[[suggestion]]
Malawi

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Lilongwe

Etniske grupper

Chewa 35.1%, lomwe 18.9%, Yao 13.1%, Ngoni 12%, Tumbuka 9.4%, Nyanja 1%, Nkhode 0.9% og andre 1.8% (2016)

Språk

Engelsk (offisielt), chichewa (offisielt), chinyanja, chiyao, chitumbuka, chisena, chilomwe, chitonga

Religion

Kristne 86.6%, muslimer 12.1%, andre 0.3%, ingen 1% (2016)

Innbyggertall

18 622 000 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

118 480 km2

Myntenhet

Malawisk Kwacha (MWK)

BNI pr innbygger

1 169 PPP$

Nasjonaldag

6.juli

Andre landsider

Geografi

Malawi er en innlandsstat sørøst i Afrika. Det meste av landarealet ligger 1000-1500 meter over havet, og består av platåer og fjell. Den østafrikanske Riftdalen går gjennom landet fra nord til sør. Her ligger Malawisjøen, som utgjør 20 prosent av landarealet og er den tredje største innsjøen i Afrika. Landet har et tropisk klima, og har regntid og opplever flom og tørkeperioder.

Fiskebestanden i Malawisjøen trues av forurensning, overfiske og synkende vannstand. Det er også nylig åpnet for olje- og gassutvinning i innsjøen. En annen stor miljøutfordring er avskoging.

Ecoprint

0.5 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Malawi ville vi trenge 0.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

På 1800-tallet drev arabiske handelsfolk en omfattende slavehandel av malawiere. I 1859 kom den skotske oppdageren og misjonæren David Livingstone som ønsket å få slutt på slaveriet. Hans ankomst ble etterfulgt av britiske misjonærer, og i 1891 ble Malawi en britisk koloni. Britene kalte landet Nyasaland, sjølandet, men da landet ble selvstendig i 1964 fikk det navnet Malawi.

Etter selvstendigheten ble Malawi en ettpartistat med Hastings Banda som president. Bandas konservative politikk møtte stor motstand. I 1971 ble han utropt til president på livstid. Med dette økte protestene i omfang, og i 1992 fikk malawierne stemme over om de ønsket et flerpartisystem eller fortsette med ettpartisystemet. Med klart flertall for demokrati og et flerpartistyre i folkeavstemningen ble det avholdt frie valg to år senere.

Samfunn og politikk

I følge grunnloven fra 1995 er enhetsstaten Malawi en republikk, der presidenten blir valgt for en periode på fem år og kan gjenvelges en gang. Presidenten er både regjeringssjef og statsoverhode. Lovgivende makt er lagt til en nasjonalforsamling der medlemmene velges for fem år etter en ordning med flertallsvalg i enmannskretser. Den dømmende makten ligger hos et uavhengig rettsvesen. Politiske partier er sterkt knyttet til ulike deler av landet og dermed til ulike etniske grupper.

Politikken i Malawi har vært preget av alvorlige og store korrupsjonsskandaler, både av sittende og tidligere maktpersoner. Rettsvesenet er utsatt for politisk styring, og menneskerettighetene står svakt. Blant annet har politiet har fått mye kritikk for vold og tortur av fanger. Befolkningsveksten er blant de høyeste i verden.

Økonomi og handel

Landet har lagt mer vekt på en helhetlig landbrukspolitikk i den senere tid, men fortsatt mangler mange mennesker trygg tilgang på mat. Tobakk står for over halvparten av landets eksportinntekter. Andre eksportvarer er sukker, te og kaffe. Malawisjøen gir grunnlaget for et omfattende fiske. Næringen, og dermed økonomien, er imidlertid sårbar for klimaendringer, bortfall av arbeidskraft og prissvingninger på eksportartikler.

Bistand står for over 40 prosent av landets inntekter. Dette gjør Malawi ekstremt avhengig av donorer og i stor grad må tilpasse seg deres krav. Korrupsjon og høy forekomst av HIV/AIDS skaper store utfordringer for Malawis økonomi.

Våren 2018 var Malawi en av 44 afrikanske land som undertegnet den nye og omfattende frihandelsavtalen, Continental Free Trade Area (CFTA). Avtalen dekker det meste av Afrika, fra Egypt til Sør-Afrika.

 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Malawi på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  118 480
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  40,3
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  33,4
  Prosent
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  19 164 728
  tall
  Fruktbarhetstall
  5,0
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,614
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,477
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  55
  År
  Forventet levealder for kvinner
  55
  År
  Forventet levealder for menn
  55
  År
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  71,4
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  66,7
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  20,7
  Prosent
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  14 499
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  3 670
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  34 973
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,811
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  39
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  227
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,81
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,07
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  1,16
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  0,8
  Hektar per person
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  46
  Drapsrate
  1,73
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  5,6
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,921
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  16,12
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  32
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  15,6
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  22,1
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  85,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  32
  Prosent
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  75,1
  Prosent
  Alfabetisme
  66,0
  Prosent
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  90,2
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  41
  Prosent
 •  

  Malawi

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  9,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  19,4
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  26
  Prosent
  Sekundærnæring
  17
  Prosent
  Tertiærnæring
  50
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  1 637 225 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data