[[suggestion]]
Georgia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Tbilisi

Etniske grupper

Georgiere 83.8%, azeri 6.5%, armenere 5.7%, russere 1.5%, andre 2.5% (2002)

Språk

Georgisk (offisielt)71%, russisk 9%, armensk 7%, azeri 6%, andre 7%.

Religion

Ortodokse kristne 83.9%, armensk-gregorianere 3.9%, katolikker 0.8%, muslimer 9.9%, andre/uspesifisert/ingen 1,5% (2002)

Innbyggertall

430 454

Styreform

Republikk

Areal

69 700 km2

Myntenhet

Lari

BNI pr innbygger

10 005 PPP$

Nasjonaldag

26.mai

Andre landsider

Geografi

Georgias landskap er svært variert. I nord danner fjellkjeden Kaukasus grense mot Russland, mens i sør er fjellkjeden lille Kaukasus en grense mot Tyrkia og Armenia. Sentralt i landet er Suramhøylandet som knytter sammen fjellkjedene. Fra høylandet renner vannet ut i elven Rioni som renner vestover til Svartehavet, og Mtkvari som renner østover til Det kaspiske hav. I den vestlige delen av landet er det et lavtliggende slettelandskap som strekker seg ut mot Svartehavet.

I vest er det et subtropisk klima med varme somrer og milde, regnfulle vintre. Den østlige delen av landet har et mer kontinentalt klima, med lite regn, kjølig vinter og varm sommer. Mye av det naturlige miljøet i det vestlige slettelandskapet har forsvunnet på grunn av jordbruk og urbanisering. Store deler av skoglandskapet som dekket dette området er i dag borte. Bruk av kunstgjødsel og sprøytemidler i jordbruket har også ført til at jordsmonnet i mange områder er ødelagt.

Earth Ecoprint

1.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Georgia ville vi trenge 1.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Georgias storhetstid var på 1100-tallet. Kulturen blomstret og landet utvidet sitt område. Georgia ble flere ganger angrepet av tyrkere og persere. Resultatet var at landet ble delt inn i små kongeriker. På 1700-tallet ble to av de østlige kongerikene samlet, i håp om beskyttelse inngikk de en allianse med Russland. Den russiske tsaren oppløste kongedømmet i 1801 og innlemmet landet som en provins. Da det russiske imperiet brøt sammen i 1917 fikk Georgia sin selvstendighet. Den var kortvarig, og i 1921 angrep Den røde arme.

Landet ble en del av det den nye staten Sovjetunionen. Georgia fikk selvstendighet i 1991, etter at kommunismen falt. Perioden etter selvstendigheten var preget av interne konflikter om makt. I 1992 ble Georgias president avsatt med makt, og den tidligere sovjetiske utenriksministeren Eduard Sjevardnadse ble innsatt. Misnøye over fattigdom, korrupsjon og økende kriminalitet i befolkningen sammen med påstander om valgfusk førte til at presidenten ble styrtet i 2003 ved fredelige demonstrasjoner i den såkalte roserevolusjonen.

Samfunn og politikk

Georgia er en demokratisk republikk. Etter revolusjonen i 2003 ønsket befolkningen politikere uten røtter i det gamle sovjetstyret. Forventningene har vært store om at de nye lederne skal minske arbeidsledigheten, kriminaliteten og korrupsjonen. Dette har vist seg å være vanskelig på kort tid, selv om korrupsjonen i landet er noe redusert. Arbeidsledigheten er fortsatt høy. Velferdsordninger som fantes under sovjettiden er borte og en stor del av helsevesenet har blitt privatisert. Regionene Abkhasia, Adsjaria og Sør-Ossetia har lenge ønsket å løsrive seg fra Georgia. Russland støtter løsrivelsen til de tre regionene, og i 2008 brøt det ut krig mellom Georgia og Russland på grunn av dette. Landets myndigheter har blitt kritisert for å forsøke å kvele opposisjonen, men i 2012 vant likevel opposisjonspartiet parlamentsvalget, og Georgia gjennomførte sin første fredelige maktovertakelse. Mange fryktet at Russland ville annektere regionene i 2014-15. Landets myndigheter ønsker å samarbeide med vestlige aktører som USA, NATO og EU, og har søkt om medlemskap i NATO.

Økonomi og handel

Georgias milde klima gjør landet til en viktig jordbruksprodusent, og landet eksporterer mye vin og frukt til nabolandene. Oppløsningen av Sovjetunionen førte til en økonomisk kollaps for landet. De interne konfliktene i landet forverret den økonomiske situasjonen. Levekårene er lave og flere georgiere må jobbe i utlandet eller med jobber utenfor det offisielle arbeidsmarkedet. Siden uavhengigheten har myndighetene gradvis liberalisert økonomien og åpnet opp for utenlandske investeringer. Det internasjonale pengefondet og Verdensbanken har gitt mye pengestøtte til landet. Georgia ønsker å bli et transittland for handel og olje- og gasstransport. Det er startet store prosjekter der det skal bygges gass- og oljeledninger fra Det kaspiske hav gjennom Georgia til Svartehavet og Middelhavet. Dette har hatt en positiv utvikling for økonomien. Finanskrisen og krigen mot Russland i 2008 rammet økonomien hardt, men takket være pengestøtte fra vesten og Verdensbanken ser den ut til å ha stabilisert seg igjen.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Georgia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Georgia

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  446 270 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  4,2
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  21,30
  prosent
 •  

  Georgia

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,682
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Georgia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  52,7
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Georgia

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  8 988
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  2,42
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Georgia

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  1,3
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Georgia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  69 700
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,86
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  5,0
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  40,6
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  1,9
  Hektar per person
 •  

  Georgia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  621
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  2,130
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  99,6
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  13,35
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  58
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  28,98
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  74,0
  Indeks (0-120)
 •  

  Georgia

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  11
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  2,2
  Prosent av BNP
 •  

  Georgia

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  7,4
  Prosent
  Undervektige barn
  1,6
  Prosent
  Veksthemmede barn
  11,30
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Georgia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  11
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  1,8
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,4
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  74
  År
  Malariatilfeller
  0,0
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  47
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  8,20
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  7
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  44
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  86
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Georgia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,7
  Prosent
  Alfabetisme
  99,6
  Prosent
  Antall år i skole
  12
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  97,9
  Prosent
 •  

  Georgia

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,361
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  32,0
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  45,7
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  16,00
  Prosent
 •  

  Georgia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  73,0
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Georgia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  28
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  80
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  2 694
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Georgia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  32,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  14,1
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  15 081 338 092
  US Dollar
  BNP per innbygger
  4 045
  US Dollar
  Primærnæring
  7
  Prosent
  Sekundærnæring
  24
  Prosent
  Tertiærnæring
  66
  Prosent
  Økonomisk vekst
  5,19
  Prosent
 •  

  Georgia

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  60,5
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Georgia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  1 257
  Personer
  Befolkningstall
  3 907 131
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  22 997
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  2 631
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,780
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  289 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  77
  År
  Forventet levealder for menn
  71
  År
  Lykkeindeks
  4,52
  Skala: 1-10 (der 10 er best)