[[suggestion]]
Mikronesia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Palikir

Etniske grupper

Chuukesere/mortlockesere 49,3%, pohnpeianere 29,8%, kosraeanere 6,3%, yapesere 5,7%, yap (fra ytre øyer) 5,1%, polynesiere 1,6%, asiatere 1,4%, andre 0,8%, (2010)

Språk

Engelsk (offisielt språk og daglidags tale), chuukese, kosrean, pohnpeian, yapese, ulithian, woleaian, nukuoro, kapingamarangi

Religion

Romersk katolske 54,7%, ulike protestanter 41,1%, mormonere 1,5%, andre/ingen 2,7% (2010)

Innbyggertall

531 996 (2018)

Areal

700 km2

Myntenhet

US Dollar

BNI pr innbygger

3 509 PPP$

Nasjonaldag

3. november

Andre landsider

Geografi

Mikronesiaføderasjonen består av 607 øyer i de østlige og sentrale delene av øygruppen Karolinene, øst for Filippinene. Øyene deles inn i fire grupper, Yap, Chuuk, Pohnpei og Kosrae. Disse utgjør også landets fire delstater. Øyene Pohnpei, Kosrae, samt øyene i Chuuklagunen er rike på fjell og av vulkansk opprinnelse. Hovedøya i Yap er derimot av kontinental opprinnelse. Nesten alle de resterende øyene er flate korallatoller.

Landets største øy er Pohnpei, som alene omfatter nær halvparten av hele føderasjonens areal. Klimaet er tropisk og det er varmt året rundt. Det regner mye og Pohnpei er kjent for å være et av verdens fuktigste steder med en årlig nedbørsmengde på 4900 mm. Øyene er svært utsatt for naturkatastrofer som orkaner og tørke. Flere av de lavereliggende øyene er også ventet å forsvinne helt på grunn av havstigning.

Historie

Mikronesiaføderasjonen ble befolket rundt 1000 fvt. Til øygruppen Yap kom folkeslag fra Filipinene eller Indonesia, mens det kom folk som migrerte nordover fra Fiji og Vanuatu til de andre øyene. Samfunnet på øygruppen Yap utviklet seg utover 200-tallet evt. til et omfattende rike med stor innflytelse over regionen. Riket hadde et kastesystem, og en unik type økonomi basert på en handels- og byttekultur. På øyene Pohnpei og Kosrae ble det på samme tid bygget omfattende forsvarsverk og religiøse sentre.

På 1500-tallet oppdaget portugisiske sjømenn øyene. Like etter kom spanske sjøfarere og grunnla de første koloniene i området. I 1899 kjøpte Tyskland øyene fra Spania, før Japan okkuperte området i 1914. Under andre verdenskrig ble øyene okkupert på nytt, denne gangen av Amerikanske styrker. Frem til landets selvstendighet i 1979, tilhørte de et tilsynsområde under FN, forvaltet av USA. Mikronesia har siden 1986 hatt en viss tilknytning til USA gjennom en avtale om fri forening. USA får adgang til de strategisk beliggende øyene, mot at de forvalter landets forsvar og gir økonomisk bistand.

Samfunn og politikk

Øverste lovgivende myndighet i Mikronesiaføderasjonen er en kongress med 14 senatorer. Fire senatorer velges av delstatene og sitter i fire år. De resterende ti velges for to år fra mindre kretser, inndelt etter befolkningsmengde. Utøvende myndighet er en president, som velges av kongressen blant de fire delstatsrepresentantene. Presidentvervet skifter mellom delstatene. I kongressen er det ingen politiske partier, og den har ganske liten makt i lokale saker. Hver av de fire delstatene har en høy grad av selvstyre. Delstatene har også særskilte kulturelle og historiske tradisjoner.

Det mikronesiske samfunnet er fremdeles preget av en tradisjonell kultur, der innbyggernes sosiale rang i stor grad er bestemt av hierarkiet innad i klanene. Den tradisjonelle klanstrukturen har i de senere år blitt mindre betydningsfull, men særlig blant de eldre har kulturen blitt bevart. Til tross for at kjønnsdiskriminering er ulovlig, blir kvinner ofte understilt menn. Spesielt i politikken og andre maktposisjoner er andelen kvinner meget lav. Landet mangler antidiskrimineringslover for seksuelle minoriteter, og homofili er forbudt og kan straffes.  

Økonomi og handel

Mikronesiaføderasjonen har et lite utviklet næringsliv. Landet er helt avhengig av økonomisk støtte fra USA. Denne støtten har blitt gradvis redusert, og særlig etter mistanker om at bistandspengene har blitt brukt til korrupsjon. Blant annet er helsevesenet og utdanningssektoren i hovedsak finansiert av amerikansk bistand, og selv om landet ønsker å frigjøre seg , har de lite å falle tilbake på. Forskjellen mellom fattig og rik har også blitt et stort problem for landet,

Den viktigste næringen i Mikronesiaføderasjonen er fiskeriindustrien, og salg av fiskelisenser til utenlandske aktører. Mange driver også med jordbruk, men denne næringen er mest for eget bruk. Landet har et stort handelsunderskudd, ettersom importen er flere ganger større enn eksporten. I fremtiden er det tro på at turismenæringen kan bli den viktigste industrien. Manglende infrastruktur, og landets isolerte beliggenhet har imidlertid gjort det vanskelig å utvikle næringen i stor skala per dags dato.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Mikronesia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Mikronesia

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  98 020 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  16,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  41,20
  prosent
 •  

  Mikronesia

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Mikronesia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  66,7
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Mikronesia

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  150
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  1,45
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Mikronesia

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  7,2
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Mikronesia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  700
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,68
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  2,9
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  91,9
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Mikronesia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  Mangler data
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  74,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Mikronesia

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  7
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Mikronesia

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Mikronesia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  32
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  3,1
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  69
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  46
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  11,10
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  17
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  44
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  165
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Mikronesia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  84,0
  Prosent
 •  

  Mikronesia

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  0,00
  Prosent
 •  

  Mikronesia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Mikronesia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  2
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  12
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  75,4
  Prosent
 •  

  Mikronesia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  336 427 500
  US Dollar
  BNP per innbygger
  3 188
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  6
  Prosent
  Tertiærnæring
  67
  Prosent
  Økonomisk vekst
  1,41
  Prosent
 •  

  Mikronesia

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  Mangler data
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Mikronesia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstall
  531 996
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  Mangler data
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,627
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  70
  År
  Forventet levealder for menn
  68
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)