[[suggestion]]
Latvia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Riga

Etniske grupper

Latviere 62%, russere 25,4%, hviterussere 3.3%, ukrainere 2.2%, polakker 2.1%, litauere 1,2%, andre 3,8% (2017)

Språk

Latvisk (offisielt) 56,3%, russisk 33,8%, andre 10% (inkluderer polsk, ukrainsk og hviterussisk) (2011)

Religion

Protestanter 19,6%, ortodokse 15,3%, andre kristne 1%, andre 64,1% (2006)

Innbyggertall

1 950 000 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

64 480 km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

25 587 PPP$

Nasjonaldag

18. november

Andre landsider

Geografi

Latvia er et lavtliggende sletteland – mer enn halvparten av landet ligger under 100 meter over havet. Langs kysten til Østersjøen i vest strekker det seg en kystslette med sanddyner og laguner. Latvia har over 2000 innsjøer, og de fleste av dem er i øst. Nesten halvparten av landet er dekket av skog. Landets eneste store elv, Daugava, renner fra Valdaj i Russland og munner ut i Rigabukten. Latvia har kystklima i vest og innlandsklima i øst.

Industrien fra sovjettiden og de sovjetiske militærbasene gav alvorlig forurensning av vann og jordsmonn. Landet jobber fortløpende med forbedring av drikkevannskvalitet, søppelhåndtering og reduksjon av luftforurensing.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.1 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Latvia ville vi trenge 3.1 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Fram til 1200-tallet var Latvia selvstendig. Da angrep tyske stammer og tyske kjøpmenn begynte å slå seg ned i landet. Ettersom innbyggerne i Latvia ikke var kristne, ble de tyske erobringsforsøkene gitt en religiøs begrunnelse som korstog. I 1230 lå det meste av landet under tysk kontroll. På 1500-tallet ble tyskerne svekket, og Litauen-Polen tok over store deler av landet. Fra 1629 tok Sverige over Nord-Latvia. Russland ønsket lenge å få kontroll helt ut til Østersjøen og gjennomførte flere mislykkede erobringsforsøk. Etter den svensk-russiske krigen måtte Sverige til slutt gi fra seg Latvia til Russland i 1721.

 

I den lange fredsperioden som fulgte ble landet gjenoppbygd, og opplevde god økonomisk utvikling. Etter den russiske revolusjonen var over, erklærte Latvia selvstendighet i 1918, men først i 1920 anerkjente Det russiske keiserriket Latvias uavhengighet. I en hemmelig ikkeangreps-avtale mellom Tyskland og Sovjetunionen i 1939 ble Latvia en del av Sovjetunionen. Tyskland brøt avtalen og okkuperte Latvia i perioden 1941-1944. Etter 2. verdenskrig ble Latvia igjen underlagt Sovjetunionen. Under sovjettiden ble all nasjonalisme slått hardt ned på, og en betydelig innvandring av russere truet med å gjøre latviere til en minoritet i eget land. I 1991 ble landet selvstendig og medlem av FN.

Samfunn og politikk

Latvia er en demokratisk republikk, og en av de tre baltiske statene. Presidenten velges for fire år av nasjonalforsamlingen og kan maksimalt sitte to perioder på rad. Presidenten er landets statsoverhode. Statsministeren leder regjeringen. Statsministeren og regjeringen må bli godkjent av nasjonalforsamlingen.

Politikken etter Latvias selvstendighet har vært preget av uro. Mange av de politiske partiene er bygd rundt personer snarere enn politiske ideologier, og mange og små partier har gjort det vanskelig å danne regjeringer som sitter lenge. Regjeringspartiene har vært i sentrum eller til høyre på den politiske skalaen. De mange koalisjonsregjeringene har vært ustabile, kortvarige og utsatt for korrupsjonsskandaler. Helseforholdene i Latvia er dårlige sammenlignet med andre EU-land. Helsetilbudet strekker ikke til, noe som blant annet skyldes at helsepersonell har flyttet til EU-land med høyere lønn.

Under sovjettiden bosatte mange russere seg i Latvia, og i dag er rundt en fjerdedel russere. Da Latvia ble selvstendig i 1991 var det kun de som russerne som hadde bodd i landet før okkupasjonen i 1940 – og deres etterkommere som fikk statsborgerskap. De senere årene har kravene for statsborgerskap blitt enda strengere, og en stor andel av dagens russisktalende i landet er fortsatt statsløse. Dette skaper en god del uro. 

Økonomi og handel

Overgangen fra planøkonomi til markedsøkonomi etter selvstendigheten har vært tøff for Latvia. Fram til 1991 ble industrien og jordbruket holdt i gang av statlige subsidier, og Latvia var avhengige av sovjetiske råvarer og tilgang til det russiske markedet. Ett år etter selvstendigheten var industriproduksjonen halvert. Jordbruket ble hardt rammet, og arbeidsløsheten vokste, særlig på landsbygda. Pengeverdien sank dramatisk på grunn av fri prissetting. Latvia fikk innvilget lån fra IMF, og landet ble tvunget til kraftige nedskjæringer for å få orden på økonomien.

På midten av 1990-tallet økte produksjonen, og fram til den globale finanskrisen fra 2007 var det stor økonomisk vekst i landet. Finanskrisen satte en midlertidig stopper for dette, og landet fikk kriselån fra blant annet IMF og EU. I 2011 kunne regjeringen avslutte låneprogrammet fra IMF. 

De senere årene har Latvia hatt en av Europas høyeste vekstrater, noe som har ført til økonomisk vekst, lavere arbeidsledighet og rask modernisering av landet. Latvia har fortsatt sterke økonomiske bånd med Russland og de andre tidligere sovjetstatene. EU-landene er Latvias viktigste handelspartnere. Tømmer, trevarer, metall og tekstil er blant landets viktigste eksportvarer. Fiske er også viktig. Økonomien er sterkt avhengig av investeringer fra utlandet, og er derfor svært utsatt for svingninger i det internasjonale finansmarkedet. I 2004 ble Latvia medlem av EU og NATO, og i 2014 ble euro innført som valuta i landet.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Latvia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Latvia

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,7
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  22,50
  prosent
 •  

  Latvia

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Latvia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  1,7
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  74
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  18
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  21,20
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  2
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  18
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  32
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Latvia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,8
  Prosent
  Alfabetisme
  99,9
  Prosent
  Antall år i skole
  13
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  96,0
  Prosent
 •  

  Latvia

  Enhet

  Vis graf

  Kvinner i lederstillinger
  46,3
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  50,1
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  16,00
  Prosent
 •  

  Latvia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  81,9
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  78
  Prosent
  Vannuttak
  1,3
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Latvia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  38
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Latvia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  18,4
  Prosent
  Arbeidsledighet
  8,6
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  15 594
  US Dollar
  Primærnæring
  3
  Prosent
  Sekundærnæring
  23
  Prosent
  Tertiærnæring
  73
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  5,76
  Prosent
 •  

  Latvia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  64 490
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  20,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  54,0
  Prosent
 •  

  Latvia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  1 929 938
  tall
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,191
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,847
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  79
  År
  Forventet levealder for menn
  69
  År
 •  

  Latvia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Latvia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  239
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  280
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  725
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Latvia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,689
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Latvia

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,99
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  3,50
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  21,26
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  5,6
  Hektar per person
 •  

  Latvia

  Enhet

  Vis graf

  Drapsrate
  3,36
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  1,025
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  30,66
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  58
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Lykkeindeks
  5,94
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  44,9
  Indeks (0-120)
 •  

  Latvia

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent