Frankrike

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Paris

Etniske grupper

Keltiske, latinske, samt slaviske, nordafrikanske, indokinesiske og baskiske minoriteter

Språk

Fransk

Religion

Katolikker 83%-88%, protestanter 2%, jøder 1%, muslimer 5%-10%, andre/uspesifisert/ingen 4%

Innbyggertall

64 983 000

Styreform

Republikk

Areal

549 190 km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

39 678 PPP$

Nasjonaldag

14 juli

Andre landsider

Geografi

Frankrike består av tre geografiske regioner – lavtlandsområdene i nordvest, høylandsområdet Massif Central i sør, og fjellkjedene Pyreneene og Alpene i sørvest og sørøst. Landskapet gjennomskjæres av de store elvene Rhône, Loire og Seinen. De har vært viktige transportveier i mange århundrer. Kyststripene mot Atlanterhavet og Middelhavet består av klipper og langstrakte sandstrender, og har mange naturlige havner hvor det har vokst fram store handelsbyer.

Nord i landet er klimaet typisk nordatlantisk, med mye nedbør året gjennom og moderate forskjeller mellom årstidene. Lenger sør er det typisk middelhavsklima, med mindre nedbør og varmere somre. Etter mange års uregulerte utslipp fra industrien er store deler av drikkevannskildene i landet tungt forurensede. Utslippene har også ført til sur nedbør og nedsatt luftkvalitet i de større byene. Frankrike er blant landene i verden som slipper ut mest av klimagassen CO2.

Earth Earth Ecoprint

2.3 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Frankrike ville vi trenge 2.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Dagens Frankrike ble innlemmet i Romerriket 50 år f.Kr., etter harde kamper mellom romere, keltere og gallere. Etter Romerrikets fall på 400-tallet overtok frankerne makten i området. Dette ledet fram til Det frankiske imperiet under Karl den store på 800-tallet. Imperiet ble delt opp mot slutten av 900-tallet, og Frankrike ble delt opp i flere mindre kongedømmer som lå i konstant strid med hverandre. I flere hundre år gikk det et klart skille mellom de sørlige og nordlige områdene. Først etter Hundreårskrigen mot England (1337-1453) ble Frankrike samlet som et mer eller mindre enhetlig land.

Etter reformasjonen på 1500-tallet ble landet kastet ut i en serie religionskriger, som ble avløst av den blodige revolusjonen i 1789. Titusener av mennesker ble drept, og kongeparet ble avsatt og halshugget. Få år etter utnevnte Napoleon seg selv til keiser over Frankrike. Napoleon førte en rekke kriger mot andre europeiske makter, inntil han selv ble slått under slaget ved Waterloo i 1815.

Under en ny revolusjon i 1870 ble monarkiet endelig avskaffet. Samtidig ble det innført store sosiale reformer, Frankrike ble en ledende industrimakt og fikk flere kolonier i Afrika. Landet deltok på den seirende siden i begge verdenskrigene, og vokste i etterkrigstiden fram som en sentral aktør i både europeisk og internasjonal politikk.

Samfunn og politikk

Frankrike styres av presidenten, som er statens formelle overhode, og statsministeren, som leder regjeringen. Fransk politikk preges av moderate høyre- og venstrekrefter som bytter på å få flertall til å danne regjering - vanligvis uten at dette fører til store endringer i den politiske kursen. Statsapparatet har tradisjonelt hatt en sterk rolle, og offentlig sektor er svært stor. Dette tynger statsfinansene, men fører også til at Frankrike har et av verdens beste helsevesen, og generelt scorer høyt på velferdstjenester til befolkningen.

Landet har en av Europas største innvandrerbefolkninger, og i flere av de større byene sliter myndighetene med å integrere disse. Internasjonalt har Frankrike vært et av de viktigste i utviklingen av Den europeiske union, og Frankrike nyter også stor makt gjennom sin faste plass i FNs sikkerhetsråd.

Økonomi og handel

Frankrike er en av verdens største økonomier, og har et effektivt og moderne økonomisk system. Tradisjonelle industrier som tekstilproduksjon og stålutvinning har de siste årene veket plassen for høyteknologi, dataindustri og romteknologi. Landet har etter hvert også blitt en stor leverandør innenfor tjenestesektoren. Et variert jordbruk gjør Frankrike til en av verdens største eksportører av landbruksvarer.

Staten har tradisjonelt hatt en stor eierandel i de viktigste industriene. De siste årene har imidlertid stadig flere sektorer blitt privatisert - ofte til høylytte protester fra fagforeningene. Et kostbart og tungrodd velferdssystem tynger statsfinansene enormt, og Frankrike har de siste årene slitt med å holde seg innenfor budsjettgrensene for Den europeiske pengeunionen (EMU). Staten har blitt tvunget til å ta opp store lån for å dekke inn budsjettunderskuddene, og utenlandsgjelden har til tider kommet opp i to tredjedeler av landets totale brutto nasjonalprodukt. Dette bremser veksten i økonomien og minsker myndighetenes handlingsrom.

Den økonomiske krisen i eurosonen har rammet Frankrike hardt - særlig fordi franske banker har investert mye i Hellas. I 2012 ble kredittverdigheten til den franske staten nedjustert.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2017/2018 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Frankrike er fast medlem i Sikkerhetsrådet og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer informasjon om FN-rollespillet

Utenrikspolitikk

Hovedmålsettinger i fransk utenrikspolitikk er å støtte det multilaterale systemet, særlig FN, og å få til et multilateralt samarbeid basert på folkeretten. Diplomatiet skal prioriteres så lenge som mulig, framfor krig. Frankrike er et viktig medlem av EU, og EU jobber for å ha en felles utenrikspolitikk. Derfor er det viktig for Frankrike å forsøke å være enig med andre EU-land. Samtidig har Frankrike alltid hatt en egen utenrikspolitikk. Frankrike og Storbritannia har også vært uenige om en rekke saker, som for eksempel USAs invasjon i Irak. Sammen med blant annet Tyskland var Frankrike i mot invasjonen, mens Storbritannia og Italia støttet USAs president Bush.

Mange mener at Frankrike har definert en ny utenrikspolitikk som er mer offensiv og uavhengig av EU. Landet er ikke redd for å kritisere andre land for brudd på menneskerettighetene, og har ofte støttet militære intervensjoner. Mange vil si at Frankrike stadig snakker og oppfører seg som om deres makt var like stor som for 200 år siden – noe den definitivt ikke er lenger.

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Frankrike er i allianse med USA, Storbritannia og Italia gjennom NATO. Forholdet mellom Frankrike og USA er godt. Forholdet til Storbritannia er også bra, selv om de ofte er uenige om en rekke saker.

Russland og Frankrike har tradisjonelt vært motstandere i Sikkerhetsrådet. Russland og Frankrike står i utgangspunktet langt fra hverandre i syn på menneskerettigheter og hvor aktivt FN skal være. Samtidig har de to landene et godt forhold til hverandre, og snakker ofte sammen. Frankrike selger for eksempel en del avansert militært materiell til Russland, noe USA og andre vestlige land ikke er veldig begeistret for. Forholdet har likevel blitt vanskeligere etter Ukraina-konflikten, spesielt etter den russiske annektering av Krimhalvøya i 2014. Frankrike står sammen med EU i sanksjoneringen av Russland.  

Også Kina og Frankrike står langt fra hverandre i syn på FN og menneskerettigheter. Likevel finnes det en stor grad av gjensidig respekt og økonomisk avhengighet mellom de to landene. Senegal har et veldig nært forhold til Frankrike som følge av kolonitiden og lang felles historie. Frankrike har fortsatt militær tilstedeværelse i landet, selv om den er mye mindre enn den pleide å være. Senegal og Frankrike har en militær samarbeidsavtale.

Tips

Frankrike uttalte i Sikkerhetsrådet i mars 2017 at situasjonen i Jemen er kritisk, og at det bare finnes en politisk løsning på konflikten. Det finnes ingen militær løsning. Frankrike støtter FNs veikart for fred 100% og vil ha partene tilbake til forhandlingsbordet. På spørsmål om de mener FN bør ta kontroll over havna i Houdeida, svarte Frankrike at de først må se hvordan forhandlingene går. Men de mener at situasjonen i Houdeida, hvor den saudiarabiske koalisjonen forsinker vareleveringen, er kritisk.

På den annen side er Frankrike aller mest kritisk til houthi-bevegelsen, og legger mye av skylden for krigen på dem. De støtter derfor den saudiarabiske koalisjonen. De kan også være positive til invasjon av Houdeida som Saudi Arabia planlegger, men da er det helt avgjørende det legges til rette for ordninger som sikrer at den humanitære situasjonen ikke blir forverret.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Frankrike på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Frankrike

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  9,7
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  24,1
  Prosent
  Arbeidsledighet
  9,9
  Prosent
  Primærnæring
  2
  Prosent
  Sekundærnæring
  19
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  6
  Prosent
  Tertiærnæring
  79
  Prosent
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  549 091
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  33,5
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  31,0
  Prosent
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  64 980,000
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  2,0
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  82
  År
  Forventet levealder for kvinner
  85
  År
  Forventet levealder for menn
  78
  År
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  1
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,988
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,102
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,897
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  25,77
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  69
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  26,17
  Prosent
  Global lykkeindeks
  30,4
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  33,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  436 474
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  13
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  7 379
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  55 862
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  94
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  273 126
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  0
  Fredsindeksen
  1,710
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  2,2
  Prosent av BNP
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  6
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  9
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  31,9
  Prosent
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  22,24
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,88
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  5,05
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  20,59
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  4,2
  Hektar per person
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  99
  Prosent
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  2 418 840 000 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  36 248
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  -0,27