[[suggestion]]
India
Indias flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

New Delhi

Etniske grupper

Indo-ariere 72%, dravider 25%, mongoler og andre 3% (2000)

Språk

Engelsk(offisielt), hindi (offisielt) 41%, bengali 8.1%, telugu 7.2%, marathi 7%, tamil 5.9%, urdu 5%, gujarati 4.5%, kannada 3.7%, malayalam 3.2%, oriya 3.2%, punjabi 2.8%, assamese 1.3%, maithili 1.2%, andre 5.9% (2001)

Religion

Hinduer 79,8%, muslimer 14,2%, kristne 2,3%, sikher 1,7%, andre/uspesifisert/ingen 2% (2011)

Innbyggertall

1 282 390 303

Styreform

Føderal Republikk

Areal

3 287 260 Km2

Myntenhet

Rupi

Nasjonaldag

15. august

Andre landsider

Geografi

India er et av verdens største land. Geografisk kan landet deles inn i tre landskapstyper: Himalaya-fjellkjeden i nord, det nordindiske slettelandskapet og platålandskapet i sør. Himalaya består av fjellkjeder som går parallelt, og mellom disse ligger det fruktbare daler som Kashmirdalen. Slettelandskapet i nord er et av Indias mest fruktbare, og mange av landets største elver renner her, som Ganges, Indus, Brahmaputra og deres sideelver. Rundt 57 prosent av jorda brukes til jordbruk, resten er skog, ørken, byer, beitemark eller ligger brakk. Klimaet er svært variert siden landet er så stort. Klimaet kan deles i to soner, en temperert i nord og en tropisk i sør. I nord veksler temperaturen mellom 15 grader i januar til 30-40 i mai, mens i sør er temperaturen jevnt mellom 25 og 35 grader. India har omfattende miljøproblemer. Et stort problem er ukontrollert utslipp av giftig avfall fra den voksende industrien, noe som har ført til at 70 prosent av Indias overflatevann er forurenset.

Ecoprint

0.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i India ville vi trenge 0.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

En av historiens tidligste høykulturer, Induskulturen, utviklet seg ved elven Indus’ bredder i dagens India 3000 år f.Kr. Indoeuropeernes religion la fundamentet for hinduisme og har påvirket Indias kultur. På 700-tallet begynte araberne felttog mot India, og tyrkerne kom etter på 1100-tallet, ulike muslimske herskere på 1200-tallet kom med impulser innen kultur, litteratur og arkitektur. I 1498 fant portugiseren Vasco da Gama sjøveien til India. Flere europeere fulgte etter og opprettet handelsstasjoner. På 1700-tallet kollapset Mongulriket, og Det britiske øst-indiakompaniet innledet en hensynsløs utnyttelse av den indiske befolkningen, i 1858 overtok den britiske regjeringen kontrollen fra kompaniet. I 1885 ble Indian National Congress (kongressparitet) etablert. De ledet frihetskampen med Mohandas Karamchand Gandhi som leder. Han førte en ikke-voldelig linje og flere millioner indere protesterte med fredelig sivil ulydighet. Gandhi var hinduist og muslimene fryktet for hinduisk dominans i en framtidig selvstendig stat. Da India fikk sin selvstendighet i 1947 ble derfor to stater etablert - hinduiske India og islamske Pakistan.

Samfunn og politikk

India er en føderasjon av delstater som har egne regjeringer. Samtidig er det den sentrale regjeringen som bestemmer over utenrikspolitikk, forsvar, utviklingsplanlegging og valuta. Det er innført kvoteringsordninger for kvinner og personer fra lavere kaster til parlamentet. Delstatsregjeringene er ansvarlige for områder som skole, sykehus, kollektivtrafikk og jordbruk. Landet har mange politiske partier, men det er det venstrevridde kongresspartiet som har hatt makten i mesteparten av tiden etter selvstendigheten. India har opplevd positiv økonomisk utvikling de seinere årene, og har en voksende middelklasse. Landet er likevel preget av enorme forskjeller og en stor del av landets befolkning lever i fattigdom. Verst er det i slumområdene i storbyene og på landsbygda, der nærmere en fjerdedel av alle indere bor. Det hinduistiske kastesystemet preger fortsatt samfunnet. De siste årene har landet opplevd økt korrupsjon, opprør og terrorhandlinger. India er en atommakt, og har lenge ligget i strid med Pakistan om Kashmir. Landet ønsker å bli et permanent medlem av FNs sikkerhetsråd.

Økonomi og handel

Etter selvstendigheten har India hovedsakelig hatt en sosialistisk tilnærming til økonomien. Staten har hatt streng kontroll over den private sektoren, utenlandshandel og utenlandsinvesteringer. Men fra 1991 har de gjennomført økonomiske reformer og mindre statlig kontroll over utenlandshandel og investeringer, det har ført til politisk debatt. India har en av verdens raskest voksende økonomier, og er Asias tredje største etter Kina og Japan. Samtidig har veksten vært ujevn når man sammenlikner ulike sosiale grupper, økonomiske grupper, regioner og forskjellene mellom by og landsbygd. India har utviklet en kjernekraftindustri, er en stor våpenprodusent og bygger egne romskip. Landet er også en av de store innenfor IT-bransjen. En viktig side av den økonomiske utviklingen i landet er den svarte økonomien, som ikke registreres i den offisielle statistikken. India ble påvirket av finanskrisen, som sammenfalt med en stor monsun i 2008. Likevel fortsatte landets økonomi å vokse i 2009 - mye takket være en pengepakke fra regjeringen som skulle stimulere viktige sektorer i landet.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for India på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  3 287 260
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  52,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  23,8
  Prosent
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  Mangler data
  tall
  Fruktbarhetstall
  2,4
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,530
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  66
  År
  Forventet levealder for kvinner
  68
  År
  Forventet levealder for menn
  64
  År
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  36 102
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  21,2
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  24,0
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  15,2
  Prosent
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  5 074
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  48 327
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  207 665
  Personer
  Internt fordrevne
  806 000
  Internt fordrevne
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  652
  Fredsindeksen
  2,504
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  Mangler data
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  167
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,69
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  Mangler data
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  3,56
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,1
  Hektar per person
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  47
  Drapsrate
  42
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  71,9
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,819
  Skala
  Henrettelser
  1
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  67,26
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  40
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  12,9
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  29,2
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  76,3
  Indeks (0-120)
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  0
  Prosent
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  89,7
  Prosent
  Alfabetisme
  72,2
  Prosent
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  94,1
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  40
  Prosent
 •  

  India

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  9,5
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  30
  Prosent
  Tertiærnæring
  52
  Prosent
  Økonomisk vekst
  Mangler data