Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Eritrea
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Asmara

Etniske grupper

Tigrinya 55%, tigre 30%, saho 4%, kunama 2%, rashaida 2%, bilen 2%, andre (afar, beni amir, nera) 5% (2010)

Språk

Tigrinya (offisielt), arabisk (offisielt), engelsk (offisielt), tigre, kunama, afar, andre kushitiske språk

Religion

Muslimer, koptere, romersk-katolske, protestanter

Innbyggertall

673 7 634

Styreform

Overgangsregjering

Areal

117,600 km2

Myntenhet

Nakfa

BNI pr innbygger

1 411 PPP$

Nasjonaldag

24. mai

Andre landsider

Geografi

Eritrea er et smalt og tørt kystland som strekker seg om lag 1150 km fra nord til sør.  Lavlandet i sør er en del av Danakilørkenen som til dels ligger under havnivå. Her er klimaet varmt, og temperaturen kan komme opp mot 50 °C. Naturen består av treløs steppe- og ørkenvegetasjon. Det fruktbare høylandet i nord er en del av det nordetiopiske platået. Her er klimaet mer moderat, og gjennomsnittstemperaturen er på 16 °C. Som i resten av landene i Øst-Afrika er tørke og mangel på vann et stort problem i Eritrea. Landet har gjentatte ganger blitt rammet av tørkekatastrofer. Dette har gått ut over jordbruksproduksjonen og ført til hungersnød i befolkningen. Eritrea står overfor miljøutfordringer som blant annet avskoging og jorderosjon. I 2009 ble landet ekstra hardt rammet da værfenomenet El Niño resulterte i en voldsom flom.

Ecoprint

0.2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Eritrea ville vi trenge 0.2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Eritrea er en av verdens yngste nasjoner. Ulike deler av Eritrea inngikk tidligere i forskjellige lokale statsdannelser inntil landet fikk sin selvstendighet i 1993. Italia okkuperte Eritrea i 1885, og italienerne forble i landet til de ble jaget ut av britiske styrker under 2. verdenskrig. Eritrea var britisk protektorat frem til FN bestemte at landet skulle innlemmes i det etiopiske keiserriket i 1952. Under føderasjonen med Etiopia startet undertrykkingen av eritreisk kultur og egenart. I 1962 ble Eritrea annektert av Etiopia, og landet ble en etiopisk provins. Eritreiske nasjonalister gjorde opprør, og en 30 år lang borgerkrig fulgte. Eritrea vant krigen mot Etiopia i 1991. I 1998 brøt det imidlertid ut en ny krig mellom de to landene. Da Eritrea og Etiopia omsider inngikk en fredsavtale to år senere, hadde 100 000 menneskeliv gått tapt. Krigen satte næringslivet kraftig tilbake og har gjort Eritrea økonomisk avhengig av andre land.

Samfunn og politikk

Eritrea er en autoritær ettpartistat med ”People’s Front for Democracy and Justice” (PFDJ) som eneste lovlige politiske parti. Afwerki Isaias er så langt Eritreas eneste president. Han var frigjøringsleder under borgerkrigen med Etiopia. Den uløste grensekonflikten mellom Eritrea og Etiopia bidrar fortsatt til å hemme den demokratiske og økonomiske utvikling i landet. Nasjonale valg har vært under planlegging, men er utsatt på ubestemt tid. I 1997 ble det vedtatt en grunnlov som garanterer for demokrati og menneskerettigheter, men den har aldri trådt i kraft. Landet ledes fremdeles av en overgangsregjering. Politisk opposisjon er ikke er tillatt, og religionsfriheten er begrenset. Det er ikke pressefrihet, og all media er eid og kontrollert av staten. En regner med at tusenvis av samvittighetsfanger sitter i eritreiske fengsler, uten å ha hatt en rettssak. Landet har i tillegg store sosiale utfordringer, som analfabetisme, og arbeidsløsheten er stor.

Økonomi og handel

Siden løsrivelsen fra Etiopia har Eritrea slitt med dårlig økonomi. Landet er blant de fattigste i verden, og den eritreiske økonomien er lukket. Myndighetene har lagt opp til en selvbergingspolitikk, noe som innebærer begrenset avhengighet av ekstern handel. Det er derfor restriktive betingelser for internasjonale investeringer i næringslivet og for etablering av bistands- og hjelpeorganisasjoner. Det er lagt opp til nasjonalisering av næringslivet fremfor privatisering. Dette kommer til syne ved at stat, parti og det militære er involvert i så godt som all næringsvirksomhet. Den eritreiske økonomien er basert på landbruk, og det anslås at nærmere 80 prosent av befolkningen er sysselsatt her. Det gjør landet ekstra sårbart ettersom regionen og landet er svært utsatt for tørke. Eritrea har reserver av blant annet gull, kobber, sink, jernmalm, magnesium og marmor. Forekomstene antas å være betydelige, men utvinnes foreløpig i liten grad. For å få kontroll på den økonomiske situasjonen i landet har de eritreiske myndighetene annonsert at de vil ta i bruk priskontroll og justering av renten som verktøy de nærmeste årene.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Eritrea på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Eritrea

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  7,7
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  13,1
  Prosent
  Arbeidsledighet
  7,2
  Prosent
  Primærnæring
  15
  Prosent
  Sekundærnæring
  22
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  63
  Prosent
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  117 600
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  6,8
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  15,0
  Prosent
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  5 069
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  4,3
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  62
  År
  Forventet levealder for kvinner
  64
  År
  Forventet levealder for menn
  60
  År
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  8
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,420
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  18
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  22,00
  Prosent
  Global lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  96,9
  Indeks (0-120)
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  80
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  62
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  36,1
  Prosent
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  1
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  411 342
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  2 549
  Personer
  Internt fordrevne
  10 000
  Internt fordrevne
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  57
  Fredsindeksen
  2,264
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  20,9
  Prosent av BNP
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  47
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  76
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  501
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  78
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  41
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  84,24
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,91
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,12
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  0,57
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  0,4
  Hektar per person
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  92
  Prosent
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  93,3
  Prosent
  Alfabetisme
  73,8
  Prosent
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  57,8
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  16
  Prosent
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  2 607 739 837
  US Dollar
  BNP per innbygger
  544
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  -0,52