[[suggestion]]
Irland

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Dublin

Etniske grupper

Irer 87.4%, andre av eurpoeisk opprinnelse 7.5%, asiater 1.3%, afrikansk opprinnelse 1.1%, blandet 1.1%, uspesifisert 1.6%

Språk

Engelsk (offisielt), irsk/gælisk (offisielt)

Religion

Romersk-katolske 87.4%, Den irske kirken 2.9%, andre kristne 1.9%, andre/uspesifisert/ingen 7,8%

Innbyggertall

4 470 000

Styreform

Republikk

Areal

70 280 km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

71 472 PPP$

Nasjonaldag

17. Mars

Andre landsider

Geografi

Øya Irland er oppdelt i to land: Republikken Irland, som ble selvstendig stat i 1949, og Nord-Irland som fortsatt er en del av Storbritannia. Ca. 85% av øya tilhører republikken Irland. Øya består av et bredt lavlandsområde i midten, omgitt av fjell i flere grupper. Lavlandet er dekket av eng og kløvermark, sjøer og elver. Det er grunnen til at Irland ofte kalles «den grønne øya». Slettelandet når frem til kysten mot øst, hvor hovedstaden Dublin ligger. Macgillicuddy's Reeks i sørvest er Irlands høyeste fjellområde, med Carrantuohill (1041 moh.) som øyas høyeste punkt. Ikke ulikt Norge har Irlands vestkyst fjell og fjorder. Donegalbukten og Galwaybukten er de største. 

Klimaet på Irland styres av den varme golfstrømmen i Atlanterhavet. Vintrene er milde og sommeren er ikke så varm. Nedbøren er ganske jevnt fordelt gjennom hele året. Været er med andre ord ofte mildt, fuktig og skifter hele tiden. Dette gjør også sitt til at øya er så grønn. Det sies at det hører til sjeldenhetene med en dag helt uten yr og litt regn. Større skoger er sjeldne i Irland. Landskapet har mest myrer, enger og lave sletter. Det er forholdsvis få dyrearter i landet, bare 24 forskjellige pattedyr holder til der, i tillegg er 450 fuglearter er observert.

Miljøproblemer i Irland er særlig forurensning av innlandsvann på grunn av avrenning fra jordbruket.

Earth Earth Ecoprint

2.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Irland ville vi trenge 2.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Irland er et av de områder i Europa som er rikest på fornminner. De eldste spor etter mennesker er datert til før 7000 f.Kr. De eldste faste boplassene som er funnet er fra 3700 f.Kr. og i bronsealderen (2000–500 f.Kr.) utviklet det seg bronsehåndverk og økser, dolker og gullgjenstander ble eksportert til kontinentet.

Fra rundt år 800 (e.Kr.) kom norske og danske vikinger til øya og de grunnla de eldste byene i Irland. Den norske kongemakten holdt seg i Irland inntil engelskmennene kom, under Henrik 2., noen hundreår senere. Irland ble under engelskmennenes herredømme helt til 1920. Perioden under Storbritannia bar preg av sterk motstand mot okkupasjonen, og flere perioder med borgerkriger og opprør. Fra 1916 til 1921 var det en borgerkrig som til slutt førte til selvstendighet for 26 fylker, de 6 nordligste (Ulster) er fremdeles en del av Storbritannia. I 1949 brøt irene forbindelsen med Storbritannia helt, da de meldte seg ut av Commonwealth.

Den politiske makten i landet har tradisjonelt ligget hos to borgerlige partier og den katolske kirken har beholdt sin sterke posisjon i samfunnet.

Medlemskapet i EU i 1973 innebar at Irland knyttet seg nærmere til det europeiske kontinentet. Irland har vært regnet som et av de mest EU-positive landene i unionen. Det begrunnes med at det har gjort dem mindre avhengig av sin store nabo, Storbritannia. Fra 1990-tallet startet en prosess hvor landet moderniserte seg, samtidig som den økonomiske veksten skjøt fart. Den økonomiske fremgangen fikk imidlertid en real bråstopp under finanskrisen i 2008, og landet har i etterkant av denne måttet søke lån fra EU og IMF. Man utarbeidet en redningsplan som skulle gi Irland økonomisk støtte på til sammen 85 milliarder euro over tre år, i bytte mot at landet kuttet ned på utgiftene i sine nasjonale budsjetter. Dette var upopulære tiltak, og statsminister Cowen ble tvunget til å gå i 2011, etter en politisk skandale som knyttet Cowen til den største krisebanken Anglo Irish Bank. Valgresultatet fra samme år gav et maktskifte i landet. Det borgerlige Fine Gael og det sosialdemokratiske Labourpartiet dannet regjering sammen. Den nye regjeringen har lite handlingsrom, og må i det store og det hele fortsette den harde innstrammingspolitikken. 

Samfunn og politikk

Irlands politikk og samfunnsliv er sterkt preget av konflikten om Nord-Irland. Fredsforhandlinger og geriljakrig har preget landet, men nå ser det ut til at en fredsavtale fra 90-tallet sakte, men sikkert, fungerer, til tross for en del vanskeligheter. Både konflikten i Nord-Irland, Irlands historie og samfunn er sterkt preget av religion og da særlig av kampen mellom protestanter og katolikker. Den katolske kirken har sterk innflytelse på 

I løpet av de gode årene fra 1990 og frem mot finanskrisen i 2008, fikk de fleste irer bedre økonomi. Men de seneste årene har dette bildet endret seg mye. Målt etter irsk standard, altså relativ fattigdom, regner man med at over 700 000 irer lever i fattigdom. Av dem hadde 120 000 økonomiske problemer til tross for at de står i arbeid. Frivillighetskulturen i Irland er sterk og selv om de fleste serviser innenfor helse og utdanning tilbys av staten,  er mange institusjoner drevet av katolske institutter. 

De fleste irer bor i et eget hus. Men da økonomien vokste på 90-tallet steg boligprisene enormt, og mange irer tok opp store lån for å få råd til å kjøpe egen bolig. Når økonomien sa stopp falt boligprisene og mange fikk vanskeligheter med å betale lånene de hadde tatt opp. I den gode perioden ble det også bygget for mange hus, og man regner med at ca 15 % av alle hus står tomme. 

Mangel på arbeidsplasser har fått mange irer til å flytte fra landet. I 1993 manglet hver femte ire jobb, så endret situasjonen seg da det var gode tider, men i dag er det særlig mange unge irer som flytter vekk for å få jobb. I dag er arbeidsløsheten ca 15%, men i følge tall fra ILO er arbeidsløsheten for befolkningen mellom 15-24 år over 27 %. Det vakte oppsikt da irske myndigheter sendte ut et brev til over 6000 irer og oppfordret dem til å ta seg jobb utenlands. Tre av fire jobber i tjenestesektoren, og færre enn noen gang i industrien. 

Irland er et av få land i Europa som fremdeles har en sterk kvinnebevegelse og de hevder å være det land i verden som har flest kvinneorganisasjoner. Noe av forklaringen kan være at Irland er et forholdsvis konservativt og religiøst basert samfunn, der man blant annet finner de strengeste abortlovene i Europa. 

Økonomi og handel

Irlands historie har vært preget av lengre perioder med stor fattigdom og utvandring, men siden 70-tallet har den økonomiske utviklingen vært god. På 90-tallet ble Irland kalt ”den keltiske tiger” og hadde økonomiske vekst på 8 prosent - det dobbelte av gjennomsnittet i EU. I 2002 var bruttonasjonalinntekt per innbygger kommet opp på 95 % av nivået i Norge – mot i underkant av 50 % fem år tidligere. Landet har lykkes i å trekke til seg investeringer og nye bedrifter i tusentall. Eksporten har hatt en sterk økning, særlig på områdene elektronikk og kjemikalske produkter, foruten landbruksvarer.

Finanskrisen i 2008 rammet Irland veldig hardt og de gode årene ble erstattet av høy arbeidsledighet, fritt fall i eiendomsprisene og negativ økonomisk utvikling. Irland er igjen inne i en periode der unge mennesker utvandrer i stort antall. De økonomiske problemene har skapt sterk misnøye blant befolkningen og det har de siste årene vært mange store demonstrasjoner mot regjeringens krisehåndtering. I 2013 annonserte statsminister Kenny at Irland var klar til å klare seg uten nødlånene fra IMF og EU. Dermed ser fremtiden lysere ut. I løpet av 2014 har økonomien vokst seg sterkere og i budsjettet for 2015 var regjeringens mente regjeringen at BNP skulle vokse med nesten 5%. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Irland på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Irland

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  70 280
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  15,4
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  11,0
  Prosent
 •  

  Irland

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  4 803 748
  tall
  Fruktbarhetstall
  2,0
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,127
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,938
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  81
  År
  Forventet levealder for kvinner
  83
  År
  Forventet levealder for menn
  78
  År
 •  

  Irland

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Irland

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,5
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Irland

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  4 626
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  59
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  12 440
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Irland

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,393
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Irland

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  3
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  7
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Irland

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,95
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  7,38
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  26,41
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  4,7
  Hektar per person
 •  

  Irland

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  0,80
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,976
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  14,17
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  73
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  35,8
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  30,0
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  20,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Irland

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  95
  Prosent
 •  

  Irland

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Irland

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  97,9
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  91
  Prosent
 •  

  Irland

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  19,8
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  26
  Prosent
  Tertiærnæring
  73
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data