[[suggestion]]
Ghana

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Accra

Etniske grupper

Akan 47,5%, mole-dagbon 16,6%, ewe 13,9%, ga-dangme 7,4%, gurma 5,7%, guan 3,7%, grusi 2,5%, mande 1,1%, andre 1,4% (2010)

Språk

Asante 16%, ewe 14%, fante 11,6%, boron 4,9%, dagomba 4,4%, dangme 4,2%, dagarte 3,9%, konkomba 3,5% akyem 3,2%, ga 3,1%, andre, inkludert Engelsk (offisielt) 31,2% (2010)

Religion

Kristne 71,2%, muslimer 17,6%, tradisjonelle 5,2%, andre 0,8%, ingen 5,2% (2010)

Innbyggertall

29 463 643

Styreform

Konstitusjonelt demokrati

Areal

238 540 Km2

Myntenhet

cedi

BNI pr innbygger

4 292 PPP$

Nasjonaldag

6. mars

Andre landsider

Geografi

Over halvparten av Ghanas landareal ligger under 150 moh. Kystområdet er preget av sandstrender, mangroveskog, gressletter og dyrket mark. I sørvest ligger et frodig område med regnskog. I sørøst er naturen preget av skogkledde fjellområder. Landets høyeste topp er Afadja på 885 moh. I nord er landskapet preget savanner, med gressletter og buskas. Voltasjøen, en av verdens største kunstige innsjøer, preger de sentrale og østlige delene av landet. Langs kysten er klimaet tropisk varmt og fuktig hele året, med regnperioder fra mars til juli, og fra september til oktober. Klimaet i nord er påvirket av ørkenvinder fra nordøst, med store variasjoner i temperatur og nedbør. Her er det tørketid fra oktober til mars og regntid fra april til september.

En tredjedel av Ghanas landareal er truet av forørkning. Svibruk, overdyrkning, overbeiting og hogst av skog har ført til en økning i forørkningsprosessen. Landets nordlige deler er regelmessig utsatt for langvarige og ødeleggende tørkeperioder. Dyrelivet er truet av ulovlig jakt. Utslipp fra industri og landbruk, og utilstrekkelig avfallshåndtering, har ført til utbredt vannforurensing.

Earth Ecoprint

1.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Ghana ville vi trenge 1.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Forskjellige folk og jordbrukssamfunn har bodd i Ghana siden 1400 fvt. Fra 1300-tallet oppstod ulike riker og samfunn i området. De mektigste rikene vokste frem i det nordlige Ghana, der de drev med handel med gull og kolanøtter gjennom Sahara. På 1800-tallet var det over 100 forskjellige riker i området. Det største, Ashanti-føderasjonen, utviklet seg til å bli det økonomiske og administrative senteret for området.

Flere forskjellige europeiske nasjoner etablerte handelsstasjoner langs den ghanesiske kysten fra 1400-tallet. De viktigste handelsvarene var gull, slaver og elfenben. Utover 1800-tallet fikk Storbritannia kontroll over kystområdene, og i 1901 da Ashanti-føderasjonen ble beseiret av britene, ble hele området en britisk koloni under navnet Gullkysten. Motstanden mot britene økte etter andre verdenskrig, og i 1957 ble Ghana den første tidligere kolonien i Vest-Afrika til å oppnå selvstendighet

 I 1966 tok militæret makten i landet. Tiden som fulgte var preget av politisk ustabilitet og økonomiske nedgangstider. På 1990-tallet ble demokratiske reformer gjennomført. Valget i 2000 ble et vendepunkt for Ghana, da presidentskiftet skjedde gjennom et demokratisk og fritt valg for første gang i landets historie.

Samfunn og politikk

Ghana er en presidentstyrt republikk med et flerpartisystem. Den utøvende makten ligger hos en president valgt i almene valg for fire år. Presidenten kan kun bli gjenvalgt en gang. Presidenten velger selv visepresidenten og regjeringen, men disse må bli godkjent av parlamentet. Parlamentet blir valgt i almene valg for fire år om gangen.

Ghana regnes som et av de mest stabile demokratiene i Afrika sør for Sahara. I senere tid har politikken vært preget av bekjempelse av korrupsjon, og økt fokus på skole- og helsevesenet. Ghana har også en aktiv utenrikspolitikk og deltar ofte i FNs fredsbevarende operasjoner.

Landet har mange ulike etniske grupper, men i motsetning til nabolandene har det vært få etniske konflikter. Uenighet rundt eiendomsforhold nord i landet førte imidlertid til etniske uroligheter på midten av 1990-tallet. Senest i 2002 ble 36 mennesker drept i voldelige opptøyer. Kvinneundertrykkelse er forbudt, men tradisjon og tradisjonelle kjønnsroller fører til at kvinner ofte har færre muligheter til arbeid og utdanning enn menn. Seksuelle minoriteter har få rettigheter, og homoseksualitet kan gi strenge straffer.

Økonomi og handel

Ghana har hatt en god økonomisk vekst siden 2000-tallet. Andelen fattige har sunket fra over halvparten i 1992 til under én av fire i 2014. Helsesystemet har store mangler og brister, men i de senere årene har barnedødeligheten sunket, og den forventede levealderen økt. I dag lever rundt 12 prosent av befolkningen i absolutt fattigdom. Fattigdommen er mest utbredt i nord, og i slumområder rundt de største byene.

I 2010 begynte Ghana å utvinne olje, noe som førte til stor økonomisk vekst. Oljeindustrien bidro til at landet gikk fra å bli rangert som et "lavinnkomstland" til et "mellominnkomstland". Den viktigste økonomiske sektoren er tjenestenæringen, som står for over halvparten av bruttonasjonalproduktet. Jordbruk, skogbruk og fiske sysselsetter størstedelen av befolkningen, og står for rundt 20 prosent av bruttonasjonalproduktet. Landet har også en utviklet industrisektor. De viktigste industriproduktene er aluminium, sement, tekstiler og transportmidler. Landets viktigste eksportvarer er kakao, gull og tømmer, noe som gjør økonomien sårbar for svingninger i prisene på verdensmarkedet. Ghana er med i det vest-afrikanske frihandelssamarbeidet ECOWAS og har gode handelsforbindelser med Europa og Asia.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Ghana på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  1 256 700 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  12,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,132
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  24,20
  prosent
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,592
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,420
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  66
  År
  Forventet levealder for menn
  64
  År
  Lykkeindeks
  5,00
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  51,2
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  37,9
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  127
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  2,0
  Hektar per person
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  14 466
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,54
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,6
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  238 540
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,84
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  20,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  41,2
  Prosent
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  30 643
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  13 216
  Personer
  Fredsindeksen
  1,772
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  70,5
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  12,79
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  5 000
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  41
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  20,81
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  68,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  7
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  0,4
  Prosent av BNP
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  6,1
  Prosent
  Undervektige barn
  4,7
  Prosent
  Veksthemmede barn
  18,80
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  49
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,9
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  65
  År
  Malariatilfeller
  270,7
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  319
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  5,40
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  24
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  76
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  152
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  85,7
  Prosent
  Alfabetisme
  71,5
  Prosent
  Antall år i skole
  12
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  83,6
  Prosent
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,547
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  41,8
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  48,0
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  12,73
  Prosent
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  26,9
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  6,1
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  42
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  25
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  355
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  79,3
  Prosent
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  12,5
  Prosent
  Arbeidsledighet
  6,7
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  58 996 776 238
  US Dollar
  BNP per innbygger
  2 046
  US Dollar
  Primærnæring
  17
  Prosent
  Sekundærnæring
  31
  Prosent
  Tertiærnæring
  50
  Prosent
  Økonomisk vekst
  5,79
  Prosent
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  37,9
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  80
  Prosent
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  2 638
  Personer
  Befolkningstall
  29 463 643
  tall