[[suggestion]]
Filippinene

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Manila

Etniske grupper

Tagaloger 28%, cebuano 13%, ilocano 9%, bisaya/binisaya 7%, hiligaynon ilonggo 7%, bikol 6%, waray 3%, andre 25.3% (2000)

Språk

Filipino (offisielt), engelsk (offisielt), tagalog, cebuano, ilocano, hiligaynon, ilonggo, bicol, waray, pampango, pangasinan

Religion

Katolikker 81%, muslimer 5%, evangeliske kristne 3%, andre/uspesifisert/ingen 11% (2000)

Innbyggertall

101 802 706

Styreform

Republikk

Areal

300 000 Km2

Myntenhet

Filippinsk pino

BNI pr innbygger

7 804 PPP$

Nasjonaldag

12. juni

Andre landsider

Geografi

Filippinene er en øystat som består av mer enn 7100 øyer. Mesteparten av landmassen på de største øyene består av fjellområder og platåer, med få lavlandsområder. Øyene har mer enn 20 aktive vulkaner og ligger midt i tyfonbeltet som dominerer hele den vestlige delen av Stillehavet. Dette gjør at øyene svært ofte utsettes for naturkatastrofer som jordskjelv, vulkanutbrudd og tyfoner. Klimaet er tropisk, med ekstremt høy luftfuktighet og høye temperaturer gjennom hele året. I tidsrommet fra juni til november er det regntid, med til dels kraftig nedbør hvert år. Filippinene sliter med mange av miljøproblemene som preger fattige land over hele verden: Avskoging, mangel på rent drikkevann og høy luftforurensning. I tillegg er mer enn halvparten av korallrevene ved øyene skadet eller ødelagt av utslipp og fiskeri.

Ecoprint

0.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Filippinene ville vi trenge 0.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Øyene som i dag er Filippinene ble opprinnelig bosatt av australo-melanesiske folkeslag via en landbro til Asia for flere tusen år siden. På 800-tallet hadde øyene kulturell og økonomisk kontakt med Japan, Malaysia og Indonesia. Senere kom også landet i kontakt med India, noe som førte til at mesteparten av innbyggerne ble omvendt til islam på 1200-tallet. Den første vestlige kontakten med Filippinene kom da oppdageren Ferdinand Magellan besøkte øyene i 1521. Spania koloniserte øyene på 1500-tallet, og styrte deretter Filippinene i mer enn 300 år. Spanjolene innførte katolisismen, bygde veier og enkel industri, og ga øyene et latinsk preg som fortsatt merkes. Det spanske styret varte til 1898, da amerikanerne tok over etter den spansk-amerikanske krigen og en kort krig mot de fastboende. USA styrte Filippinene til 2. verdenskrig, da øyene ble okkupert av Japan, før landet fikk sin selvstendighet for første gang i 1946. Årene etter selvstendigheten bar preg av kaos og politisk uro. I 1965 kom Ferdinand Marcos til makten, og styrte landet i mer og mer diktatorisk retning til han ble avsatt under et kupp i 1986.

Samfunn og politikk

Filippinene styres av en president som både er statsoverhode, leder av regjeringen og øverstkommanderende for landets væpnede styrker. Presidenten sitter i seks år, og kan bare velges for én periode. Politiske partier bygges opp og går i oppløsning rundt sterke enkeltpolitikere. Det er helt vanlig at politikere skifter parti etter valgnederlag, og partier opprettes og nedlegges i høyt tempo. Styret av landet er nå mer stabilt enn noen gang, til tross for at kuppforsøk og andre politiske kriser oppstår med jevne mellomrom. Parlamentet består av senatet  og representantenes hus. Landet har i mer enn 30 år kjempet mot kommunistiske opprør i nord, og muslimske separatister i sør, og det har blitt begått grove menneskerettighetsbrudd på alle sider av konflikten. Filippinene er i dag et delt samfunn, der en liten overklasse både styrer landet og sitter på mesteparten av inntektene, mens store deler av befolkningen lever i fattigdom.

Økonomi og handel

På 1960-tallet var Filippinene det nest rikeste landet i Asia, etter Japan. To tiår under Ferdinand Marcos’ styre bidro sterkt til at landet ikke utviklet seg videre sammen med de andre sørøstasiatiske landene. Etter en god vekstperiode på 1990-tallet ble landet rammet av den asiatiske finanskrisen i 1997, og først de senere årene har Filippinene opplevd jevn økonomisk vekst. Landet er imidlertid sterkt avhengig av utenlandslån. Landbruk, fiske og skogsindustri var lenge de viktigste sektorene i landets økonomi. Nå betyr servicesektoren og produksjonsindustrien mer. Outsourcing, at for eksempel utenlandske IT-selskaper flytter kundestøtten og utviklingen sin til Filippinene, blir en viktigere og viktigere del av Filippinenes økonomi. De viktigste eksportvarene er elektriske og elektroniske produkter. Filippinene har et underskudd i handelsbalansen. Det betyr at inntektene fra eksporten er lavere enn det det koster å importere varer. Økt privatisering av sektorer som under Marcos’ styre var eid av staten har bidratt til økte investeringer fra utlandet. Nesten 10 prosent av landets BNP er penger som filippinere som jobber i utlandet sender hjem (2013).

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Filippinene på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  160 250 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,038
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  21,60
  prosent
 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  13,7
  Prosent
  Undervektige barn
  7,1
  Prosent
  Veksthemmede barn
  33,40
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  28
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  2,9
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,2
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  69
  År
  Malariatilfeller
  0,3
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  114
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  3,20
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  14
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  47
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  554
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,1
  Prosent
  Alfabetisme
  96,4
  Prosent
  Antall år i skole
  13
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  95,0
  Prosent
 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  Kvinner i lederstillinger
  51,5
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  40,0
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  29,45
  Prosent
 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  26,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  24
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  44
  Prosent
  Tilgang til strøm
  91,0
  Prosent
 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  16,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  1,9
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  2 989
  US Dollar
  Primærnæring
  10
  Prosent
  Sekundærnæring
  31
  Prosent
  Tertiærnæring
  57
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  77 658 912 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  5,06
  Prosent
 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  300 000
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  18,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  27,0
  Prosent
 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  106 512 074
  tall
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,436
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,699
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  73
  År
  Forventet levealder for menn
  66
  År
 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  38,3
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  109
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  8 548
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  746
  Personer
  Internt fordrevne
  445 000
  Internt fordrevne
 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  414
  Fredsindeksen
  2,512
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,65
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  1,06
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  3,90
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,1
  Hektar per person
 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  Drapsrate
  11,02
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  90,2
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  1,001
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  60,02
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  36
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Lykkeindeks
  5,63
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  85,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Filippinene

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  78
  Prosent