[[suggestion]]
Myanmar (Burma)

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Nay Pyi Taw

Etniske grupper

Burmanere 68 %, shan 9 %, karen 7 %, Rakhine 4 %, kinesere 3 %, indere 2 % mon 2 %, andre 5 %

Språk

Burmesisk (offisielt). De etniske gruppene har egne språk.

Religion

Buddhister 88 %, kristne 6 %, muslimer 4 %, andre/ingen (inkludert animister og hinduer) 2 % (2014)

Innbyggertall

53 371 000 (2017)

Styreform

Parlamentarisme

Areal

676 590 km²

Myntenhet

Kyat

BNI pr innbygger

5 721 PPP$

Nasjonaldag

4. Januar

Andre landsider

Geografi

Myanmar kan deles inn i tre geografiske regioner: fjellkjedene i vest, det sentrale sletteområdet midt i landet og det høytliggende Shanplatået mot øst. De mange fjellkjedene er fortsettelser av Himalaya, og skjærer gjennom landet i hele dets lengde. Mellom fjellene ligger en mengde dype, langstrakte daler. Mer enn halvparten av landet er dekket av tett skog, og kystområdene domineres av rikt, fruktbart jordsmonn. Klimaet er tropisk, med store variasjoner mellom årstidene og mye nedbør i regntiden. Det er høye gjennomsnittstemperaturer i hele landet, men med en viss forskjell mellom sør og de kjøligere nordområdene.

Utslipp fra industrien utgjør ikke noe stort problem, men avskoging og utslipp fra oljeutvinning er en økende utfordring. Utbygging av kraftverker har ødelagt store områder, og er en trussel mot både mennesker og dyr. Oppdemning av vann for å lage elektrisitet har tvunget flere tusen mennesker til å flytte. I 2008 ble landet rammet av syklonen Nargis, som drepte 138 000 mennesker og gjorde titusener husløse.

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Myanmar (Burma) ville vi trenge 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Området har lenge vært bebodd av ulike folkegrupper. Burmanerne har vært den dominerende folkegruppen siden 900-tallet. De har tre ganger klart å forene Myanmar til ett rike, for første gang på 1000-tallet. Det britiske imperiet utvidet seg i Sørøst-Asia tidlig på 1800-tallet, og Myanmar ble en del av britisk India i 1886. Myanmar ble selvstendig i 1948, men kommunistiske, kinesiske og etniske geriljagrupper jobbet mot den ferske regjeringen, som ble avsatt i et militærkupp i 1962.

Militærjuntaen tok over eierskapet i alle landets selskaper. Økonomien krasjet og det utviklet seg en stor svart økonomi. For å dempe misnøyen i befolkningen innførte militæret en ny grunnlov, og erklærte at landet skulle gå over til sivilt styre. Myanmar fikk en sivil regjering i 1974, men bare på papiret.

Økonomisk vanstyre førte til de første store protestene i 1988. Dette var starten på landets demokratibevegelse, der Aung San Suu Kyi sto frem som en lederskikkelse. Samme år tok militæret igjen over makten og døpte landet om til Myanmar. Militærregimet gikk med på å holde valg i 1990, men da partiet til Aung San Suu Kyi vant valget nektet det å gi fra seg makten. Aung San Suu Kyi fikk Nobels Fredspris i 1991 for sitt ikkevoldelige demokratiarbeid.

Samfunn og politikk

Myanmar er en forbundsstat. I 2008 fikk landet en ny grunnlov, som banet vei for overgangen til sivilt styre. Det ble innført et system hvor presidenten er statsoverhode, og velges av parlamentet. Grunnloven inneholder noen spesielle bestemmelser: Militæret får mye makt og har reservert 25 prosent av plassene i parlamentet. Dette gir dem i praksis veto mot grunnlovsendringer. Personer med utenlandske ektefeller kan ikke bli presidenter, en bestemmelse som utelukker Aung San Suu Kyi.

Etter 2011 har det skjedd store politiske omveltninger i Myanmar. Militærjuntaen ble oppløst, og det ble innført en rekke demokratiske reformer, som blant annet innebar at Aung San Suu Kyi kunne delta i politikken, etter flere tiår i husarrest. Landet gjennomgår en gradvis forandring mot økt demokrati. I 2015 vant opposisjonen en stor seier i parlamentsvalget, og selv om Aung San Suu Kyi ikke kan bli president, er hun regjeringens egentlige leder.  

Burmanerne har dominert myanmarsk politikk siden uavhengigheten. Dette har skapt flere langvarige væpnede konflikter med de andre etniske gruppene i landet, men de fleste har inngått fredsavtaler etter 2011. I tillegg blir den muslimske delen av befolkningen undertrykt av den buddhistiske majoriteten. Den muslimske folkegruppen, Rohingyaene, får ikke statsborgerskap, og FN beskriver dem som en av verdens mest forfulgte grupper. Høsten 2017 eskalerte volden. Militæret brant ned flere landsbyer og den muslimske Rohingya-minoriteten ble drevet på flukt. Militærets aksjoner ble fordømt av det internasjonale samfunnet, og kalt for etnisk rensning. Kritikk ble også rettet mot Aung San Suu Kyi, fordi hun ikke tok avstand fra overgrepene. 600 000 flyktninger er utenfor landet og venter på å kunne vende hjem.

Økonomi og handel

Myanmar er rikt på ressurser, og har svært godt jordsmonn, forekomster av olje og store områder egnet for skogdrift. Disse ressursene er imidlertid dårlig utnyttet. Flere tiår med økonomisk vanstyre, sanksjoner og turistboikott har ført til at landet er blant verdens fattigste. Veinettet og infrastrukturen er nesten ikke utbygd, og gjør det vanskelig å drive industri. Jord- og skogbruk, fiske, gruvedrift og energiutvinning er viktige inntektskilder i Myanmars offisielle økonomi. I tillegg har landet en stor svart økonomi – omtrent like stor som den offisielle delen. Her er smugling av edelstener, tropisk tømmer og opium viktige inntektskilder.

Regjeringen har gjennomført en rekke økonomiske reformer som en del av demokratiseringsprosessen. Staten skal blande seg mindre i økonomien, statlige selskaper skal privatiseres og utenlandske investeringer blir tillatt. Verdensbanken og andre internasjonale donorer har åpnet opp for å gi bistand og lån til Myanmar. I tillegg har landet fått slettet deler av utenlandsgjelden sin. Kina er og har vært Myanmars viktigste handelspartner - også da andre land boikottet landet. Reformer og heving av internasjonale sanksjoner fører til større økonomisk vekst i landet.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Myanmar (Burma) på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  1 542 800 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  6,4
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,176
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  32,10
  prosent
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,578
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,466
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  68
  År
  Forventet levealder for menn
  64
  År
  Lykkeindeks
  4,36
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  32,1
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  41,0
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  82
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  1,5
  Hektar per person
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  21 632
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,42
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  3,6
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  676 590
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,80
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  16,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  43,6
  Prosent
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  500
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 175 618
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  Fredsindeksen
  2,302
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  81,3
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  401 000
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  29
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  44,92
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  96,1
  Indeks (0-120)
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  1
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  2,5
  Prosent av BNP
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  10,5
  Prosent
  Undervektige barn
  7,0
  Prosent
  Veksthemmede barn
  29,20
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  49
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,3
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  66
  År
  Malariatilfeller
  3,7
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  178
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  7,80
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  24
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  36
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  358
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  84,8
  Prosent
  Alfabetisme
  75,6
  Prosent
  Antall år i skole
  10
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  97,7
  Prosent
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,374
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  35,6
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  39,8
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  10,16
  Prosent
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  68
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  20
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  217
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  57,0
  Prosent
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  12,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  1,6
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  67 068 745 521
  US Dollar
  BNP per innbygger
  1 257
  US Dollar
  Primærnæring
  26
  Prosent
  Sekundærnæring
  36
  Prosent
  Tertiærnæring
  35
  Prosent
  Økonomisk vekst
  5,87
  Prosent
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  30,7
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  90
  Prosent
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstall
  53 855 735
  tall