[[suggestion]]
Latvia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Riga

Etniske grupper

Latviere 62%, russere 25,4%, hviterussere 3.3%, ukrainere 2.2%, polakker 2.1%, litauere 1,2%, andre 3,8% (2017)

Språk

Latvisk (offisielt) 56,3%, russisk 33,8%, andre 10% (inkluderer polsk, ukrainsk og hviterussisk) (2011)

Religion

Protestanter 19,6%, ortodokse 15,3%, andre kristne 1%, andre 64,1% (2006)

Innbyggertall

1 950 000 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

64 480 km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

25 587 PPP$

Nasjonaldag

18. november

Andre landsider

Geografi

Latvia er et lavtliggende sletteland – mer enn halvparten av landet ligger under 100 meter over havet. Langs kysten til Østersjøen i vest strekker det seg en kystslette med sanddyner og laguner. Latvia har over 2000 innsjøer, og de fleste av dem er i øst. Nesten halvparten av landet er dekket av skog. Landets eneste store elv, Daugava, renner fra Valdaj i Russland og munner ut i Rigabukten. Latvia har kystklima i vest og innlandsklima i øst.

Industrien fra sovjettiden og de sovjetiske militærbasene gav alvorlig forurensning av vann og jordsmonn. Landet jobber fortløpende med forbedring av drikkevannskvalitet, søppelhåndtering og reduksjon av luftforurensing.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Latvia ville vi trenge 3.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Fram til 1200-tallet var Latvia selvstendig. Da angrep tyske stammer, og tyske kjøpmenn begynte å slå seg ned i landet. Ettersom innbyggerne i Latvia ikke var kristne, ble de tyske erobringsforsøkene gitt en religiøs begrunnelse som korstog. I 1230 lå det meste av landet under tysk kontroll. På 1500-tallet ble tyskerne svekket, og Litauen-Polen tok over store deler av landet. Fra 1629 tok Sverige over Nord-Latvia. Russland ønsket lenge å få kontroll helt ut til Østersjøen og gjennomførte flere mislykkede forsøk kpå erobring. Etter den svensk-russiske krigen måtte Sverige til slutt gi fra seg Latvia til Russland i 1721.

I den lange fredsperioden som fulgte ble landet gjenoppbygd, og opplevde god økonomisk utvikling. Da den russiske revolusjonen var over, erklærte Latvia seg selvstendig i 1918, men først i 1920 anerkjente det russiske keiserriket dette. Så, i 1939 ble Latvia en del av Sovjetunionen gjennom en hemmelig ikkeangreps-avtale mellom Tyskland og Sovjetunionen. Tyskland brøt avtalen og okkuperte Latvia i perioden 1941-1944. Etter 2. verdenskrig ble Latvia igjen underlagt Sovjetunionen. Under sovjettiden ble all nasjonalisme slått hardt ned, og en betydelig innvandring av russere truet med å gjøre latviere til en minoritet i eget land. I 1991 ble landet selvstendig og medlem av FN.

I 2004 ble Latvia medlem av EU og NATO, og i 2014 ble euro innført som valuta i landet.

Samfunn og politikk

Latvia er en demokratisk republikk, og en av de tre baltiske statene. Presidenten velges for fire år av nasjonalforsamlingen og kan maksimalt sitte to perioder på rad. Presidenten er landets statsoverhode, mens statsministeren leder regjeringen. Statsministeren og regjeringen må bli godkjent av nasjonalforsamlingen.

Politikken etter Latvias selvstendighet har vært preget av uro. Mange av de politiske partiene er bygd rundt personer snarere enn politiske ideologier, og mange og små partier har gjort det vanskelig å danne regjeringer som sitter lenge. Regjeringspartiene har vært i sentrum eller til høyre på den politiske skalaen. De mange koalisjonsregjeringene har vært ustabile, kortvarige og utsatt for korrupsjonsskandaler.

Under sovjettiden bosatte mange russere seg i Latvia, og i dag er rundt en fjerdedel russere. Da Latvia ble selvstendig i 1991 var det kun de som russerne som hadde bodd i landet før okkupasjonen i 1940 – og deres etterkommere som fikk statsborgerskap. De senere årene har kravene for statsborgerskap blitt enda strengere, og en stor andel av dagens russisktalende i landet er fortsatt statsløse. Dette skaper en god del uro. 

Helseforholdene i Latvia er dårlige sammenlignet med andre EU-land. Helsetilbudet strekker ikke til, noe som blant annet skyldes at helsepersonell har flyttet til EU-land med høyere lønn.

Økonomi og handel

Overgangen fra planøkonomi til markedsøkonomi etter selvstendigheten har vært tøff for Latvia. Fram til 1991 ble industrien og jordbruket holdt i gang av statlige subsidier, og Latvia var avhengige av sovjetiske råvarer og tilgang til det russiske markedet. Ett år etter selvstendigheten var industriproduksjonen halvert. Jordbruket ble hardt rammet, og arbeidsløsheten vokste, særlig på landsbygda. Pengeverdien sank dramatisk på grunn av fri prissetting. Latvia fikk innvilget lån fra IMF, og landet ble tvunget til kraftige nedskjæringer for å få orden på økonomien.

På midten av 1990-tallet økte produksjonen, og fram til den globale finanskrisen fra 2007 var det stor økonomisk vekst i landet. Finanskrisen satte en midlertidig stopper for dette, og landet fikk kriselån fra blant annet IMF og EU. I 2011 kunne regjeringen avslutte låneprogrammet fra IMF. 

De senere årene har Latvia hatt en av Europas høyeste vekstrater, noe som har ført til økonomisk vekst, lavere arbeidsledighet og rask modernisering av landet. Latvia har fortsatt sterke økonomiske bånd med Russland og de andre tidligere sovjetstatene. EU-landene er Latvias viktigste handelspartnere. Tømmer, trevarer, metall,tekstil og fiske er blant landets viktigste eksportvarer. Økonomien er sterkt avhengig av investeringer fra utlandet, og er derfor svært utsatt for svingninger i det internasjonale finansmarkedet.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Latvia på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet