[[suggestion]]
Nauru

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Yaren (de facto, har ikke offisiell hovedstad)

Etniske grupper

Nauruere 88,9%, delvis naurere 6,6%, i-kiribati 2%, andre 2,5% (2007)

Språk

Nauruansk (offisiell) 93%, engelsk 2%, andre 5% (inkludert i-kiribati 2%, kinesisk 2%) (2011)

Religion

Protestanter 60,4% (inkludert Nauru Congregational 35,7%, Assembly of God 13%, Nauru Independent Church 9,5%, baptister 1,5%, syvendags adventister 0,7%), romersk katolske 33%, andre 3,7%, ingen 1,8%, uspesifisert 1,1% (2011)

Innbyggertall

11 312

Styreform

Republikk

Areal

21 km²

Myntenhet

Australske dollar

BNI pr innbygger

13 966 PPP$

Nasjonaldag

31. januar

Andre landsider

Geografi

Nauru er en koralløy i Stillehavet like sør for ekvator. Øya består av et høydeplatå på rundt 60 moh. omkranset av et fruktbart lavereliggende belte langs kysten. Nauru var opprinnelig en korallatoll med en stor lagune i midten. Etter tusenvis av år har hovedsakelig fugleekskrementer (fuglebæsj) fylt inn lagunen, slik at den i dag ser ut som et fjell i midten av øya. Lavlandet som omkranser høydeplatået er relativt fruktbart med skog og tropiske planter. Klimaet på øya er tropisk fuktig og varmt hele året. Fra november til februar blåser ofte monsunvinder fra vest, og bringer med seg mesteparten av den årlige nedbøren. I denne perioden kan store tropiske sykloner forekomme.

Etter over hundre år med gruvedrift på høydeplatået har naturen på fire femtedeler av øya blitt ødelagt. Høydeplatået er i dag nesten helt bart for trær og planter. På sikt er det fryktet at havstigning og klimaendringer vil forårsake flom og ødeleggelser i lavlandet der mesteparten av befolkningen bor. Landet har også veldig begrensede ferskvannsforekomster. Dersom nedbøren uteblir kan landet gå tomt for drikkevann.  

Historie

Nauru ble befolket av polynesiske og mikronesiske sjøfolk for minst 3000 år siden. Da øya ble oppdaget av europeere i 1778, var befolkningen inndelt i 12 forskjellige høvdingeklaner. Som følge av at europeerne brakte med seg alkohol og skytevåpen brøt det ut borgerkrig mellom de forskjellige klanene. I de ti årene krigen varte (1878-1888) døde rundt 500 av øyas 1400 innbyggerne. I 1888 ble øya annektert av Tyskland, som startet utvinningen av fosfat fra høydeplatået. Under første verdenskrig ble øya okkupert av Australia, og frem til andre verdenskrig delte Australia, New Zealand og Storbritannia ansvaret for øya. Etter å ha blitt okkupert av Japan under andre verdenskrig, ble øya igjen administrert av Australia fra 1947. I 1968 oppnådde øya selvstendighet under navnet Nauru.

På 1970-tallet ble Nauru et av verdens mest velstående land på grunn av utvinningen og eksporten av fosfat. Mange år med dårlig økonomisk styring og nesten tomme fosfatgruver førte imidlertid til en dyp økonomisk krise på 1990-tallet. For å unngå at landet skulle gå konkurs gikk Nauru med på flere økonomiske avtaler med Australia tidlig på 2000-tallet.

Samfunn og politikk

Nauru er en demokratisk republikk. Presidenten er både statsoverhode og regjeringens leder. Presidenten blir bestemt av et folkevalgt parlament. Den utøvende makten i landet er delt mellom regjeringen og et lokalforvaltningsråd som ledes av en overhøvding. Lokalforvaltningsrådet består av ni valgte representanter fra landets 14 distrikter.

Siden den økonomiske nedgangen på 1990-tallet, da fosfatforekomstene tok slutt, har politikken i Nauru vært ustabil. Det viktigste politiske spørsmålet har vært usikkerheten rundt landets mulighet til å klare seg i fremtiden. Uten inntektene fra gruvenæringen har landet få andre næringer å utvikle. For å unngå total økonomisk kollaps inngikk Nauru en avtale med Australia i 2001. Nauru sa da ja til at flyktninger på vei til Australia kunne få opphold på øya, mot at Australia skulle betale flere millioner dollar i bistand. Avtalen, som fremdeles er gjeldende i dag, har blitt kraftig kritisert av FN og Amnesty for brudd på asylsøkernes menneskerettigheter. Spesielt har Nauru (og Australia som sender sine asylsøkere dit) blitt kritisert for å ikke ivareta rettssikkerheten, helsetilbudene, boforholdene og livskvaliteten til asylsøkerne.

Økonomi og handel

Naurus økonomi har siden de verste kriseårene på 1990-tallet hentet seg noe inn igjen. Landet har gjennomført flere store økonomiske endringer, og samarbeidet tett med andre land og Det internasjonale pengefondet for å gjøre økonomien bærekraftig. Etter nye undersøkelser av høydeplatået ble det oppdaget andre typer fosfat som kunne eksporteres. De nye eksportinntektene, den australske bistanden og salg av fiskelisenser til andre land har ført til en økonomisk vekst de siste årene. Landet er fremdeles tynget av stor utenlandsgjeld, men den nye økonomiske politikken gir håp for fremtiden.

Kun én av Naurus samlede areal på 21 kvadratkilometer er egnet til jordbruk, og øya har ingen ferskvannskilder. Landet må derfor importere nesten all mat og alt drikkevann fra utlandet. Dette har skapt et stort handelsunderskudd (de importerer mer enn de eksporterer). Til tross for landets store økonomiske problemer betaler innbyggerne nesten ingen skatt. I tillegg har befolkningen gratis helsetjenester, alderspensjon, barnebidrag og arbeidsledighetsstøtte.   

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Nauru på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Nauru

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  25 680 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Nauru

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Nauru

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  100,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Nauru

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  48
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  4,02
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Nauru

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  7,6
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Nauru

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  20
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,77
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  Mangler data
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  0,0
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Nauru

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  95,9
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  Mangler data
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Nauru

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  Mangler data
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Nauru

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  1,0
  Prosent
  Veksthemmede barn
  24,00
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Nauru

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  33
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  Mangler data
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  Mangler data
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  21
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  94
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  91
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Nauru

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  84,2
  Prosent
 •  

  Nauru

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  10,53
  Prosent
 •  

  Nauru

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Nauru

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  31
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  92
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  99,2
  Prosent
 •  

  Nauru

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  113 884 908
  US Dollar
  BNP per innbygger
  8 845
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Økonomisk vekst
  3,85
  Prosent
 •  

  Nauru

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  57,0
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  98
  Prosent
 •  

  Nauru

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  733
  Personer
  Befolkningstall
  11 312
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  0
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  1 092
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for menn
  Mangler data
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)