Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Etiopia
Flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Addis Abeba

Etniske grupper

Oromo 32.1%, amara 30.1%, tigraway 6.2%, somalie 5.9%, guragie 4.3%, sidama 3.5%, welaita 2.4%, andre 15.4% (1994)

Språk

Amarigna, oromigna, tigrigna, somaligna, guaragigna, sidamigna, hadiyigna, engelsk

Religion

Kristne 60.8%, muslimer 32.8%, tradisjonell religion 4.6%, andre/uspesifisert/ingen 1.8% (1994)

Innbyggertall

989 42 102

Styreform

Føderal republikk

Areal

1,104,300 km2

Myntenhet

Birr

BNI pr innbygger

1 626 PPP$

Nasjonaldag

28. mai

Andre landsider

Geografi

Etiopia er et fattig jordbruksland med høye fjellplatåer og dype daler. Landet ligger på det som ofte blir kalt Afrikas horn og er omtrent tre ganger så stort i areal, som Norge. Etter at nabolandet Eritrea ble selvstendig i 1993 har ikke Etiopia kyst. Det har vært stor vulkanaktivitet i området, og fremdeles er noen av vulkanene aktive. Høylandet, som dominerer landskapet, er hovedsakelig bygget opp av lavamasse fra tidligere vulkanutbrudd. I fjellene er det kjølige temperaturer, men ellers er det varmt i Etiopia, og klimaet er subtropisk.

Nedbørsmengden varierer kraftig fra år til år, og noen områder av landet er ekstremt sårbare for tørke. Etiopia blir med jevne mellomrom rammet av tørke, som igjen fører til hungersnød når avlingene blir ødelagt. Som følge av overbeiting og nedhogging av skog er jorderosjon et stort problem for landet, i tillegg til at det er mangel på vann.

Ecoprint

0.5 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Etiopia ville vi trenge 0.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Korrupsjon og stillstand i bidro til at den eneveldige keiseren Haile Selassie, som styrte fra 1930, ble styrtet i 1974. Men før det var Etiopia under italiensk okkupasjon fra 1936 til 1941, og i føderasjon med Eritrea fra 1952. I et kupp i 1974 overtok en militær junta, støttet av Sovjetunionen og Cuba. De erklærte Etiopia som en sosialistisk republikk. Republikken ble etter hvert et diktatur ledet av den forhatte Mengistu. Den politiske situasjonen i landet ble etterhvert veldig anspent, og hungersnød gjorde at motstandsgrupper etterhvert tok til våpen.

I 1991 lyktes det den eritreiske frigjøringsbevegelsen EPLF og den etiopiske opprørsbevegelsen EPRDF (Det Etiopiske folkets revolusjonære demokratiske front), i fellesskap, å felle Mengistus regime.

Som en del av avtalen opprørerne imellom, ble Eritrea erklært selvstendig i 1993. Man klarte imidlertid ikke å fastsette grensen mellom de to landene, noe som skulle vise seg å bli skjebnesvangert. Uenigheten om grensen mellom Etiopia og Eritrea krevde 80 000 menneskeliv mellom 1998 og 2000, og konflikten er enda ikke løst. Den fastlåste situasjonen skyldes at begge land gjør krav på et lite fjellområde, og trolig også at Etiopia prøver å få tilbake tilgang til havet.

Etter at Eritrea ble selvstendig, har ikke Etiopia kystlinje. EPRDF har sittet trygt ved makten siden, som frem til 2012 ble ledet av statsminister Meles Zenawi. En forklaring til EPRDFs overbevisende valgseire er at økt levestandard for en stor del har kommet en størsteparten av befolkningen til gode. I tillegg har regjeringen kneblet motstanden med trakassering av opposisjonspolitikere og fullstendig kontroll over mediene i landet. 

Samfunn og politikk

Etiopia styres av en etnisk basert regjeringskoalisjon som har sittet med makten siden 1991. Regimet sikrer seg et stadig strammere grep om samfunnet og opposisjonen, også ved valget i mai 2010. Etiopiske myndigheter har fått hard kritikk for brudd på menneskerettigheter og til tross for at landet opplever en kraftig økonomisk vekst er de aller fleste etiopiere fortsatt meget fattige.

Siden 1990 tallet har landet satset stort på helse og utdanning, men likevel havnet Etiopia på 174 plass av 187 på FN indeks for menneskelig utvikling i 2011. Statsminister Zenawis uventede død i 2012 har skapt usikkerhet rundt landets fremtid, men maktskiftet skjedde tilsynelatende uten konflikt når hans etterfølger Hailemariam Desalegn tok over.

De fleste etiopiere lever på landsbygda der livet er preget av kampen for å overleve. Analfabetisme er utbredt, landet plages av hungersnød og dødeligheten av smittsomme sykdommer er høy. En stor befolkningsvekst forsterker trykket på landets allerede pressede ressursgrunnlag. Etiopia er regnet som et av Afrikas mest stabile land, men likevel utgjør uløste militære konflikter med nabolandene Eritrea og Somalia fortsatt en trussel, og det samme gjør en rekke interne konflikter. Den nye grunnloven av 1995 gjorde Etiopia til en føderal og demokratisk republikk med etnisk baserte regioner. Fra flere hold hevdes det at denne politikken har ført til at spenningene mellom ulike etniske grupper har økt de senere årene.  

Barn, særlig på landsbygda, forventes å delta i husarbeidet. Jenter har ofte flere oppgaver enn gutter, og fratar dem mulighetene til skolegang.

Økonomi og handel

Til tross for at Etiopia både er et av de største og mest ressursrike landene i Afrika, er det et av verdens minst utviklede. Den politiske situasjonen har forhindret utbygning av infrastruktur. Dette har både vært uheldig for jordbruket, og gjort det vanskelig å utvinne landets store mineralressurser.

Nesten halvparten av Etiopias BNP er inntekter fra jordbruket, der kaffe er den desidert viktigste eksportartikkelen. I tillegg produserer og eksporterer landet bomull, sukkerrør og den mildt narkotiske planten khat. Ettersom jordbruket er så viktig for Etiopias økonomi, er landet spesielt sårbart for de tørkeperiodene landet ofte rammes av. Etiopia er i dag avhengig av bistand og lån fra vestlige land. I 2002 tilsvarte den totale utenlandsgjelden nærmere 2/3 av BNP. Til tross for at bistanden fra mange vestlige land har vært økende, har krig, tørke og indre konflikter foreløpig vanskeliggjort økonomisk vekst.

Etiopia fortsetter å bygge den store renessanse dammen i Nilen, et kontroversielt fem billioners prosjekt, som skal utvikle kapasiteten for landets elektrisitetsforsyning. Man håper også å skape et overskudd som kan eksporteres. 

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2017/2018 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Etiopia er medlem i Sikkerhetsrådet nå, og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer informasjon om FN-rollespillet

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Etiopia har et forholdsvis godt forhold til Vesten. Etiopia er høyt oppe på listen til mange land når det gjelder humanitær bistand. Særlig de store vestlige landene, som Storbritannia og Frankrike og USA, gir mye bistand til Etiopia. Bistand står for en tredel av landets BNP.

Italia og Etiopia har utkjempet to kriger mot hverandre. I 1936 ble Etiopia okkuperte av Italia under ledelse av den italienske fascisten Benito Mussolini. Etter andre verdenskrig har relasjonen stabilisert seg og forholdet mellom de to landene er i dag normalt.

Forholdet til Russland var i lang tid nært. Russland var et av de få landene som ikke anerkjente Italias okkupasjon av Etiopia. I tillegg var begge landene under kommunistisk ledelse på 70- og 80-tallet. Etter Sovjetunionens fall har ikke forholdet vært like nært, men er fortsatt godt. Etiopia har et noe anstrengt forhold til Egypt på grunn av konflikt rundt Etiopias oppdemming av Nilen.

Tips

Etiopia har uttalt at de støtter kampen mot internasjonal terrorisme og ønsker stabilitet i regionen. De frykter utbredelse av ekstremisme. Etiopia er geografisk veldig nærme Jemen, og de deler også kulturell historie i stor grad. Det bor mange etiopiere i Jemen og omvendt, så de blir i stor grad påvirket av konflikten. Ikke minst vil de bli påvirket hvis konflikten utvider seg til havområdene, som er viktig for Etiopias handel. De ønsker at FN sikrer havområdene.

Etiopia vil sannsynligvis stemme med USA, Frankrike og Storbritannia, noe de har gjort før. At FN tar over ansvaret for havna i Houdeida for en periode, er noe Etiopia er positive til.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Etiopia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Etiopia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  7,8
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  7,8
  Prosent
  Arbeidsledighet
  5,2
  Prosent
  Primærnæring
  42
  Prosent
  Sekundærnæring
  15
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  43
  Prosent
 •  

  Etiopia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 104 300
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  15,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  11,4
  Prosent
 •  

  Etiopia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  104 957
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  4,0
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  60
  År
  Forventet levealder for kvinner
  62
  År
  Forventet levealder for menn
  58
  År
 •  

  Etiopia

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  27,4
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  8
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,842
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,499
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,448
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  34
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  38,76
  Prosent
  Global lykkeindeks
  26,7
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  97,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Etiopia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  93
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  65
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  26,6
  Prosent
 •  

  Etiopia

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  33,5
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  73,9
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  32,0
  Prosent
 •  

  Etiopia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  4 124
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  85 834
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  736 086
  Personer
  Internt fordrevne
  413 400
  Internt fordrevne
 •  

  Etiopia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  25
  Fredsindeksen
  2,504
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  0,7
  Prosent av BNP
 •  

  Etiopia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  59
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  71
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  353
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  207
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Etiopia

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  41
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  21,1
  Prosent
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  50,34
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Etiopia

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,84
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,11
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  0,03
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  0,9
  Hektar per person
 •  

  Etiopia

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  71
  Prosent
 •  

  Etiopia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  69,5
  Prosent
  Alfabetisme
  49,0
  Prosent
 •  

  Etiopia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  57,3
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  28
  Prosent
 •  

  Etiopia

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  61 539 711 687
  US Dollar
  BNP per innbygger
  619
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  7,21