Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Mikronesia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Palikir

Etniske grupper

Chuukesere 48.8%, pohnpeianere 24.2%, kosraeanere 6.2%, yapesere 5.2%, yap (fra ytre øyer) 4.5%, asiater 1.8%, polynesiere 1.5%, andre 6.4%, ukjent 1.4% (2000)

Språk

Engelsk (offisielt språk og daglidags tale), chuukese, kosrean, pohnpeian, yapese, ulithian, woleaian, nukuoro, kapingamarangi

Religion

Romersk katolske 52.7%, protestanter 41.7%, andre 3.8%, ingen/uspesifisert 0.8% (2000)

BNI pr innbygger

3 343 PPP$

Andre landsider

Geografi

Mikronesiaføderasjonen består av 607 øyer som ligger i de østlige og sentrale delene av øygruppen Karolinene, øst for Filippinene. Øyene deles i fire grupper som er delstater i Mikronesiaføderasjonen. Øyene Pohnpei, Kosrae samt øyene i Chuuklagunen er fjellrike og av vulkansk opprinnelse. Hovedøya i Yap er derimot av kontinental opprinnelse. Nesten alle de resterende øyene er flate korallatoller som består av en eller flere småøyer. Største øy er Pohnpei som alene omfatter nær halvparten av hele føderasjonens areal. Der ligger også hovedstaden Palikir. Klimaet er tropisk og det er varmt året rundt. Nedbørsmengdene er store og Pohnpei er kjent for å være et av verdens mest fuktige steder med en årlig nedbørsmengde på 4900 mm. Øyene rammes fra tid til annen av naturkatastrofer som orkaner og tørke.

Historie

Mikronesiernes forfedre bosatte seg på Karolinene for over 4000 år siden. På øyene var det tradisjonelle samfunn styrt av høvdinger. De største samfunnene var på øyegruppene Yapi og Pohnpei. Portugisere fant veien til øyene når de lette etter krydderøyer på 1500-tallet, og spanjolene kom like etter dem og grunnla en koloni i området. Tyskland kjøpte øyene fra Spania i 1899. I 1914 ble øyene okkupert av Japan og i 1944 av amerikanske styrker. Etter andre verdenskrig ble øyene en del av et tilsynsområde under FN, forvaltet av USA. Fire av områdets øygrupper ratifiserte den nye grunnloven i 1979 og dannet Mikronesiaføderasjonen. Naboøyområdene Palau, Marshalløyene og Nord-Marianene bestemte seg for ikke å bli med i denne statsdannelsen, og ble egne stater. Mikronesia har siden 1986 hatt en viss tilknytning til USA ved en avtale om fri forening. Forsvaret besørges av USA, som får adgang til de strategisk beliggende øyene mot økonomisk bistand.

Samfunn og politikk

Øverste lovgivende myndighet i føderasjonen er lagt til en kongress med 14 senatorer. Fire senatorer velges av delstatene og sitter i fire år. De øvrige ti velges for to år fra mindre kretser, inndelt etter befolkningsstørrelse. Utøvende myndighet er lagt til en president, som velges av kongressen blant de fire delstatsrepresentantene. Presidentvervet skifter mellom delstatene. I kongressen er det ingen formelle, politiske partier, og den har ganske liten makt i lokale saker, som for eksempel budsjettsaker, som delstatene bestemmer selv over. Hver av de fire delstatene har en høy grad av selvstyre, med egne forfatninger, valgte lovgivende forsamlinger og guvernører. Delstatene har også særskilte kulturelle og historiske tradisjoner. Landsbyene ledes på tradisjonelt vis.

Økonomi og handel

Mikronesiaføderasjonen har et lite utviklet næringsliv. Landet er avhengig av økonomisk støtte fra USA, som er blitt gradvis redusert. Tekstilindustrien, som hovedsakelig drives på øygruppen Yapi, sysselsetter 500 mennesker og er dermed landets største private næringsvirksomhet. Andre næringer, som landbruk og fiske anslås å utgjøre bare ca. 25 prosent av BNP, men statistikker er mangelfulle. For å minske avhengigheten til USA ble det 1995 vedtatt en økonomisk utviklingsplan med støtte fra Den asiatiske utviklingsbanken. Det ene målet var å redusere statens rolle som arbeidsgiver og støtte privat næringsvirksomhet. Man anbefalte også satsing på fiske- og turistnæringene, som i Mikronesia-området er gode potensielle inntektskilder. Landets utvikling bergrenses likevel av dets isolerte beliggenhet og dårlige infrastruktur. I den senere tid har fiskeindustrien og turismen hatt en markant vekst.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Mikronesia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Mikronesia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  0,0
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Primærnæring
  27
  Prosent
  Sekundærnæring
  6
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  67
  Prosent
 •  

  Mikronesia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  700
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  2,9
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Mikronesia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  528
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  3,1
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  69
  År
  Forventet levealder for kvinner
  70
  År
  Forventet levealder for menn
  68
  År
 •  

  Mikronesia

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,000
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  73,6
  Indeks (0-120)
 •  

  Mikronesia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Mikronesia

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Mikronesia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  Mangler data
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Mikronesia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Mikronesia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  35
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  Mangler data
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Mikronesia

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  20
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  Mangler data
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Mikronesia

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  Mangler data
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  1,41
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  Mangler data
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Mikronesia

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Mikronesia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Mikronesia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  57
  Prosent
 •  

  Mikronesia

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  314 971 100
  US Dollar
  BNP per innbygger
  3 057
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data