[[suggestion]]
Ghana

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Accra

Etniske grupper

Akan 47.5%, mole-dagbon 16.6%, ewe 13.9%, ga-dangme 7.4%, guan 3.7%, gurma 5.7%, grusi 2.5%, mande-busanga 1.1%, andre 1.4% (2010)

Språk

Asante 16%, ewe 14%, fante 11.6%, boron 4.9%, dagomba 4.4%, dangme 4.2%, dagarte 3.9%, akyem 3.2%, ga 3.1%, konkomba 3.5%, andre, inkludert Engelsk (offisielt) 31.2% (2010)

Religion

Kristne 71.2%, muslimer 17.6%, tradisjonelle 5.2%, andre/uspesifisert/ingen 6% (2010)

Innbyggertall

26 984 328

Styreform

Konstitusjonelt demokrati

Areal

238 540 Km2

Myntenhet

cedi

BNI pr innbygger

4 292 PPP$

Nasjonaldag

6. mars

Andre landsider

Geografi

På grunn av Ghanas lokalisering like nord for ekvator og rett ved Greenwich-meridianen, sier ghaneserne at landet er nærmere verdens sentrum enn noe annet land i verden. Ghanas 500 km lange kystlinje domineres av sandfylte laguner og bergknauser. I sørvest ligger et regnskogsbelte, og skogkledde fjellområder preger landskapet i sørøst. Landets nordlige del domineres av savanner. Øst i Ghana ligger Voltasjøen, en av verdens største kunstige innsjøer. Ghana befinner seg i den tropiske klimasonen, og sørvestmonsunen gjør det varmt og fuktig i kystområdet hele året. I nord påvirkes klimaet av ørkenvinder fra nordøst, og det er store variasjoner i temperatur og nedbør. En tredjedel av Ghanas areal er truet av forørkning, noe som skyldes svibruk og overdyrking. I tillegg har overbeiting, hogst og gruvedrift ført til avskoging. Utslipp fra industri og landbruk, samt utilstrekkelig avfallshåndtering, har resultert i vannforurensing.

Earth Ecoprint

1.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Ghana ville vi trenge 1.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Gull, slaver og elfenben lokket europeerne til området som i dag er Ghana på 1400-tallet, og i 1901 ble landet britisk koloni under navnet Gullkysten. Motstanden mot britene økte etter andre verdenskrig. Kwame Nkrumah var en sentral skikkelse i frigjøringsprosessen. Ghana ble selvstendig i 1957, med Nkrumah som øverste leder. I 1966 tok det militære makten og tiden som fulgte var preget av politisk ustabilitet og økonomiske nedgangstider. Løytnant Jerry Rawlings satt med makten i Ghana fra 1979 til 2000, med unntak av en liten periode på 1980-tallet. På 1990-tallet innførte Rawlings demokratiske reformer. Landet opplevde økonomisk vekst, og Ghana ble en av vestlige bistandsorganisasjoners favoritter. Veksten stoppet opp på slutten av 1990-tallet, og misnøyen mot presidenten økte. President- og parlamentsvalget i 2000 førte til et regimeskifte i Ghana.

Samfunn og politikk

Ghana er en republikk, både presidenten og parlamentets 230 medlemmer velges for fire år. Ghana har flere ulike etniske grupper, men i motsetning til nabolandene har landet unngått interne konflikter. Uenighet rundt eiendomsforhold førte imidlertid til etniske uroligheter i nord på midten av 1990-tallet, og senest i 2002 ble 36 mennesker drept i stridigheter i regionen. I etterkant av president- og parlamentsvalget i 2000 ble en kommisjon oppnevnt for å undersøke brudd på menneskerettighetene begått under Rawlings militærregime. Ghana regnes som et av de mest stabile demokratiene i Afrika sør for Sahara. Regjeringsmakten har lenge vekslet mellom det sosialdemokratiske partiet Den nasjonale demokratiske kongressen (NDC) og det markedsliberale Det nye patriotiske partiet (NPP). I senere tid har korrupsjonsbekjempelse, samt forbedring av skole- og helsevesenet blitt vektlagt. Ghana fører en offensiv utenrikspolitikk og deltar hyppig i FNs fredsbevarende operasjoner. Regionalpolitisk er landet også aktivt, og har arbeidet for fredelige løsninger på konfliktene i Liberia og Elfenbenskysten.

Økonomi og handel

Med støtte fra Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) ble økonomiske privatiseringsreformer iverksatt på 1980-tallet. Statseide bedrifter ble solgt og offentlige ansatte avskjediget. Reformene førte til økonomisk vekst og ble ansett som et vellykket eksempel på denne politikken. På tidlig 2000-tall ble Ghana inkludert i gjeldssletteprogrammet til Verdensbanken og IMF, og fikk nedjustert deler av u-landsgjelden. Landet har imidlertid fortsatt mye u-landsgjeld og har store interne forskjeller i levestandard. Ghanas økonomi var lenge avhengig av eksport av gull og kakao. I 2010 begynte landet imidlertid å utvinne olje, noe som førte til stor økonomisk vekst og landet ble oppgradert fra å være et "lavinnkomstland" til å være et "mellominnkomstland", men over halvparten av befolkningen forsørger seg likevel av landbruk. Ghana har en relativt godt utbygd industri, men mye må fremdeles importeres. Ghana er med i det vest-afrikanske frihandelssamarbeidet ECOWAS og har handelsforbindelser med Europa og Asia. Ghana ønsker å bli et transportknutepunkt i Vest-Afrika, og infrastruktur for transport prioriteres.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Ghana på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  1 256 700 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  12,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,132
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  24,20
  prosent
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  6,1
  Prosent
  Undervektige barn
  4,7
  Prosent
  Veksthemmede barn
  18,80
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  49
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  3,6
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,9
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  65
  År
  Malariatilfeller
  270,7
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  319
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  5,40
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  24
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  76
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  152
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  85,7
  Prosent
  Alfabetisme
  71,5
  Prosent
  Antall år i skole
  12
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  84,6
  Prosent
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Kvinner i lederstillinger
  41,8
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  49,5
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  12,73
  Prosent
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  26,9
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  6,1
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  42
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  23
  Prosent
  Tilgang til strøm
  79,3
  Prosent
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  12,5
  Prosent
  Arbeidsledighet
  2,4
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  2 046
  US Dollar
  Primærnæring
  17
  Prosent
  Sekundærnæring
  28
  Prosent
  Tertiærnæring
  50
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  17 611 828 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  5,79
  Prosent
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  238 540
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  20,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  41,0
  Prosent
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  29 463 643
  tall
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,547
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,592
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  66
  År
  Forventet levealder for menn
  64
  År
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  37,9
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  2 638
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  34 561
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  13 469
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,772
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,85
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,54
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  3,28
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  2,0
  Hektar per person
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Drapsrate
  1,68
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  70,5
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,899
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  21,05
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  41
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Lykkeindeks
  5,00
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  68,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  75
  Prosent