[[suggestion]]
Malawi

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Lilongwe

Etniske grupper

Chewa 35.1%, iomwe 18.9%, yao 13.1%, ngoni 12%, tumbuka 9.4%, nyanja 1%, nkhode 0.9% og andre 1.8% (2016)

Språk

Engelsk (offisielt), chichewa (offisielt), chinyanja, chiyao, chitumbuka, chisena, chilomwe, chitonga

Religion

Kristne 86.6%, muslimer 12.1%, andre 0.3%, ingen 1% (2016)

Innbyggertall

18 622 000 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

118 480 km2

Myntenhet

Malawisk Kwacha (MWK)

BNI pr innbygger

1 169 PPP$

Nasjonaldag

6. juli

Andre landsider

Geografi

Malawi er en innlandsstat sørøst i Afrika. Det meste av landarealet ligger 1000-1500 moh., og består av platåer og fjell. Den Østafrikanske Riftdalen, som strekker seg hele veien fra Etiopia i nord, skjærer gjennom landet fra nord til sør. Her ligger Malawisjøen, som utgjør 20 prosent av landarealet og er den tredje største innsjøen i Afrika. Landet har et tropisk, varmt klima. Monsuner gir regntid om sommeren, fra november til april. Flom og tørke rammer derfor jordbruket ofte. Med ujevne mellomrom blir også landet truffet av tropiske stormer, som kommer inn fra havet i øst og kan forårsake enorm ødeleggelse og flom.

Den rike fiskebestanden i Malawisjøen trues av forurensning, overfiske og synkende vannstand. Det er også nylig åpnet for olje- og gassutvinning i innsjøen. En annen stor miljøutfordring er avskoging, som forsterker flom under regntiden.

Ecoprint

0.5 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Malawi ville vi trenge 0.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

På 1800-tallet drev arabiske handelsfolk en omfattende slavehandel av malawiere. I 1859 kom den skotske oppdageren og misjonæren David Livingstone som ønsket å få slutt på slaveriet. Hans ankomst ble etterfulgt av britiske misjonærer, og i 1891 ble Malawi en britisk koloni. Britene kalte landet Nyasaland, sjølandet, men da landet ble selvstendig i 1964 fikk det navnet Malawi.

Etter selvstendigheten ble Malawi en ettpartistat med Hastings Banda som president. Bandas konservative politikk møtte stor motstand. I 1971 ble han utropt til president på livstid. Med dette økte protestene i omfang, og i 1992 fikk malawierne stemme over om de ønsket et flerpartisystem eller fortsette med ettpartisystemet. Med klart flertall for demokrati og et flerpartistyre i folkeavstemningen ble det avholdt frie valg to år senere.

Samfunn og politikk

Ifølge grunnloven fra 1995 er enhetsstaten Malawi en republikk, der presidenten blir valgt for en periode på fem år og kan gjenvelges én gang. Presidenten er både regjeringssjef og statsoverhode, og har en mektig posisjon. Medlemmene i nasjonalforsamlingen velges for fem år. Politiske partier er sterkt knyttet til ulike deler av landet og dermed til ulike etniske grupper.

Frie valg gjør Malawi til et forholdsvis demokratisk land. Samtidig har politikken i Malawi vært preget av alvorlige og store korrupsjonsskandaler, som truer demokratiet. Rettsvesenet blir til en viss grad styrt politisk, og menneskerettighetene står svakt. Blant annet er diskriminering og vold mot kvinner svært problematisk, og politiet har fått mye kritikk for å torturere fanger. Befolkningsveksten er blant de høyeste i verden.

Økonomi og handel

Malawi er underutviklet økonomisk, og bistand står for over 40 prosent av landets inntekter. Dette gjør Malawi ekstremt avhengig av donorer og i stor grad må tilpasse seg deres krav. Korrupsjon og høy forekomst av HIV/AIDS skaper store utfordringer for Malawis økonomi.

Malawi har svært mye dyrkbar mark, og landet har de siste årene satset på en helhetlig landbrukspolitikk, men fortsatt mangler mange mennesker trygg tilgang på mat. Tobakk står for over halvparten av landets eksportinntekter, og landets økonomi er derfor svært sårbart for prissvingninger. Andre eksportvarer er sukker, te og kaffe.

Fiskebestanden i Malawisjøen gjør at fiskeri er en veldig viktig sektor. Fisket er imidlertid sårbart for klimaendringer, bortfall av arbeidskraft og prissvingninger på eksportartikler.

Våren 2018 var Malawi ett av 44 afrikanske land som undertegnet en ny og omfattende frihandelsavtale, Continental Free Trade Area (CFTA). Avtalen gjør at mesteparten av Afrika, fra Egypt til Sør-Afrika, kan handle med hverandre med mindre tollavgifter.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Malawi på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  1 515 470 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  71,4
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,244
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  50,70
  prosent
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,332
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  15,5
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  66,7
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  1 276
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,07
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,0
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  118 480
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,81
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  40,3
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  33,2
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  0,8
  Hektar per person
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  1,811
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  5,6
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  16,13
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  32
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  29,36
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  85,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  1
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  0,8
  Prosent av BNP
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  26,3
  Prosent
  Undervektige barn
  2,7
  Prosent
  Veksthemmede barn
  37,10
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  55
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  5,0
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  2,1
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  55
  År
  Malariatilfeller
  231,1
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  1 080
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  3,70
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  23
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  136
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  131
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  72,9
  Prosent
  Alfabetisme
  62,1
  Prosent
  Antall år i skole
  9
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  96,3
  Prosent
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,614
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  15,6
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  48,2
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  16,67
  Prosent
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  79
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  11,0
  Prosent
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  9,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  5,4
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  6 303 292 264
  US Dollar
  BNP per innbygger
  338
  US Dollar
  Primærnæring
  26
  Prosent
  Sekundærnæring
  17
  Prosent
  Tertiærnæring
  50
  Prosent
  Økonomisk vekst
  2,09
  Prosent
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  13,8
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  50
  Prosent
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  14 499
  Personer
  Befolkningstall
  19 164 728
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  3 670
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  34 973
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,477
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  55
  År
  Forventet levealder for menn
  55
  År
  Lykkeindeks
  3,41
  Skala: 1-10 (der 10 er best)