[[suggestion]]
Mali

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bamako

Etniske grupper

Bambara 34,1%, fulani 14,7%, sarakole 10,8%, senufo 10,5%, dogon 8,.9%, malinke 8,7%, bobo 2,9%, songhai 1,6%, tuareg 0,9%, andre maliere 6,1%, andre 0.7% (2012-2013)

Språk

Fransk (offisielt). Bambara 46,3%, Peuhl/Foulfoulbe 9,4%, Dogon 7,2%, Maraka/Soninke 6,4%, Malinke 5,6%, Sonrhai/Djerma 5,6%, Minianka 4,3%, Tamacheq 3,5%, Senoufo 2,6%, Bobo 2,1%, uspesifisert/andre 7%(2009)

Religion

Muslimer 94,8%, kristne 2,4%, animister 2%, ingen/uspesifisert 0.8% (2009)

Innbyggertall

19 107 706 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

1 240 190 km²

Myntenhet

Malisiske CFA franc

BNI pr innbygger

2 126 PPP$

Nasjonaldag

22.september

Andre landsider

Geografi

Malis natur består for det meste av ørken eller halvørken. Det nordlige Mali ligger i Saharaørkenen. Sør for ørkenen ligger området Sahel, med ufruktbare beitemarker. Sahels slettelandskap deler landet på midten. Vannet fra elvene Niger og Senegal bidrar til at det sørvestlige Mali har fruktbar matjord, og her bor mesteparten av befolkningen. Lengst i sør finnes et lite område med tropisk regnskog. Klimaet er varmt og tørt, men fra ørkenen og sørover synker temperaturene noe, og nedbørsmengden øker. Lengst i sør er det regntid fra juni til oktober.

Malis største miljøproblem er tørke. Ørkenspredning fører til jorderosjon, og til at skoger og beiteområder blir mindre. Fra og med 1960-tallet har landet regelmessig blitt utsatt for lange tørkeperioder. Disse har i stor grad rammet husdyrholdet og til en viss grad jordbruket. Spesielt har tørken vært svært ødeleggende for landets nomadiske folkegrupper, blant dem tuaregene. Det er også utbredt mangel på rent drikkevann, og vannforurensningen øker i hele landet.

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Mali ville vi trenge 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Området som i dag er Mali var lenge et kultur- og handelssentrum i nordvest-Afrika. Flere statsdannelser begynte å ta form rundt elven Niger for over 2000 år siden. Mellom 600 evt. og slutten av 1500-tallet var området styrt av tre mektige kongeriker. Blant disse var Mali-riket, som var et av verdens største riker på 1300-tallet. I 1591 ble landet invadert av muslimske styrker fra Marokko. Dette ble starten på en periode med mye uro, og med kamper mellom muslimske og ikke-muslimske afrikanske folkeslag. På slutten av 1800-tallet ble landet en fransk koloni, under navnet Fransk Sudan. En frigjøringsbevegelse vokste fram etter andre verdenskrigen, og i 1960 fikk Mali sin selvstendighet.

I 1968 tok en gruppe unge offiserer makten gjennom et statskupp. De satte inn Moussa Traoré som diktator. I 1970- og 1980-årene ble Mali sterkt rammet av tørkekatastrofer, og kravene om demokrati og flerpartisystem vokste. Samtidig begynte folkegruppen tuaregene i nord å kreve selvstyre. Traoré ble avsatt etter et opprør i 1991. En ny grunnlov ble vedtatt ved folkeavstemning i 1992, og flerpartisystem og demokrati ble innført.

Samfunn og politikk

Mali er ifølge grunnloven en sekulær republikk uten statsreligion. Grunnloven garanterer også grunnleggende menneskerettigheter og maktfordelingen mellom utøvende-, lovgivende- og dømmende makt. Presidenten er statsoverhode og leder den utøvende makten. Han/hun har en sterk posisjon, og utpeker statsministeren. Nasjonalforsamlingen har den lovgivende makten i landet.

Mali har et flerpartisystem, men ifølge grunnloven er det ikke tillatt å danne partier basert på etniske eller religiøse grupperinger. De fleste partiene er dannet rundt en sterk leder, og ideologi spiller en liten rolle i politikken. Mali ble regnet som et ganske stabilt demokrati fra 1992 og frem til separatister med støtte av islamister gjennomførte et statskupp i 2012. Etter det har politikken vært preget av konflikt mellom staten, opprørsgrupper og islamistiske grupperinger.

Menneskerettighetene har tradisjonelt hatt en relativt sterk stilling i Mali. Men etter 2012 har landet vært svært utstabilt og i praksis i  borgerkrig, og en rekke menneskerettighetsbrudd har forekommet. Både i nord og i sør har brutale overgrep mot sivilbefolkningen funnet sted, og flere har blitt utsatt for tortur.

Du kan lese mer om statskuppet og konflikten i dagens Mali på vår konfliktprofil

Økonomi og handel

Mali regnes som et av verdens fattigste land og er avhengig av internasjonal bistand. Minst to tredjedeler av innbyggerne regnes som fattige. Landet har gjennomført noen vellykkede økonomiske reformer, men utviklingen går sakte. Helsesystemet er dårlig utbygd og folk flest er avhengige av familien for sosial og økonomisk trygghet. Utenlandsk bistand dekker omtrent en tredjedel av statens utgifter og så godt som alle statlige investeringer. Frankrike er den største giveren.

Økonomien er basert på jordbruk, som sysselsetter rundt 80 prosent av befolkningen. Siden konflikten brøt ut i 2012 har den økonomiske situasjonen vært usikker. Et stort flertall av Malis befolkning lever av det de produserer selv. Hovedproduktene fra jordbruket er bomull, kveg og korn. Ti prosent av befolkningen lever som nomader, og det finnes lite industri i landet. De eneste eksportproduktene i landet er bomull, buskap og gull. Eksportinntektene er svært varierende og utilregnelige, ettersom alle næringene er påvirket av endringer i været og prisene på det internasjonale markedet.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Mali på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  1 356 390 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  49,7
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,457
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  43,60
  prosent
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,282
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  34,3
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  56,3
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  1 412
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,08
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,0
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 240 190
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,98
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  5,3
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  3,8
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  1,5
  Hektar per person
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  345
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  2,686
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  87,2
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  32
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  35,23
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  93,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  13 913
  Antall
  Hjemsendte penger
  7
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  3,1
  Prosent av BNP
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  6,0
  Prosent
  Undervektige barn
  13,5
  Prosent
  Veksthemmede barn
  30,40
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  106
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  6,7
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,5
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  52
  År
  Malariatilfeller
  386,2
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  448
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  4,80
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  35
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  174
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  55
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  49,4
  Prosent
  Alfabetisme
  33,1
  Prosent
  Antall år i skole
  6
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  61,2
  Prosent
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,689
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  43,8
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  8,84
  Prosent
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  59
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  35,1
  Prosent
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  11,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  9,6
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  15 334 336 144
  US Dollar
  BNP per innbygger
  827
  US Dollar
  Primærnæring
  38
  Prosent
  Sekundærnæring
  22
  Prosent
  Tertiærnæring
  38
  Prosent
  Økonomisk vekst
  3,79
  Prosent
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  12,7
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  29
  Prosent
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  637
  Personer
  Befolkningstall
  19 107 706
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  165 428
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  17 593
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,427
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  38 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  53
  År
  Forventet levealder for menn
  51
  År
  Lykkeindeks
  4,39
  Skala: 1-10 (der 10 er best)