[[suggestion]]
Filippinene

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Manila

Etniske grupper

Tagaloger 28%, cebuano 13%, ilocano 9%, bisaya/binisaya 7%, hiligaynon ilonggo 7%, bikol 6%, waray 3%, andre 25.3% (2000)

Språk

Filipino (offisielt), engelsk (offisielt), tagalog, cebuano, ilocano, hiligaynon, ilonggo, bicol, waray, pampango, pangasinan

Religion

Katolikker 81%, muslimer 5%, evangeliske kristne 3%, andre/uspesifisert/ingen 11% (2000)

Innbyggertall

101 802 706

Styreform

Presidentstyrt republikk

Areal

300 000 km²

Myntenhet

Filippinsk peso

BNI pr innbygger

7 804 PPP$

Nasjonaldag

12. juni

Andre landsider

Geografi

Filippinene er en øygruppe som består av mer enn 7 100 øyer. Mesteparten av landmassen på de største øyene består av fjellområder og platåer, med få lavlandsområder. Øyene har mer enn 20 aktive vulkaner, og ligger midt i tyfonbeltet som dekker hele den vestlige delen av Stillehavet. I tillegg til kraftige tropiske stormer, blir derfor øyene ofte rammet av naturkatastrofer som jordskjelv og vulkanutbrudd.

Klimaet er tropisk, med ekstremt høy luftfuktighet og høye temperaturer gjennom hele året. Monsuner påvirker nedbøren: i tidsrommet fra juni til november er det regntid med konstant vind fra vest, resten av året er det tørt og svalt med vind fra øst. 

Filippinene sliter med mange av miljøproblemene som preger fattige land over hele verden: Avskoging, mangel på rent drikkevann og høy luftforurensning. I tillegg er mer enn halvparten av korallrevene ved øyene skadet eller ødelagt av utslipp og fiskeri. Havet som omgir øyene har trolig det største marine artsmangfoldet i verden, og fiske- og korallartene som lever her er truet av miljøproblemene.

Ecoprint

0.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Filippinene ville vi trenge 0.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Øyene som i dag er Filippinene ble opprinnelig bosatt av australsk-melanesiske folkeslag via en landbro for flere tusen år siden. Fra 800-tallet hadde øyene kulturell og økonomisk kontakt med spesielt Kina, i tillegg til Japan, Malaysia og Indonesia. Muslimske handelsmenn, og etter hvert også misjonærer, omvendte mange filippinere til islam på 1200-tallet.

Den første vestlige kontakten med Filippinene kom da oppdageren Ferdinand Magellan besøkte øyene i 1521. Spania koloniserte øyene på 1500-tallet, og styrte deretter Filippinene i mer enn 300 år. Spanjolene konverterte befolkningen til den katolske kirken, bygde veier og enkel industri, og ga øyene et latinsk preg som fortsatt merkes. Det spanske styret varte til 1898, da USA tok over etter den spansk-amerikanske krigen og en kort krig mot de fastboende.

Filippinene var amerikansk koloni til 2. verdenskrig, da øyene ble okkupert av Japan, før landet ble en selvstendig stat i 1946. Årene etter selvstendigheten bar preg av kaos og politisk uro. I 1965 kom Ferdinand Marcos til makten, og styrte landet på stadig mer diktatorisk måte til han ble avsatt under et kupp i 1986.

Samfunn og politikk

Filippinene er en presidentstyrt republikk hvor presidenten både er stats- og regjeringssjef. Presidenten kan bare sitte i én seksårsperiode. På Filippinene blir politiske partier bygget rundt sterke enkeltpolitikere, istedenfor at partiene er sterke organisasjoner. Det er helt vanlig at politikere skifter parti etter valgnederlag, og partier dannes og oppløses ofte. Politikken er nå mer stabil enn noen gang siden selvstendigheten, til tross for at kuppforsøk og andre politiske kriser oppstår med jevne mellomrom.

Myndighetene har i mer enn 30 år kjempet mot en kommunistisk geriljahær i nord, og muslimske geriljaseparatister i sør, og alle parter til konfliktene har begått grove menneskerettighetsbrudd. Filippinene er i dag et delt samfunn, der en liten overklasse både styrer landet og sitter på mesteparten av inntektene, mens store deler av befolkningen lever i fattigdom. I tillegg har sittende president Duterte ført en krig mot narkotika som har ført til mer enn 22 000 utenomrettslige drap siden 2016.

Økonomi og handel

På 1960-tallet var Filippinene det nest rikeste landet i Asia, etter Japan. To tiår under diktatoren Marcos’ styre bidro sterkt til at landet ikke utviklet seg videre sammen med de andre sørøst-asiatiske landene. Etter en god vekstperiode på 1990-tallet ble landet rammet av den asiatiske finanskrisen i 1997, og først de senere årene har Filippinene opplevd jevn økonomisk vekst. Landet er imidlertid veldig avhengig av utenlandslån.

Landbruk, fiske og skogbruk var lenge de viktigste sektorene i landets økonomi. Nå er servicesektoren og produksjonsindustrien viktigere. Outsourcing, at for eksempel utenlandske IT-selskaper flytter kundestøtten og utviklingen sin til Filippinene, blir en viktigere og viktigere del av Filippinenes økonomi.

De viktigste eksportvarene er elektriske og elektroniske produkter. Økt privatisering av firmaer som under Marcos’ styre var statseid har bidratt til økte investeringer fra utlandet. Landets viktigste handelspartnere er Kina, Japan og USA. Nesten 10 prosent av landets bruttonasjonalprodukt (BNP) er penger som sendes hjem fra filippinere som jobber i utlandet (2013).

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Filippinene på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  160 250 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,038
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  21,60
  prosent
 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,699
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,574
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  73
  År
  Forventet levealder for menn
  66
  År
  Lykkeindeks
  5,63
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  48,6
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  38,3
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  352
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  1,1
  Hektar per person
 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  105 654
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  1,06
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  2,6
  Prosent
  Marine verneområder
  47
  Prosent
 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  300 000
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,64
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  18,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  27,8
  Prosent
 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  1 620
  antall
  Drapsrate
  11,02
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  4 347
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  890
  Personer
  Fredsindeksen
  2,512
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  91,8
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  60,02
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  301 000
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  36
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  43,91
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  85,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  10
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,4
  Prosent av BNP
 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  13,7
  Prosent
  Undervektige barn
  7,1
  Prosent
  Veksthemmede barn
  33,40
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  28
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,1
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  69
  År
  Malariatilfeller
  0,3
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  114
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  3,20
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  14
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  47
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  554
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,1
  Prosent
  Alfabetisme
  96,4
  Prosent
  Antall år i skole
  13
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  95,0
  Prosent
 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,436
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  51,5
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  38,3
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  29,45
  Prosent
 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  26,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  24
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  44
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  699
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  91,0
  Prosent
 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  16,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  2,5
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  313 595 208 737
  US Dollar
  BNP per innbygger
  2 989
  US Dollar
  Primærnæring
  10
  Prosent
  Sekundærnæring
  30
  Prosent
  Tertiærnæring
  57
  Prosent
  Økonomisk vekst
  5,06
  Prosent
 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  60,1
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  93
  Prosent
 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  109
  Personer
  Befolkningstall
  106 512 074
  tall