[[suggestion]]
Israel

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Jerusalem (ikke internasjonalt anerkjent)

Etniske grupper

Jøder 75 % (Av disse er 75,6 % født i Israel, 16,6 % i Europa/Amerika/Oseania, 4,9 % i Afrika, og 2,9 % i Asia) arabere og andre 25% (2015)

Språk

Hebraisk, arabisk, engelsk

Religion

Jøder 74,8 %, muslimer 17,6 %, kristne 2 %, drusere 1,6 %, andre 4 % (2015)

Innbyggertall

8 322 000

Styreform

Parlamentarisk demokrati

Areal

22 070 km2

Myntenhet

Shekel

BNI pr innbygger

37 258 PPP$

Andre landsider

Geografi

De nordlige delene av Israel består av kupert slettelandskap, med god vanntilgang og fruktbart jordsmonn. Lenger sør strekker langstrakte sletter seg utover mot den lavtliggende kysten. Jo lenger sør man kommer, dess tørrere og goldere blir landskapet. I grensetraktene mot Egypt er det mer eller mindre rent ørkenlandskap. I øst danner Jordanelven, som renner gjennom et dypt dalføre, en naturlig grense mot nabolandet Jordan. Det er nokså stor forskjell på klimaet i de nordlige og sørlige områdene – langs kyststripen er det stort sett temperert Middelhavsklima, mens det lenger sør er typisk ørkenklima, med store temperatursvingninger og lite nedbør året gjennom. Det største miljøproblemet i landet er tilgangen til vann. Skogplantingsprosjekter har bidratt til å stabilisere vanntilgangen, og Israel har også eksperimentert mye med avsalting av sjøvann. Foreløpig er ikke denne teknologien kommet langt nok til å være lønnsom i bruk.

Earth Earth Ecoprint

2.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Israel ville vi trenge 2.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Området der dagens Israel ligger har vært befolket i mange tusen år. Jerusalem var senter for jødiske samfunn fram til jødene ble kastet ut i år 70. e.Kr. Etter å ha vært en del av Romerriket ble området invadert av arabiske styrker på 600-tallet. Det forble under arabisk/tyrkisk kontroll fram til det osmanske imperiet falt etter første verdenskrig. Da ble provinsen Palestina (der dagens Israel ligger) underlagt britisk kontroll. Som et svar på økt jødeforfølgelse i Europa vokste det fram en jødisk, nasjonalistisk bevegelse; sionismen. Sionistene ønsket å opprette en jødisk stat i Palestina gjennom kolonisering, og jobbet for at europeiske jøder skulle flytte til området. Snart oppsto det voldelige konflikter mellom den eksisterende palestinske befolkningen og de jødiske innflytterne. Etter andre verdenskrig foreslo FN å dele området i to; en jødisk del og en palestinsk del. I 1948 erklærte Israel seg som en egen stat. De arabiske nabolandene gikk umiddelbart til krig mot den nye staten. Israel gikk imidlertid seirende ut av krigen, og tok samtidig store deler av landområdene som var tiltenkt palestinerne. De neste tiårene utkjempet Israel flere kriger mot sine naboland. Etter seksdagerskrigen i 1967 okkuperte Israel resten av områdene som skulle ha utgjort den palestinske staten. Okkupasjonen og konflikten fortsetter den dag i dag.

Les mer om konflikten mellom Israel og Palestina her

Samfunn og politikk

Knesset, som velges for fire år av gangen, er Israels nasjonalforsamling. Knessets 120 medlemmer velger regjeringen. Presidenten utpekes også av Knesset, men har en symbolsk rolle. Israel har ingen grunnlov, men vedtar lovene fortløpende i Knesset. Israel er et splittet samfunn. Landets jødiske befolkning består av to hovedgrupper: De askenasiske jødene, som innvandret fra Europa, og de sefardiske jødene som er av asiatisk og afrikansk opprinnelse. De askenasiske jødene dominerte den sionistiske bevegelsen som var sentral i opprettelsen av Israel, og har senere forblitt en politisk og kulturell elite i landet. Et av de store diskusjonstemaene i landet er hvilken rolle jødedommen skal ha i statlige organer og i samfunnet. Det er store uenigheter mellom ortodokse og ikke-religiøse israelere.  Etter Sovjetunionens fall flyttet over en million jøder fra tidligere sovjetstater til Israel. Landets største minoritet er palestinere som ble værende i Israel etter at staten ble opprettet, ofte kalt arabiske israelere. Menneskerettighetsgrupper anklager Israel for å behandle arabere dårligere enn den jødiske befolkningen. Israel får også sterk kritikk fra FN for okkupasjonen av de palestinske områdene, og behandlingen av palestinerne.

Økonomi og handel

Israel bruker mye penger på militæret, og sikkerhet har hele tiden vært en høyt prioritert oppgave for landets myndigheter. Det er allmenn verneplikt for både menn og kvinner, henholdsvis tre og to år, og tidvis har så mye som 40 prosent av statsbudsjettet gått til forsvaret. Israel har en effektiv jordbruksproduksjon, og en allsidig industri, men verken jordbruket eller industrien gir store inntekter. Derimot har landet en betydelig turistindustri som følge av alle de historisk viktige stedene som ligger innenfor Israels landegrenser. Landet har likevel tradisjonelt vært avhengige av økonomisk bistand og gaver fra utlandet for å få budsjettet til å gå opp. USA er blant Israels viktigste støttespillere.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Israel på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Israel

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  22 070
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  13,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  7,6
  Prosent
 •  

  Israel

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  8 452 841
  tall
  Fruktbarhetstall
  2,8
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,103
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,903
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  82
  År
  Forventet levealder for kvinner
  84
  År
  Forventet levealder for menn
  80
  År
 •  

  Israel

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Israel

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,7
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Israel

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 190
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  55 208
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Israel

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  1 671
  Fredsindeksen
  2,764
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Israel

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  6
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Israel

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,75
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  7,86
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  18,56
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  4,7
  Hektar per person
 •  

  Israel

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  1,36
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,973
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  26,86
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  61
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  34,1
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  27,50
  Prosent
  Lykkeindeks
  7,19
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Israel

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Israel

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  91,8
  Prosent
 •  

  Israel

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  100
  Prosent
 •  

  Israel

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  8,9
  Prosent
  Arbeidsledighet
  3,8
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data