Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Elfenbenskysten
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Yamoussoukro

Etniske grupper

Akan 29 %, voltaique/gur 16 %, nordlige mande 15 %, krou 9 %, sørlige mande 7 %, uspesifisert/andre 43 % (2014)

Språk

Fransk, mer enn 60 lokale dialekter

Religion

Muslimer 43 %, katolikker 17 %, evangelisk kristne 12 %, metodister og andre kristne 5 %, animiste 4 %, andre/ingen 20 % gjestearbeidere: muslimer 73 %, kristne 18 % (2014)

Innbyggertall

23 108 000 (2015)

Styreform

Republikk

Areal

322 463 km²

Myntenhet

CFA-franc

BNI pr innbygger

3 496 PPP$

Nasjonaldag

7. august

Andre landsider

Geografi

Elfenbenskysten er nesten akkurat like stort som Norge i areal. Kysten i sør består av klipper, lange sandbanker og grunne laguner. Det meste av landskapet er ganske flatt. Fire store elver renner fra nord til sør i landet, og særlig i sørøst er jorda fruktbar og man kan dyrke mange slags jordbruksvarer.

Elfenbenskysten har to regnperioder i sør og en i nord, i løpet av året. Klimaet er generelt ganske varmt,(varmest i nord), og med høy luftfuktighet. Klimaet har blitt varmere og regnskyllene mer uberegnelige de siste tiårene. Dette skaper problemer for bøndene.   

I indre deler av landet lå et belte av regnskog, men siden Elfenbenskysten lenge har vært en storeksportør av tropisk tømmer, har avskogingen vært enorm. Rovdriften har ført til at det meste av regnskogen i den sørlige delen av landet er hugget ned. På slutten av åttitallet ble skogplanting- og verningstiltak satt i gang. Likevel har hogsten fortsatt i den nordlige delen av landet, utenfor myndighetenes kontroll.

0 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Elfenbenskysten ville vi trenge 0 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Arkeologiske funn tyder på at området har vært bebodd siden minst 10 000 år f.Kr. , men det finnes få, eller ingen, etterkommere av urbefolkningen. Dagens befolkning innvandret på 1200-tallet, trolig på grunn av Ghanarikets oppløsning. Innvandring nordfra, omtrent på samme tid, førte til at islam fikk fotfeste i nordområdene. I sør ble det etablert flere stater, der de viktigste var Agni- og Abrong-kongedømmene. Elfenbenskysten ble underlagt Frankrike som koloni i 1893, men motstanden mot koloniherrene var sterk. Først i 1917 klarte franskmennene å legge hele området under seg, og de administrerte landet til det fikk sin selvstendighet i 1960.

Landet opplevde en økonomisk velstand etter frigjøringen, men den forsvant av forskjellige årsaker i løpet av 80- og 90-tallet og førte til sterke motsetninger mellom ulike folkegrupper. Félix Houphouët-Boigny ledet landet fra selvstendigheten og til han døde i 1993. I den politiske maktkampen som fulgte, utnyttet flere politikere nasjonalistiske strømninger for å øke sin popularitet. Dette økte de etniske og religiøse motsetningene. I 2002 brøt det ut en borgerkrig, og landet ble delt i to. I sør styrte presidenten, mens den nordlige delen ble kontrollert av opprørere. Flere tusen mennesker ble drept, og hundretusentalls ble drevet på flukt, innen freden i 2007.

Samfunn og politikk

Presidenten er landets statsoverhode, og kan gjenvelges en gang. Presidenten utnevner regjeringen og statsministeren, som står ansvarlig overfor han/henne. Den lovgivende makten ligger hos nasjonalforsamlingen.

Freden kom etter fem år med borgerkrig i 2007. FN har vært tilstede i landet fra 2003, med fredsoperasjoner og fredsforhandlinger under borgerkrigen, og med oppbygging etter krigen og fram til 2017.

Det første valget ble avholdt i 2010, men var omstridt. Igjen oppstod det uroligheter, og den sittende presidenten nektet å gi fra seg makten. I 2011 fikk den lovlig valgte presidenten tiltre. Regjeringens politikk har siden handlet om å gjenoppbygge økonomien, og den har fått kritikk for å ikke skape forsoning.

Elfenbenskysten har problemer med korrupsjon i rettsvesenet og politikken, trafficking og høy kriminalitet i byene. Stor tilgang til våpen forverrer situasjonen. Begge parter i borgerkrigen gjorde seg skyldige i grove menneskerettighetsbrudd, som henrettelser, tortur, voldtekter og rekruttering av barnesoldater – som ofte har blitt gatebarn. Landet har fått kritikk for at oppgjøret med menneskerettighetsbruddene har gått sent.

I 2018 tiltrådte landet som et av de roterende medlemmene i FNs sikkerhetsråd.

Økonomi og handel

Jordbruket er landets viktigste næring. Landet er verdens største eksportør av kakao. Utover 2000-tallet ble landet en olje- og gasseksportør, i tillegg til at det eksporteres noe gull og diamanter.

Elfenbenskysten har en velutviklet industrisektor som hovedsakelig foredler landets råvarer. Landet har for eksempel vestafrikas største oljeraffineri.

I de tretti årene som fulgte frigjøringen i 1960, var Elfenbenskysten et av Afrikas rikeste land. På tross av de gode økonomiske forutsetningene fikk borgerkrigen den økonomiske veksten til å stoppe. Fra 2012 har økonomien igjen begynt å vokse, og innbyggernes inntekter er relativt høye sammenliknet med andre land i regionene.

Selv om økonomien vokser er det mange som lever i dyp fattigdom, og det er store regionale forskjeller. Arbeidsledigheten er høy, og i slumområdene i byene, og nord i landet, lider mange mennesker av underernæring. Borgerkrigen svekket landets posisjon som regionalt handelssentrum. Utbredt smugling gjør at staten mister viktige inntekter og landet sliter med stor utenlandsgjeld, på tross av at deler av gjelden er slettet.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2017/2018 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Elfenbenskysten er medlem i Sikkerhetsrådet og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer om FN-rollespillet.

Forhold til andre land i Sikkerhetsrådet

I utenrikspolitikken har Elfenbenskysten hatt tette bånd til vesten, særlig til Frankrike, som de har et nært politisk, militært og økonomisk samarbeid med som følge av kolonitiden og lang felles historie. De har også et godt forhold til Vesten generelt. Kina har investert i flere store og viktige prosjekter i Elfenbenskysten, og er derfor viktig for landet når det gjelder økonomi og handel.

De afrikanske landene søker også ofte samarbeid seg imellom i Sikkerhetsrådet.

Tips

Elfenbenskysten er bekymret for spredning av terror, og vil kanskje fokusere på hvordan Sikkerhetsrådet skal forholde seg til Al Qaida i Jemen. De vil også sikre humanitær tilgang på en trygg måte.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Elfenbenskysten på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Elfenbenskysten

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  3,7
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  13,7
  Prosent
  Arbeidsledighet
  4,0
  Prosent
  Primærnæring
  22
  Prosent
  Sekundærnæring
  21
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  57
  Prosent
 •  

  Elfenbenskysten

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  322 460
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  9,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  32,7
  Prosent
 •  

  Elfenbenskysten

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  24 295
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  4,6
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  56
  År
  Forventet levealder for kvinner
  58
  År
  Forventet levealder for menn
  55
  År
 •  

  Elfenbenskysten

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  26,4
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  12
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  65,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,814
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,672
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,474
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  34
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  9,16
  Prosent
  Global lykkeindeks
  14,4
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  100,0
  Indeks (0-120)
 •  

  Elfenbenskysten

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  74
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  252
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  55,8
  Prosent
 •  

  Elfenbenskysten

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  29,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  56,0
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  13,3
  Prosent
 •  

  Elfenbenskysten

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  669
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  71 105
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  1 980
  Personer
  Internt fordrevne
  300 000
  Internt fordrevne
 •  

  Elfenbenskysten

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  35
  Fredsindeksen
  2,419
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,5
  Prosent av BNP
 •  

  Elfenbenskysten

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  93
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  129
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  645
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  165
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Elfenbenskysten

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  30,42
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Elfenbenskysten

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,89
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,42
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  1,01
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  0,0
  Hektar per person
 •  

  Elfenbenskysten

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  71
  Prosent
 •  

  Elfenbenskysten

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  50,2
  Prosent
  Alfabetisme
  43,3
  Prosent
 •  

  Elfenbenskysten

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  82,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  23
  Prosent
 •  

  Elfenbenskysten

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  31 759 248 868
  US Dollar
  BNP per innbygger
  1 399
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  5,91