[[suggestion]]
Irland

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Dublin

Etniske grupper

Irer 82.2%, Paveefolk 0.7% andre av europeisk opprinnelse 9.5%, asiater 2.1%, afrikansk opprinnelse 1.4%, andre 1.1%, uspesifisert 2.6%

Språk

Engelsk (offisielt), irsk/gælisk (offisielt)

Religion

Romersk-katolske 78.3%, Den irske kirken 2.7%, andre kristne 1.6%, ortodokse 1.3%, Muslimer 1.3%, andre/uspesifisert/ingen 14,8%

Innbyggertall

4 803 748 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

70 280 km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

71 472 PPP$

Nasjonaldag

17. Mars

Andre landsider

Geografi

Republikken Irland utgjør størstedelen av øya Irland. Øya består av et bredt lavlandsområde i midten omgitt av flere fjellområder. Lavlandet består av myr, frodige sletter og enger. Sør i landet ligger Macgillicuddy's Reeks som er landets høyeste fjellområde. Klimaet i Republikken Irland er preget av den varme Golfstrømmen i Atlanterhavet, noe som gir mye nedbør året rundt. Irland blir hverken veldig varmt om sommeren eller veldig kaldt om vinteren.

De største miljøproblemene er forurensning av sjøene og våtmarkene i innlandet. Avrenning fra jordbruk og gjødsling er årsaken til de største problemene.

Earth Earth Ecoprint

2.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Irland ville vi trenge 2.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Det har bodd mennesker på Irland siden før 7000 f.Kr. De eldste byene på Irland ble imidlertid grunnlagt av norske og danske vikinger rund 800 e.Kr. Irland forble norsk frem til kong Henrik II av England tok kontroll over øya rund 1050. Fra 1801 var landet i union med Storbritannia, men helt frem til selvstendigheten var det et spent forhold mellom de to øyene, ofte også krig og konflikt. Mellom 1845 og 1849 opplevde Irland en stor sultkatastrofe, denne katastrofen resulterte i at mellom 20 og 25 prosent av befolkningen døde av sult eller flyktet fra øya.

Fra 1916 til 1921 var det et opprør på Irland som til slutt førte til at 26 fylker fikk relativ selvstendighet (de fikk opprette et eget parlament men var fortsatt formelt under britisk kontroll), de 6 nordligste fylkene (Ulster) forble en del av Storbritannia. Først i 1949 ble Republikken Irland helt selvstendig fra Storbritannia. Delingen av den irske øya mellom Republikken Irland og Ulster som fortsatt tilhører Storbritannia utløste en lang konflikt. På den ene siden kjempet separatister for at Ulster skulle bli en del av Republikken Irland, på den andre siden kjempet lojalister for at Ulster skulle forbli en del av Storbritannia. Denne konflikten varte helt til 1994 da en våpenhvile ble inngått.

Samfunn og politikk

Republikken Irland er som navnet tilsier en republikk, der presidenten blir valgt for syv år av gangen gjennom frie og demokratiske valg. Presidenten kan kun bli gjenvalgt en gang. Republikken Irland er i dag medlem av EU, men grunnet sin militære nøytralitet er landet ikke medlem av NATO.  

Det irske samfunnet er sterkt preget av religion. Religion er også en av hovedgrunnene til at situasjonen mellom Republikken Irland (katolsk) og den britiskkontrollerte enklaven Nord Irland (anglikansk) er så anspent. Den katolske kirken har stor innflytelse i Republikken Irland, og har påvirket at landet er meget konservativt i forhold til resten av de britiske øyer. Blant annet har landet lenge hatt noen av de strengeste abortlovene i Europa, og LHBTI+ rettigheter har vært svake. I 2015 ble det imidlertid tillatt for likekjønnede å gifte seg, og i 2018 ble det bestemt at abortloven skulle bli endret.

Økonomi og handel

Irlands historie har vært preget av lengre perioder med stor fattigdom og utvandring, men siden 70-tallet har den økonomiske utviklingen hovedsakelig vært god. På 90-tallet ble Irland kalt «den keltiske tiger» og hadde økonomiske vekst på 8 prosent - det dobbelte av gjennomsnittet i EU.

Finanskrisen i 2008 rammet Irland veldig hardt og de gode årene ble erstattet av høy arbeidsledighet, fritt fall i eiendomsprisene og negativ økonomisk utvikling. Landet ble tvunget til å ta opp store kriselån av EU og Pengefondet. Etter kriseårene har imidlertid økonomien blomstret igjen, arbeidsledigheten har sunket betraktelig og i dag er Irland blant de mest velstående landene i verden. Meget gunstige skatter for store bedrifter og selskaper har bidratt til at landet tiltrekker seg mange selskaper fra hele verden. Denne skatteordningen er i dag en veldig viktig del av Irlands økonomiske politikk.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Irland på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Irland

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,2
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Irland

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Irland

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  2,0
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  81
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  8
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  11,50
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  2
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  9
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  7
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Irland

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  14
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  95,9
  Prosent
 •  

  Irland

  Enhet

  Vis graf

  Kvinner i lederstillinger
  35,9
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  45,0
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  22,15
  Prosent
 •  

  Irland

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  98,9
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  70
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Irland

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  9
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Irland

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  19,8
  Prosent
  Arbeidsledighet
  6,0
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  69 331
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  26
  Prosent
  Tertiærnæring
  73
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  7,00
  Prosent
 •  

  Irland

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  70 280
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  6,5
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  11,0
  Prosent
 •  

  Irland

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  4 803 748
  tall
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,127
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,938
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  83
  År
  Forventet levealder for menn
  78
  År
 •  

  Irland

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Irland

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  4 626
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  59
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  12 440
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Irland

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,393
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Irland

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,95
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  7,38
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  26,41
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  4,7
  Hektar per person
 •  

  Irland

  Enhet

  Vis graf

  Drapsrate
  0,80
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,976
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  14,17
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  73
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Lykkeindeks
  7,02
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  20,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Irland

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  95
  Prosent