[[suggestion]]
Malawi

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Lilongwe

Etniske grupper

Chewa 35.1%, iomwe 18.9%, yao 13.1%, ngoni 12%, tumbuka 9.4%, nyanja 1%, nkhode 0.9% og andre 1.8% (2016)

Språk

Engelsk (offisielt), chichewa (offisielt), chinyanja, chiyao, chitumbuka, chisena, chilomwe, chitonga

Religion

Kristne 86.6%, muslimer 12.1%, andre 0.3%, ingen 1% (2016)

Innbyggertall

18 622 000 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

118 480 km2

Myntenhet

Malawisk Kwacha (MWK)

BNI pr innbygger

1 169 PPP$

Nasjonaldag

6. juli

Andre landsider

Geografi

Malawi er en innlandsstat sørøst i Afrika. Det meste av landarealet ligger 1000-1500 moh., og består av platåer og fjell. Den Østafrikanske Riftdalen, som strekker seg hele veien fra Etiopia i nord, skjærer gjennom landet fra nord til sør. Her ligger Malawisjøen, som utgjør 20 prosent av landarealet og er den tredje største innsjøen i Afrika. Landet har et tropisk, varmt klima. Monsuner gir regntid om sommeren, fra november til april. Flom og tørke rammer derfor jordbruket ofte. Med ujevne mellomrom blir også landet truffet av tropiske stormer, som kommer inn fra havet i øst og kan forårsake enorm ødeleggelse og flom.

Den rike fiskebestanden i Malawisjøen trues av forurensning, overfiske og synkende vannstand. Det er også nylig åpnet for olje- og gassutvinning i innsjøen. En annen stor miljøutfordring er avskoging, som forsterker flom under regntiden.

Ecoprint

0.5 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Malawi ville vi trenge 0.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

På 1800-tallet drev arabiske handelsfolk en omfattende slavehandel av malawiere. I 1859 kom den skotske oppdageren og misjonæren David Livingstone som ønsket å få slutt på slaveriet. Hans ankomst ble etterfulgt av britiske misjonærer, og i 1891 ble Malawi en britisk koloni. Britene kalte landet Nyasaland, sjølandet, men da landet ble selvstendig i 1964 fikk det navnet Malawi.

Etter selvstendigheten ble Malawi en ettpartistat med Hastings Banda som president. Bandas konservative politikk møtte stor motstand. I 1971 ble han utropt til president på livstid. Med dette økte protestene i omfang, og i 1992 fikk malawierne stemme over om de ønsket et flerpartisystem eller fortsette med ettpartisystemet. Med klart flertall for demokrati og et flerpartistyre i folkeavstemningen ble det avholdt frie valg to år senere.

Samfunn og politikk

Ifølge grunnloven fra 1995 er enhetsstaten Malawi en republikk, der presidenten blir valgt for en periode på fem år og kan gjenvelges én gang. Presidenten er både regjeringssjef og statsoverhode, og har en mektig posisjon. Medlemmene i nasjonalforsamlingen velges for fem år. Politiske partier er sterkt knyttet til ulike deler av landet og dermed til ulike etniske grupper.

Frie valg gjør Malawi til et forholdsvis demokratisk land. Samtidig har politikken i Malawi vært preget av alvorlige og store korrupsjonsskandaler, som truer demokratiet. Rettsvesenet blir til en viss grad styrt politisk, og menneskerettighetene står svakt. Blant annet er diskriminering og vold mot kvinner svært problematisk, og politiet har fått mye kritikk for å torturere fanger. Befolkningsveksten er blant de høyeste i verden.

Økonomi og handel

Malawi er underutviklet økonomisk, og bistand står for over 40 prosent av landets inntekter. Dette gjør Malawi ekstremt avhengig av donorer og i stor grad må tilpasse seg deres krav. Korrupsjon og høy forekomst av HIV/AIDS skaper store utfordringer for Malawis økonomi.

Malawi har svært mye dyrkbar mark, og landet har de siste årene satset på en helhetlig landbrukspolitikk, men fortsatt mangler mange mennesker trygg tilgang på mat. Tobakk står for over halvparten av landets eksportinntekter, og landets økonomi er derfor svært sårbart for prissvingninger. Andre eksportvarer er sukker, te og kaffe.

Fiskebestanden i Malawisjøen gjør at fiskeri er en veldig viktig sektor. Fisket er imidlertid sårbart for klimaendringer, bortfall av arbeidskraft og prissvingninger på eksportartikler.

Våren 2018 var Malawi ett av 44 afrikanske land som undertegnet en ny og omfattende frihandelsavtale, Continental Free Trade Area (CFTA). Avtalen gjør at mesteparten av Afrika, fra Egypt til Sør-Afrika, kan handle med hverandre med mindre tollavgifter.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Malawi på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet