[[suggestion]]
Luxembourg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Luxembourg

Etniske grupper

Luxembourgere 52.1%, portugisere 16%, franskmenn 7.6%, italienere 3.6%, belgiere 3.4%, tyskere 2.2%, spanjoler 1.1%, briter 1%, andre 13% (2018)

Språk

Luxembourgisk (offisielt), fransk (offisielt), tysk (offisielt), portugisisk, italiensk, engelsk

Religion

Kristne 70.4%, muslimer 2.3%, andre 0.5%, ingen 26.8% (2010)

Innbyggertall

583 000 (2017)

Styreform

Storhertugdømme

Areal

2 590 km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

102 389 PPP$

Nasjonaldag

23. juni

Andre landsider

Geografi

Luxembourg er en liten innlandsstat i Vest-Europa, på størrelse med Vestfold fylke. Landet er stort sett dannet av områdene rundt elvene Sûre og Alzette. Den nordlige delen av landet består av skogkledde åser og lave fjell. I sør finner man brede, fruktbare daler.

En tredel av Luxembourg er dekket av skog. Landet har temperert mellomeuropeisk klima, med lange snøfulle vintre og forholdsvis varme og fuktige somre.

Luxembourgs miljøproblemer er hovedsakelig luft- og vannforurensing i byene, samt forurensing av jordbruksland.

Earth Earth Earth Earth Earth Earth Ecoprint

6.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Luxembourg ville vi trenge 6.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Luxembourgs nedskrevne historie begynner i middelalderen, og dreier seg rundt borgen Luxembourg. Der utviklet det seg et bysamfunn som senere ble et lite, men strategisk, viktig land i hjertet av Europa. I 963 ble landet en selvstendig politisk enhet. Da var den belgiske provinsen som også het Luxembourg en del av området.

Fra midten av 1400-tallet var Luxembourg underlagt forskjellige europeiske land og herredømmer, helt til landet ble erklært storhertugdømme og selvstendig forbundsstat under Vilhelm 1 av Nederland i 1815. Da Belgia løsrev seg fra Nederlandene i 1839 mistet Luxembourg over halvparten av arealet sitt, men vant også større selvstendighet.

Landet ble erklært selvstendig og nøytralt i 1867 og oppnådde full uavhengighet i 1890 da den nederlandske kong Vilhelm den 2. døde. Luxembourg var okkupert av tyske tropper under hele første og andre verdenskrig. Dette førte til at landet forlot nøytralitetsprinsippet, og ble en av de grunnleggende nasjonene i både FN, EU og NATO.

Samfunn og politikk

Luxembourg er et representativt demokrati i form av et monarki, med en storhertug som statsoverhode. Storhertugens rolle er hovedsaklig seremoniell. Landet ledes av statsministeren, som kalles «regjeringspresident». Parlamentet velges hvert femte år.

Luxembourg har stabile politiske forhold. Det kristendemokratiske partiet har ledet nesten alle regjeringer siden 1919, og det er politisk enighet om de fleste store spørsmål. Rundt 40 prosent av befolkningen er utenlandske statsborgere - hovedsaklig fra andre EU-land. De fleste innfødte luxembourgere snakker tre språk; luxembourgisk, fransk og tysk. Landet er i dag sete for Europaparlamentet, Europadomstolen, Den europeiske investeringsbank og flere andre EU-institusjoner.

Økonomi og handel

Luxembourg er et høyinntektsland med solid økonomisk vekst, lav inflasjon og arbeidsledighet. Landet har en av de høyeste levestandarder i Vest-Europa. Brutto nasjonal produkt (BNP) per innbygger har lenge vært blant de aller høyeste i verden. Luxembourgs økonomiske velstand har sin basis i jern- og stålindustrien som ble etablert på 1800-tallet.

Industrien er senere blitt langt mer differensiert og omfatter nå blant annet produksjon av kjemikalier og gummi. I tillegg er det etablert ny høyteknologisk industri. Tjenesteytende næringer - særlig bank- og finanssektoren - blir imidlertid viktigere og viktigere, og Luxembourg er nå et av Europas viktigste finanssentra.

Mange er bekymret for at landets økonomi har blitt for avhengig av finanssektoren, fordi den dermed blir sårbar for internasjonale svingninger. Landet opplevde økonomisk nedgang under finanskrisen i 2009, men hentet seg raskt inn igjen. Arbeidsledigheten har imidlertid forblitt høyere enn vanlig.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Luxembourg på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  2 590
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  25,5
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  33,5
  Prosent
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  590 321
  tall
  Fruktbarhetstall
  1,7
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,075
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,904
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  80
  År
  Forventet levealder for kvinner
  83
  År
  Forventet levealder for menn
  78
  År
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,2
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  1 282
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  3
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  3 541
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  3
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  7
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,99
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  17,36
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  0,00
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  12,3
  Hektar per person
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  0,72
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,966
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  44,86
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  81
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  17,7
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  28,33
  Prosent
  Lykkeindeks
  6,91
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  20,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  98
  Prosent
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  17,3
  Prosent
  Arbeidsledighet
  5,4
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  0
  Prosent
  Sekundærnæring
  12
  Prosent
  Tertiærnæring
  88
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data