[[suggestion]]
Luxembourg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Luxembourg

Etniske grupper

Luxembourgere 52.1%, portugisere 16%, franskmenn 7.6%, italienere 3.6%, belgiere 3.4%, tyskere 2.2%, spanjoler 1.1%, briter 1%, andre 13% (2018)

Språk

Luxembourgisk (offisielt), fransk (offisielt), tysk (offisielt), portugisisk, italiensk, engelsk

Religion

Kristne 70.4%, muslimer 2.3%, andre 0.5%, ingen 26.8% (2010)

Innbyggertall

583 000 (2017)

Styreform

Storhertugdømme

Areal

2 590 km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

102 389 PPP$

Nasjonaldag

23. juni

Andre landsider

Geografi

Luxembourg er en liten innlandsstat i Vest-Europa, på størrelse med Vestfold fylke. Landet er stort sett dannet av områdene rundt elvene Sûre og Alzette. Den nordlige delen av landet består av skogkledde åser og lave fjell. I sør finner man brede, fruktbare daler.

En tredel av Luxembourg er dekket av skog. Landet har temperert mellomeuropeisk klima, med lange snøfulle vintre og forholdsvis varme og fuktige somre.

Luxembourgs miljøproblemer er hovedsakelig luft- og vannforurensing i byene, samt forurensing av jordbruksland.

Earth Earth Earth Earth Earth Earth Ecoprint

6.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Luxembourg ville vi trenge 6.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Luxembourgs nedskrevne historie begynner i middelalderen, og dreier seg rundt borgen Luxembourg. Der utviklet det seg et bysamfunn som senere ble et lite, men strategisk, viktig land i hjertet av Europa. I 963 ble landet en selvstendig politisk enhet. Da var den belgiske provinsen som også het Luxembourg en del av området.

Fra midten av 1400-tallet var Luxembourg underlagt forskjellige europeiske land og herredømmer, helt til landet ble erklært storhertugdømme og selvstendig forbundsstat under Vilhelm 1 av Nederland i 1815. Da Belgia løsrev seg fra Nederlandene i 1839 mistet Luxembourg over halvparten av arealet sitt, men vant også større selvstendighet.

Landet ble erklært selvstendig og nøytralt i 1867 og oppnådde full uavhengighet i 1890 da den nederlandske kong Vilhelm den 2. døde. Luxembourg var okkupert av tyske tropper under hele første og andre verdenskrig. Dette førte til at landet forlot nøytralitetsprinsippet, og ble en av de grunnleggende nasjonene i både FN, EU og NATO.

Samfunn og politikk

Luxembourg er et representativt demokrati i form av et monarki, med en storhertug som statsoverhode. Storhertugens rolle er hovedsaklig seremoniell. Landet ledes av statsministeren, som kalles «regjeringspresident». Parlamentet velges hvert femte år.

Luxembourg har stabile politiske forhold. Det kristendemokratiske partiet har ledet nesten alle regjeringer siden 1919, og det er politisk enighet om de fleste store spørsmål. Rundt 40 prosent av befolkningen er utenlandske statsborgere - hovedsaklig fra andre EU-land. De fleste innfødte luxembourgere snakker tre språk; luxembourgisk, fransk og tysk. Landet er i dag sete for Europaparlamentet, Europadomstolen, Den europeiske investeringsbank og flere andre EU-institusjoner.

Økonomi og handel

Luxembourg er et høyinntektsland med solid økonomisk vekst, lav inflasjon og arbeidsledighet. Landet har en av de høyeste levestandarder i Vest-Europa. Brutto nasjonal produkt (BNP) per innbygger har lenge vært blant de aller høyeste i verden. Luxembourgs økonomiske velstand har sin basis i jern- og stålindustrien som ble etablert på 1800-tallet.

Industrien er senere blitt langt mer differensiert og omfatter nå blant annet produksjon av kjemikalier og gummi. I tillegg er det etablert ny høyteknologisk industri. Tjenesteytende næringer - særlig bank- og finanssektoren - blir imidlertid viktigere og viktigere, og Luxembourg er nå et av Europas viktigste finanssentra.

Mange er bekymret for at landets økonomi har blitt for avhengig av finanssektoren, fordi den dermed blir sårbar for internasjonale svingninger. Landet opplevde økonomisk nedgang under finanskrisen i 2009, men hentet seg raskt inn igjen. Arbeidsledigheten har imidlertid forblitt høyere enn vanlig.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Luxembourg på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,2
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,811
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  85,2
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  9 659
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  17,36
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,0
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  2 590
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,99
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  25,5
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  35,7
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  12,3
  Hektar per person
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  47,08
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  81
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  15,66
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  20,8
  Indeks (0-120)
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  3
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  0,5
  Prosent av BNP
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  3
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  1,7
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,2
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  80
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  10
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  13,50
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  2
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  6
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  6
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  12
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  95,5
  Prosent
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,075
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  18,8
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  46,0
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  28,33
  Prosent
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  98,2
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  94
  Prosent
  Vannuttak
  3,6
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  14
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  13 915
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  17,3
  Prosent
  Arbeidsledighet
  5,5
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  62 316 359 824
  US Dollar
  BNP per innbygger
  104 499
  US Dollar
  Primærnæring
  0
  Prosent
  Sekundærnæring
  12
  Prosent
  Tertiærnæring
  88
  Prosent
  Økonomisk vekst
  0,21
  Prosent
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  97,8
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  1 282
  Personer
  Befolkningstall
  590 321
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  3
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  3 541
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,904
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  83
  År
  Forventet levealder for menn
  78
  År
  Lykkeindeks
  7,09
  Skala: 1-10 (der 10 er best)