Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Myanmar (Burma)

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Nay Pyi Taw

Etniske grupper

Burmanere 68%, shan 9%, karen 7%, rakhine 4%, kinesere 3%, indere 2%, mon 2%, andre 5%

Språk

Burmesisk (offisielt). De etniske gruppene har egne språk.

Religion

Buddhister 88%, kristne 6%, muslimer 4%, animister 1%, andre/uspesifisert/ingen 1%

Styreform

Parlamentarisme

Andre landsider

Geografi

Myanmar kan deles inn i tre geografiske regioner: fjellkjedene i vest, det sentrale sletteområdet midt i landet og det høytliggende Shanplatået mot øst. De mange fjellkjedene er utspringere fra Himalaya, og skjærer gjennom landet i hele dets lengde. Mellom fjellene ligger en mengde dype, langstrakte daler. Mer enn halvparten av landet er dekket av tett skog, og kystområdene domineres av rikt, fruktbart jordsmonn. Klimaet er tropisk, med store variasjoner mellom årstidene og mye nedbør i regntiden. Det er høye gjennomsnittstemperaturer i hele landet, men med en viss forskjell mellom sør og de kjøligere nordområdene. Utslipp fra industrien utgjør ikke noe stort problem, men avskoging og utslipp fra oljeutvinning er en økende utfordring. I 2008 ble landet rammet av syklonen Nargis, som drepte 138 000 mennesker og gjorde titusener husløse.

Ecoprint

0.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Myanmar (Burma) ville vi trenge 0.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Dagens Myanmar var forent som et eget rike så tidlig som på 1000-tallet, men etter Kublai Khans herjinger i området på 1200-tallet gikk området inn i en lang periode med stor ustabilitet og skiftende herskere. Ikke før på midten av 1700-tallet ble det etablert et sammenhengende styre over hele området, da Shan-kongedømmet i nord tok kontrollen over de sørlige delene. Utvidelsen av det britiske imperiet til det sørøstlige Asia tidlig på 1800-tallet førte til en serie erobringstokter i Myanmar, som endte med at landet ble gjort til en del av britisk India i 1886. Landet ble selvstendig i 1948, men kommunistiske, kinesiske og etniske geriljagrupper jobbet mot den ferske regjeringen, som til slutt ble avsatt i et militærkupp i 1962.

I 1974 tok en sivil regjering over makten. Landet ble omdøpt til Den sosialistiske republikken Burma, og ble deretter styrt av Det burmesiske sosialistiske programpartiet. Alle andre partier var forbudt. Økonomisk vanstyre førte til stor misnøye, og i 1988 brøt det ut store protester. Det var starten på landets demokratibevegelse, der Aung San Suu Kyi sto frem som en lederskikkelse. Samme år tok militæret igjen over makten i landet og døpte det om til Myanmar. Militærregimet gikk med på å holde valg i 1990, men da partiet til Aung San Suu Kyi vant valget nektet det å gi fra seg makten. Aung San Suu Kyi fikk Nobels Fredspris i 1991 for sitt ikkevoldelige demokratiarbeid, men har senere fått kritikk for å være for passiv i møte med myndighetenes behandling av Rohingya-folket i Myanmar.

Samfunn og politikk

Etter 2011 har det skjedd store politiske omveltninger i Myanmar. Den sittende presidenten og tidligere juntaleder Ten Sein har innført en rekke demokratiske reformer, som blant annet innebærer at Aung San Suu Kyi kan fungere som politiker igjen, selv om landets grunnlov forbyr personer med utenlandsk ektefelle eller barn å bli president.(inkluderer henne) Militæret har likevel fortsatt mye makt. 25 prosent av plassene i parlamentet er reservert deres representanter, og juntaen har i praksis vetorett når det kommer til grunnlovsendringer. De viktigste politiske partiene er juntaens Unionens solidaritets- og utviklingsparti, og Aung San Suu Kyis parti Nasjonalligaen for demokrati.

Myanmar er en forbundstat. Landet er inndelt i sju delstater for de ulike etniske minoritetene, og sju divisjoner der den største folkegruppen, burmanere. Formelt skal det være selvstyre i delstatene, men i praksis ligger makten hos militæret. Det er over 100 etniske grupper i landet. Konflikt mellom ulike minoriteter og og den burmanske majoriteten er blant de største truslene mot demokratiet i landet. I tillegg blir den muslimske delen av befolkningen sett ned på av den buddhistiske majoriteten. Rohingyaene, en muslimsk folkegruppe som lever vest i landet, blir av FN beskrevet som en av verdens mest forfulgte. Høsten 2017 eskalerte volden. Militæret brant ned flere landsbyer og den muslimske rohingya-minoriteten ble drevet på flukt.

Økonomi og handel

Myanmar er rikt på ressurser, og har svært godt jordsmonn, forekomster av olje og store områder egnet for skogsdrift. Disse ressursene er imidlertid dårlig utnyttet. Flere tiår med økonomisk vanstyre, sanksjoner og turistboikott har ført til at landet er blant verdens fattigste. Veinettet og infrastrukturen er nesten ikke utbygd, noe som gjør det praktisk vanskelig å drive industri i ulike deler av landet. Jord- og skogbruk, fiske, gruvedrift og energiutvinning er viktige inntektskilder i Myanmars offisielle økonomi. I tillegg har landet en skyggeøkonomi, som ikke registreres som en del av de offisielle budsjettene. I den er smugling av edelstener, tropisk tømmer og opium viktige inntektskilder.

Som en del av demokratiseringsprosessen har myndighetene jobbet med å samkjøre landets budsjetter for at det skal være mer enhetlig og gjennomsiktig. Verdensbanken og andre internasjonale donorer åpnet opp for å gi bistand og lån til Myanmar. I tillegg har landet fått slettet deler av utenlandsgjelden sin. Kina er og har vært Myanmars viktigste handelspartner - også da andre land boikottet landet. Reformer i 2011 og dempingen av vestlige lands sanksjoner førte til større økonomisk vekst i landet.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Myanmar (Burma) på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  3,6
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  12,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  3,3
  Prosent
  Primærnæring
  48
  Prosent
  Sekundærnæring
  16
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  35
  Prosent
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  676 590
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  16,5
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  44,2
  Prosent
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  53 371
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  1,9
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  66
  År
  Forventet levealder for kvinner
  68
  År
  Forventet levealder for menn
  64
  År
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  3
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  72,4
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,374
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,556
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  28
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  9,93
  Prosent
  Global lykkeindeks
  24,7
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  94,7
  Indeks (0-120)
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  79
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  164
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  52,4
  Prosent
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  41,0
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  14,2
  Prosent
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  451 807
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  Mangler data
  Personer
  Internt fordrevne
  662 400
  Internt fordrevne
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  187
  Fredsindeksen
  2,525
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  3,7
  Prosent av BNP
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  50
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  22
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  178
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  369
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  41,82
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,81
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,24
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  1,58
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,5
  Hektar per person
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  79
  Prosent
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  96,3
  Prosent
  Alfabetisme
  93,1
  Prosent
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  80,6
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  80
  Prosent
 •  

  Myanmar (Burma)

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  62 600 906 116
  US Dollar
  BNP per innbygger
  1 204
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  7,78