Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Malawi

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Lilongwe

Etniske grupper

Chewa 32.6%, lomwe 17.6%, yao 13.5%, ngoni 11.5%, tumbuka 8.8%, nyanja 5.8%, sena 3.6%, tonga 2.1%, ngonde 1%, andre 3.5%

Språk

Engelsk (offisielt), chichewa 57.2% (offisielt), chinyanja 12.8%, chiyao 10.1%, chitumbuka 9.5%, chisena 2.7%, chilomwe 2.4%, chitonga 1.7%, andre 3.6% (1998)

Religion

Kristne 82.7%, muslimer 13%, andre 1.9%, ingen 2.5% (1998)

Innbyggertall

14 901 000

Styreform

Republikk

Areal

118 480 km2

Myntenhet

Kwacha

BNI pr innbygger

1 183 PPP$

Nasjonaldag

6.juli

Andre landsider

Geografi

Malawi er en innlandsstat sørøst i Afrika. Det meste av landarealet ligger 1000-1500 moh. og består av platåer og fjell. Den østafrikanske Riftdalen går gjennom landet fra nord til sør. Her ligger Malawisjøen, som er den tredje største innsjøen i Afrika. Innsjøen utgjør 20 % av landarealet. I lavlandet finner man viltreservater, og pattedyrfaunaen her omfatter nesten 200 arter. Mesteparten av Malawis befolkningen driver jordbruk og i takt med befolkningsøkningen har dette ført til massiv avskoging. Fiskebestanden i Malawisjøen trues av forurensning, overfiske og synkende vannstand.

Ecoprint

0.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Malawi ville vi trenge 0.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

På 1800-tallet drev arabiske handelsfolk omfattende slavehandel med malawiere. I 1859 kom den skotske oppdageren og misjonæren David Livingstone som ønsket å få slutt på slaveriet. Hans ankomst ble etterfulgt av britiske misjonærer som spredte det kristne budskap, og i 1891 ble Malawi britisk koloni. Britene kalte landet Nyasaland, sjølandet, men da landet ble selvstendig i 1964, fikk det navnet Malawi. Med selvstendigheten forsvant monarkiet, og ettpartistaten med Hastings Banda som president ble opprettet. Bandas konservative politikk fikk stor motstand. I 1971 ble han utropt til president på livstid. Med dette økte protestene i omfang, og i 1992 fikk malawierne stemme over om de ønsket demokrati eller fortsettelse av ettpartisystemet. Med klart flertall for demokrati i folkeavstemningen ble det avholdt frie valg to år senere. Dette førte til Bandas fall og landet har siden hatt et fungerende demokrati. 

Samfunn og politikk

President, Bingu wa Mutharika, som vant et omstridt presidentvalg i 2004 og satt fram til han døde i 2012, startet arbeidet med å bekjempe korrupsjonen som hadde vært utbredt siden Bandas tid. Hans fremste mål var å skape økonomisk framgang og i starten så det ut som han ville lykkes i dette.  Blant annet ble tidligere president Bakili Muluzi tiltalt for over 80 tilfeller av korrupsjon i 2009. De første årene etter at Mutharika kom til makten opplevde Malawi en årlig økonomisk vekst på over 8 prosent og en betydelig forbedring i matsikkerheten. Dette endret seg imidlertid etterhvert og da han døde var han mer kjent for å slå ned på kritiske røster, krangle med bistandsgivere og skape økonomisk usikkerhet. I 2012 tok Joyce Band over som president og ble med dette Afrikas andre kvinnelige president i historien. Hennes presidentskap skapte håp, men har blitt preget av en alvorlig korrupsjonsskandale som gjorde at hun tapte valget i 2014. Den nye presidenten er Bingu wa Mutharikas lillebror, Peter Mutharika. 

Økonomi og handel

Malawi er først og fremst et jordbruksland og et av de få afrikanske landene som vanligvis er selvforsynt med matvarer. Næringen, og dermed økonomien, er imidlertid sårbar for klimasvingninger, bortfall av arbeidskraft og prissvingninger på eksportartikler. Tobakk står for over halvparten av landets eksportinntekter. Andre eksportvarer er sukker, te og kaffe. Malawisjøen gir grunnlaget for et omfattende fiske og trekker turister.Under Mutharika så landet en rekordhøy økonomisk vekst. Landets matproduksjon gikk i overskudd, og eksporten økte betraktelig. De senere årene har imidlertid veksten avtatt noe. Bistand står for over 40 prosent av landets inntekter og dette gjør Malawi ekstremt avhengig av donorer og må i stor grad tilpasse seg deres krav, noen ganger på bekostning av sin egen befolkning. Korrupsjon, inflasjon og høy forekomst av HIV/AIDS skaper store utfordringer for Malawis økonomi.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Malawi på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  9,0
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  9,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  7,5
  Prosent
  Primærnæring
  33
  Prosent
  Sekundærnæring
  17
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  50
  Prosent
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  118 480
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  40,3
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  33,4
  Prosent
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  18 622
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  5,0
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  55
  År
  Forventet levealder for kvinner
  55
  År
  Forventet levealder for menn
  55
  År
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  39,3
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  2
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  5,6
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,921
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,614
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,476
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  15,99
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  31
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  16,67
  Prosent
  Global lykkeindeks
  22,1
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  86,9
  Indeks (0-120)
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  79
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  9,8
  Prosent
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  70,9
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  66,7
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  20,7
  Prosent
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  14 499
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  426
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  9 019
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,894
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,2
  Prosent av BNP
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  64
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  143
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  634
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  227
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  46
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  0,1
  Prosent
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  28,97
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,81
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,08
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  1,16
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  0,7
  Hektar per person
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  32
  Prosent
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  75,1
  Prosent
  Alfabetisme
  66,0
  Prosent
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  90,2
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  41
  Prosent
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  6 403 820 949
  US Dollar
  BNP per innbygger
  381
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  3,27