Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Mali

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bamako

Etniske grupper

Mande 50% (bambara, malinke, soninke), peul 17%, voltaikere 12%, songhai 6%, tuareg og maurere 10%, andre 5%

Språk

Fransk (offisiell), bambara 80%, en rekke afrikanske språk

Religion

Muslimer 90%, kristne 1%, tradisjonelle trosretninger 9%

Innbyggertall

17 819 000

Styreform

REpublikk

Areal

1 240 190

Myntenhet

Malisiske CFA franc

BNI pr innbygger

2 428 PPP$

Nasjonaldag

22.september

Andre landsider

Geografi

Mali er en innlandsstat i det vestlige Afrika. Arealmessig er landet det åttende største i Afrika og mesteparten av landet består av ørken eller halvørken. Det nordlige Mali hører til Saharaørkenen. Sahels slettelandskap deler landet på midten. I sørvest og i innlandsdeltaet er det savanner og fruktbart land. Klimaet er tropisk, men i sør gjør elvene Niger og Senegal klimaet kjøligere og våtere. Der er det regntid fra juni til oktober. Malis største miljøproblem er tørke. Ørkenspredning fører til jorderosjon, og til at skoger og beiteområder reduseres. I tillegg er det mangel på rent drikkevann. Malis plante- og dyreliv trues også av tørke, i tillegg til krypskyttere og ødeleggelse av naturmiljøer. Myndighetene har etablert naturvernområder, men har likevel ikke nok midler til å kontrollere krypskytterne eller ulovlig hogst.

Ecoprint

0.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Mali ville vi trenge 0.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Mali var lenge et kultur- og handelssentrum i nordvest-Afrika. Mellom 600- slutten av 1500-tallet var landet styrt av tre mektige kongeriker. I 1591 ble landet invadert av muslimske styrker fra Marokkoområdet. Dette var starten på en periode med mye uro, og med kamper mellom muslimer og ikke-muslimske afrikanske folkeslag. På slutten av 1800-tallet ble landet en fransk koloni, med navnet Fransk Sudan. En frigjøringsbevegelse vokste fram etter andre verdenskrig, og i 1960 fikk Mali sin selvstendighet. I 1968 grep en gruppe unge offiserer makten gjennom et statskupp. De innsatte Moussa Traoré som diktator. Fra slutten av 1980-årene vokste kravene om demokrati og flerpartisystem. Traoré ble avsatt i et militærkupp i 1991. Kuppet ble ledet av Amadou Toumani Tourè, og banet vei for flerpartistyre. En ny grunnlov ble vedtatt ved folkeavstemning i 1992. På tross av en fredsavtale på 1990-tallet var det store uroligheter mellom regjeringen og de nomadiske tuaregene, som krevde selvstyre nord i landet. Den noe vaklende demokratiske utviklingen i landet fortsatte likevel til 2012, da et nytt militærkupp avsatte presidenten. Kuppet ble imidlertid møtt med så sterk internasjonal fordømmelse at kuppmakerne bestemte seg for å lyse ut nyvalg.

Samfunn og politikk

I følge grunnloven fra 1992 er Mali en presidentstyrt republikk, der presidenten velges hvert femte år. Presidenten utnevner statsministeren, som utnevner resten av regjeringen. Lovgivende makt er lagt til en nasjonalforsamling med 147 medlemmer, valgt i allmenne valg for fem år. Mali har et flerpartisystem, men ifølge grunnloven er det ikke tillatt å danne partier basert på etniske eller religiøse grupperinger. Landets politikk er preget av konflikten mellom regjeringen og tuaregene, som gjør krav på områder nord i landet. Beitemarker og knappe vannsressurser er et sentralt tema i konflikten. Militærets misnøye med måten regjeringen håndterte opprøret fra tuaregene på førte til militærkupp i mars 2012. Kort tid etter erklærte tuaregene og islamistiske grupper en egen stat i nord, med navnet Assawad. I løpet av sommeren drev islamister tuaregene ut av Assawad, og innførte sharialovgivning. Dette, og det faktum at al-Qaida har en sterk tilstedeværelse i områdene, førte til internasjonal bekymring. Da rebellene i årskiftet 2012-2013 begynte å bevege seg sørover mot hovedstaden Bamako gikk derfor Frankrike og en rekke andre land inn i landet for å bidra med militær hjelp til Malis regjering. En internasjonal styrke med FN-mandat (MINUSMA) overtok deler av Frankrikes rolle sommeren 2013.

Økonomi og handel

Mali regnes som et av verdens fattigste land og er avhengig av bistand. Næringslivet er i stor grad basert på jordbruk, som sysselsetter 80 prosent av befolkningen. Hovedproduktene fra jordbruket er bomull, kveg og kornprodukter. 10 prosent av befolkningen lever som nomader, og det finnes lite industri i landet. Malis viktigste eksportprodukter er bomull, gull og kveg. Man eksporterer også mye fisk til andre land i Vest-Afrika. Landet har store mineralressurser, som man har greid å utnytte først etter økonomiske reformer ble innført og ved at utenlandske investorer fikk interesse for lønnsom gruvevirksomhet. Mali er Afrikas tredje største gullprodusent etter Sør-Afrika og Ghana. Landet har opplevd betydelig økonomisk vekst fra 1990 - årene og har gjennomført reformer for å diversifisere økonomien og bekjempe fattigdommen.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Mali på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  11,2
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  11,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  8,1
  Prosent
  Primærnæring
  40
  Prosent
  Sekundærnæring
  22
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  38
  Prosent
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 240 190
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  5,3
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  3,9
  Prosent
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  18 542
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  6,7
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  52
  År
  Forventet levealder for kvinner
  53
  År
  Forventet levealder for menn
  51
  År
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  21,4
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  11
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  80,8
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,786
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,689
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,442
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  32
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  8,84
  Prosent
  Global lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  93,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  84
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  25,6
  Prosent
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  49,3
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  56,3
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  637
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  154 211
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  15 917
  Personer
  Internt fordrevne
  61 621
  Internt fordrevne
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  175
  Fredsindeksen
  2,132
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,4
  Prosent av BNP
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  115
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  172
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  587
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  58
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  55
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  38,27
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,98
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,06
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  4,27
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,5
  Hektar per person
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  49,4
  Prosent
  Alfabetisme
  33,1
  Prosent
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  77,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  25
  Prosent
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  12 746 688 962
  US Dollar
  BNP per innbygger
  744
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  4,10