[[suggestion]]
Den sentralafrikanske republikk

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bangui

Etniske grupper

Baya 33%, Banda 27%, Mandjia 13%, Sara 10%, Mboum 7%, M'Baka 4%, Yakoma 4%, andre 2%

Språk

Fransk (offisielt), Sangho, andre stammespråk,

Religion

Afrikanske religioner 35%, Protestanter 25%, Romersk-katolske 25%, Muslimer 15%. Note: naturreligion påvirker den kristen majoriteten sterkt Afrikanske religioner 35%, Protestanter 25%, Romersk-katolske 25%, Muslimer 15%. Note: naturreligion påvirker den kristen majoriteten sterkt

Innbyggertall

4 659 000

Styreform

Republikk

Areal

622 980 Km2

Myntenhet

Sentralafrikansk CFA-franc

BNI pr innbygger

699 PPP$

Nasjonaldag

1. desember

Andre landsider

Geografi

Den sentralafrikanske republikk består for det meste av et lavere platå, en grunnfjellsterskel, mellom 600–900 m.o.h. Dette platået danner vannskille mellom tre av Afrikas viktigste vannsystemer: elven Kongo, Tsjadsjøen og Nilen. Elven Chari drenerer med sine bielver landet mot nord, Oubangui mot sør.

Bongofjellene i nordøst når opp i 1410 meter over havet. Savanne dekker størsteparten av landet. Langs elvene vokser smale belter med skog, og i den sørlige delen av landet er det tropisk regnskog. Nær halvparten av landet er skogkledd. Klimaet er tropisk med en regnperiode og en tørkeperiode.

Miljøproblemer i Sentralafrikanske republikk er blant annet at vannet ikke kan drikkes. Krypskyting har gjort at landet mister sitt rykte som et av verdens beste bevarte områder for urørt natur og ville dyr. Det er også ørkenspredning og avskoging i deler av landet.

Ecoprint

0.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Den sentralafrikanske republikk ville vi trenge 0.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Redskapsfunn viser at mennesker bodde her for over 8000 år siden. Landets opprinnelige befolkning er babinga, et pygméfolk. Fra år 1000 f.Kr. begynte andre folkegrupper å innvandre. Landet var isolert frem til 1600-tallet, og på 1800-tallet kom arabiske handelsmenn. På samme tid begynte slavehandelen, der også flere afrikanske land var involvert. Etter å ha kolonisert kystområdene ble Frankrike på slutten av 1800-tallet interessert i de indre delene av Afrika. Landet koloniserte derfor Kongo og Den sentralafrikanske republikk. Tvangsarbeid på plantasjer, tvangsflytting og brutale avstraffingsmetoder overfor lokalbefolkningen ble vanlig i denne delen av Afrika. Stor motstand mot okkupasjonen og gjentatte opprør ble slått veldig hardt ned på.

Etter 2. verdenskrig gjorde nye lover i Frankrike at Barthélemy Boganda, som første sentralafrikaner, ble valgt til den franske nasjonalforsamling. Han startet også landets første parti, Mouvement d'évolution sociale de l'Afrique noire (MESAN), som vant de første allmenne valgene i landet i 1957. Den sentralafrikanske republikk oppnådde selvstendighet i 1960. I 1966 tok oberst Bokassa makten ved et kupp. Han utropte seg til keiser i 1977. Etter noen år ble landet ble igjen republikk da opposisjonen styrtet ham. En ny grunnlov med flerpartistyre ble vedtatt 1981.

Samfunn og politikk

Helt siden den gang har forsøk på å innføre demokrati og flerpartisystem gjentatte ganger blitt avbrutt av voldelig opprør, kupp og militærregimer. Politikken i landet er preget av etniske spenninger, og konflikter mellom ulike regioner. Tradisjonelt har elvebefolkningen sør i landet hatt den politiske makten, mens savannefolk i nord har fått styrket sin stilling etter hvert. I følge grunnloven fra 2004 har presidenten mye makt, både som statssjef og øverstkommanderende for de militære styrkene. Presidenten skal formelt velges i direkte valg, og kan kun sitte i to perioder. François Bozizé tok imidlertid makten i ett kupp i 2003.

Etter siste valg i 2011 har det vært stor misnøye, som førte til at opprørsgruppen Séléka gikk til angrep i desember 2012. Etter mislykkede fredsforhandlinger med president Bozizi gjennomførte Séléka et kupp i mars 2013, og det ble satt inn en ny overgangsregjering. Siden da har landet vært i krise.

FN og andre internasjonale styrker har vært inne i flere omganger for å prøve å holde våpenhvilene og støtte utviklingen i landet. Som følge av mange års mangel på politisk stabilitet regnes landet i dag som en mislykket stat, hvor myndighetene har liten kontroll. Staten klarer heller ikke å tilby innbyggerne grunnleggende tjenester, som for eksempel frihet og personlig sikkerhet. Landet har et høyt antall mennesker som er fordrevet fra sine hjem på grunn av voldshandlingene, og mange flykter.

Les mer her om konflikten i Den sentralafrikanske republikk

Økonomi og handel

Den sentralafrikanske republikk har store forekomster av naturressurser, særlig skog, diamanter, gull og uran. Landets beliggenhet, den dårlige utviklede infrastrukturen samt politisk og økonomisk vanstyre, har imidlertid ført til at landet er et av Afrikas minst utviklede. Landet tjener riktignok gode penger på mineralutvinning, særlig diamanter, men det kommer ikke befolkningen til gode.

Rundt 80 prosent av befolkningen er sysselsatt i jordbruk, skogbruk og fiske. De fleste driver småskalajordbruk til selvberging og lokalt salg. Den sentralafrikanske republikk har dårlig utbygd infrastruktur, og store deler av landet er utilgjengelig. Dette bidrar til at det er vanskelig å skape økonomisk utvikling. Landet har ingen kyststripe, og transport av varer til havet går i hovedsak gjennom Kongo. Dermed rammes handelen av urolighetene der.

Frankrike er den viktigste handelspartneren, og gir også betydelig økonomisk hjelp.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Den sentralafrikanske republikk på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Den sentralafrikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  507 810 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  66,3
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,465
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  62,00
  prosent
 •  

  Den sentralafrikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,212
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Den sentralafrikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  38,8
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  93,3
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Den sentralafrikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  301
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,07
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Den sentralafrikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  Mangler data
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Den sentralafrikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  622 980
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,94
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  2,9
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  35,6
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  1,1
  Hektar per person
 •  

  Den sentralafrikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  17
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  3,236
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  61,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  26
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  47,27
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  111,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Den sentralafrikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  12 736
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,3
  Prosent av BNP
 •  

  Den sentralafrikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  61,8
  Prosent
  Undervektige barn
  7,4
  Prosent
  Veksthemmede barn
  40,70
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Den sentralafrikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  122
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  4,0
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  1,7
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  50
  År
  Malariatilfeller
  387,3
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  1 500
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  7,70
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  42
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  229
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  423
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Den sentralafrikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  36,4
  Prosent
  Alfabetisme
  36,8
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  68,1
  Prosent
 •  

  Den sentralafrikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,656
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  45,8
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  8,57
  Prosent
 •  

  Den sentralafrikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Den sentralafrikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  78
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  14,0
  Prosent
 •  

  Den sentralafrikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  12,3
  Prosent
  Arbeidsledighet
  6,5
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  1 949 411 659
  US Dollar
  BNP per innbygger
  418
  US Dollar
  Primærnæring
  40
  Prosent
  Sekundærnæring
  12
  Prosent
  Tertiærnæring
  30
  Prosent
  Økonomisk vekst
  2,89
  Prosent
 •  

  Den sentralafrikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  4,3
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  40
  Prosent
 •  

  Den sentralafrikanske republikk

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  409
  Personer
  Befolkningstall
  4 737 423
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  558 537
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  10 611
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,367
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  689 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  51
  År
  Forventet levealder for menn
  48
  År
  Lykkeindeks
  3,08
  Skala: 1-10 (der 10 er best)