[[suggestion]]
Hellas

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Athen

Etniske grupper

Grekere 93 %, andre 7 %

Språk

Gresk 99 %, andre (inkludert engelsk og fransk) 1 %

Religion

Gresk-ortodokse 98 %, muslimer 1,3 %, andre 0,7 %

Innbyggertall

11 125 833

Styreform

Demokratisk republikk

Areal

131 960 Km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

26 779 PPP$

Nasjonaldag

25. mars

Andre landsider

Geografi

Hellas ligger i den sørøstlige delen av Europa og strekker seg over 132 000 kvadratkilometer fra fastlandet og ut i Middelhavet. Landet preges av fjell og svært variert geologi. Landområdet har sunket slik at kystlandet delvis er satt under vann og øygrupper har oppstått på tvers av Egeerhavet. Hele området er strukturelt ustabilt, og jordskjelv er svært vanlig. Hellas har mer enn 2 500 øyer, hvorav 227 er bebodd. Landet har et typisk middelhavsklima med milde og regnfulle vintre og relativt varme og tørre somrer. Middelhavsregionen er sterkt berørt av skogbranner, Hellas er intet unntak. Sommeren 2007 førte ekstrem tørke og rekordhøye temperaturer til at landet opplevde den verste skogbrannen på 150 år, som etterlot seg store skader i økosystemene. Dette har ført til jorderosjon, vannmangel og tap av biologisk mangfold.

Flere greske øyer ligger nærme Tyrkia. For eksempel Øya Lesvos ligger omtrent en mil ifra den tyrkiske kysten, og har derfor blitt en flyktningerute til Europa med småbåter.

Earth Earth Ecoprint

2.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Hellas ville vi trenge 2.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Innsikt i eldre historie er nødvendig for å forstå nåtidens Hellas. Guder og gudinner spilte tidligere en sentral rolle i grekernes dagligliv og store historiske personligheter som filosofene Sokrates, Platon og Aristoteles var greske. Det samme gjelder matematikere som Archimedes og Pythagoras og kjente statsmenn og forfattere gjennom tidene. Athen blir ofte kalt demokratiets vugge. Hellas ble ikke anerkjent som en uavhengig gresk stat før i 1830, og i perioder har Hellas hatt en ustabil politisk situasjon. I 1946-49 var landet i borgerkrig. Krigen ble utkjempet mellom den greske regjeringshæren, med støtte av Storbritannia, og det kommunistiske partiet. Krigen endte med kommunistisk nederlag. Dette førte etter hvert til at Hellas ble medlem i NATO, og det oppsto en ideologisk balanse mellom øst og vest i det indre Middelhavet. I 1967 ble det gjennomført et militærkupp. Monarkiet ble avskaffet i 1973, og året etter brøt militærjuntaen sammen. Siden den tid har to partier regjert – sosialistiske PASOK og konservative Nytt Demokrati.

Samfunn og politikk

Hellas er delt inn i 13 regioner som er inndelt i 54 prefekturer og 1033 kommuner. Landet er en parlamentarisk republikk, og parlamentet velges hvert fire år. Regjeringen ledes av statsministeren som utgår fra og er ansvarlig overfor parlamentet. Presidenten velges for fem år. I 2009 vant Georgios Papandreou og sosialistpartiet PASOK parlamentsvalget i Hellas, men som følge av landets gjeldskrise trakk han seg for å bane vei for en nasjonal samlingsregjering i 2011. Gjeldskrisen har ført til stor splittelse, misnøye med greske politikere og stor gjeld. De senere årene har det vært flere skifter i parlamentet. Landets høyrepopulistiske parti og det fascistiske partiet gjør det bedre enn noen gang. Flyktningkrisen preger Hellas, da de har en yttergrense i Schengen og er en viktig del av flyktningruten til Europa.

Familien er den grunnleggende sosiale enheten i Hellas, noe som også gjenspeiles i næringslivet. Det finnes tallrike familieeide bedrifter og store familiekonserner.

Økonomi og handel

I 2001 gikk Hellas inn i eurosamarbeidet. Tre år senere ble det kjent at grekerne aldri oppfylte kravene til medlemskap. I desember 2009 viste det seg at landet også hadde opparbeidet seg et gigantisk budsjettunderskudd og en enorm statsgjeld. Dette har ført landet inn i et historisk økonomisk uføre, noe som har satt hele eurosamarbeidet på prøve. Landet har fått kritikk for å ikke ha vært åpent. Statsapparatet har vært preget av sjenerøse bonuser og tjenester, og dette har åpnet opp for en korrupsjonskultur. Hellas har i årene fremover forpliktet seg til å spare og gjennomføre offentlige reformer, men ikke uten protester. Mange grekere opponerer mot planene om kutt i lønnsutbetalinger og pensjoner, økt pensjonsalder og økte skatter og avgifter.

Hittil har grekerne hatt en blandingsøkonomi. Hellas er sterkt avhengig av turisme, landbruk og skipsfart. Handelsskipsflåten er en av de største i verden. Viktige varer som blir eksportert er mat- og drikkevarer, petroleum, stål, olivenolje og tobakk.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Hellas på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Hellas

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  131 960
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  16,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  31,5
  Prosent
 •  

  Hellas

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  11 142 161
  tall
  Fruktbarhetstall
  1,6
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,119
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,870
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  80
  År
  Forventet levealder for kvinner
  83
  År
  Forventet levealder for menn
  78
  År
 •  

  Hellas

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Hellas

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  1,5
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Hellas

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  31 929
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  209
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  83 220
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Hellas

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  2,020
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Hellas

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  5
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  5
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Hellas

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,85
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  6,18
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  28,43
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  4,3
  Hektar per person
 •  

  Hellas

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  0,75
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,957
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  23,06
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  45
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  25,5
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  18,33
  Prosent
  Lykkeindeks
  5,36
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  55,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Hellas

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Hellas

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,7
  Prosent
  Alfabetisme
  95,3
  Prosent
 •  

  Hellas

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  99
  Prosent
 •  

  Hellas

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  47,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  21,1
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  4
  Prosent
  Sekundærnæring
  16
  Prosent
  Tertiærnæring
  80
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data