[[suggestion]]
Guinea-Bissau

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bissau

Etniske grupper

99% afrikanere

Språk

Portugisisk (offisielt), afrikanske språk

Religion

Muslimer 50 %, lokale religioner 40 %, kristne 10%

Innbyggertall

1 787 793

Styreform

Republikk

Areal

36 130 Km2

Myntenhet

CFA-franc

BNI pr innbygger

1 609 PPP$

Nasjonaldag

24. september

Andre landsider

Geografi

Guinea-Bissau er et lite land som stort sett består av lavland med mange elvemunninger. Det høyeste punktet er ikke mer enn 300 m.o.h. I tillegg til fastlandet består Guinea-Bissau av Bijagós-øyene. De tre største elvene, Corubal, Gêba og Cachéu, renner vestover og renner ut i Atlanterhavet gjennom lange munninger, som flommer over i regntiden. Det er tropisk klima, hett og fuktig, og langs kysten vokser mangroveskog, på kystsletta er det tropisk regnskog. Innlandet er savanne. Landet har et rikt fugleliv, særlig i mangrovesumpene.

Guinea-Bissau er et fattig land med lite industri og forurensing. De miljømessige problemene i landet er først og fremst knyttet til utnyttelsen av naturressursene. Så som avskoging, utarming av jorda, overbeiting og overfiske.

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Guinea-Bissau ville vi trenge 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Det har bodd mennesker som har dyrket jorda i Guinea-Bissau i over tusen år. på 1200-tallet innvandret naulu- og landuma-folk fra Ghana. På 1300-tallet var området en del av Mali, og både jordbruk og handel ble utviklet. Det ble særlig produsert ris og havsalt ble solgt til det vestlige Sudan. I 1440-årene kom portugisiske skip på jakt etter blant annet slaver. Og Guinea-Bissau ble et strategisk landområde for portugisernes kolonisering av Kapp Verde-øyene. 

I motsetning til kolonimaktene Frankrike og Storbritannia ville ikke Portugal gi fra seg makten i kolonistatene uten kamp. I Guinea-Bissau ble motstandskampen mot kolonistyret ledet av frigjøringsbevegelsen Partido Africano de Independência da Guinée e Cabo Verde (PAIGC). PAIGC ble grunnlagt 1956 og ble raskt populære både i byene og blant landsbygdbefolkningen. Partiet ble ledet av en av Afrikas fremste politikere, Amilcar Cabral.

Etter en 11 år lang frigjøringskrig ble Guinea-Bissau fritt og selvstendig i 1974, men allerede fra begynnelsen var det store problemer. Krigen hadde ødelagt store områder og en av fem i befolkningen hadde flyttet utenlands. Det en gang så rike jordbrukslandet ble tvunget til å kjøpe det meste de trengte fra utlandet. I 1980 tok statsminister João Bernardo Vieira makten i et kupp. Landet var i denne perioden støttet militært og økonomisk av Sovjetunionen og Øst-Tyskland. I 1985 beskyldte Vieira en gruppe i militæret for å planlegge et kupp mot ham. Medlemmene av gruppen tilhørte folkegruppen balante og var veteraner fra frigjøringskrigen. Seks av dem fikk dødsstraff og dette skapte grobunnen for en konflikt som skulle få betydning seinere. 

På 90-tallet gav regjeringen etter for presset om å innføre et flerpartisystem, først og fremst for å få tilgang på penger, gjennom bistand fra det internasjonale samfunnet. Valget som ble holdt i 1994 var preget av beskyldninger om korrupsjon, vanstyre og brudd på menneskerettighetene fra alle parter. Men PAIGC vant overlegent, men nå var tilstanden svært spent. I 1998 brøt det ut borgerkrig mellom regjeringsmakten, og en gruppe soldater ledet av militærlederen Ansumane Mané, som tidligere hadde blitt beskyldt for våpensmugling fra en gruppen MFDC i nabolandet Senegal. Samme år ble det undertegnet en fredsavtale i Nigeria, som sa at det skulle opprettes en overgangsregjering med representanter fra begge sider av krigen, og at det skulle holdes nyvalg i mars 1999. Dessuten skulle alle utenlandske soldater reise fra landet og erstattes av en fredsstyrke fra den Vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen ECOWAS. I 1999 åpnet FN et nytt kontor i landet UNOGBIS, som skulle fremme en fredelig utvikling i landet. Men uroen la seg ikke, og to måneder senere tok militæret makten i et kupp. I parlamentsvalg i 1999 vinner Kumba Yalás og partiet PRS.

Den politiske situasjonen blir verre i 2000–01, og PAIGC trappet opp motstanden mot den nye regjeringen – som i sin tur var i konflikt med den militære ledelsen. Mané utpekte seg selv til forsvarssjef, en stilling som iht. grunnloven tillå presidenten. Denne konflikten ble avsluttet med at regjeringslojale tropper slo ned et opprør startet av Mané. Han ble selv kort tid etter drept av sikkerhetsstyrkene. Et nytt kuppforsøk ble rapportert i mai 2002, og i november oppløste Yalla parlamentet etter et mistillitsvotum.

I september 2003 ble Yalla avsatt av de militære, ledet av hærsjefen Verissimo Seabra Correia. Etter kuppet ble Guinea-Bissau styrt av en overgangsregjering fram til valg på ny nasjonalforsamling 2004 og president 2005. PAIGC ble største parti i parlamentet, med 45 representanter, og tidligere president, João Bernardo Vieira, ble valgt til landets nye president etter å ha vendt tilbake fra eksil i 2005, og stilt som uavhengig kandidat. PAIGC styrket sin posisjon etter parlamentsvalget 2008, da det fikk 67 av 100 representanter. Et kuppforsøk, der opprørssoldater angrep presidentens residens, ble slått ned i november 2008. Også tidligere på året ble det rapportert om et mislykket kuppforsøk. I mars 2009 ble president Vieira drept av opprørssoldater, som først hadde tatt livet av landets hærsjef.

Våren 2012 tok militæret igjen makten gjennom et kupp. Det skjedde midt mellom første og andre valgomgang av det valget som skulle gi landet en ny president etter at Malam Bacai Sanhás døde. Kuppmakerne sa at de ikke ønsket å beholde makten og lovet nyvalg. Etter flere utsettelser ble det holdt president- og parlamentsvalg i 2014. I begge valgene vant PAIGC og partiets leder José Mario Vaz ble president. Det skal holdes nye valg i 2018 og 2019. 

Samfunn og politikk

Størsteparten av befolkningen lever på landsbygda, og 7 av 10 lever for under 2 dollar om dagen, og i følge FNs matvareprogram manglet hver femte husholdning nok mat. Manglende tilgang på rent vann gjør at befolkningen er utsatt for sykdomssmitte. I 2005 og 2008 ble landet rammet av en koleraepidemi som tok livet av 600. En ny epidemi med kolera spredte seg i 2012-2013 og over 4000 ble smittet. Bare en liten del guineanere har formelt arbeid. De fleste arbeider i jordbruket, og det meste av det de dyrker går til eget forbruk. Arbeidsløsheten er høy, men det finnes ingen offisiell statistikk på hvor mange som ikke har jobb. Landets befolkning er ung, 4 av 10 er under 15 år. 

Befolkningen er delt i sju etniske grupper. Den største gruppen er balante. 

Økonomi og handel

Guinea-Bissau har begrensede naturressurser, og er sterkt avhengig av internasjonal bistand. Den politiske uroen i landet de siste 50 årene har også bidratt sterkt til den negative utviklingen. Jordbruket er den viktigste næringen. De viktigste vekstene som produseres for handel, er cashewnøtter, kokosnøtter, palmekjerner, peanøtter og bomull. Ellers dyrkes også ris, mais, maniok, kokosnøtter og søtpoteter, hvorav ris er viktigste basismat – med økende import mot slutten av 1990-årene.

Guinea-Bissau har rike fiskeressurser og inntektene herfra kan bli landets viktigste inntektskilde på sikt. Inntektene fra fiskeri kommer å selge rettigheter til fiske, hovedsakelig til EU. Salg av slike lisenser var tidlig på 2000-tallet landets nest viktigste kilde til eksportinntekter, etter cashew-nøtter. Det er antatt at landet årlig taper store summer på ulovlig fiske, som myndighetene ikke har muligheter for å kontrollere.

Noe som har forverret situasjonen i Guinea-Bissau er at landet på 2000-tallet har blitt et av de fremste transittområdene for smugling av narkotika fra Sør-Amerika til Europa. Narkotikakartellene utnytter situasjonen i landet der folk har begrensede inntekstmuligheter, samtidig som staten er svak. Gjennom korrupsjon og bestikkelser blir staten enda svakere og Guinea-Bissau har blitt til det FN kaller ”Afrikas første narkostat”.

Landet ligger på plass nummer 177 av 187 på FNs indeks over menneskelig utvikling (2013).

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Guinea-Bissau på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Guinea-Bissau

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  36 130
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  10,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  70,1
  Prosent
 •  

  Guinea-Bissau

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  1 907 268
  tall
  Fruktbarhetstall
  4,7
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,455
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  49
  År
  Forventet levealder for kvinner
  50
  År
  Forventet levealder for menn
  47
  År
 •  

  Guinea-Bissau

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Guinea-Bissau

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  67,1
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  82,3
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  20,7
  Prosent
 •  

  Guinea-Bissau

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  123
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  5 384
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  11 221
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Guinea-Bissau

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  199
  Fredsindeksen
  2,275
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Guinea-Bissau

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  58
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  369
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Guinea-Bissau

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,96
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,16
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  Mangler data
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,3
  Hektar per person
 •  

  Guinea-Bissau

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  24
  Drapsrate
  9,55
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  23,7
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  16
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  98,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Guinea-Bissau

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Guinea-Bissau

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  77,1
  Prosent
  Alfabetisme
  59,8
  Prosent
 •  

  Guinea-Bissau

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  79,3
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  21
  Prosent
 •  

  Guinea-Bissau

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  12,4
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  36,2
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  49
  Prosent
  Sekundærnæring
  14
  Prosent
  Tertiærnæring
  43
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  271 385 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data