[[suggestion]]
Kongo, Den demokratiske republikken

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Kinshasa

Etniske grupper

Over 200 ulike afrikanske stammer: Mongo, luba, kongo (bantu-stammer) og mangbetu-azande 45%, andre afrikanske stammer 55%

Språk

Fransk (offisielt), lingala, kingwana, kikongo, tshiluba

Religion

Katolikker 50%, protestanter 20%, kimbanguister 10%, muslimer 10%, andre/uspesifisert/ingen 10%

Innbyggertall

81 340 000 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

2 344 860 km2

Myntenhet

Kongolesiske franc

BNI pr innbygger

802 PPP$

Nasjonaldag

Uavhengighetsdag 30 juni

Andre landsider

Geografi

DR Kongo er det nest største landet i Afrika. Landet opptar store deler av Afrikas innland, og har en kort kystlinje ved Kongoflodens munning ut i Atlanterhavet i vest. Den enorme Kongofloden renner gjennom hele landet, og er opphav til alle andre elver i landet. DR Kongo er sammensatt av jungel langs ekvator midt i landet, høye platåer langs Riftdalen, savanner i de sydlige delene og tette gresstepper mot nord. Landet opplever hyppige tordenvær og har verdens nest største regnskog.

Klimaet er tropisk med høy luftfuktighet og en relativt høy temperatur året rundt. De to tredjedelene av landet som ligger sør for ekvator har regntid mellom november og mars, samtidig som det er tørketid nord for ekvator. De sentrale områdene langs ekvator har mindre forskjeller mellom årstidene. Det er store lokale variasjoner og enkelte områder har doble perioder med regntid og tørketid. De største miljøproblemene knytter seg til forurenset drikkevann og avskoging grunnet dårlig utbygget infrastruktur og avhengighet av tre til brensel.

Ecoprint

0.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Kongo, Den demokratiske republikken ville vi trenge 0.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

For mer enn 2000 år siden begynte flere folkegrupper å bosette seg i DR Kongo, og fra 1300-tallet vokste det frem flere statsdannelser. I 1482 ankom portugisere DR Kongo som de første europeerne, og europeisk utnyttelse av befolkningen og naturressursene i landet startet. År 1878 sendte Kong Leopold II av Belgia amerikaneren Stanley for å utforske Kongo ytterligere, opprette handelsstasjoner og treffe lokale høvdinger. Utover på 1800-tallet ble tusener av mennesker fanget som slaver, og de lokale kongedømmene gikk under etter hvert som handelen med mennesker og mineraler vokste i omfang.

Kong Leopold II overtok i 1884 DR Kongo som sin personlige eiendom, og tilranet seg enorme rikdommer gjennom brutal utnyttelse. Mellom fem og ti millioner mennesker mistet livet som følge av kong Leopolds styre under kolonitiden. Da grusomhetene ble avslørt, måtte kongen gi fra seg kontrollen til det belgiske parlamentet. Dette skjedde i 1908, og landet fikk navnet Belgisk Kongo. Belgisk Kongo ble selvstendig i 1960.

I 1965 grep generalen Joseph Mobuto makten, byttet navn til Mobuto Sese Seko, og omdøpte landet til Zaïre. Han etablerte et undertrykkende diktatur, og landet utviklet seg til et kleptokrati der presidenten og hans nærmeste ranet til seg store deler av landets verdier. I 1996 startet det opprør mot Sese Seko som endte med at han i 1997 ble avsatt ved statskupp. Maktskiftet utløste en ny og større krig der åtte afrikanske land og over 25 væpnede grupper kjempet. Flere millioner mennesker mistet livet i krigen som formelt ble avsluttet i 2003. Lokale kriger og konflikter preger fortsatt DR Kongo.

Samfunn og politikk

DR Kongo er en republikk som ledes av en president. Presidenten er statssjef og velges for femårsperioder. Statsministeren og regjeringen velges av presidenten etter anbefaling fra flertallet i nasjonalforsamlingen. Parlamentet velges for fire år av gangen, og består av en nasjonalforsamling og et senat. Statsministeren og presidenten deler den utøvende makten, og den lovgivende makt ligger i parlamentet. I dag finnes det rundt 450 registrerte politiske partier i landet, flertallet av disse har en etnisk eller regional identitet. Ofte er partiene bygget opp rundt sterke ledere.

DR Kongo preges av uroligheter og en rekke grupper kriger mot hverandre, spesielt øst i landet. Et svakt og korrupt statsapparat og dårlig utbygd infrastruktur gjør det vanskelig å holde kontroll. FN-styrken MONUSCO samarbeider med regjeringen med håp om å skape stabilitet i landet. Joseph Kabila var president i DR Kongo i perioden 2001-2019. Etter et kontroversielt presidentvalg i slutten av 2018, ble Felix Tshisekedi erklært som vinner i januar 2019. Han er den første opposisjonskandidaten til å vinne et presidentvalg i DR Kongo siden landet ble selvstendig i 1960.    

Økonomi og handel

Tross enorme naturressurser er DR Kongo et av de fattigste landene i verden, og har vært inne i en økonomisk nedgangsperiode i flere tiår. Mange av de økonomiske problemene skyldes den belgiske koloniadministrasjonens oppbygging av ensidige økonomiske strukturer, der de tømte landet for verdifulle ressurser. Mobuto Sese Sekos mangeårige politiske vanstyre har også ført med seg alvorlige økonomiske konsekvenser. Siden krigens slutt har det vært høy økonomisk vekst i landet, men dårlig infrastruktur, korrupsjon og et dårlig fungerende rettsvesen har hemmet veksten.

Gruvedrift står for 70 prosent av DR Kongos eksportinntekter. Diamanter, gull, kobber, kobolt, treprodukter, kaffe og råolje er også viktige eksportvarer. Grunnet høy avhengighet av inntekter fra gruvedrift var DR Kongo et av de afrikanske landene som ble hardest rammet av finanskrisen i 2008. De siste årene har Kina investert mer og mer i infrastruktur og sykehus i DR Kongo, mot gunstige avtaler om utvinning av kobber og kobolt.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Kongo, Den demokratiske republikken på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Kongo, Den demokratiske republikken

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  2 280 210 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  77,1
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,378
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  63,90
  prosent
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikken

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,319
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikken

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  33,7
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  74,8
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikken

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  4 672
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,06
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikken

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,0
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikken

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  2 344 860
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,89
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  3,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  67,2
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  0,8
  Hektar per person
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikken

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  1 933
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  3,251
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  24,6
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  20
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  51,71
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  110,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikken

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  17 165
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  0,7
  Prosent av BNP
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikken

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  8,1
  Prosent
  Veksthemmede barn
  42,60
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikken

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  91
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  5,5
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,1
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  49
  År
  Malariatilfeller
  307,6
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  509
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  5,70
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  29
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  138
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  322
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikken

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  85,0
  Prosent
  Alfabetisme
  77,0
  Prosent
  Antall år i skole
  9
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  36,8
  Prosent
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikken

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,663
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  20,2
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  48,3
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  8,94
  Prosent
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikken

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikken

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  97
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  109
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  17,2
  Prosent
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikken

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  6,1
  Prosent
  Arbeidsledighet
  4,2
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  37 642 482 562
  US Dollar
  BNP per innbygger
  463
  US Dollar
  Primærnæring
  20
  Prosent
  Sekundærnæring
  33
  Prosent
  Tertiærnæring
  46
  Prosent
  Økonomisk vekst
  0,38
  Prosent
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikken

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  8,6
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  40
  Prosent
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikken

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  1 184
  Personer
  Befolkningstall
  84 004 989
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  26 403
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  55 606
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,457
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  4 480 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  51
  År
  Forventet levealder for menn
  47
  År
  Lykkeindeks
  4,42
  Skala: 1-10 (der 10 er best)