[[suggestion]]
Etiopia
Flagget til Etiopia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Addis Abeba

Etniske grupper

Oromoer 34 %, amharaer 27 %, somaliere 6 %, tigrayer 6 %, sidamaer 4 %, gurager 3 %, wolaytaer 2 %, hadiyaer 2 %, afarer 2 %, gamoer 2 %, andre 12 % (2007)

Språk

Oromo (offisielt i delstaten Oromia) 34 %, amharisk (offisielt nasjonalspråk) 29 %, somali (offisielt språk i delstaten Somali) 6 %, tigrinja (offisielt språk i delstaten Tigray) 6 %, sidamo 4 %, wolaytta 2 %, gurage 2 %, afar (offisielt språk i delstaten Afar) 2 %, andre 15 %, engelsk (det største språket undervist i på skolen), arabisk (2007)

Religion

Etiopisk ordokse 44 %, muslimer 34 %, protestanter 19 %, tradisjonelle religioner og andre 5 % (2007)

Innbyggertall

104 957 000

Styreform

Føderal republikk

Areal

1 104 300 km²

Myntenhet

Birr

BNI pr innbygger

1 734 PPP$

Nasjonaldag

28. mai

Andre landsider

Geografi

Etiopia er et jordbruksland med høye fjellplatåer og dype daler. Landet ligger i området som kalles Afrikas horn, og er omtrent tre ganger større enn Norge i areal. Etiopia har ikke lenger kyst etter at nabolandet Eritrea ble selvstendig i 1993. Det har vært stor vulkanaktivitet i området, og fremdeles er noen av vulkanene aktive. Høylandet, som dominerer landskapet, er hovedsakelig bygget opp av lavamasse fra tidligere vulkanutbrudd. I fjellene er det kjølige temperaturer, men ellers er det varmt i Etiopia, og klimaet er subtropisk.

Nedbørsmengden varierer kraftig fra år til år. Etiopia blir med jevne mellomrom rammet av tørke, som igjen fører til hungersnød når avlingene blir ødelagt. Overbeiting og nedhugging av skog har gjort jorderosjon et stort problem for landet. I tillegg mangler jordbruket vanningssystemer.

Ecoprint

0.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Etiopia ville vi trenge 0.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Noen av de eldste sporene av mennesker finnes på Afrikas horn og er nesten 200 000 år gamle. Rundt 5000 år f.Kr. vokste Aksumriket frem som en stormakt i dagens Etiopia. Dette ble et kristent rike på 300-tallet, og siden da har det eksistert en selvstendig statsdannelse i området.

Etiopia ble aldri kolonisert. Nabolandene Eritrea og Somalia var italienske kolonier, og italienerne forsøkte flere ganger å underlegge seg Etiopia. I 1936 klarte de å erobre landet, men etter andre verdenskrigs utbrudd ble landet frigjort med hjelp fra britiske styrker. Etter krigen gikk Eritrea inn, som en selvstendig stat, i en føderasjon med Etiopia. For Etiopia var ikke dette nok, og de annekterte Eritrea i 1962. Dette ble starten på en lang frigjøringskamp for eritreerne.

Korrupsjon og manglende utvikling bidro til at den eneveldige keiseren, Haile Selassie, ble styrtet i 1974. En militærjunta, støttet av Sovjetunionen og Cuba, tok over makten. De erklærte Etiopia som en sosialistisk republikk. Den politiske situasjonen i landet ble etterhvert veldig anspent, og hungersnød gjorde at motstandsgrupper tok til våpen.

I 1991 klarte eritreiske og etiopiske frigjøringsbevegelser å felle det diktatoriske kommunistregimet. Eritrea ble erklært selvstendig i 1993, som en del av avtalen mellom opprørerne. De klarte imidlertid ikke å fastsette grensen mellom de to landene. Uenigheten om grensen mellom Etiopia og Eritrea krevde 100 000 menneskeliv mellom 1998 og 2000. Situasjonen er fremdeles fastlåst, fordi begge land gjør krav på et lite fjellområde, og Etiopia prøver å få tilbake tilgangen til havet.

 

Samfunn og politikk

Etiopia er en føderal republikk som består av ni delstater, delt etter etniske og språklige skillelinjer. Delstatene har stor grad av indre selvstyre. Presidenten er statsoverhode, men har en symbolsk rolle. Statsministeren har den politiske makten, og utpekes og godkjennes av flertallet i nasjonalforsamlingen.

Etiopisk politikk domineres av partialliansen Det etiopiske folks revolusjonære demokratiske front (EPRDF), som oppstod fra frigjøringsbevegelsen. Partialliansen har sittet ved makten siden 1991, og selv om landet formelt er et liberalt demokrati, er det i praksis en ettpartistat. EPRDF kontrollerer alle formelle institusjoner, og har sjelden konkurranse fra opposisjonen når det er valg. Dette er mye på grunn av EPRDFs forfølging av politiske motstandere og kontroll over mediene. Etiopiske myndigheter har fått hard kritikk for brudd på menneskerettigheter og overgrep mot demonstranter, menneskerettighetsaktivister og journalister. Militæret anklages stadig for krigsforbrytelser mot opprørsgrupper.  

I utenrikspolitikken har Etiopia en viktig strategisk posisjon som en stormakt i en urolig region. Dette har gjort landet til en viktig alliert for Vesten. Siden Etiopia aldri ble kolonisert har landet en spesiell status blant afrikanske land. Forholdet til Eritrea er fremdeles anspent etter grensekrigen.

Økonomi og handel

Etiopia har lenge vært et av verdens fattigste og minst utviklede land, selv om økonomisk vekst de senere årene har bedret situasjonene noe. De aller fleste etiopiere bor på landsbygda, og livnærer seg av jordbruk. Jordbruk utgjør nesten halvparten av landets bruttonasjonalprodukt (BNP). Kaffe er den viktigste eksportvaren. Fordi jordbruket er så viktig for Etiopias økonomi, er landet spesielt sårbart for tørkeperioder. Landet har vært utsatt for sultkatastrofer flere ganger. Selv i perioder med normalt vær, er det mange som ikke har nok mat.

Vannkraft er Etiopias viktigste naturressurs. Landet bygger ut dammer og kraftverk. Utbyggingen møter protester av miljøgrunner, fordi oppdemningen ødelegger økosystemer, tørrlegger områder og setter matproduksjonen i fare. Vannkraftutbyggingen skaper også konflikter med naboland som Egypt, som er bekymret for at oppdemningen av elver skal skade deres egen vannforsyning.

De senere års raske økonomiske vekst har gjort det mulig å satse på utdanning, fattigdomsbekjempelse og infrastruktur. Likevel er Etiopia et av de mest bistandsavhengige landene i verden. De største giverne er EU, USA og Canada. Etiopia har et stort behov for å importere varer, hovedsakelig olje, elektronikk og maskiner. Dette gjør at landet alltid har underskudd på handelsbalansen. Kina er den viktigste handelspartneren.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2018/2019 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Etiopia er medlem i Sikkerhetsrådet nå, og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer informasjon om FN-rollespillet

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Etiopia har et forholdsvis godt forhold til Vesten. Mange land, spesielt Storbritannia, Frankrike og USA, gir mye humanitær bistand til Etiopia.

Etiopia hadde lenge et nært forhold til Russland. Sovjetunionen var et av få land som ikke anerkjente Italias okkupasjon av Etiopia på 1930-tallet. I tillegg hadde begge landene kommunistisk ledelse på 1970- og 80-tallet. Etter Sovjetunionens fall er forholdet fortsatt godt, men ikke like nært som det pleide å være.

Tips

Etiopia har uttalt at de støtter kampen mot internasjonal terrorisme og ønsker stabilitet i regionen. De frykter utbredelse av ekstremisme. Etiopia ligger nært Jemen geografisk, og landene deler kulturell historie. Det bor mange etiopiere i Jemen og omvendt, noe som fører til at Etiopia blir påvirket av konflikten. Ikke minst vil de bli påvirket hvis konflikten utvider seg til havområdene, som er viktig for Etiopias handel. Etiopia ønsker at FN skal sikre havområdene.

Etiopia vil sannsynligvis stemme med USA, Frankrike og Storbritannia, noe de har gjort før. Etiopia er positive til at FN tar over ansvaret for havna i Hodeida for en periode.

Etiopia støttet det vestlige forslaget i Sikkerhetsrådet i februar 2018 om å fordømme Iran for å ha brutt våpenblokkaden mot houtiene.

17.04.18 hadde Sikkerhetsrådet et møte om den humanitære situasjonen i Jemen. Da poengterte Etiopia at det, i tillegg til nye nødhjelpsmidler, var viktig å jobbe mer for at nødhjelpsarbeidere skal ha trygg adgang til landet. Etiopia sa også at Jemen selv må lede an i den videre fredsprosessen, med fortsatt støtte fra FN og det internasjonale samfunn.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Etiopia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Etiopia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 104 300
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  15,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  11,4
  Prosent
 •  

  Etiopia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  107 534 882
  tall
  Fruktbarhetstall
  4,0
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,499
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,463
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  60
  År
  Forventet levealder for kvinner
  62
  År
  Forventet levealder for menn
  58
  År
 •  

  Etiopia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Etiopia

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  26,7
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  73,9
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  32,0
  Prosent
 •  

  Etiopia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  4 124
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  221 306
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  892 021
  Personer
  Internt fordrevne
  1 078 000
  Internt fordrevne
 •  

  Etiopia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  50
  Fredsindeksen
  2,524
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Etiopia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  41
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  207
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Etiopia

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,84
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,12
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  0,03
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,1
  Hektar per person
 •  

  Etiopia

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  41
  Drapsrate
  7,56
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,842
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  35
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  26,5
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  26,7
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  99,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Etiopia

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  71
  Prosent
 •  

  Etiopia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  69,5
  Prosent
  Alfabetisme
  49,0
  Prosent
 •  

  Etiopia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  57,3
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  28
  Prosent
 •  

  Etiopia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  7,8
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  48,6
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  34
  Prosent
  Sekundærnæring
  15
  Prosent
  Tertiærnæring
  43
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  16 585 085 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data