[[suggestion]]
Elfenbenskysten
Flagget til Elfenbenskysten

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Yamoussoukro

Etniske grupper

Akan 29 %, voltaique/gur 16 %, nordlige mande 15 %, krou 9 %, sørlige mande 7 %, uspesifisert/andre 43 % (2014)

Språk

Fransk, mer enn 60 lokale dialekter

Religion

Muslimer 43 %, katolikker 17 %, evangelisk kristne 12 %, metodister og andre kristne 5 %, animiste 4 %, andre/ingen 20 % gjestearbeidere: muslimer 73 %, kristne 18 % (2014)

Innbyggertall

23 108 000 (2015)

Styreform

Republikk

Areal

322 463 km²

Myntenhet

CFA-franc

BNI pr innbygger

3 693 PPP$

Nasjonaldag

7. august

Andre landsider

Geografi

Elfenbenskysten er nesten akkurat like stort som Norge i areal. Kysten i sør består av klipper, lange sandbanker og grunne laguner. Det meste av landskapet er ganske flatt. Fire store elver renner fra nord til sør i landet, og særlig i sørøst er jorda fruktbar. Elfenbenskysten har årlig to regnperioder i sør, og en i nord. Klimaet er generelt ganske varmt med høy luftfuktighet. Klimaet har blitt varmere og regnskyllene mer uforutsigbare de siste tiårene.

I indre deler av landet lå et belte av regnskog, men siden Elfenbenskysten lenge har vært en storeksportør av tropisk tømmer, har avskogingen vært enorm. Rovdriften har ført til at det meste av regnskogen i den sørlige delen av landet er hugget ned. På slutten av åttitallet ble skogplanting- og verningstiltak satt i gang. Likevel har hogsten fortsatt i den nordlige delen av landet, utenfor myndighetenes kontroll.

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Elfenbenskysten ville vi trenge 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Arkeologiske funn tyder på at området har vært bebodd siden minst 10 000 år f.Kr. , men det finnes få eller ingen etterkommere av urbefolkningen. Dagens befolkning innvandret på 1200-tallet, trolig på grunn av Ghanarikets oppløsning. Innvandring nordfra omtrent på samme tid førte til at islam fikk fotfeste i nordområdene. I sør ble det etablert flere stater, der de viktigste var Agni- og Abrong-kongedømmene. Elfenbenskysten ble underlagt Frankrike som koloni i 1893, men motstanden mot koloniherrene var sterk. Først i 1917 klarte franskmennene å legge hele området under seg, og de administrerte landet til det fikk sin selvstendighet i 1960.

Landet opplevde økonomisk velstand etter frigjøringen. Den forsvant av forskjellige årsaker i løpet av 1980- og 90-tallet, og førte til sterke motsetninger mellom ulike folkegrupper. Félix Houphouët-Boigny ledet landet fra selvstendigheten til han døde i 1993. I den politiske maktkampen som fulgte utnyttet flere politikere nasjonalistiske strømninger for å øke sin popularitet. Dette økte de etniske og religiøse motsetningene. I 2002 brøt det ut en borgerkrig og landet ble delt i to. I sør styrte presidenten, mens den nordlige delen ble kontrollert av opprørere. Flere tusen mennesker ble drept og hundretusentalls ble drevet på flukt før en fredsavtale ble undertegnet i 2007. Nye uroligheter brøt ut rundt presidentvalget i 2010, da den sittende presidenten Gbagbo nektet å gå av. I 2011 ble han tvunget fra makten og stilt for Den internasjonale straffedomstolen for grove brudd på menneskerettighetene.

Samfunn og politikk

Presidenten er landets statsoverhode, og kan gjenvelges en gang. Presidenten utnevner regjeringen og statsministeren, som står ansvarlig overfor han/henne. Den lovgivende makten ligger hos nasjonalforsamlingen. Regjeringen som tiltro etter urolighetene i 2010-11 har fokusert på å gjenoppbygge økonomien. Den får imidlertid kritikk for å ikke jobbe mer for forsoning etter borgerkrigen.

Elfenbenskysten har problemer med korrupsjon i rettsvesenet og politikken, trafficking og høy kriminalitet i byene. Stor tilgang til våpen forverrer situasjonen. Begge parter i borgerkrigen gjorde seg skyldige i grove menneskerettighetsbrudd, som henrettelser, tortur, voldtekter og rekruttering av barnesoldater – som ofte har blitt gatebarn. Landet har fått kritikk for at oppgjøret med menneskerettighetsbruddene har gått sent.

FN var tilstede i landet mellom 2003 og 2017, med fredsoperasjoner og fredsforhandlinger under borgerkrigen, og med hjelp til gjenoppbygging etter krigen.

Økonomi og handel

Jordbruket er Elfenbenskystens viktigste næring. Landet er verdens største eksportør av kakao. Utover 2000-tallet ble landet en olje- og gasseksportør, i tillegg til at det eksporteres noe gull og diamanter. Elfenbenskysten har en velutviklet industrisektor som hovedsakelig foredler landets råvarer. Landet har for eksempel Vest-Afrikas største oljeraffineri.

I de tretti årene som fulgte frigjøringen i 1960, var Elfenbenskysten et av Afrikas rikeste land. På tross av de gode økonomiske forutsetningene fikk borgerkrigen den økonomiske veksten til å stoppe. Fra 2012 har økonomien igjen begynt å vokse, og innbyggernes inntekter er relativt høye sammenliknet med andre land i regionen.

Selv om økonomien vokser er det mange som lever i dyp fattigdom, og det er store regionale forskjeller. Arbeidsledigheten er høy, og i slumområdene i byene og nord i landet lider mange mennesker av underernæring. Borgerkrigen svekket landets posisjon som regionalt handelssentrum. Utbredt smugling gjør at staten mister viktige inntekter. Elfenbenskysten sliter med stor utenlandsgjeld på tross av at deler av gjelden er slettet.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2018/2019 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Elfenbenskysten er medlem i Sikkerhetsrådet og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer om FN-rollespillet.

Forhold til andre land i Sikkerhetsrådet

Elfenbenskysten har vært medlem av Sikkerhetsrådet siden 2018. I utenrikspolitikken har Elfenbenskysten tette bånd til Vesten; særlig til Frankrike, som de har et nært politisk, militært og økonomisk samarbeid med som følge av kolonitiden og lang felles historie.

Kina har investert i flere store og viktige prosjekter i Elfenbenskysten, og er derfor viktig for landet når det gjelder økonomi og handel.

De afrikanske landene søker ofte samarbeid seg imellom i Sikkerhetsrådet.

Tips

Elfenbenskysten er bekymret for spredning av terror, og vil kanskje dreie samtalen inn på hvordan Sikkerhetsrådet skal forholde seg til Al-Qaida i Jemen. De vil også sikre humanitær tilgang på en trygg måte.

Elfenbenskysten stemte for det vestlige forslaget om å fordømme Iran for å ha brutt våpenembargoen mot houtiene i februar 2018.

På et møte om den humanitære situasjonen i Jemen i Sikkerhetsrådet 17.04.18 understreket Elfenbenskysten at en snarlig våpenhvile er en forutsetning for mer vellykket nødhjelp til befolkningen. Elfenbenskysten oppfordret også til nye forhandlinger om fred i kjølvatnet av at FN har oppnevnt en ny fredsforhandler i konflikten (Martin Griffith).

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Elfenbenskysten på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Elfenbenskysten

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  827 450 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  28,2
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,236
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  46,30
  prosent
 •  

  Elfenbenskysten

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,311
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Elfenbenskysten

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  50,6
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  56,0
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Elfenbenskysten

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  11 045
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,49
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Elfenbenskysten

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,2
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Elfenbenskysten

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  322 460
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,89
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  9,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  32,7
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  1,3
  Hektar per person
 •  

  Elfenbenskysten

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  35
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  2,207
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  71,7
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  35
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  29,52
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  94,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Elfenbenskysten

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  2 622
  Antall
  Hjemsendte penger
  1
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,3
  Prosent av BNP
 •  

  Elfenbenskysten

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  20,7
  Prosent
  Undervektige barn
  6,0
  Prosent
  Veksthemmede barn
  21,60
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Elfenbenskysten

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  89
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  4,6
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  1,3
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  56
  År
  Malariatilfeller
  138,9
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  909
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  14,50
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  34
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  129
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  148
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Elfenbenskysten

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  53,0
  Prosent
  Alfabetisme
  43,9
  Prosent
  Antall år i skole
  7
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  86,0
  Prosent
 •  

  Elfenbenskysten

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,672
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  41,4
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  10,59
  Prosent
 •  

  Elfenbenskysten

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  45,8
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  5,1
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Elfenbenskysten

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  63
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  18
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  276
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  64,3
  Prosent
 •  

  Elfenbenskysten

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  13,7
  Prosent
  Arbeidsledighet
  2,5
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  37 353 276 059
  US Dollar
  BNP per innbygger
  1 538
  US Dollar
  Primærnæring
  20
  Prosent
  Sekundærnæring
  21
  Prosent
  Tertiærnæring
  57
  Prosent
  Økonomisk vekst
  5,05
  Prosent
 •  

  Elfenbenskysten

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  43,8
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  60
  Prosent
 •  

  Elfenbenskysten

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  669
  Personer
  Befolkningstall
  24 905 843
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  66 569
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  1 943
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,492
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  16 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  58
  År
  Forventet levealder for menn
  55
  År
  Lykkeindeks
  4,94
  Skala: 1-10 (der 10 er best)