[[suggestion]]
India
Indias flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

New Delhi

Etniske grupper

Indoeuropeere 72%, dravider 25%, mongoler og andre 3% (2000)

Språk

hindi 43,6%, bengali 8%, merathi 6.9%, telugu 6.7%, tamil 5.7%, gujarati 4.6%, urdu 4.2, kannada 3.6%, odia 3.1%, malayalam 2.9%, punjabi 2.7%, assamese 1.3%, maithili 1.1%, andre 5.6% (2011)

Religion

Hinduer 79,8%, muslimer 14,2%, kristne 2,3%, sikher 1,7%, andre/uspesifisert/ingen 2% (2011)

Innbyggertall

1 354 051 854 (2017)

Styreform

Føderal, parlamentarisk republikk

Areal

3 287 260 km2

Myntenhet

Rupi

BNI pr innbygger

6 571 PPP$

Nasjonaldag

15. august

Andre landsider

Geografi

India er et av verdens største land. Geografisk kan landet deles inn i tre landskapstyper: Himalaya-fjellkjeden i nord, det nordindiske lavlandet og det store Deccanplatået i sør, som dekker mesteparten av India. Himalaya består av parallelle fjellkjeder, mellom disse ligger det fruktbare daler som Kashmirdalen. Slettelandskapet i lavlandet er veldig fruktbart, og mange av de største elvene renner her, som Ganges, Indus og Brahmaputra. Rundt 57 prosent av jorden brukes til jordbruk, resten er skog, ørken, byer, beitemark eller ligger brakk.

Klimaet er svært variert siden landet er så stort. Klimaet kan deles inn i to soner: en temperert sone i nord og en tropisk sone i sør. I nord veksler temperaturen mellom 15 grader i januar til 30-40 grader i mai, mens den er jevnere i sør, mellom 25 og 35 grader. India har omfattende miljøproblemer, men forbedret dette veldig fra 1995. Et stort problem er ukontrollert utslipp av giftig avfall fra den voksende industrien, noe som har ført til at 70 prosent av Indias overflatevann er forurenset.

Ecoprint

0.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i India ville vi trenge 0.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

En av historiens første høykulturer utviklet seg rundt elven Indus 3000 år fvt. Indoeuropeernes religion var grunnlaget for hinduismen, og har påvirket Indias kultur. Nordlige deler av landet ble invadert av arabere på 700-tallet, og av tyrkere på 1100-tallet. Det etablerte seg sultanater og dynastier, og Mogulriket varte fra 1500-1700. De muslimske herskernes tilstedeværelse satte preg på landets kultur, litteratur og arkitektur.

I 1498 fant portugiseren Vasco da Gama sjøveien til India. Flere europeere kom etter og opprettet handelsstasjoner. Etter at Mogulriket kollapset på 1700-tallet tok Det britiske østindiske kompani kontroll i landet og innledet en hensynsløs utnyttelse av den indiske befolkningen. I 1858 overtok den britiske regjeringen kontrollen fra kompaniet.

Mot slutten av 1800-tallet økte misnøyen med det britiske styret. Kongresspartiet ble etablert i 1885 og ledet frihetskampen mot engelskmennene, ledet av Mohandas Karamchand Gandhi. Han var opptatt av ikke-voldelig motstand, og flere millioner indere protesterte med fredelig sivil ulydighet. Gandhi var hindu, og muslimene fryktet hinduisk dominans når India skulle bli selvstendig. Da landet fikk selvstendighet i 1947 ble derfor to stater etablert: hinduiske India og islamske Pakistan.

Delingen av Britisk India var ekstremt blodig. Flere hundre tusen ble drept, og millioner ble fordrevet fra sine hjem. Hinduer flyttet fra Pakistan til India, og muslimer fra India til Pakistan. Konflikten med Paktistan har preget India i sterk grad siden oppdelingen.

Samfunn og politikk

India kalles ofte for verdens største demokrati. Landet er en føderasjon, hvor delstatene kan bestemme over områder som skole, sykehus, kollektivtrafikk og jordbruk. Den sentrale regjeringen styrer utenrikspolitikk, forsvar, utviklingsplanlegging og valuta. Presidenten i landet er statssjef, men den reelle makten ligger hos regjeringen med statsministeren i spissen. For å få kvinner og personer fra lavere kaster til parlamentet har det blitt innført kvoteringsordninger. Det er mange politiske partier i India, men det sosialdemokratiske Kongresspartiet har regjert i mesteparten av tiden etter selvstendigheten. Siden 2014 har Narendra Modi fra et hindu-nasjonalistisk parti vært statsminister.

India har en voksende middelklasse, men forskjellene er enorme, og en stor del av befolkningen lever i fattigdom. Verst er det i slumområdene i storbyene og på landsbygden, der nærmere en fjerdedel av alle indere bor. Det hinduiske kastesystemet, som deler mennesker inn i et hierarki, preger fortsatt samfunnet. De siste årene har landet opplevd økt korrupsjon, opprør og terrorhandlinger. India er en atommakt, og har lenge vært i konflikt med Pakistan om kontroll over fjellområdet Kashmir.

Du kan lese mer om konflikten om Kashmir i vår konfliktprofil 

Økonomi og handel

India er i dag en av verdens største økonomier, og er Asias tredje største etter Kina og Japan. Sterk vekst i produksjonsteknologien, IT-sektoren og økning i utenlandske investeringer førte til at landet siden år 2000 har hatt en av de raskest voksende økonomiene i verden. Likevel er India blant verdens fattigste land om man fordeler bruttonasjonalproduktet (BNP) på alle innbyggerne, fordi det er så folkerikt. Den økonomiske veksten har ikke blitt fordelt på alle innbyggerne, og det er stor økonomisk ulikhet mellom de som er inkludert og ekskludert.

India har utviklet en atomkraftindustri, er en stor våpenprodusent og bygger egne romskip. Landet er også en av de store innenfor IT-bransjen. Viktige eksportvarer er både tradisjonelle varer som klær, tekstil, diamanter og smykker, men også oljeprodukter og mineraler, maskiner, kjemikalier og medisiner. De viktigste handelspartnerne er Kina, De forente arabiske emirater, USA og EU.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for India på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  3 093 640 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  21,2
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,121
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  21,90
  prosent
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,468
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  30,9
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  24,0
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  2 238 377
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  1,73
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  1,5
  Prosent
  Marine verneområder
  4
  Prosent
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  3 287 259
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,67
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  52,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  23,8
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  1,1
  Hektar per person
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  656
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  2,504
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  79,7
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  1
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  67,31
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  41
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  45,67
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  76,3
  Indeks (0-120)
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  3
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  2,5
  Prosent av BNP
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  14,8
  Prosent
  Undervektige barn
  21,0
  Prosent
  Veksthemmede barn
  38,40
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  39
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  2,4
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,1
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  66
  År
  Malariatilfeller
  7,7
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  139
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  16,30
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  24
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  28
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  204
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  86,1
  Prosent
  Alfabetisme
  69,3
  Prosent
  Antall år i skole
  10
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  92,3
  Prosent
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,530
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  12,9
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  22,1
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  11,81
  Prosent
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  36 102
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  34
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  42
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  806
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  84,5
  Prosent
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  9,5
  Prosent
  Arbeidsledighet
  2,6
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  2 650 725 335 364
  US Dollar
  BNP per innbygger
  1 979
  US Dollar
  Primærnæring
  15
  Prosent
  Sekundærnæring
  30
  Prosent
  Tertiærnæring
  52
  Prosent
  Økonomisk vekst
  5,49
  Prosent
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  34,5
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  88
  Prosent
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  5 074
  Personer
  Befolkningstall
  1 354 051 854
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  48 327
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  207 665
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,640
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  806 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  68
  År
  Forventet levealder for menn
  64
  År
  Lykkeindeks
  4,02
  Skala: 1-10 (der 10 er best)