[[suggestion]]
Mali

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Bamako

Etniske grupper

Bambara 34 %, Fulani 15 %, sarakole 11 %, senufo 11 %, dogon 9 %, malinke 9 %, bobo 3 %, songhai 2 %, tuareg 1 %, andre 1% (2012-2013)

Språk

Fransk (offisielt). Bambara 46 %, pelu/felfulde 9 %, dogon 7 %, marka/soninke 6 %, malinke 6 %, songhai/djerma 6 %, minianka 4 %, tamasheq 4 %, senoufo 3 %, bobo 2 % uspesifisert/andre 7 % (2009)

Religion

Muslimer 95 %, kristne 2 %, animister 2 %, ingen/uspesifisert 1 % (2009)

Innbyggertall

18 542 000

Styreform

Republikk

Areal

1 240 190 km²

Myntenhet

Malisiske CFA franc

BNI pr innbygger

2 126 PPP$

Nasjonaldag

22.september

Andre landsider

Geografi

Mali er et land som for det meste består av ørken eller halvørken. Det nordlige Mali ligger i Saharaørkenen. Sør for ørkenen ligger området Sahel, med ufruktbare beitemarker. Sahels slettelandskap deler landet på midten. I sørvest og i innlandsdeltaet er det savanner og fruktbart land. Elvene, Niger og Senegal, gjør at det sørlige Mali er ganske fruktbart, og her bor mesteparten av befolkningen. Lengst sør finnes et lite område med tropisk regnskog.

Klimaet er hett og tørt, men fra ørkenen og sørover synker temperaturene noe, og mengden av nedbør øker. Lengst sør i landet er det regntid fra juni til oktober.

Malis største miljøproblem er tørke. Ørkenspredning fører til jorderosjon, og til at skoger og beiteområder blir mindre. De mange tørkeperiodene fra 1960-tallet og utover har rammet husdyrholdet i større grad enn jordbruket. Det har vært svært ødeleggende for folkegrupper som lever som nomader, blant dem tuaregene. Det er mangel på rent drikkevann og vannforurensningen øker. Nigerelven trues av overfiske. I tillegg til tørken trues Malis dyre- og planteliv av krypskyttere og ødeleggelse av naturen. Myndighetene har etablert naturvernområder, men har likevel ikke nok midler stoppe krypskyttere eller ulovlig hogst.

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Mali ville vi trenge 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Området som i dag er Mali var lenge et kultur- og handelssentrum i nordvest-Afrika. Flere statsdannelser begynte å ta form rundt elven Niger for over 2000 år siden. Mellom 600 og slutten av 1500-tallet var området styrt av tre mektige kongeriker. Blant disse var Mali-riket, som var et av verdens største land på 1300-tallet. I 1591 ble landet invadert av muslimske styrker rundt Marokko. Dette ble starten på en periode med mye uro, og med kamper mellom muslimske- og ikke-muslimske afrikanske folkeslag. På slutten av 1800-tallet ble landet en fransk koloni, med navnet Fransk Sudan. En frigjøringsbevegelse vokste fram etter andre verdenskrigen, og i 1960 fikk Mali sin selvstendighet.

 I 1968 grep en gruppe unge offiserer makten gjennom et statskupp. De satte inn Moussa Traoré som diktator. I 1970- og 1980-årene ble Mali sterkt rammet av tørkekatastrofer, og kravene om demokrati og flerpartisystem vokste. Samtidig begynte folkegruppen tuaregene i Nord å kreve selvstyre. Traoré ble avsatt etter et opprør i 1991. En ny grunnlov ble vedtatt ved folkeavstemning i 1992, som innførte flerpartisystem og demokrati.

Samfunn og politikk

Mali er ifølge grunnloven en sekulær republikk uten statsreligion. Grunnloven garanterer også grunnleggende menneskerettigheter og maktfordelingen mellom utøvende-, lovgivende- og dømmende makt. Presidenten er statsoverhode og leder den utøvende makten. Han/hun har en sterk posisjon, og utpeker statsministeren. Nasjonalforsamlingen har den lovgivende makten.

Mali har et flerpartisystem, men ifølge grunnloven er det ikke tillatt å danne partier basert på etniske eller religiøse grupperinger. De fleste partiene er dannet rundt en leder og ideologi spiller en liten rolle i politikken. Mali ble regnet som et ganske stabilt demokrati fra 1992 og frem til statskuppet i 2012. De senere årene har politikken vært preget av konflikter mellom staten, opprørsgrupper og islamistiske grupperinger.

Menneskerettighetene har en relativt sterk stilling i Mali. Etter at borgerkrigen brøt ut i 2012 har det blitt flere tilfeller av overgrep mot sivilbefolkningen, med vilkårlige arrestasjoner og tortur selv i sør. I Nord har ekstreme islamistgrupper begått brutale overgrep.

Les mer om statskuppet og situasjonen i dagens Mali på vår konfliktprofil.

Økonomi og handel

Mali regnes som et av verdens fattigste land og er avhengig av bistand. Minst to tredjedeler av innbyggerne regnes som fattige. Landet har gjennomført noen vellykkede økonomiske reformer, men utviklingen går sakte. Helsesystemet er lite utbygd og folk flest er avhengige av familien for sosial og økonomisk trygghet. Utenlandsk bistand dekker omtrent en tredjedel av statens utgifter og så godt som alle statelige investeringer. Frankrike er den største giveren.

Økonomien er basert på jordbruk, som sysselsetter 80 prosent av befolkningen. Hovedproduktene fra jordbruket er bomull, kveg og kornprodukter. Ti prosent av befolkningen lever som nomader, og det finnes lite industri i landet.

Urolighetene i landet har gjort situasjonen verre. Nesten all bistand er stanset midlertidig. Et stort flertall av Malis befolkning lever av det de produserer selv. Med unntak av å utvinne gull er industrien underutviklet. Gull, bomull og buskap står for nesten alle eksportinntektene. Dette gjør at økonomien avhengig av prisene på verdensmarkedet og at tørke kan være katastrofalt.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Mali på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  1 240 190
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  5,3
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  3,9
  Prosent
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  19 107 706
  tall
  Fruktbarhetstall
  6,7
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,689
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,427
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  52
  År
  Forventet levealder for kvinner
  53
  År
  Forventet levealder for menn
  51
  År
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  49,7
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  56,3
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  637
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  165 428
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  17 593
  Personer
  Internt fordrevne
  38 000
  Internt fordrevne
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  96
  Fredsindeksen
  2,686
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  106
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  58
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,98
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,08
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  4,27
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,5
  Hektar per person
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  55
  Drapsrate
  10,90
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  80,8
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,786
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  32
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  17,8
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  8,84
  Prosent
  Lykkeindeks
  4,45
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  93,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  49,4
  Prosent
  Alfabetisme
  33,1
  Prosent
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  77,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  25
  Prosent
 •  

  Mali

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  11,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  8,0
  Prosent
  Barnearbeid
  37,1
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  38
  Prosent
  Sekundærnæring
  22
  Prosent
  Tertiærnæring
  38
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  3 416 256 000
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data