[[suggestion]]
Nauru

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Yaren (de facto, har ikke offisiell hovedstad)

Etniske grupper

Nauruere 58%, andre stillehavsfolk 26%, kinesere 8%, europeere 8%

Språk

Nauruansk (offisiell), engelsk

Religion

Protestanter 60.4%, romersk katolske 33%, andre 3.7%, ingen 1.8%, uspesifisert 1.1% (2011)

Styreform

Republikk

Areal

21 km²

Myntenhet

Australske dollar

BNI pr innbygger

13 966 PPP$

Nasjonaldag

31. januar

Andre landsider

Geografi

Landet består av en koralløy like sør for ekvator i Stillehavet. I midtre del av øya finnes et ca. 60 m høyt platå med store fosfatforekomster. Man antok at øyas store fosfatforekomster ville ta slutt, men det fins fortsatt små forekomster som man utnytter. Gruvedriften har pågått i hundre år og ødelagt 4/5 av øyas areal, ved å gjøre jorda ufruktbar. Øyas høyeste platå er omkranset av et 150 til 300 meter bredt relativt fruktbart lavland, hvor det vokser blant annet kokospalmer og fikentrær. Frukttrær vokser også rundt Buada lagunen. Landet har meget begrensede ferskvannsressurser og man skaffer drikkevann ved å samle regnvann i beholdere. Man frykter at klimaendringer kan medføre oversvømmelser på øyas lavtliggende deler.

Historie

Naurus opprinnelige befolkning stammer sannsynligvis fra mikronesiske sjøfarere, som trodde på gudinnen Eijebong. To av øyas opprinnelige stammer døde ut på 1900-tallet. De første europeiske besøkende på Nauru var hvalfangere, alkoholen og våpnene de brakte med seg ødela befolkningens fredelige sameksistens. I 1878 begynte en 10 år lang borgerkrig og 500 av landets 1400 innbyggere døde. I 1888 ble Nauru annektert av Tyskland og utvinningen av fosfatforekomstene begynte noen år senere. Under første verdenskrig okkuperte Australia landet i 1914 og etter krigen ga Folkeforbundet området som et vergemandat til Australia, Storbritannia og New Zealand. Under andre verdenskrigen erobret Japan øya og flyttet 1200 nauruere til Karolinene som tvangsarbeidere. De som overlevde kom tilbake til Nauru i 1946. Landet var australsk fra 1947, frem til det ble selvstendig i 1968. Senere førte Nauru en rettssak mot Australia for skadene øya hadde fått under australsk styre. I 1993 gikk Australia med på å betale en erstatning på 107 millioner australske dollar og et årlig bidrag på 2,5 millioner til forbedring av miljøet på øya.

Samfunn og politikk

Ifølge grunnloven fra 1968 er Nauru en demokratisk republikk. Det folkevalgte parlamentet har ett kammer med 18 medlemmer. Presidenten, som både er statsoverhode og regjeringens leder, velges av parlamentet. Forvaltningen utøves i fellesskap av regjeringen og Naurus lokalforvaltningsråd, som ledes av en overhøvding. Landets politistyrker er under sivilt styre og landet har ingen militære tropper. Landets politikk preges av stor ustabilitet og av den voksende bekymringen for øyas fremtid. Nauru ble en rik stat etter selvstendigheten grunnet fosfatutvinningen, men fra begynnelsen av 1990- årene falt produksjonen sterkt og var omkring år 2000 partisk talt uttømt. Den usikre økonomiske situasjonen har ført til hyppige regjeringskriser og skifte av president. I 2013 ble det holdt valg og endringer i grunnloven gir håp om en mer politisk stabil fremtid.

Økonomi og handel

Økonomien har vært helt basert på utvinning av fosfat, som over mange år ga landet store inntekter. Gjennomsnittsinntekten var tidligere blant de høyeste i regionen og i en periode hadde man verdens høyeste inntekt per innbygger. I dag trues landet av fattigdom og er avhengig av økonomisk hjelp fra utlandet. Økonomien svekkes også av korrupsjon og misbruk av et investeringsfond, som hadde til hensikt å trygge befolkningens fremtid etter at fosfatforekomstene hadde tatt slutt. Etter år 2000 har Nauru levd først og fremst av salg av fiskerettigheter i sine farvann og drift av en australsk flyktningleir, i tillegg til bistand. Nauru importerer 90 prosent av sine næringsmidler og andre basisprodukter fra utlandet, men transporten er blitt et problem. Det nasjonale flyselskapets eneste fly ble beslaglagt på grunn av betalingsvansker og landet ble avhengig av charterfly for å importere varer.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Nauru på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Nauru

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  20
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  Mangler data
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  0,0
  Prosent
 •  

  Nauru

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  11 312
  tall
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for kvinner
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for menn
  Mangler data
  År
 •  

  Nauru

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Nauru

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
 •  

  Nauru

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  733
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  0
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  1 092
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Nauru

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Nauru

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  33
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  73
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Nauru

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,78
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  4,02
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  Mangler data
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Nauru

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  27
  Drapsrate
  0,00
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  82,6
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Henrettelser
  0
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  10,53
  Prosent
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  2
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Nauru

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  98
  Prosent
 •  

  Nauru

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Nauru

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  96,5
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  66
  Prosent
 •  

  Nauru

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data