[[suggestion]]
Frankrike

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Paris

Etniske grupper

Keltere og latinere med teutoniske, slaviske, nord-afrikanske, indokinesiske og baskiske minoriteter

Språk

Fransk (offisielt) 100 %, regionale dialekter (provencalsk, bretonsk, elassisk, korsikansk, katalansk, baskisk, flamsk, oksitansk, pikardisk)

Religion

Kristne (hovedsakelig katolikker) 63-66 %, muslimer 7-9 %, buddhister 1 %, jøder 1 %, andre 1 % ingen 23-28 % (2015)

Innbyggertall

64 980 000 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

549 091 km²

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

41 343 PPP$

Nasjonaldag

14 juli

Andre landsider

Geografi

Frankrike består av tre geografiske regioner: lavtlandsområdene i nordvest, høylandsområdet Massif Central i sør, og fjellkjedene Pyreneene og Alpene i sørvest og sørøst. Landskapet gjennomskjæres av de store elvene Rhône, Loire og Seinen. Disse har vært viktige transportveier i mange århundrer. Kystene mot Atlanterhavet og Middelhavet består av klipper og langstrakte sandstrender og har mange naturlige havner hvor det har vokst fram store handelsbyer.

Nord i landet er klimaet typisk nordatlantisk, med mye nedbør året gjennom og moderate forskjeller mellom årstidene. Lenger sør er det typisk middelhavsklima, med mindre nedbør og varmere somre. Etter mange års uregulerte utslipp fra industrien er store deler av drikkevannskildene i landet tungt forurenset. Utslippene har også ført til sur nedbør og nedsatt luftkvalitet i de større byene. Frankrike er blant de topp tyve landene i verden som slipper ut mest av klimagassen CO2.

Earth Earth Ecoprint

2.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Frankrike ville vi trenge 2.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Området som nå er Frankrike ble innlemmet i Romerriket 50 år f.Kr., etter harde kamper mellom romere, keltere og gallere. Etter Romerrikets fall på 400-tallet overtok frankerne makten i området. Dette ledet fram til Det frankiske imperiet under Karl den store på 800-tallet. Imperiet ble delt opp mot slutten av 900-tallet, og Frankrike ble delt opp i flere mindre kongedømmer som lå i konstant strid med hverandre. I flere hundre år gikk det et klart skille mellom de sørlige og nordlige områdene. Først etter Hundreårskrigen mot England (1337-1453) ble Frankrike samlet som et mer eller mindre enhetlig land.

Etter reformasjonen på 1500-tallet ble landet kastet ut i en serie religionskriger, som ble avløst av den blodige revolusjonen i 1789. Titusener av mennesker ble drept. Likevel kom den franske revolusjonens ideer om frihet, likhet og brorskap til å påvirke politikken i hele verden. Få år senere utnevnte Napoleon seg selv til keiser over Frankrike. Napoleon førte en rekke kriger mot andre europeiske makter, inntil han selv ble slått i slaget ved Waterloo i 1815.

Under en ny revolusjon i 1870 ble monarkiet endelig avskaffet. Samtidig ble det innført store sosiale reformer, Frankrike ble en ledende industrimakt og fikk flere kolonier i Afrika. Landet deltok på den seirende siden i begge verdenskrigene, og vokste i etterkrigstiden fram som en sentral aktør i både europeisk og internasjonal politikk.

Samfunn og politikk

Frankrike har et semipresidentstyre, som er en blanding av presidentstyre og parlamentarisme. Presidenten er statsoverhode, styrer mye av regjeringens politikk og kan utnevne og kaste regjeringen. Samtidig kan parlamentet også kaste regjeringen, men ikke presidenten, som er direkte valgt.

Fransk politikk har lenge vært preget av moderate høyre- og venstreallianser, som bytter på å ha president- og regjeringsmakten. De siste årene har dette endret seg. De to hovedmotstanderne i politikken var ikke de tradisjonelle partiene, men ytre-høyrepartiet Nasjonal Samling og et nytt sentrumsparti, En Marche, med Emmanuel Macron i spissen. Macron vant presidentvalget i 2017 og fikk flertall i parlamentet.

Statsapparatet har tradisjonelt hatt en sterk rolle, og offentlig sektor er svært stor. Dette er dyrt for staten, men fører også til at Frankrike har et av verdens beste helsevesen. Landet har en av Europas største innvandrerbefolkninger, og i flere av de større byene sliter myndighetene med integrering. Internasjonalt har Frankrike vært en av de viktigste landene i utviklingen av Den europeiske union, og Frankrike har mye makt gjennom sin faste plass i FNs sikkerhetsråd.

Økonomi og handel

Frankrike er en av verdens største økonomier. Tradisjonelle industrier som tekstilproduksjon og stålutvinning har de siste årene veket plass for høyteknologi, dataindustri og romteknologi. Landet har etter hvert også blitt en stor leverandør innenfor tjenestesektoren. Et variert jordbruk gjør Frankrike til en av verdens største eksportører av landbruksvarer.

Likevel har Frankrike slitt økonomisk siden starten av 2010-tallet. Etter finans- og eurokrisen har den økonomiske veksten stagnert, mens arbeidsledigheten har økt. Et svært regulert arbeidsmarked blir av noen ansett som en årsak. De siste årene har derfor regjeringen satset på å deregulere arbeidsmarkedet, særlig under Macron.

Frankrike har hatt store budsjettunderskudd, mye på grunn av et kostbart og tungrodd velferdssystem. Staten har tradisjonelt hatt en stor eierandel i de viktigste industriene. For å dekke opp underskuddene har stadig flere sektorer blitt privatisert. Både liberalisering av arbeidsmarkedet og privatisering møter sterke protester fra de mektige fagforeningene.

Frankrike har også blitt tvunget til å ta opp store lån for å dekke inn budsjettunderskuddene, og utenlandsgjelden har til tider vært 96–97 prosent av landets bruttonasjonalprodukt (BNP).

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2018/2019 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Frankrike er fast medlem i Sikkerhetsrådet og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer informasjon om FN-rollespillet

Utenrikspolitikk

Hovedmålsettinger i fransk utenrikspolitikk er å støtte det multilaterale systemet, særlig FN, og å få til et multilateralt samarbeid basert på folkeretten. Diplomatiet skal prioriteres så lenge som mulig, framfor krig. Frankrike er et viktig medlem av EU, og EU jobber for å ha en felles utenrikspolitikk. Derfor er det viktig for Frankrike å forsøke å være enig med andre EU-land. Samtidig har Frankrike alltid hatt en egen utenrikspolitikk som kan være mer offensiv.

Landet er ikke redd for å kritisere andre land for brudd på menneskerettighetene, og har ofte støttet militære intervensjoner. 

Forholdet til andre land i Sikkerhetsrådet

Frankrike er i allianse med USA, Storbritannia og Nederland gjennom NATO. Forholdet mellom Frankrike og USA er godt. Forholdet til Storbritannia er også bra, selv om de ofte er uenige om en rekke saker.  For eksempel var Frankrike mot USAs invasjon i Irak, mens Storbritannia og Nederland støttet invasjonen.

Russland og Frankrike har tradisjonelt vært motstandere i Sikkerhetsrådet. De står i utgangspunktet langt fra hverandre i syn på menneskerettigheter og hvor aktivt FN skal være. Samtidig har de to landene et godt forhold til hverandre, og snakker ofte sammen. Frankrike selger for eksempel en del avansert militært materiell til Russland, noe USA og andre vestlige land ikke er veldig begeistret for. Forholdet har likevel blitt vanskeligere etter Ukraina-konflikten, spesielt etter den russiske annektering av Krimhalvøya i 2014. Frankrike står sammen med EU i sanksjoneringen av Russland.  

Også Kina og Frankrike står langt fra hverandre i syn på FN og menneskerettigheter. Likevel finnes det en stor grad av gjensidig respekt og økonomisk avhengighet mellom de to landene. Senegal har et veldig nært forhold til Frankrike som følge av kolonitiden og lang felles historie. Frankrike har fortsatt militær tilstedeværelse i landet, selv om den er mye mindre enn den pleide å være. Senegal og Frankrike har en militær samarbeidsavtale.

Tips

Frankrike uttalte i Sikkerhetsrådet i mars 2017 at situasjonen i Jemen er kritisk, og at det bare finnes en politisk løsning på konflikten. Det finnes ingen militær løsning. Frankrike støtter FNs veikart for fred 100% og vil ha partene tilbake til forhandlingsbordet. På spørsmål om de mener FN bør ta kontroll over havna i Houdeida, svarte Frankrike at de først må se hvordan forhandlingene går. Men de mener at situasjonen i Houdeida, hvor den saudiarabiske koalisjonen forsinker vareleveringen, er kritisk.

På den annen side er Frankrike aller mest kritisk til houti-bevegelsen, og legger mye av skylden for krigen på dem. De støtter derfor den saudiarabiske koalisjonen. De kan også være positive til invasjon av Houdeida som Saudi Arabia planlegger, men da er det helt avgjørende det legges til rette for ordninger som sikrer at den humanitære situasjonen ikke blir forverret.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Frankrike på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Frankrike

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,901
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,808
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  85
  År
  Forventet levealder for menn
  78
  År
  Lykkeindeks
  6,59
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  85,2
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  119
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  4,7
  Hektar per person
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  303 276
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  4,57
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  1,6
  Prosent
  Marine verneområder
  30
  Prosent
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  549 087
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,87
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  33,5
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  31,2
  Prosent
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  2
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  292
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  457 426
  Personer
  Fredsindeksen
  1,909
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  27,02
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  72
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  22,21
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  32,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  1
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  2,3
  Prosent av BNP
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,1
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  82
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  8
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  17,70
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  2
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  5
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  9
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  14
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  98,6
  Prosent
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,102
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  33,4
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  46,9
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  38,99
  Prosent
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  93,3
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  92
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  436 474
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  15
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  6 940
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  24,1
  Prosent
  Arbeidsledighet
  9,2
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  2 582 501 307 216
  US Dollar
  BNP per innbygger
  38 484
  US Dollar
  Primærnæring
  2
  Prosent
  Sekundærnæring
  17
  Prosent
  Tertiærnæring
  79
  Prosent
  Økonomisk vekst
  1,74
  Prosent
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  80,5
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Frankrike

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  55 862
  Personer
  Befolkningstall
  65 233 271
  tall