[[suggestion]]
Eritrea
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Asmara

Etniske grupper

Ni anerkjente etniske grupper: tigrinja 55 %, tigre 30 %, saho 4 % kunama 2 %, rashaida 2 %, bilen 2 %, andre (afar, beni amir, nera) 5 % (2010)

Språk

Tigrinja (offisielt), arabisk (offisielt), engelsk (offisielt), tigre, kunama, afar, andre kusjittiske språk

Religion

Muslimer, koptere, katolikker, protestanter

Innbyggertall

5 069 000

Styreform

Republikk

Areal

117 600 km²

Myntenhet

Nakfa

Nasjonaldag

24. mai

Andre landsider

Geografi

Eritrea er et smalt og tørt kystland. Landet ligger i den tropiske klimasonen, men temperaturen varierer mye med høyden over havet.  Lavlandet i sør er en del av Danakilørkenen, som til dels ligger under havnivå. Her er klimaet varmt, og temperaturen kan komme opp mot 50 °C. Naturen består av treløs steppe- og ørkenvegetasjon. Det fruktbare høylandet i nord er en del av det nordetiopiske platået. Her er klimaet temperert, og gjennomsnittstemperaturen er på 16 °C.

Mangel på vann er et stort problem i Eritrea. Landet har gjentatte ganger blitt rammet av tørkekatastrofer. Dette har gått ut over jordbruksproduksjonen og ført til hungersnød i befolkningen.

Det er flere alvorlige miljøproblemer, som rask nedhugging av skog, ørkenspredning, overbeite og jorderosjon. Store deler av høylandet var tidligere dekket av barskog, men den har nesten forsvunnet på grunn av utnyttelse av marken til jordbruk og bosetninger. Et annet alvorlig problem er de mange landminene som ligger igjen etter krigen, og som gjør det vanskelig å drive jordbruk flere steder.

Ecoprint

0.3 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Eritrea ville vi trenge 0.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Eritrea er en av verdens yngste nasjoner, men området har vært befolket i flere millioner år. Ulike deler av Eritrea inngikk tidligere i forskjellige lokale statsdannelser inntil landet fikk sin selvstendighet i 1993. Landets kultur har både blitt påvirket av etiopiske statsdannelser og ulike arabiske statsdannelser på andre siden av Rødehavet.  

Italia okkuperte Eritrea i 1885, og italienerne forble i landet til de ble jaget ut av britiske styrker under 2. verdenskrig. Eritrea var et britisk protektorat frem til FN bestemte at landet skulle danne en føderasjon med Etiopia i 1952, men samtidig være et selvstyrt område.

Etter 30 år med frigjøringskamp ble Eritrea frigjort av opprørsgruppen Det eritreiske folks frigjøringsfront (EPLF), som samarbeidet med grupper som samtidig styrtet militærregimet i Etiopia. Med støtte fra den nye etiopiske regjeringen ble staten Eritrea opprettet i 1993. Det brøt ut en grensekrig mellom landene fra 1998-2000. Konflikten er enda ikke løst, og alle forsøk på å utvikle demokrati i landet har feilet.

Samfunn og politikk

Eritrea har en demokratisk grunnlov fra 1997, som også inneholder menneskerettigheter. Grunnloven har aldri trådd i kraft. I stedet har Eritrea utviklet seg til en autoritær ettpartistat, der folket undertrykkes og all opposisjon er forbudt. All makt ligger hos presidenten, Isaias Afwerki, og partiet People’s Front for Democracy and Justice (PFDJ). Isaias er så langt Eritreas eneste president, og var en av lederne for frigjøringsbevegelsen.

Nasjonale valg har vært planlagt, men er utsatt på ubestemt tid. Den uløste grensekonflikten mellom Eritrea og Etiopia bidrar fortsatt til å hemme den demokratiske utviklingen, og brukes som begrunnelse for regimets autoritære styre.

Eritrea kalles noen ganger Afrikas Nord-Korea. Borgernes ytring-, bevegelse- og religionsfriheten er svært begrenset. Det er ingen pressefrihet. Rettsikkerheten i landet er dårlig, og domstolene kontrolleres av regimet. Tusenvis av politiske fanger sitter fengslet uten dom. Befolkningens rett til privatliv krenkes gjennom konstant overvåkning. Særlig alvorlig er den tvungne militær- og samfunnstjenesten, som i praksis kan føre til militærtjeneste hele arbeidslivet under slaveliknende forhold.

Økonomi og handel

Den eritreiske økonomien er basert på landbruk, som sysselsetter 80 prosent av befolkningen. Det gjør landet ekstra sårbart ettersom landet er svært utsatt for tørke. Landet har mange naturressurser, men de bli i liten grad utnyttet. Landet er rikt på gull og andre verdifulle mineraler, og det antas å være olje og gass i Rødehavet. Den innenlandske industrien er liten og eksporten begrenset. Det store flertallet lever av jordbruksproduksjon til eget bruk, men det produserer ikke nok til å brødfø alle.

Eritrea er nå avhengig av bistand og utenlandske lån. Likevel fører regimet en selvbergingspolitikk, som gjør det vanskelig å gi bistand. Det tas imot noe støtte fra Verdensbanken, EU og enkelt europeiske land, men ingen utenlandske frivillige organisasjoner får arbeide inne i landet.  

Et halvt århundre med krig eller krigslignende tilstand har ført til at veier, dyrket mark og annen infrastruktur ble ødelagt. Landets isolasjon og manglende demokrati gjør det vanskelig å tiltrekke seg utenlandske investorer. Gruveindustrien er et unntak, og har gitt landet økonomisk vekst de senere årene.  

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Eritrea på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Eritrea

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  79 130 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  69,00
  prosent
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  20,9
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  697
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,13
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  1,2
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  117 600
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,90
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  6,8
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  14,9
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  0,5
  Hektar per person
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  25
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  2,522
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  24
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  80,26
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  97,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  20,9
  Prosent av BNP
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  15,3
  Prosent
  Veksthemmede barn
  50,30
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  43
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  4,3
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,2
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  62
  År
  Malariatilfeller
  22,9
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  501
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  7,90
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  18
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  76
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  67
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  87,0
  Prosent
  Alfabetisme
  64,7
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  37,4
  Prosent
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  46,5
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  22,00
  Prosent
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  80
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  18
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  64
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  46,7
  Prosent
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  13,1
  Prosent
  Arbeidsledighet
  6,5
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  2 607 739 837
  US Dollar
  BNP per innbygger
  583
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  22
  Prosent
  Tertiærnæring
  63
  Prosent
  Økonomisk vekst
  2,65
  Prosent
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  1,3
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  0
  Prosent
 •  

  Eritrea

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  1
  Personer
  Befolkningstall
  5 187 948
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  564 667
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  2 392
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,440
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  10 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  64
  År
  Forventet levealder for menn
  60
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)