[[suggestion]]
Gambia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Banjul

Etniske grupper

Mandingo 42%, fulani 18%, wolof 16%, diola 10%, serahuli 9%, ikke-gambiere 5.2%, serer 3.2%, manjago 2.1%, bambara 1%, kreol/aku marabout 0.8%, andre 0.9%, ukjent 0.7% (2013)

Språk

Engelsk(offisielt), mandinka, wolof, fula, mindre stammespråk

Religion

Muslimer 95.7%, kristne 4.2%, ingen 0.1%, ukjent 0.1% (2013)

Innbyggertall

1 970 081

Styreform

Republikk

Areal

11 300 Km2

Myntenhet

Dalasi

BNI pr innbygger

1 677 PPP$

Nasjonaldag

18. februar

Andre landsider

Geografi

Gambia er et langt og smalt land på 470 kilometer. Landet er omkranset av Senegal og ligger i et dalføre 25-75 meter over havet. Gambia-elven renner midt gjennom landet og munner ut i Atlanterhavet. Elven er landets viktigste transportåre, og elvebreddene består av sump og mangroveskog. Elvens beliggenhet gjør landet svært utsatt for oversvømmelser. Gambia har et tropisk klima med hyppige tørkeperioder, samt uregelmessig regnfall. Landet sliter med avskogning og forørkning, samt sykdomsutbrudd i befolkningen grunnet dårlig kvalitet på drikkevannet. Søppelhåndteringen er dårlig, noe som forurenser både vann og land.

Ecoprint

0.5 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Gambia ville vi trenge 0.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

På 1200-tallet var det gambiske landområdet en del av det store Mali-riket. Da dette gikk i oppløsning tok lokale kongedømmer som Barra, Kombo og Fulladu kontrollen. Landet ble på 1500-tallet sentrum for britisk, portugisisk og fransk handel. Handelsvirksomheten var konsentrert rundt gull, elfenben og slaver. I en lang periode byttet britene og franskmennene på å kontrollere landet, men i 1901 ble Gambia britisk protektorat (delvis intern selvstyre). I 1965 ble landet selvstendig, og noen år etter ble Den gambiske republikk opprettet. Etter et forsøk på militærkupp i 1981 inngikk landet union med Senegal, men denne falt sammen etter sju år. President Dawda Jawara styrte landet fra det ble selvstendig og frem til et nytt militærkupp i 1994. Det ikke-blodige kuppet ble utført av en gruppe unge offiserer ledet av løytnant Yahya Jammeh. Jammeh satt ved makten i 22 år før han tapte et demokratisk presidentvalg i 2016. Etter å ha anerkjent valget, nektet Jammeh likevel å gi fra seg makten til den nyvalgte presidenten, Adama Barrow. Barrow fikk hjelp fra regionale styrker, støttet av FN, og presset Jammeh til å trekke seg. Barrow tok over makten i januar 2017. Maktovertakelsen var Gambias første regimeendring siden selvstendigheten i 1965 som foregikk på relativt fredelig vis. 

Samfunn og politikk

Gambia er en republikk der presidenten har veldig mye makt. På papiret har Gambia lenge vært et demokrati, men under Jammeh hadde presidenten nesten all makt, og politisk opposisjon ble undertrykt. Systemet er slik at presidenten velges hvert femte år, og utnevner deretter en regjering. Det finnes ingen begrensninger for hvor mange ganger en president kan gjenvelges. Dette er en av grunnene til at Jammeh satt med makten så lenge - etter å ha vunnet flere presidentvalg. Opposisjonen i landet beskyldte presidenten for valgfusk, og for å benytte landets sikkerhetsstyrker til å true befolkningen til valgurnene. Da Jammeh tapte presidentvalget i 2016 og landet fikk Adama Barrow som president i 2017, var dette viktig for demokratiet i Gambia. Menneskerettighetsbrudd under Jammehs tid som president skal undersøkes. Det er behov for å bekjempe miljøer involvert i menneskehandel og overgrep mot barn, noe Gambia lenge har vært beryktet for.

Økonomi og handel

Gambia har få naturressurser, og bare en sjettedel av jorda er dyrkbar. Likevel er majoriteten av befolkningen sysselsatt i jordbruket, hvor mye går til småbønders eget forbruk. Landets økonomi er svært avhengig av peanøtter som utgjør mesteparten av eksportinntektene. Turistnæringen er stor, men hoteller osv. eies som regel av utlendinger og har begrenset antall arbeidsplasser for gambiere. Penger fra gambiere som jobber i utlandet er et viktig tilskudd til økonomien. Presidentens nyliberalistiske økonomipolitikk medført privatisering av statlige bedrifter, oppsigelse av offentlig ansatte, samt satt en stopper for subsidiering av blant annet peanøttdyrkingen. Resultatet er at en større andel av befolkningen har fått enda lavere levestandard, og mange er svært fattige. Den økonomiske veksten til statskassen har imidlertid vært sterk og inflasjonen relativt lav. Gambia klarte seg greit gjennom den globale finanskrisen i 2008-2009. Landet har stor transitthandel til Senegal, hvor mye påstås å være smugling. Arbeidsledigheten er svært høy, landet mottar mye bistand, og gjelden er stor. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Gambia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Gambia

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  269 620 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  10,1
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,286
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  48,40
  prosent
 •  

  Gambia

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,289
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Gambia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  56,7
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  34,8
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Gambia

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  513
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,27
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Gambia

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  16,8
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Gambia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  11 300
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,98
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  43,5
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  48,4
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  1,0
  Hektar per person
 •  

  Gambia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  1,989
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  72,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  37
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  31,35
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  87,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Gambia

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  22
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,5
  Prosent av BNP
 •  

  Gambia

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  9,6
  Prosent
  Undervektige barn
  11,1
  Prosent
  Veksthemmede barn
  25,00
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Gambia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  64
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  5,5
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,7
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  59
  År
  Malariatilfeller
  56,7
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  706
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  5,10
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  28
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  88
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  174
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Gambia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  60,8
  Prosent
  Alfabetisme
  42,0
  Prosent
  Antall år i skole
  9
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  78,6
  Prosent
 •  

  Gambia

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,641
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  33,8
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  44,6
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  10,34
  Prosent
 •  

  Gambia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Gambia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  51
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  47,8
  Prosent
 •  

  Gambia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  43,9
  Prosent
  Arbeidsledighet
  8,9
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  1 489 464 788
  US Dollar
  BNP per innbygger
  709
  US Dollar
  Primærnæring
  17
  Prosent
  Sekundærnæring
  16
  Prosent
  Tertiærnæring
  63
  Prosent
  Økonomisk vekst
  1,47
  Prosent
 •  

  Gambia

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  19,8
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  86
  Prosent
 •  

  Gambia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  1
  Personer
  Befolkningstall
  2 163 765
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  36 814
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  8 044
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,460
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  60
  År
  Forventet levealder for menn
  58
  År
  Lykkeindeks
  4,52
  Skala: 1-10 (der 10 er best)