Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Kasakhstan

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Astana

Etniske grupper

Kasaker 63,1%, russere 23,7%, ukrainere 2,1%, usbekere 2.9%, tyskere 1,1%, tatarer 1.3%, uighurer 1.4%, andre/uspesifisert 4.4% (2009)

Språk

kasakhisk, russisk

Religion

Muslimer 70.2%, russisk ortodoks kristne 26.2%, ateister 2.8%, andre/uspesifisert/ingen 0.7% (2009)

Innbyggertall

18 157 122

Styreform

Republikk

Areal

2 724 900 km2

Myntenhet

Tenge

BNI pr innbygger

25 877 PPP$

Nasjonaldag

25. oktober

Andre landsider

Geografi

Kasakhstan er på størrelse med hele Vest-Europa. Mesteparten av landet består av tørt steppelandskap, dekket av gress og sand. I områdene i øst ligger de kalde og øde Altasfjellene. Landet er uten kysttilgang, og har et kontinentalt klima med kalde vintre og varme somre. Da landet var en del av Sovjetunionen brukte sovjetiske myndigheter regionen til testing av atomvåpen, samt dumping av giftig avfall. Dette har ført til omfattende miljøproblemer, og utgjør en stor helserisiko for landets befolkning.

Enkelte områder er radioaktive, i tillegg til at mange av elvene er svært forurenset. Aralsjøen betegnes som en av verdens verste miljøkatastrofer. Man har tappet vann til industri og jordbruk fra elvene som renner til Aralsjøen har ført til at sjøen i dag er redusert med 70 prosent. Kjemiske miljøgifter blir liggende igjen i de uttørkede områdene, og blåses rundt med vinden som helsefarlig støv.

Historie

Kasakhstan har siden steinalderen vært befolket av ulike nomadestammer. På 1400-tallet hadde stammene utviklet et felles språk, kultur og økonomi. Historikere mener at kasakhstanerne antagelig var de første til å temme og ri på hester. Trusselen om en mongolsk invasjon på begynnelsen av 1700-tallet gjorde at stammene søkte beskyttelse hos den russiske tsaren. Kasakhstanerne så på alliansen som midlertidig, mens russerne oppfattet Kasakhstan som en ny landsdel.

I 1920 ble Kasakhstan russisk republikk, og i 1936 sovjetisk republikk. Et kommunistisk styre ble opprettet, og tvungen kollektivisering av jorda førte til hungersnød. Sovjetunionen lanserte på 1950- og 1960-tallet "Det jomfrulige landprosjekt”. Målet var å dyrke opp mesteparten av de nordlige beiteområdene. Russere ble oppfordret til å flytte til Kasakhstan for å dyrke jorda. Resultatet var at mange av de tradisjonelle nomadestammene mistet sitt eksistensgrunnlag, samt at den voldsomme migrasjonen førte til russisk flertall i befolkningen. Da Kasakhstan ble uavhengig i 1991, flyttet store deler av den russiske befolkningen tilbake til Russland.

Samfunn og politikk

Formelt er Kasakhstan i dag en demokratisk republikk. Siden uavhengigheten i 1991 har imidlertid president Nazarbayev, med sitt kommunistiske parti, sittet med makten i landet. Presidenten er øverste sjef i forsvaret, og kan nedlegge veto mot parlamentets lovforslag. Presidenten peker ut regjeringen, og kan avsette den hvis han vil. Han kan også oppløse parlamentet, som velges hvert femte år. Grunnlovsdomstolen har blitt erstattet av et konstitusjonelt råd, der presidenten har vetorett.

I 2000 utvidet Nazarbajev sin makt på en måte som gjør det mulig for han å sitte som president på livstid. Det er liten respekt for ytringsfriheten og menneskerettighetene i landet, selv om situasjonen har blitt litt bedre siden sovjettiden. Opposisjonen i landet, samt internasjonale valgobservatører, mente at det ved de siste valgene har vært omfattende valgfusk, og at valgene ikke holder internasjonale standarder. Nazarbayev har inngått et tett politisk samarbeid med sin datter. Hun er blant annet representert i parlamentet med eget parti, samt at hun eier store deler av tv- og radioinstitusjonene i landet

Økonomi og handel

Kazakstan fremstår som et foregangsland blant de tidligere sovjetstatene. En ryddig økonomi og markedsliberal lovgivning har trukket til seg utenlandske investeringer, og etter overgangen fra planøkonomi til markedsøkonomi på 1990-tallet har økonomien vært stabil. Store funn av olje- og gassreserver i det Kaspiske hav har ført til rask økonomisk vekst, og landet har kunnet nedbetale sine lån til Det internasjonale pengefondet (IMF).

Oljeledninger har gjort eksporten av olje enklere. Eksport av råvarer som naturgass, og mineraler som kobber, jern og gull er også viktige inntektskilder. Kasakhstan er imidlertid preget av fattigdom, og stor arbeidsledighet. Det er i hovedsak en liten gruppe som har tjent på privatisering og den økonomiske veksten. En stor andel av befolkningen er sysselsatt i jordbruket, og de driver med oppdrett av sau, svin og storfe, i tilegg til at de dyrker korn og bomull.

FN-rollespill

FN-sambandet tilbyr i skoleåret 2017/2018 et spill der eleven skal løse en konflikt i Sikkerhetsrådet. Kasakhstan er medlem i Sikkerhetsrådet og avsnittene som følger er informasjon knyttet til dette spillet. Mer om FN-rollespillet.

Forholdet til andre land i FNs sikkerhetsråd

Kasakhstan har et forholdsvis godt forhold til landene i Sikkerhetsrådet. De betrakter seg selv som en upartisk stat. De sier at de er veldig opptatt av å bekjempe ekstremisme og terrorisme. De har hatt episoder av terrorisme i sitt eget land. De blir betraktet av USA som deres viktigste allierte i Sentral-Asia.

Kasakhstans har et spesielt forhold til Russland. Landet var tidligere en del av Sovjetunionen. Etter Sovjetunionens fall har landene fortsatt å ha sterke bånd, og Kasakhstan har flere avtaler med Russland. Når Sovjetunionen gikk i oppløsning hadde Kasakhstan mange atomvåpen lagret på sitt territorium. Disse våpnene demonterte de frivillig, noe de har fått skryt for fra verdenssamfunnet.

Tips

Kasakhstan ønsker å bekjempe terrorisme og ekstremisme. Utover det har de ikke noe spesielt forhold til konflikten i Jemen.

I en uttalelse til Sikkerhetsrådet i 2014 sier Kasakhstan at FN må styrkes i sin evne til å jobbe preventivt snarere enn reaktivt. Diplomati og konfliktløsning må i gang så tidlig som mulig. De vil nok derfor i dette sikkerhetsrådsmøtet jobbe for at det ikke blir en vente-og-se holdning, men at det blir en handlekraftig resolusjon.

Kasakhstan er tydelige på at FN og særlig Sikkerhetsrådet må være seg sitt ansvar bevisst når det gjelder å løse eller hindre konflikter. Landene i Sikkerhetsrådet må ikke la sine politiske uenigheter komme i veien for det viktige arbeidet de er satt til å gjøre. Men de legger også vekt på at det må være en plan i etterkant, for å bevare freden. Hvis de skal gå med på resolusjoner som innebærer militær intervensjon, vil de nok i hvert fall forsikre seg om at resolusjonsteksten inneholder en plan for fredsbevaring i etterkant.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Kasakhstan på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Kasakhstan

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  4,9
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  6,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  4,1
  Prosent
  Primærnæring
  5
  Prosent
  Sekundærnæring
  36
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  59
  Prosent
 •  

  Kasakhstan

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  2 724 900
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  10,9
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  1,2
  Prosent
 •  

  Kasakhstan

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  18 204
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  2,4
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  68
  År
  Forventet levealder for kvinner
  73
  År
  Forventet levealder for menn
  62
  År
 •  

  Kasakhstan

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  2,2
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  7
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  99,7
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  1,006
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,202
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,794
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  15,44
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  29
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  26,17
  Prosent
  Global lykkeindeks
  19,1
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  68,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Kasakhstan

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  1
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  4 892
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Kasakhstan

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Kasakhstan

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  93
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  2 267
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  708
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Kasakhstan

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  2,151
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,1
  Prosent av BNP
 •  

  Kasakhstan

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  14
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  36
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  12
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  99
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Kasakhstan

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  7
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  54,01
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Kasakhstan

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,87
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  15,43
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  18,39
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Kasakhstan

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  73
  Prosent
 •  

  Kasakhstan

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,8
  Prosent
  Alfabetisme
  99,8
  Prosent
 •  

  Kasakhstan

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  92,9
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  98
  Prosent
 •  

  Kasakhstan

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  184 388 000 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  10 508
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  2,69