[[suggestion]]
Ghana

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Accra

Etniske grupper

Akan 47.5%, mole-dagbon 16.6%, ewe 13.9%, ga-dangme 7.4%, guan 3.7%, gurma 5.7%, grusi 2.5%, mande-busanga 1.1%, andre 1.4% (2010)

Språk

Asante 16%, ewe 14%, fante 11.6%, boron 4.9%, dagomba 4.4%, dangme 4.2%, dagarte 3.9%, akyem 3.2%, ga 3.1%, konkomba 3.5%, andre, inkludert Engelsk (offisielt) 31.2% (2010)

Religion

Kristne 71.2%, muslimer 17.6%, tradisjonelle 5.2%, andre/uspesifisert/ingen 6% (2010)

Innbyggertall

26 984 328

Styreform

Konstitusjonelt demokrati

Areal

238 540 Km2

Myntenhet

cedi

BNI pr innbygger

4 292 PPP$

Nasjonaldag

6. mars

Andre landsider

Geografi

På grunn av Ghanas lokalisering like nord for ekvator og rett ved Greenwich-meridianen, sier ghaneserne at landet er nærmere verdens sentrum enn noe annet land i verden. Ghanas 500 km lange kystlinje domineres av sandfylte laguner og bergknauser. I sørvest ligger et regnskogsbelte, og skogkledde fjellområder preger landskapet i sørøst. Landets nordlige del domineres av savanner. Øst i Ghana ligger Voltasjøen, en av verdens største kunstige innsjøer. Ghana befinner seg i den tropiske klimasonen, og sørvestmonsunen gjør det varmt og fuktig i kystområdet hele året. I nord påvirkes klimaet av ørkenvinder fra nordøst, og det er store variasjoner i temperatur og nedbør. En tredjedel av Ghanas areal er truet av forørkning, noe som skyldes svibruk og overdyrking. I tillegg har overbeiting, hogst og gruvedrift ført til avskoging. Utslipp fra industri og landbruk, samt utilstrekkelig avfallshåndtering, har resultert i vannforurensing.

Earth Ecoprint

1.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Ghana ville vi trenge 1.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Gull, slaver og elfenben lokket europeerne til området som i dag er Ghana på 1400-tallet, og i 1901 ble landet britisk koloni under navnet Gullkysten. Motstanden mot britene økte etter andre verdenskrig. Kwame Nkrumah var en sentral skikkelse i frigjøringsprosessen. Ghana ble selvstendig i 1957, med Nkrumah som øverste leder. I 1966 tok det militære makten og tiden som fulgte var preget av politisk ustabilitet og økonomiske nedgangstider. Løytnant Jerry Rawlings satt med makten i Ghana fra 1979 til 2000, med unntak av en liten periode på 1980-tallet. På 1990-tallet innførte Rawlings demokratiske reformer. Landet opplevde økonomisk vekst, og Ghana ble en av vestlige bistandsorganisasjoners favoritter. Veksten stoppet opp på slutten av 1990-tallet, og misnøyen mot presidenten økte. President- og parlamentsvalget i 2000 førte til et regimeskifte i Ghana.

Samfunn og politikk

Ghana er en republikk, både presidenten og parlamentets 230 medlemmer velges for fire år. Ghana har flere ulike etniske grupper, men i motsetning til nabolandene har landet unngått interne konflikter. Uenighet rundt eiendomsforhold førte imidlertid til etniske uroligheter i nord på midten av 1990-tallet, og senest i 2002 ble 36 mennesker drept i stridigheter i regionen. I etterkant av president- og parlamentsvalget i 2000 ble en kommisjon oppnevnt for å undersøke brudd på menneskerettighetene begått under Rawlings militærregime. Ghana regnes som et av de mest stabile demokratiene i Afrika sør for Sahara. Regjeringsmakten har lenge vekslet mellom det sosialdemokratiske partiet Den nasjonale demokratiske kongressen (NDC) og det markedsliberale Det nye patriotiske partiet (NPP). I senere tid har korrupsjonsbekjempelse, samt forbedring av skole- og helsevesenet blitt vektlagt. Ghana fører en offensiv utenrikspolitikk og deltar hyppig i FNs fredsbevarende operasjoner. Regionalpolitisk er landet også aktivt, og har arbeidet for fredelige løsninger på konfliktene i Liberia og Elfenbenskysten.

Økonomi og handel

Med støtte fra Verdensbanken og Det internasjonale pengefondet (IMF) ble økonomiske privatiseringsreformer iverksatt på 1980-tallet. Statseide bedrifter ble solgt og offentlige ansatte avskjediget. Reformene førte til økonomisk vekst og ble ansett som et vellykket eksempel på denne politikken. På tidlig 2000-tall ble Ghana inkludert i gjeldssletteprogrammet til Verdensbanken og IMF, og fikk nedjustert deler av u-landsgjelden. Landet har imidlertid fortsatt mye u-landsgjeld og har store interne forskjeller i levestandard. Ghanas økonomi var lenge avhengig av eksport av gull og kakao. I 2010 begynte landet imidlertid å utvinne olje, noe som førte til stor økonomisk vekst og landet ble oppgradert fra å være et "lavinnkomstland" til å være et "mellominnkomstland", men over halvparten av befolkningen forsørger seg likevel av landbruk. Ghana har en relativt godt utbygd industri, men mye må fremdeles importeres. Ghana er med i det vest-afrikanske frihandelssamarbeidet ECOWAS og har handelsforbindelser med Europa og Asia. Ghana ønsker å bli et transportknutepunkt i Vest-Afrika, og infrastruktur for transport prioriteres.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Ghana på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  238 540
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  20,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  41,0
  Prosent
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  29 463 643
  tall
  Fruktbarhetstall
  3,6
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,547
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,592
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  65
  År
  Forventet levealder for kvinner
  66
  År
  Forventet levealder for menn
  64
  År
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  12,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  37,9
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  2 638
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  34 561
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  13 469
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,772
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  49
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  165
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,85
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,54
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  3,28
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  2,0
  Hektar per person
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  21
  Drapsrate
  1,68
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  70,5
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,899
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  21,05
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  41
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  40,8
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  12,73
  Prosent
  Lykkeindeks
  4,66
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  68,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  75
  Prosent
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  90,6
  Prosent
  Alfabetisme
  76,6
  Prosent
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  88,7
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  15
  Prosent
 •  

  Ghana

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  12,5
  Prosent
  Arbeidsledighet
  2,4
  Prosent
  Barnearbeid
  19,9
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  17
  Prosent
  Sekundærnæring
  28
  Prosent
  Tertiærnæring
  50
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  17 611 828 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data