[[suggestion]]
Kroatia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Zagreb

Etniske grupper

Kroater 90.4%, serbere 4.4% andre 5.2% (2011)

Språk

Kroatisk (offisielt) 95.6%, serbisk 1.2%, annet 3.2% (2011)

Religion

Katolikker 86.3%, ortodokse kristne 4.4%, ikke-religiøse eller ateister 3.8%, muslimer 1.5%, annet 4% (2011)

Innbyggertall

4 164 783 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

56 590 km2

Myntenhet

Kuna à 100 lipa

BNI pr innbygger

23 422 PPP$

Nasjonaldag

25. juni

Andre landsider

Geografi

Kroatia ligger i Balkan-området og omfatter landskapene Kroatia, Slavonia, Dalmatio og det sørige Istria. I vest har landet en lang kyst mot Adriaterhavet, med rundt 1185 øyer. Innlandslandskapet kan deles i to landstyper; En midtre del med åser og fjell og en nordøstlig del som ligger lavere og har et landskap som egner seg godt for landbruk.

Størsteparten av Kroatia har innlandsklima, med varm sommer og kald, snørik vinter. Kystområdene preges av middelhavsklima med mild og fuktig vinter og varm, solrik sommer. Nedbøren er jevnt fordelt gjennom året, det regner mer ved kysten enn i innlandet.

Earth Earth

2 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Kroatia ville vi trenge 2 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Kroatia har vært befolket siden år 300 fvt. Området har vært et slags veikryss for folkevandringer fra øst og nord, og et møtepunkt mellom vestlige og østlige deler av Romerriket. Befolkningssammensetningen i landet bærer preg av beliggenheten. Kroatia var underlagt ungarsk, senere østerrisk-ungarsk, herredømme fra 1102 til 1918. I 1868 ble Kroatia et eget kongerike, men først i 1918 brøt det kroatiske parlamentet med Østerrike-Ungarn og erklærte Kroatia selvstendig. Samme år ble Kongeriket av serbere, kroater og slovenere, senere kalt Kongeriket Jugoslavia, etablert. Med Kongeriket Jugoslavia ble det innført kongelig diktatur. Serbere dominerte den nye staten, og mange kroater ble undertrykket. I 1941 ble Jugoslavia okkupert av Tyskland og Italia, og den uavhengige staten Kroatia ble opprettet. Det nye regimet gjennomførte en brutal etnisk rensing av jøder, serbere og sigøynere. Over 300 000 serbere mistet livet.

I 1945 ble Kroatia en av de seks delrepublikkene i diktator Josip Titos kommunistiske Jugoslavia. Turismen langs Adriaterhavet skaffet Jugoslavia store inntekter, og Kroatia opplevde økonomisk oppsving. 1970-årene ble preget av bred folkelig motstand mot Tito og ønsker om selvstendighet, men motstandsbevegelsen ble slått hardt ned på. Kommunistene beholdt makten frem til 1990 da Den kroatiske demokratiske union (HDZ) vant valget. I 1991 erklærte Kroatia seg uavhengig. Militære fra Serbia og jugoslaviske styrker intervenerte landet og det brøt ut krig i de serbiske områdene av Kroatia. I 1992 ble Kroatias selvstendighet internasjonalt anerkjent, men krigen i landet tok ikke slutt før i 1995. Partiet HDZ stod i tiden etter uavhengigheten for en økende autoritær og nasjonalistisk holdning, og ble beskyldt for korrupsjon og brudd på menneskerettigheter. I 2000 kom det sosialdemokratiske partiet til makten, og et demokratisk parlamentarisk system ble innført.

Samfunn og politikk

Kroatia er en demokratisk og parlamentarisk republikk. Presidenten er statsoverhodet og øverstkommanderende for landets væpnede styrker. Presidenten velges for en periode på 5 år, og kan velges to ganger. Presidenten utnevner statsministeren som styrer regjeringen. Politikken domineres av det sosialdemokratiske partiet SDP og det konservative partiet HDZ, som nå har tonet ned sin tidligere nasjonalistiske holdning.

Krigen i det tidligere Jugoslavia, med etnisk rensing og store flyktningsstrømmer, har gjort landet mer etnisk entydig enn det var tidligere. I dag er ni av ti innbyggere kroater, og serbere utgjør den nest største folkegruppen. Kroatia har blitt presset internasjonalt for at serbere som flyktet under krigen skal få komme tilbake til sine hjem, dette var blant annet et krav for å bli medlem av EU. I senere tid har Kroatia blitt kritisert av menneskerettighetsorganisasjoner for at det fortsatt pågår diskriminering av serbere og andre minoriteter i landet.

Økonomi og handel

Tjenestesektoren utgjør to tredjedeler av Kroatias bruttonasjonalprodukt, og er en viktig sektor for landets økonomi. Turistnæringen har vokst kraftig etter 2000, og er i tillegg til jordbruk og skogbruk en av de viktigste næringsveiene i landet. Omtrent en femtedel av jobbene i Kroatia finnes i turistnæringen, og omtrent ti millioner utenlandske turister besøker landet hvert år.

Kroatia var en relativt rik del av det tidligere Jugoslavia, men 1990-tallets krig førte med seg økonomisk nedgang i landet. Samtidig som turismen til landet økte på 2000-tallet foregikk det en periode med økonomisk vekst. Den internasjonale finanskrisen i 2008 rammet landet hardt og først i 2015 var økonomien på bedringens vei igjen. I 2013 ble Kroatia med i EU som har krevd privatisering og mer effektiv korrupsjonsbekjempelse i landet. Mange av de tidligere statseide selskapene har nå blitt solgt, men prosessen tar lang tid.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Kroatia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Kroatia

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  131 550 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,7
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  19,50
  prosent
 •  

  Kroatia

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,756
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Kroatia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  57,5
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Kroatia

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  16 843
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  3,97
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Kroatia

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  1,0
  Prosent
  Marine verneområder
  36
  Prosent
 •  

  Kroatia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  56 590
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,90
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  15,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  34,4
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  3,6
  Hektar per person
 •  

  Kroatia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  826
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  1,639
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  22,63
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  48
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  29,03
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  48,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Kroatia

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  4
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,4
  Prosent av BNP
 •  

  Kroatia

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Kroatia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  5
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  1,5
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  77
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  11
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  16,50
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  3
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  10
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  10
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Kroatia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,7
  Prosent
  Alfabetisme
  99,1
  Prosent
  Antall år i skole
  13
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  87,5
  Prosent
 •  

  Kroatia

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,141
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  29,1
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  46,3
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  18,54
  Prosent
 •  

  Kroatia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  90,5
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  60
  Prosent
  Vannuttak
  1,5
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Kroatia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  32
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  93
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  3 714
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Kroatia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  42,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  8,9
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  55 213 087 271
  US Dollar
  BNP per innbygger
  13 387
  US Dollar
  Primærnæring
  3
  Prosent
  Sekundærnæring
  29
  Prosent
  Tertiærnæring
  67
  Prosent
  Økonomisk vekst
  3,51
  Prosent
 •  

  Kroatia

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  67,1
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Kroatia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  119
  Personer
  Befolkningstall
  4 164 783
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  25 146
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  919
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,831
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  2 100
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  80
  År
  Forventet levealder for menn
  73
  År
  Lykkeindeks
  5,43
  Skala: 1-10 (der 10 er best)