[[suggestion]]
Danmark
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

København

Etniske grupper

Skandinaver 86.7%, tyrkiske 1.1%, andre 12.2% (de største gruppene er polske, syriske, tyske) (2017)

Språk

Dansk, færøysk, grønlandsk (inuittisk dialekt) og tysk (liten minoritet)

Religion

Kristne 80 %, muslimer 4 %, andre 16 % (2012)

Innbyggertall

5 754 356 (2017)

Styreform

Monarki

Areal

43 090 km²

Myntenhet

Dansk krone

BNI pr innbygger

49 029 PPP$

Nasjonaldag

5. juni

Andre landsider

Geografi

Danmark er det sørligste landet i Skandinavia. Landet består av den store halvøya Jylland og øygruppen østenfor, med om lag 500 øyer, hvorav 79 er bebodde. Sjælland, Fyn, Lolland, Falster og Bornholm er blant de mest kjente. Danmark har kystlinje på alle kanter bortsett fra i sør hvor landet grenser til Tyskland. Beliggenheten gjør landet til et bindeledd mellom kontinentet og Skandinavia.

Færøyene og Grønland inngår i det danske riksfellesskapet, men begge har indre selvstyre. Danmark har kystklima med kjølige somre, milde vintre og nedbør året rundt. Landet er usedvanlig flatt, og det høyeste fjellet er Møllehøj, som strekker seg knappe 170 moh. Danmark er et av de mest tettbebygde landene i Europa. Om lag 30 prosent av innbyggerne bor i København-regionen.

Skogene og kystområdene har et rikt artsmangfold, og bevaringstiltatk har ført til at skogarealet i Danmark faktisk vokser. Samtidig er isdekte Grønland særlig utsatt for klimaendringer, som kan gi oppvarming mange ganger høyere enn i sørligere deler av verden. 

Earth Earth Earth Ecoprint

4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Danmark ville vi trenge 4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

I begynnelsen av vikingtiden bestod Danmark av flere småkongedømmer, men for drøyt 1000 år siden samlet kong Harald Blåtann Danmark i ett kongerike. Siden var landet i flere perioder en nordisk stormakt. På 1300-tallet samlet dronning Margrete Valdemarsdatter Skandinavias tre land i en union, Kalmarunionen. Unionen bestod helt til Gustav Vasa brøt ut og på ny opprettet den svenske kronen i 1523.

Etter middelalderen mistet Danmark flere store landområder. Landet stod fra 1807 på Frankrikes side under Napoleonskrigene. Napoleon tapte, og Danmark måtte avstå Norge til Sverige i fredsoppgjøret i 1814. Danmark fikk imidlertid beholde Island, Grønland og Færøyene. I 1864 mistet landet flere hertugdømmer til Tyskland etter den dansk-tyske krigen. I 1. verdenskrig var Danmark nøytralt, men under 2. verdenskrig ble landet invadert og okkupert av Tyskland. Den 5. mai 1945 kapitulerte de tyske styrkene i Danmark. Landet har siden vært fritt. Unionen med Island ble avsluttet i 1944.

Samfunn og politikk

Danmark er demokratisk, og i likhet med Norge et konstitusjonelt monarki, hvor monarken ikke har reell makt. Siden 1972 har dette vært dronning Margrethe II, som fungerer som landets statsoverhode. Styreformen er parlamentarisk. Det betyr at den utøvende makten er ansvarlig overfor parlamentet. Denne makten har regjeringen, ledet av statsministeren, som velges av den lovgivende forsamlingen/parlamentet, Folketinget.

Danmark har vært medlem av FN siden opprettelsen i 1945, av NATO siden opprettelsen i 1949 og av EU siden 1973. Medlemskapet i EU og forholdet til EUs medlemsland er viktig for Danmark. Landet har vært en pådriver for EUs utvidelse og deltar aktivt i diskusjonen om EUs framtid og rolle. Medlemskapet i NATO danner fundamentet for dansk sikkerhetspolitikk. Danmark har de siste årene ført en streng innvandringspolitikk. I 2016 innførte landet grensekontroll på grensen mot Tyskland, som et svar på den økte flyktningstrømmen.

Økonomi og handel

Velferdsstaten Danmark har blandingsøkonomi, og landet nyter godt av frihandelen innad i EU. Danmark ble hardt rammet av den globale finanskrisen i 2008, og kom ikke tilbake på samme nivå som i 2007 før åtte år senere.

Danmarks økonomi baserer seg på servicesektoren og finansvirksomhet. Jordbruket er fortsatt en viktig næringsvei, og Danmark er storeksportør av kjøtt, flesk, egg, ost og smør. Fisket er også viktig. Siden 1970-årene har danskene også tatt opp olje og gass fra Nordsjøen. Halvparten av dette eksporteres. Danmark ligger langt fremme i industridesign. I næringsmiddel- og møbelindustrien er de også i verdenstoppen.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Danmark på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Danmark

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,2
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Danmark

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,929
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,860
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  81
  År
  Forventet levealder for menn
  77
  År
  Lykkeindeks
  7,60
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Danmark

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  86,8
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Danmark

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  135
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  7,1
  Hektar per person
 •  

  Danmark

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  33 498
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  5,94
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Danmark

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  14,5
  Prosent
  Marine verneområder
  72
  Prosent
 •  

  Danmark

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  42 920
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,97
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  56,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  14,7
  Prosent
 •  

  Danmark

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  41
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  39 350
  Personer
  Fredsindeksen
  1,353
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  28,63
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  88
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  9,87
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  19,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Danmark

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,2
  Prosent av BNP
 •  

  Danmark

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Danmark

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,0
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  79
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  6
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  12,80
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  3
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  3
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  5
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Danmark

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  13
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  98,7
  Prosent
 •  

  Danmark

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,041
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  27,0
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  47,4
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  37,43
  Prosent
 •  

  Danmark

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  96,7
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  93
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Danmark

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  33
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  5 859
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Danmark

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  10,5
  Prosent
  Arbeidsledighet
  5,0
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  329 865 537 183
  US Dollar
  BNP per innbygger
  57 219
  US Dollar
  Primærnæring
  1
  Prosent
  Sekundærnæring
  20
  Prosent
  Tertiærnæring
  76
  Prosent
  Økonomisk vekst
  1,88
  Prosent
 •  

  Danmark

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  97,1
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Danmark

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  4 297
  Personer
  Befolkningstall
  5 754 356
  tall