Det karibiske hav, mens den tredje går i nordøstlig retning. Mellom fjellkjedene renner elvene Magdalena og Cauca gjennom frodige daler, og her bor det flest mennesker. Og på en av høyslettene i den østre fjellkjeden ligger hovedstaden Bogotá.

I Colombia er det jevn temperatur hele året. Det blir kjøligere med høyden, og det er evig snø ved 4500 moh. Landet ligger på grensen mellom to kontinentalplater, noe som gjør at det ofte er jordskjelv og vulkanutbrudd. Nesten halvparten av Colombia er dekket av skog, og avskogning fører med seg flere problemer. Mange arter er blitt utrydningstruet, og jorderosjon rammer store deler av landet. På grunn av overbruk av plantevernmidler er jord- og vannkvaliteten dårlig.

Earth Ecoprint

1.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Colombia ville vi trenge 1.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Arkeologiske funn tyder på at Colombia var bebodd allerede for 13 000 år siden. Indianerne drev tidlig avansert jordbruk med bruk av blant annet kunstig vanning. Inkariket omfattet ikke Colombia, men også her utviklet indianerne komplekse politiske systemer 1000 år f.Kr.

I 1499 kom spanske erobrere til Colombia, og landets første by, Santa Marta, ble grunnlagt i 1525. Colombia var Spanias største kilde til gull, og Cartagena ble raskt en av de viktigste havnene i det spanske imperiet. Fordi spanskfødte og amerikanskfødte hadde ulike rettigheter, økte etter hvert de politiske spenningene i samfunnet og motstanden mot Spania var stor, og ved hjelp av frihetshelten Simón Bolívar ble selvstendighet oppnådd i 1819.

Siden stod konfliktene mellom de liberale og de konservative. Først ved militærkuppet i 1953 begynte de å samarbeide, og fra 1957 delte de på makten i 20 år. I dette politiske samarbeidet ble venstresiden utestengt, noe som førte til fremvekst av geriljabevegelser. 52 år med væpnet konflikt mellom geriljagrupper, hæren, paramilitære grupper fra høyresiden og narkotikaligaer har preget landets moderne historie.

Samfunn og politikk

Colombia er en republikk der presidenten har den utøvende makten, mens kongressen har lovgivende makt. Grunnloven sier at menneskerettighetene til innbyggerne skal beskyttes, men under borgerkrigen har det blitt begått grove overgrep fra alle parter i konflikten.

Colombia har hatt sivilt styre lenger enn de fleste latinamerikanske land. I tiden etter samarbeidet med de konservative har de liberale stort sett hatt den politiske makten. Da den nye grunnloven trådte i kraft i 1991 kunne flere mindre partier stille til valg i kongressen. I  2010 startet forhandlingene mellom presidenten og FARC-geriljaen fram mot en fredsavtale. I september 2016 ble avtalen underskrevet som skal stoppe verdens lengste pågående væpnede konflikt.

En statlig utredning fra 2011 meldte at nesten 220 000 mennesker har blitt drept i konflikten siden 1959, og av disse er ca 80% ubevæpnede sivile. Colombia er det landet i verden med flest interne flyktninger etter Syria. President Juan Manuel Santos fikk Nobels fredspris i 2016 for sitt arbeid med å forhandle fram fredsavtalen.

Artikkel om konflikten i Colombia  

Økonomi og handel

Colombia har hatt god økonomisk utvikling - spesielt etter at volden begynte å avta. Veksten i økonomien økte kraftig på 1990-tallet med liberalisering. På 2000-tallet satset styresmaktene på økt sikkerhet i byene, noe som har ført til at utenlandske investorer kom til Colombia. Fram til den globale finanskrisen i 2008 var veksten akselererende, og landet greide seg bra gjennom krisen. Tradisjonelt har økonomien vært basert på jordbruk, og det eksporteres mye kaffe og bananer.

I dag er olje Colombias viktigste lovlige eksportvare mens kokain utgjør nok likevel den største eksportvaren. Narkotikaen smugles ut av landet, i bytte mot andre varer som smugles inn, som en del av hvitvasking av penger fra narkotika-, våpen- og menneskehandel. Verdien av hvitvaskingen utgjør i følge eksperter mer enn 5 prosent av BNP, og mer enn de utenlandske direkteinvesteringene.

De siste årene har forholdet til sosialistiske land i Sør-Amerika blitt dårligere som følge av at båndene til USA er blitt tettere. Venezuela har tidligere vært landets nest viktigste handelspartner etter USA, men nå er handelsavtalene brutt. Colombia har frihandelsavtaler både med USA og EU. Kina har også seilt opp som en viktig handelspartner. Framgang i fredsprosessen vil være avgjørende for videre økonomi.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Colombia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Gå til all statistikken for landet.