Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Danmark
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

København

Etniske grupper

Skandinaver, inuitter, færøyske. Tyske, tyrkiske, iranske, og somalske minoriteter

Språk

Dansk, færøysk, grønlandsk (inuittisk dialekt) og tysk (liten minoritet)

Religion

Kristne 80 %, muslimer 4 %, andre 16 % (2012)

Innbyggertall

5 662 000

Styreform

Monarki

Areal

43 090 Km2

Myntenhet

Dansk krone

BNI pr innbygger

46 635 PPP$

Nasjonaldag

5. juni

Andre landsider

Geografi

Danmark er det sørligste av de nordiske landene. Landet består av den store halvøya Jylland og øygruppen østenfor. Om lag 500 øyer, hvorav 79 er bebodde, utgjør øygruppen. Sjælland, Fyn, Lolland, Falster og Bornholm er blant de mest kjente. Danmark har kystlinje på alle kanter bortsett fra i sør hvor landet grenser til Tyskland. Beliggenheten gjør landet til et bindeledd mellom kontinentet og Skandinavia. Færøyene og Grønland inngår i det danske riksfellesskapet, men begge har indre selvstyre. Danmark har kystklima med kjølige somrer, milde vintre og nedbør året rundt. Landet er usedvanlig flatt, og det høyeste fjellet er Møllehøj, som strekker seg bare 170 moh. Danmark er av de mest tettbebygde landene i Europa. Om lag 30 % av innbyggerne bor i København-regionen.

Earth Earth Ecoprint

2.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Danmark ville vi trenge 2.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

I begynnelsen av vikingtiden bestod Danmark av flere småkongedømmer, men for drøyt 1000 år siden samlet kong Harald Blåtand Danmark under ett kongerike. Siden var landet i flere perioder en nordisk stormakt. På 1400-tallet samlet dronning Margrete Valdemarsdatter Skandinavias tre land i en union – Kalmarunionen. Unionen bestod helt til Gustav Vasa brøt ut og på ny opprettet den svenske kronen. Etter middelalderen mistet Danmark flere store landområder. Landet stod fra 1807 på Frankrikes side under napoleonskrigene. Napoleon tapte, og Danmark måtte avstå Norge til Sverige i fredsoppgjøret i 1814. Danmark fikk imidlertid beholde Island, Grønland og Færøyene. I 1864 mistet landet flere hertugdømmer til Tyskland etter den dansk-tyske krigen. I 1. verdenskrig var Danmark nøytralt, men under 2. verdenskrig ble landet invadert og okkupert av Tyskland. Den 5. mai 1945 kapitulerte de tyske styrkene i Danmark. Landet har siden vært fritt.

Samfunn og politikk

Danmark er et konstitusjonelt monarki i likhet med Norge. Monarken har ikke reell makt, men er likevel landets overhode. Siden 1972 har dronning Margrethe II vært dansk monark. Styreformen er demokratisk. Den utøvende makten ligger hos regjeringen som igjen utgår fra og er ansvarlig overfor den lovgivende forsamlingen, Folketinget.  Danmark har vært medlem av FN siden opprettelsen i 1945, og av NATO siden opprettelsen i 1949 og av EU siden 1973. Medlemskapet i EU og forholdet til EUs medlemsland er viktig for Danmark. Landet har vært en pådriver for EUs utvidelse og deltar aktivt i diskusjonen om EUs framtid og rolle. De transatlantiske forbindelsene og medlemskapet i NATO danner fundamentet for dansk sikkerhetspolitikk. Danmark har de siste årene ført en streng asylpolitikk. I 2016 innførte landet grensekontroll på grensen mot Tyskland, som et svar på den økte strømmen av flyktninger.

Økonomi og handel

Velferdsstaten Danmark har blandingsøkonomi, og landet nyter frihandelen innad i EU. Danmark er blitt rammet av den globale finanskrisen i 2008, men er i ferd med å kjempe seg tilbake etter nedgangen. Danmarks økonomi baserer seg på tjenesteyting, industri og finansvirksomhet. Jordbruket er fortsatt en viktig næringsvei, og Danmark er storeksportør av kjøtt, flesk, egg, ost og smør. Fisket er også viktig. Siden 1970-årene har danskene også tatt opp olje og gass fra Nordsjøen. Halvparten av dette eksporteres. Danmark ligger langt fremme i industridesign. I næringsmiddel- og møbelindustrien er de også i verdenstoppen.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Danmark på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Danmark

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  6,9
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  10,5
  Prosent
  Arbeidsledighet
  6,6
  Prosent
  Primærnæring
  1
  Prosent
  Sekundærnæring
  22
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  4
  Prosent
  Tertiærnæring
  76
  Prosent
 •  

  Danmark

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  43 090
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  57,5
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  14,4
  Prosent
 •  

  Danmark

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  5 734
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  1,9
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  79
  År
  Forventet levealder for kvinner
  81
  År
  Forventet levealder for menn
  77
  År
 •  

  Danmark

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  1
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,970
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,041
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,925
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  37,48
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  90
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  37,43
  Prosent
  Global lykkeindeks
  32,7
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  21,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Danmark

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  28
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  6 040
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Danmark

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Danmark

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  4 297
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  9
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  27 326
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Danmark

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,239
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,3
  Prosent av BNP
 •  

  Danmark

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  2
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  6
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  7
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Danmark

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  26,2
  Prosent
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  10,36
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Danmark

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,98
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  6,78
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  23,87
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  4,3
  Hektar per person
 •  

  Danmark

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Danmark

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Danmark

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  100
  Prosent
 •  

  Danmark

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  295 091 000 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  52 002
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  0,86