[[suggestion]]
Maldivene

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Malé

Etniske grupper

Sør- indere, Singalesere, Arabere

Språk

Maldivisk dhiveli (offisielt), engelsk

Religion

Sunni-islam

Innbyggertall

358 000

Styreform

Republikk

Areal

300 km2

Myntenhet

Maldivisk rufiyah

BNI pr innbygger

15 348 PPP$

Nasjonaldag

26. juli

Andre landsider

Geografi

Maldivene regnes som det lavest liggende landet i verden, fordi koralløyene har en gjennomsnittshøyde på to meter over havet. Øygruppen består av 26 atoller, og omfatter rundt 1190 små øyer. Atollene er blitt dannet i kraterområdet på den maldiviske åsryggen, som en gang var en del av kontinentet Gondwana. Kokospalmen er den vanligste planten på øyene. Hvite strender og lave, tropiske palmeskoger preger landskapet på Maldivene. Maldivenes korallrev og sjødyr er truet av korallgruver etablert av smykkeindustrien, sandoppmudring og forurensning. Et annet miljøproblem erosjon, da mange av de naturlige revene som har beskyttet øyene er blitt ødelagte. Øyenes lave høyde over havet gjør dem sårbare for klimaendringer, fordi de kan føre til at havet stiger. På grunn av trusselen fra klimaendringer og stadig flere oversvømmelser har Maldivene opprettet et sparefond for sine innbyggere. Målet er å kunne kjøpe nye boområder for maldivere som mister sine landområder ved havstigning.

Historie

De første innbyggerne på Maldivene kom sannsynligvis fra Sør-India og Sri Lanka. På 1100-tallet etablerte østafrikanere og arabere seg på øyene, og de nåværende innbyggerne er en blanding av disse etniske gruppene. Ifølge en berømt legende kom den singalesiske prinsen Koimala til øya med sin kone, som var datteren til Sri Lankas konge, og styrte øya som sultan. Gjennom århundrene er øyene blitt besøkt og påvirket av sjøfolk fra Arabia og det Indiske hav. Det opprinnelig buddhistiske folket ble omvendt til islam på 1100-tallet, og øyene ble et muslimsk sultanat. Portugisere kontrollerte øyene mellom 1558 til 1573, da de ble beseiret av krigsherren Muhammad Thakurufar Al-Azam. Selv om øyene ble styrt som et islamsk sultanat i det meste av perioden fra 1153 til 1968, var Maldivene et britisk protektorat fra 1887 til 1965. I 1953 prøvde man å innføre republikansk styreform, men uten hell, og det muslimske styret fortsatte. I 1965 ble Maldivene selvstendig. Tre år senere ble styresettet endret til republikk, og landet fikk sitt nåværende navn.

Samfunn og politikk

Amir Ibrahim Nasir, som var statsminister under sultanatet, var øyrepublikkens første president i ti år. Han ble etterfulgt av Maumoon Abdul Gayoom, som ble valgt i 1978 og forble president i 30 år. Etter å ha stoppet flere kuppforsøk og opprør, innledet presidenten flere politiske reformer i 2004.  Politiske partier var forbudt i Maldivene frem til 2005. Landets parlament Majlis har 77 representanter, som velges for fem år av gangen. Presidenten, som er statsoverhode, godkjennes i allmenne valg etter å ha blitt nominert av parlamentet. Det første demokratiske flerpartivalget ble avholdt i 2008. Mohamed Nasheed vant valget og lovet å styrke demokratiet og utvide pressefriheten i landet. Politikken i Maldivene preges av demokratiske reformer, håndtering av økonomiske utfordringer, og klimaendringenes direkte virkning på øygruppen. Religion og turisme er også sentrale temaer i maldivisk innenrikspolitikk.

Økonomi og handel

Til tross for at øyriket har en liten og spredt befolkning og knappe naturressurser, har Maldivene hatt en formidabel økonomisk vekst siden 1970-årene. Den økonomiske veksten har ført til en markant bedring av levestandarden for innbyggerne. Økonomien er hovedsakelig basert på turisme og fiske. Fiske er mer utbredt enn landbruk fordi jordsmonnet ikke egner seg til jordbruk. Det fiskes mest tunfisk, som eksporteres både fersk og hermetisk. Maldivene er for en stor del avhengig av matvareimport. Mangelen på drikkevann og dyrkbar jord har begrenset spredningen av bebyggelsen. Mange øyer er såkalte turistøyer, hvor alle hotellene ligger. Tsunamien i Det indiske hav i 2004 rammet flere av øyene og voldte store materielle skader, men Maldivenes økonomi hentet seg raskt inn igjen etter katastrofen ved hjelp av turisme og effektiv gjenoppbygging.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Maldivene på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  41 890 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  7,3
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,007
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  15,70
  prosent
 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  11,0
  Prosent
  Undervektige barn
  10,2
  Prosent
  Veksthemmede barn
  20,30
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  8
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  2,1
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  77
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  108
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  2,30
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  5
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  13
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  39
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,3
  Prosent
  Alfabetisme
  98,6
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  99,5
  Prosent
 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  Kvinner i lederstillinger
  19,6
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  27,1
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  5,88
  Prosent
 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  1
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  95
  Prosent
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  29,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  5,0
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  11 151
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  19
  Prosent
  Tertiærnæring
  77
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  1 025 533 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  4,81
  Prosent
 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  300
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  13,0
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  3,3
  Prosent
 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  444 259
  tall
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,312
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,717
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  79
  År
  Forventet levealder for menn
  76
  År
 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  Mangler data
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,86
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  3,27
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  14,37
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  Drapsrate
  0,75
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  92,5
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,937
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  31
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  72,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  100
  Prosent