[[suggestion]]
Hellas

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Athen

Etniske grupper

Grekere 91.6%, albanere 4.4%, andre 4% (2011)

Språk

Gresk (offisielt) 99%, andre (inkludert engelsk og fransk) 1%

Religion

Gresk-ortodokse (offisiell) 81-90 %, muslimer 2%, andre 3%, ingen 4-15%, uspesifisert 1% (2015)

Innbyggertall

11 142 161 (2018)

Styreform

Demokratisk republikk

Areal

131 960 Km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

26 779 PPP$

Nasjonaldag

25. mars

Andre landsider

Geografi

Hellas består av den sørligste delen av den baltiske halvøyen, og det øyrike havområdet rundt. Landet har mer enn 2500 øyer, hvorav 227 er bebodd. Fastlandet og øyene er preget av fjell, og en uregelmessig og bratt kystlinje. Nesten halve landet består av karrig fjell med buskvekster og gress. En fjerdedel av landet er dyrket mark, mens en femtedel består av skog. Landets høyeste fjell, Olympos, er 2917 moh. Landet har et typisk Middelhavsklima med milde og regnfulle vintre og varme tørre somre.

På grunn av det varme klimaet er landet svært utsatt for tørke, skogbrann og jorderosjon. Jordskjelv forekommer regelmessig. De største miljøutfordringene er forurensing av vann og luft på grunn av menneskelig aktivitet.

Earth Earth Ecoprint

2.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Hellas ville vi trenge 2.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Hellas har vært bebodd av mennesker i mange tusen år. Akkurat når de første menneskene slo seg ned i området er omdiskutert, og teorier varierer fra 7 millioner fvt. til om lag 400 000 år siden. Det man med sikkerhet kan fastslå er at det første jordbrukssamfunnet i Hellas oppstod rundt 7000fvt.

De gresktalende folks historie er anslått å ha oppstått rundt 1600fvt. Perioden mellom 800- til 350fvt. er kjent som den greske antikken, og blir ofte hedret som den europeiske kulturens krybbe. På grunn av den ufremkommelige naturen, og de mange øyene, oppstod små selvstendige bystater. Til sammen utviklet bystatene kultur, politikk, filosofi og vitenskapelige nyvinninger som dannet grunnlaget for de fleste europeiske samfunn og kulturer. Etter utallige år med krig mellom bystatene, ble de greske landområdene underlagt en rekke større imperier. Disse inkluderer Makedonia, Romerriket, Det bysantinske riket og Det ottomanske riket.

I 1830 ble hellas anerkjent som en uavhengig stat. Etter uavhengigheten slet landet med store uroligheter, diktatur og konflikt. I 1974, etter mange år med konflikt, ble demokrati innført, og monarkiet avskaffet. Hellas har vært medlem av NATO siden 1951, og EU siden 1981.   

Samfunn og politikk

Hellas er en parlamentarisk republikk, og parlamentet velges hvert fjerde år. Regjeringen ledes av en statsminister. Landets statsoverhode er en president, som velges av parlamentet hvert femte år. Presidenten kan kun gjenvelges en gang, og har hovedsakelig en seremoniell rolle.  

Gresk politikk har siden kriseårene etter den globale finanskrisen i 2008 vært preget av stor sosial, politisk og økonomisk uro. Måten politikerne håndterte krisen førte til stor mistillit mot politikere blant befolkningen. Innstrammingspolitikken EU påla landet å gjennomføre resulterte også i en betydelig motstand mot Unionen. Siden 2014 har en stor økning av innvandring fra Nord-Afrika ført det allerede svekkede greske statsapparatet inn i en dyp krise. Landet har ikke hatt kapasitet til å håndtere flyktningestrømmen, både den greske befolkningen og flykningene har lidd under de krevende omstendighetene.

Hellas hadde før kriseårene et godt utviklet helsevesen, gode pensjoner og et velfungerende sosialt sikkerhetsnett. Etter krisen har de sosiale godene vært under stort press. Arbeidsledigheten er veldig høy, og pensjonsutbetalingene er betydelig minsket.

Økonomi og handel

I 2001 gikk Hellas inn i eurosamarbeidet. Tre år senere ble det kjent at landet egentlig aldri oppfylte de økonomiske kravene til medlemskap. I desember 2009 ble det klart at landet også hadde opparbeidet seg et stort budsjettunderskudd og en enorm statsgjeld. Dette førte landet inn i et historisk økonomisk uføre, noe som satt hele eurosamarbeidet på prøve. Landet ble tvunget til å motta store redningslån fra EU, mot at de forpliktet seg til en rekke økonomiske betingelser, som å spare og gjennomføre offentlige reformer. Landets økonomi er i dag i vekst, men det er ventet at det kommer til å ta flere tiår før den blir helt friskmeldt igjen etter kriseårene.

Servicesektoren er den viktigste næringen i Hellas, og står for rundt 80 prosent av landets bruttonasjonalprodukt. Turisme er spesielt viktig for landet, og gjør landet til verdens 16. mest besøkte. Andre viktige næringer er industri og jordbruk. Hellas’ viktigste eksportvarer er tekstilprodukter, frukt og grønnsaker, oljeprodukter, vin og tobakk. Landet har et handelsunderskudd (de importerer mer enn de eksporterer), ettersom importen av råolje og petroleumsprodukter er veldig høy.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Hellas på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Hellas

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  1,5
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Hellas

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,753
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Hellas

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  61,2
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Hellas

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  67 319
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  6,18
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Hellas

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  3,1
  Prosent
  Marine verneområder
  35
  Prosent
 •  

  Hellas

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  131 960
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,85
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  16,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  31,7
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  4,3
  Hektar per person
 •  

  Hellas

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  2,020
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  25,28
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  45
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  29,08
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  55,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Hellas

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  2,5
  Prosent av BNP
 •  

  Hellas

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Hellas

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  5
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  1,6
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,1
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  80
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  3
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  5,00
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  3
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  8
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  5
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Hellas

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  98,8
  Prosent
  Alfabetisme
  97,4
  Prosent
  Antall år i skole
  13
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  92,9
  Prosent
 •  

  Hellas

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,119
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  29,8
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  43,9
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  18,33
  Prosent
 •  

  Hellas

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  98,9
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  75
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Hellas

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  16
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  5 063
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Hellas

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  47,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  19,2
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  203 085 551 429
  US Dollar
  BNP per innbygger
  18 885
  US Dollar
  Primærnæring
  4
  Prosent
  Sekundærnæring
  16
  Prosent
  Tertiærnæring
  80
  Prosent
  Økonomisk vekst
  1,72
  Prosent
 •  

  Hellas

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  69,9
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Hellas

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  31 929
  Personer
  Befolkningstall
  11 142 161
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  209
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  83 220
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,870
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  83
  År
  Forventet levealder for menn
  78
  År
  Lykkeindeks
  5,29
  Skala: 1-10 (der 10 er best)