Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Luxembourg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Luxembourg

Etniske grupper

Luxembourgere 63.1%, portugisere 13.3%, franske 4.5%, italienske 4.3%, tyske 2.3%, andre EU-land 7.3%, andre 5.2% (2000)

Språk

Luxembourgisk, tysk, fransk

Religion

Romersk-katolske 87%, protestanter, jøder, muslimer 13 % (2000)

Innbyggertall

508 000

Styreform

Storhertugdømme

Areal

2 590 km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

101 926 PPP$

Nasjonaldag

23. juni

Andre landsider

Geografi

Luxembourg er et lite land der lengste avstand fra grense til grense er åtte mil. Landet er stort sett dannet av områdene rundt elvene Sûre og Alzette, som begge renner ut i Sauer, en bielv til Mosel. Den nordlige delen av landet, som utgjør deler av den belgiske fjellkjeden Ardennene, består av skogkledde åser og lave fjell. De sørlige to tredjedelene kalles ”Bra Land” og består av brede, fruktbare daler bygd opp av sandstein og kalkstein. I dalsidene dyrkes vindruer. Omtrent en tredel av Luxembourg er dekket av skog, mest eik og bøk. Faunaen omfatter 55 pattedyr og nesten 300 fuglearter. Særlig har skogene et rikt fugleliv med spurvehauk, ugler, spetter, meiser, tallrike sangere og nasjonalfuglen fuglekonge. Landet har temperert mellomeuropeisk klima, med lange snøfulle vintre og forholdsvis varme og fuktige somre. Luxembourgs miljøproblemer er hovedsakelig luft- og vannforurensing i byene, samt forurensing av jordbruksland.

Historie

Luxembourgs nedskrevne historie begynner i middelalderen, og dreier seg rundt borgen Luxembourg. Der utviklet det seg et bysamfunn som senere ble et lite, men strategisk, viktig land i hjertet av Europa. I 963 ble landet en selvstendig politisk enhet. Da var den belgiske provinsen som også het Luxembourg en del av området. Fra midten av 1400-tallet var Luxembourg underlagt forskjellige europeiske land og herredømmer, helt til landet ble erklært storhertugdømme og selvstendig forbundsstat under Vilhelm 1 av Nederland i 1815. Da Belgia løsrev seg fra Nederlandene i 1839 mistet Luxembourg over halvparten av arealet sitt, men vant også større selvstendighet. Landet ble erklært selvstendig og nøytralt i 1867 og oppnådde full uavhengighet i 1890 da den nederlandske kong Vilhelm den 2. døde. Luxembourg var okkupert av tyske tropper under hele første og andre verdenskrig. Dette førte til at landet forlot nøytralitetsprinsippet, og ble en av de grunnleggende nasjonene i både FN, EU og NATO.

Samfunn og politikk

Luxembourg er et konstitusjonelt monarki med en storhertug som statsoverhode, og et parlamentarisk demokrati. Storhertugens rolle er hovedsaklig seremoniell. Landet ledes av statsministeren, som kalles "regjeringspresident". Parlamentet velges hvert femte år. Luxembourg har stabile politiske forhold. Det kristendemokratiske partiet har ledet nesten alle regjeringer siden 1919, og det er politisk enighet om de fleste store spørsmål. Rundt 40 prosent av befolkningen er utenlandske statsborgere - hovedsaklig fra andre EU-land. De fleste innfødte luxembourgere snakker tre språk; luxembourgisk, fransk og tysk. Landet er i dag sete for Europaparlamentet, Europadomstolen, Den europeiske investeringsbank og flere andre EU-institusjoner. En folkeavstemning i 2005 ga flertall for den nye EU-grunnloven - noen uker etter at den ble avvist av franske og nederlandske velgere.

Økonomi og handel

Luxembourg er et høyinntektsland med solid økonomisk vekst, lav inflasjon og arbeidsledighet. Landet har en av de høyeste levestandarder i Vest-Europa. Brutto nasjonal produkt (BNP) per innbygger har lenge vært blant de aller høyeste i verden. Luxembourgs økonomiske velstand har sin basis i jern- og stålindustrien som ble etablert på 1800-tallet. Industrien er senere blitt langt mer differensiert og omfatter nå blant annet produksjon av kjemikalier og gummi. I tillegg er det etablert ny høyteknologisk industri. Tjenesteytende næringer - særlig bank- og finanssektoren - blir imidlertid viktigere og viktigere, og Luxembourg er nå et av Europas viktigste finanssentra. Mange er bekymret for at landets økonomi har blitt for avhengig av finanssektoren, fordi den dermed blir sårbar for internasjonale svingninger. Landet opplevde økonomisk nedgang under finanskrisen i 2009, men hentet seg raskt inn igjen. Arbeidsledigheten har imidlertid forblitt høyere enn vanlig.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Luxembourg på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  6,9
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  17,3
  Prosent
  Arbeidsledighet
  6,1
  Prosent
  Primærnæring
  0
  Prosent
  Sekundærnæring
  12
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  6
  Prosent
  Tertiærnæring
  88
  Prosent
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  2 590
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  24,2
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  33,5
  Prosent
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  583
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  1,7
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  80
  År
  Forventet levealder for kvinner
  83
  År
  Forventet levealder for menn
  78
  År
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  1
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,966
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,075
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,898
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  41,83
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  81
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  28,33
  Prosent
  Global lykkeindeks
  13,2
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  22,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  4
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  14 193
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  1 282
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  2
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  1 332
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,341
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  0,5
  Prosent av BNP
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  2
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  6
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  10
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  7
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  17,9
  Prosent
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  14,72
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,99
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  18,70
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  0,00
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  98
  Prosent
 •  

  Luxembourg

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  57 793 612 066
  US Dollar
  BNP per innbygger
  101 450
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  1,88