[[suggestion]]
Maldivene

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Malé

Etniske grupper

En homogen blanding av singalesiske, dravidiske, arabiske, sør-asiatiske og afrikanske folk

Språk

Maldivisk dhiveli (offisielt), engelsk

Religion

Sunni-muslimer

Innbyggertall

444 259 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

300 km2

Myntenhet

Maldivisk rufiyah

BNI pr innbygger

15 348 PPP$

Nasjonaldag

26. juli

Andre landsider

Geografi

Maldivene er en øygruppe i det indiske hav. Landets høyeste punkt er bare 2,4 moh. det laveste blant alle verdens land. Øygruppen består av 26 atoller, og omfatter rundt 1190 småøyer. Naturen er preget av hvite sandstrender og tropiske palmeskoger. På noen av de større øyene er det små områder med regnskog. Klimaet er tropisk varmt og fuktig. Fra mai til august bringer en sørvestlig monsun med seg en regnperiode. Fra desember til mars fører en nordøstlig monsun med seg varm og tørr luft over øyene.

Den største miljøutfordringen for Maldivene er havstigning. Med en gjennomsnittshøyde på bare 1,5 moh. vil hele landet forsvinne dersom havstigningen fortsetter. Tropiske stormer, som regelmessig oppstår i regionen, kan også få katastrofale følger for landet. Livet i havet rundt øyene er sterkt truet som følge av menneskelig aktivitet, noe som direkte også truer livet på land. Spesielt er korallrevene rundt øyene truet av korallgruver etablert av smykkeindustrien, sandoppmudring og forurensning. Undervannsrevene fungerer som naturlige barrierer mot bølger og undervannsstrømmer. Dersom revene forsvinner vil øyene erodere raskere, og risikere å bli vasket ut i havet.

Historie

De første innbyggerne på Maldivene kom sannsynligvis fra Sør-India og Sri Lanka rundt 1000 fvt. De nåværende innbyggerne er hovedsakelig etterkommere av østafrikanske og arabiske sjøfarere som etablerte seg på øyene rundt 1100-tallet. Gjennom århundrene har øyene blitt besøkt og påvirket av sjøfolk fra Arabia og det indiske hav. Den opprinnelig buddhistiske befolkningen ble omvendt til islam på 1100-tallet, og øyene ble et muslimsk sultanat. Portugisere kontrollerte øyene mellom 1558 til 1573, før de europeiske kolonistene ble beseiret av krigsherren Muhammad Thakurufar Al-Azam. Selv om øyene ble styrt som et islamsk sultanat i det meste av perioden fra 1153 til 1968, var Maldivene et britisk protektorat fra 1887 til 1965.

Maldivene oppnådde selvstendighet fra Storbritannia i 1965. Tre år senere ble styresettet endret til republikk, og landet fikk sitt nåværende navn. Siden selvstendigheten har Maldivene vært preget av undertrykkende diktaturregimer. I 2004 innledet den daværende presidenten flere politiske reformer, etter å ha stoppet flere kuppforsøk og opprør. Politiske partier var forbudt i Maldivene frem til 2005. Som følge av langvarige diskusjoner i parlamentet ble det første frie demokratiske flerpartivalget avholdt i 2008.

Samfunn og politikk

Presidenten, som er statsoverhode, godkjennes i allmenne valg etter å ha blitt nominert av parlamentet. Parlamentet velges direkte av folket for fem år av gangen. Siden 2008 har politikken vært preget av demokratiske reformer, og spørsmål om klimaendringenes innvirkning på øygruppen.

Siden 1970-tallet har levestandarden i Maldivene økt betraktelig. Helsevesenet har blitt kraftig forbedret, og store investeringer har bidratt til at de fleste har tilgang på rent ferskvann. Det maldiviske samfunnet er sterkt påvirket av statsreligionen Islam. Kvinners stilling i samfunnet er svak på grunn av undertrykkende religiøse lover. Til tross for dette, har kvinner tradisjonelt ikke måtte bære ansiktsdekkende plagg. Nesten alle kvinner har også fått utdannelse og får delta i arbeidslivet.

Økonomi og handel

Maldivene har hatt en kraftig økonomisk vekst siden 1970-tallet. Dette til tross for at befolkningen er liten, og avstanden mellom øyene er stor. Økonomien er basert på turisme og fiske. Fiske er mer utbredt enn landbruk fordi jorden ikke egner seg til matproduksjon. Den viktigste eksportvaren er tunfisk. Maldivene i stor grad avhengig av import av mat, ettersom landet har lite dyrkbar jord. I tillegg importerer øyriket alt av drivstoff og olje. Dette bidrar til et handelsunderskudd (de importerer mer enn de eksporterer). For å bli mindre avhengig av import av olje og diesel fra utlandet håper Maldivene å bli verdens første CO2-nøytrale land. Av denne grunn satser de stort på å utvikle sol-, bølge-, og vindkraft.

Turisme er Maldivenes viktigste industri. Det er også ventet at denne industrien vil vokse mye i årene som kommer. Landet er sårbart for svingninger i verdensøkonomien, ettersom turistindustrien er påvirket av økonomien til turistene som kommer. Dette ble tydelig etter den internasjonale finanskrisen i 2007, da det var en kraftig nedgang i antallet tilreisende turister.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Maldivene på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  41 890 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  7,3
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,007
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  15,70
  prosent
 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,717
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,549
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  79
  År
  Forventet levealder for menn
  76
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  40,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  1 454
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  1 335
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  3,27
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  45,5
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  300
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,84
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  13,0
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  3,3
  Prosent
 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  106
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  92,5
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  31
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  32,16
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  72,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  0
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  11,0
  Prosent
  Undervektige barn
  10,2
  Prosent
  Veksthemmede barn
  20,30
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  8
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  77
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  68
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  2,30
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  5
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  13
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  39
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,3
  Prosent
  Alfabetisme
  98,6
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  99,5
  Prosent
 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,312
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  19,6
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  26,6
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  5,88
  Prosent
 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  1
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  29,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  6,1
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  4 865 546 027
  US Dollar
  BNP per innbygger
  11 151
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  13
  Prosent
  Tertiærnæring
  77
  Prosent
  Økonomisk vekst
  4,81
  Prosent
 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  63,2
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Maldivene

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstall
  444 259
  tall