[[suggestion]]
Guinea-Bissau

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bissau

Etniske grupper

Fulani 28.5%, balanta 22.5%, mandinga 14.7%, papel 9.1%, manjaco 8.3%, beafada 3.5%, mancanha 3.1%, bijago 2.1%, felupe 1.7%, mansoanca 1.4%, balanta mane 1%, andre 1.8%, ingen 2.2% (2008)

Språk

Portugisisk (offisielt), afrikanske språk

Religion

Muslimer 45.1%, kristne 22.1%, animisme 14.9%, ingen 2%, uspesifisert 15.9% (2008)

Innbyggertall

1 907 268 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

36 130 Km2

Myntenhet

CFA-franc

BNI pr innbygger

1 609 PPP$

Nasjonaldag

24. september

Andre landsider

Geografi

Guinea-Bissau er et lite land som stort sett består av lavland med mange elvemunninger. Det høyeste punktet er ikke mer enn 300 m.o.h. I tillegg til fastlandet består Guinea-Bissau av Bijagós-øyene. De tre største elvene, Corubal, Gêba og Cachéu, danner store elvemunninger før de renner ut i Atlanterhavet. I regntiden flommer elvene langt over sine bredder. Langs kysten vokser store mangroveskoger. Kystsletta består hovedsakelig av tropisk regnskog, mens innlandet består av savanne.

De største miljøproblemene er knyttet til utnyttelsen av naturressursene. Avskoging, utarming av jorden, overbeiting og overfiske truer naturmangfoldet. Tilgang til rent drikkevann utgjør et stort helseproblem, og har en innvirkning på spredning og smitte av sykdommer.

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Guinea-Bissau ville vi trenge 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Guinea-Bissau var i over 800 år del av det mektige Ghanesiske riket. Etter Ghanas fall i 1230 overtok det vel så mektige riket, Mali, kontrollen i regionen. På 1800-tallet greide Portugal, etter lang tids krig og konflikt, å kolonisere Guinea-Bissau. Portugal utnyttet naturresursene og undertrykket menneskene, og motstanden mot kolonimakten var stor.

I 1956 ble «det afrikanske selvstendighetspartiet for Guinea-Bissau og Kapp Verde (PAIGC) grunnlagt. PAIGC forsøkte å starte en fredelig bevegelse for selvstendighet, men etter at en streikeprotest i 1959 endte i et blodbad, endret gruppen strategi. I 1963 tok gruppen til våpen, og en krig mot kolonimakten Portugal brøt ut. I 1974, etter en lang og blodig krig, erkjente Portugal landet som selvstendig.

Etter at Guinea-Bissau oppnådde selvstendighet ble landet styrt av flere diktatoriske regjeringer, med militær støtte fra Sovjetunionen og Øst-Tyskland. Mangelen på demokrati skapte stor misnøye blant befolkningen, og i 1998 brøt det ut borgerkrig for å få slutt på ettpartisystemet og diktaturene. Det ble holdt et demokratisk flerpartivalg i 1999, men det stoppet imidlertid ikke konflikten, og militæret tok makten i et kupp like etter. En rekke nye regjeringer har siden både deltatt i, og bukken under for, uroligheter, kuppforsøk, militærkupp, og konflikt.

Samfunn og politikk

Guinea-Bissau er en republikk, der presidenten blir valgt for en femårsperiode. Presidenten kan kun bli gjenvalgt en gang. Den utøvende makten skal være hos en regjering styrt av en statsminister, men på grunn av mye korrupsjon og mangel på fungerende demokratiske prosedyrer har i realiteten presidenten nå både den formelle og den utøvende makten.

Mange års krig, konflikt og politisk ustabilitet har gjort Guinea-Bissau til et av verdens fattigste land. Det er anslått at nesten to tredjedeler av landets befolkning lever i absolutt fattigdom. Den store fattigdommen i landet fører til høy barnedødelighet. Kvinners stilling i samfunnet varierer utifra hvilken av landets 7 forskjellige etniske folkegrupper de hører til. I noen grupper har kvinner minimalt med rettigheter og er sterkt undertrykket, mens i andre etniske grupper har kvinner en relativt sterk posisjon i samfunnet.

Guinea-Bissau er fremdeles i dag påvirket av konflikt. Interne stridigheter innad i de politiske partiene, mellom folkegruppene og mellom forskjellige deler av militæret forekommer ofte, og fører også til demonstrasjoner, protester og voldelige opptøyer.  

Økonomi og handel

Guinea-Bissau har begrensede naturressurser, og er sterkt avhengig av internasjonal bistand. Den politiske uroen i landet de siste 50 årene har bidratt sterkt til at økonomien er underutviklet og sårbar. Eksport av cashewnøtter er den viktigste inntektskilden for landet. Avhengigheten av denne ene næringen gjør landets økonomi spesielt sårbar for prisendringer i verdensmarkedet. Andre inntektsbringende næringer er produksjon av kokosnøtter, palmekjerner, peanøtter og bomull, ris, mais, maniok og søtpoteter.

Guinea-Bissau har rike fiskeressurser og inntektene herfra kan bli landets viktigste inntektskilde på sikt. Inntektene fra fiskeri kommer hovedsakelig fra salg av fiskerettigheter til EU.

Guinea-Bissau har siden 2000-tallet blitt et viktig transittland for narkotikasmugling til Europa. Den svake sentralmakten, de mange konfliktene og den utbredte korrupsjonen i landet har gjort narkotikasmuglingen til en stor industri i landet. Denne industrien bidrar  til å svekke sentralmakten gjennom bestikkelser og korrupsjon. Guinea-Bissau blir ofte omtalt som Afrikas første «narkostat».

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Guinea-Bissau på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Guinea-Bissau

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  36 130
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  10,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  70,1
  Prosent
 •  

  Guinea-Bissau

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  1 907 268
  tall
  Fruktbarhetstall
  4,7
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,455
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  49
  År
  Forventet levealder for kvinner
  50
  År
  Forventet levealder for menn
  47
  År
 •  

  Guinea-Bissau

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Guinea-Bissau

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  67,1
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  82,3
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  20,7
  Prosent
 •  

  Guinea-Bissau

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  123
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  5 384
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  11 221
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Guinea-Bissau

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  199
  Fredsindeksen
  2,275
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Guinea-Bissau

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  84
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  369
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Guinea-Bissau

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,96
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,16
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  Mangler data
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,3
  Hektar per person
 •  

  Guinea-Bissau

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  24
  Drapsrate
  9,55
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  23,7
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  16
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  13,73
  Prosent
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  98,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Guinea-Bissau

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Guinea-Bissau

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  77,1
  Prosent
  Alfabetisme
  59,8
  Prosent
 •  

  Guinea-Bissau

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  79,3
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  21
  Prosent
 •  

  Guinea-Bissau

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  12,4
  Prosent
  Arbeidsledighet
  6,1
  Prosent
  Barnearbeid
  36,2
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  49
  Prosent
  Sekundærnæring
  14
  Prosent
  Tertiærnæring
  43
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  271 385 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data