[[suggestion]]
India
Indias flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

New Delhi

Etniske grupper

Indoeuropeere 72%, dravider 25%, mongoler og andre 3% (2000)

Språk

hindi 43,6%, bengali 8%, merathi 6.9%, telugu 6.7%, tamil 5.7%, gujarati 4.6%, urdu 4.2, kannada 3.6%, odia 3.1%, malayalam 2.9%, punjabi 2.7%, assamese 1.3%, maithili 1.1%, andre 5.6% (2011)

Religion

Hinduer 79,8%, muslimer 14,2%, kristne 2,3%, sikher 1,7%, andre/uspesifisert/ingen 2% (2011)

Innbyggertall

1 354 051 854 (2017)

Styreform

Føderal Republikk

Areal

3 287 260 Km2

Myntenhet

Rupi

BNI pr innbygger

6 571 PPP$

Nasjonaldag

15. august

Andre landsider

Geografi

India er et av verdens største land. Geografisk kan landet deles inn i tre landskapstyper: Himalaya-fjellkjeden i nord, det nordindiske slettelandskapet og platålandskapet i sør. Himalaya består av parallelle fjellkjeder, mellom disse ligger det fruktbare daler som Kashmirdalen. Slettelandskapet nord i landet er et av Indias mest fruktbare, og mange av landets største elver, som Ganges, Indus, Brahmaputra, renner her. Rundt 57 prosent av jorden brukes til jordbruk, resten er skog, ørken, byer, beitemark eller ligger i brakk.

Klimaet er svært variert siden landet er så stort. Klimaet kan deles inn i to soner; en temperert sone i nord og en tropisk sone i sør. I nord veksler temperaturen mellom 15 grader i januar til 30-40 grader i mai, mens det sør i landet er en jevn temperatur mellom 25 og 35 grader. India har omfattende miljøproblemer. Et stort problem er ukontrollert utslipp av giftig avfall fra den voksende industrien, noe som har ført til at 70 prosent av Indias overflatevann er forurenset.

Ecoprint

0.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i India ville vi trenge 0.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

En av historiens tidligste høykulturer, Induskulturen, utviklet seg ved elven Indus’ bredder i dagens India 3000 år fvt. Indoeuropeernes religion dannet fundament for hinduisme og har påvirket Indias kultur. Nordlige deler av landet ble invadert av arabere på 700-tallet, og av tyrkere på 1100-tallet. Det etablerte seg sultanater og dynastier, og Mogulriket varte fra 1500-1700. De muslimske herskernes tilstedeværelse satte preg på landets kultur, litteratur og arkitektur.

I 1498 fant portugiseren Vasco da Gama sjøveien til India. Flere europeere kom etter og opprettet handelsstasjoner. Etter at Mogulriket kollapset på 1700-tallet tok Det britiske østindiske kompani kontroll i landet og innledet en hensynsløs utnyttelse av den indiske befolkningen. I 1858 overtok den britiske regjeringen kontrollen fra kompaniet. Mot slutten av 1800-tallet økte misnøyen mot det britiske styret. Partiet National Congress (kongresspartiet) ble etablert i 1885 og ledet frihetskampen mot engelskmennene, med Mohandas Karamchand Ganhdi som leder. Han førte en ikke-voldelig linje, og flere millioner indere protesterte med fredelig sivil ulydighet. Gandhi var hindu, og muslimene fryktet for hinduisk dominans i et fremtidig selvstendig India. Da India ble selvstendig i 1947 ble derfor to stater etablert – hinduiske India og islamske Pakistan.

Delingen av Britisk India var ekstremt blodig. Flere hundre tusen ble drept, og millioner ble fordrevet fra sine hjem. Hinduer flyttet fra Pakistan til India, og muslimer fra India til Pakistan. Konflikten med Paktistan har preget India i sterk grad siden oppdelingen.  

Samfunn og politikk

India kalles ofte for verdens største demokrati. India er en føderasjon av delstater som har egne regjeringer. Delstatsregjeringene er ansvarlige for områder som skole, sykehus, kollektivtrafikk og jordbruk. Samtidig er det den sentrale regjeringen som bestemmer over utenrikspolitikk, forsvar, utviklingsplanlegging og valuta. Presidenten i landet er statssjef, men den virkelige makten ligger hos regjeringen med statsministeren i spissen. For å få kvinner og personer fra lavere kaster til parlamentet har det blitt innført kvoteringsordninger. Det er mange politiske partier i India, men det er det sosialdemokratiske kongresspartiet som har hatt makten i mesteparten av tiden etter selvstendigheten.

Landet har opplevd positiv økonomisk utvikling de senere årene, og har en voksende middelklasse. Likevel preges India av enorme forskjeller, og en stor del av landets befolkning lever i fattigdom. Verst er det i slumområdene i storbyene og på landsbygda, der nærmere en fjerdedel av alle indere bor. Det hinduistiske kastesystemet preger fortsatt samfunnet. De siste årene har landet opplevd økt korrupsjon, opprør og terrorhandlinger. India er en atommakt, og har lenge ligget i strid med Pakistan om kontroll over fjellområdet Kashmir.

Du kan lese mer om konflikten om Kashmir i vår konfliktprofil 

Økonomi og handel

India er i dag en betydelig økonomisk makt, og er Asias tredje største økonomi etter Kina og Japan. Sterk vekst i produksjonsteknologien, IT-sektoren og økning i utenlandske investeringer førte til at landet i løpet av 2000-tallet hadde en av de raskest voksende økonomiene i verden. Tross økonomisk vekst og stor økonomi er India blant verdens fattigste beregnet ut i fra bruttonasjonalprodukt per innbygger. Den økonomiske veksten har vært ujevn, og det er store forskjeller mellom de som har fått ta del i landets modernisering og de som ikke har fått ta del i den.

India har utviklet en kjernekraftindustri, er en stor våpenprodusent og bygger egne romskip. Landet er også en av de store innenfor IT-bransjen. Tradisjonelle varer som klær, tøy og sportsartikler er en stor post i Indias eksport, men også oljeprodukter, edelstener og smykker, maskiner, jern, stål og kjemikalier er viktige eksportvarer. Den største delen av landets utenrikshandel skjer med Kina, De forente arabiske emirater og USA.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for India på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  3 287 259
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  52,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  23,8
  Prosent
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  1 354 051 854
  tall
  Fruktbarhetstall
  2,4
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,530
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,640
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  66
  År
  Forventet levealder for kvinner
  68
  År
  Forventet levealder for menn
  64
  År
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  36 102
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  21,2
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  24,0
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  15,2
  Prosent
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  5 074
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  48 327
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  207 665
  Personer
  Internt fordrevne
  806 000
  Internt fordrevne
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  652
  Fredsindeksen
  2,504
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  39
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  167
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,69
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  1,73
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  3,56
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,1
  Hektar per person
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  47
  Drapsrate
  3,39
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  71,9
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,819
  Skala
  Henrettelser
  1
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  67,26
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  41
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  12,9
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  11,81
  Prosent
  Lykkeindeks
  4,19
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  76,3
  Indeks (0-120)
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  0
  Prosent
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  89,7
  Prosent
  Alfabetisme
  72,2
  Prosent
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  94,1
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  40
  Prosent
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  9,5
  Prosent
  Arbeidsledighet
  3,5
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  15
  Prosent
  Sekundærnæring
  30
  Prosent
  Tertiærnæring
  52
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  463 230 000 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data