[[suggestion]]
Kongo, Den demokratiske republikken

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Kinshasa

Etniske grupper

Over 200 ulike afrikanske stammer: Mongo, luba, kongo (bantu-stammer) og mangbetu-azande 45%, andre afrikanske stammer 55%

Språk

Fransk (offisielt), lingala, kingwana, kikongo, tshiluba

Religion

Katolikker 50%, protestanter 20%, kimbanguister 10%, muslimer 10%, andre/uspesifisert/ingen 10%

Innbyggertall

81 340 000 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

2 344 860 km2

Myntenhet

Kongolesiske franc

BNI pr innbygger

802 PPP$

Nasjonaldag

Uavhengighetsdag 30 juni

Andre landsider

Geografi

DR Kongo er det nest største landet i Afrika. Landet opptar store deler av Afrikas innland, og har en kort kystlinje ved Kongoflodens munning ut i Atlanterhavet i vest. Den enorme Kongofloden renner gjennom hele landet, og er opphav til alle andre elver i landet. DR Kongo er sammensatt av jungel langs ekvator midt i landet, høye platåer langs Riftdalen, savanner i de sydlige delene og tette gresstepper mot nord. Landet opplever hyppige tordenvær og har verdens nest største regnskog.

Klimaet er tropisk med høy luftfuktighet og en relativt høy temperatur året rundt. De to tredjedelene av landet som ligger sør for ekvator har regntid mellom november og mars, samtidig som det er tørketid nord for ekvator. De sentrale områdene langs ekvator har mindre forskjeller mellom årstidene. Det er store lokale variasjoner og enkelte områder har doble perioder med regntid og tørketid. De største miljøproblemene knytter seg til forurenset drikkevann og avskoging grunnet dårlig utbygget infrastruktur og avhengighet av tre til brensel.

Ecoprint

0.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Kongo, Den demokratiske republikken ville vi trenge 0.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

For mer enn 2000 år siden begynte flere folkegrupper å bosette seg i DR Kongo, og fra 1300-tallet vokste det frem flere statsdannelser. I 1482 ankom portugisere DR Kongo som de første europeerne, og europeisk utnyttelse av befolkningen og naturressursene i landet startet. År 1878 sendte Kong Leopold II av Belgia amerikaneren Stanley for å utforske Kongo ytterligere, opprette handelsstasjoner og treffe lokale høvdinger. Utover på 1800-tallet ble tusener av mennesker fanget som slaver, og de lokale kongedømmene gikk under etter hvert som handelen med mennesker og mineraler vokste i omfang.

Kong Leopold II overtok i 1884 DR Kongo som sin personlige eiendom, og tilranet seg enorme rikdommer gjennom brutal utnyttelse. Mellom fem og ti millioner mennesker mistet livet som følge av kong Leopolds styre under kolonitiden. Da grusomhetene ble avslørt, måtte kongen gi fra seg kontrollen til det belgiske parlamentet. Dette skjedde i 1908, og landet fikk navnet Belgisk Kongo. Belgisk Kongo ble selvstendig i 1960.

I 1965 grep generalen Joseph Mobuto makten, byttet navn til Mobuto Sese Seko, og omdøpte landet til Zaïre. Han etablerte et undertrykkende diktatur, og landet utviklet seg til et kleptokrati der presidenten og hans nærmeste ranet til seg store deler av landets verdier. I 1996 startet det opprør mot Sese Seko som endte med at han i 1997 ble avsatt ved statskupp. Maktskiftet utløste en ny og større krig der åtte afrikanske land og over 25 væpnede grupper kjempet. Flere millioner mennesker mistet livet i krigen som formelt ble avsluttet i 2003. Lokale kriger og konflikter preger fortsatt DR Kongo.

Samfunn og politikk

DR Kongo er en republikk som ledes av en president. Presidenten er statssjef og velges for femårsperioder. Statsministeren og regjeringen velges av presidenten etter anbefaling fra flertallet i nasjonalforsamlingen. Parlamentet velges for fire år av gangen, og består av en nasjonalforsamling og et senat. Statsministeren og presidenten deler den utøvende makten, og den lovgivende makt ligger i parlamentet. I dag finnes det rundt 450 registrerte politiske partier i landet, flertallet av disse har en etnisk eller regional identitet. Ofte er partiene bygget opp rundt sterke ledere.

DR Kongo preges av uroligheter og en rekke grupper kriger mot hverandre, spesielt øst i landet. Et svakt og korrupt statsapparat og dårlig utbygd infrastruktur gjør det vanskelig å holde kontroll. FN-styrken MONUSCO samarbeider med regjeringen med håp om å skape stabilitet i landet. Joseph Kabila var president i DR Kongo i perioden 2001-2019. Etter et kontroversielt presidentvalg i slutten av 2018, ble Felix Tshisekedi erklært som vinner i januar 2019. Han er den første opposisjonskandidaten til å vinne et presidentvalg i DR Kongo siden landet ble selvstendig i 1960.    

Økonomi og handel

Tross enorme naturressurser er DR Kongo et av de fattigste landene i verden, og har vært inne i en økonomisk nedgangsperiode i flere tiår. Mange av de økonomiske problemene skyldes den belgiske koloniadministrasjonens oppbygging av ensidige økonomiske strukturer, der de tømte landet for verdifulle ressurser. Mobuto Sese Sekos mangeårige politiske vanstyre har også ført med seg alvorlige økonomiske konsekvenser. Siden krigens slutt har det vært høy økonomisk vekst i landet, men dårlig infrastruktur, korrupsjon og et dårlig fungerende rettsvesen har hemmet veksten.

Gruvedrift står for 70 prosent av DR Kongos eksportinntekter. Diamanter, gull, kobber, kobolt, treprodukter, kaffe og råolje er også viktige eksportvarer. Grunnet høy avhengighet av inntekter fra gruvedrift var DR Kongo et av de afrikanske landene som ble hardest rammet av finanskrisen i 2008. De siste årene har Kina investert mer og mer i infrastruktur og sykehus i DR Kongo, mot gunstige avtaler om utvinning av kobber og kobolt.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Kongo, Den demokratiske republikken på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Kongo, Den demokratiske republikken

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  2 344 860
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  3,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  67,3
  Prosent
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikken

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  84 004 989
  tall
  Fruktbarhetstall
  5,5
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,663
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,457
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  49
  År
  Forventet levealder for kvinner
  51
  År
  Forventet levealder for menn
  47
  År
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikken

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikken

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  77,1
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  74,8
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikken

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  1 184
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  26 403
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  55 606
  Personer
  Internt fordrevne
  4 480 000
  Internt fordrevne
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikken

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  261
  Fredsindeksen
  3,251
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikken

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  91
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  325
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikken

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,89
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,06
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  1,81
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  0,8
  Hektar per person
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikken

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  37
  Drapsrate
  13,55
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  24,6
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,832
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  20
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  8,94
  Prosent
  Lykkeindeks
  4,25
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  110,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikken

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  20
  Prosent
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikken

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  86,1
  Prosent
  Alfabetisme
  77,2
  Prosent
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikken

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  52,4
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  29
  Prosent
 •  

  Kongo, Den demokratiske republikken

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  6,1
  Prosent
  Arbeidsledighet
  3,7
  Prosent
  Barnearbeid
  26,7
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  20
  Prosent
  Sekundærnæring
  33
  Prosent
  Tertiærnæring
  46
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  5 507 884 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data