[[suggestion]]
Nepal
Nepals flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Katmandu

Etniske grupper

Chetiri 17 %, brahmin 12 %, magar 7 %, tharu 7 %, tamang 6 %, newar 5 %, kami 5 %, yadav 4 %, rai 2 %, grurung 2 %, damai/dholii 2 %, thakuri 2 %, limbu 2 %, andre 23 % (2011)

Språk

Nepali (offisielt) 45 %, maithili 12 %, bhojpuri 6 %, tharu 6 %, tamang 5 %, newari 3 %, magar 3 %, bajjika 3 %, urdu 3 %, andre/uspesifisert 15 % (2011)

Religion

Hinduer 81 %, buddhister 9 %, muslimer 4 %, kiratister 3 %, kristne 1 %, andre/uspesifisert 1 % (2011)

Innbyggertall

29 305 000 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

147 180 km²

Myntenhet

Rupi (NPR)

BNI pr innbygger

2 478 PPP$

Nasjonaldag

28. mai

Andre landsider

Geografi

En stor del av Himalayafjellkjeden ligger i Nepal, deriblant verdens høyeste fjell, Mount Everest. Landet har flere andre topper på over 8000 meter, og tre fjerdedeler av Nepals totale landområde er fjell. Slettelandskapet i sør brukes i hovedsak til jordbruk, det samme gjelder landets mange fruktbare daler.

Klimaet varierer ut fra antall meter over havet. I lavlandet er det subtropisk klima, mens det i fjellområdene er så kaldt at både snø og isbreer ligger hele året. Nepal har i liten grad bygget ut det potensialet for vannkraft som ligger i landets mange elver og fosser. Foreløpig er det først og fremst skogen som brukes som energikilde.

Ved som brensel har ført til avskoging og erosjon På noen få tiår har den skogkledde andelen av Nepal blitt redusert fra omtrent halvparten til en drøy fjerdedel. Klimaendringene fører til at isbreer smelter, noe som sammen med avskogingen fører til flere oversvømmelser. På grunn av dårlige sanitærforhold og utslipp fra industrien er forurenset vann et problem. Forurensning fra kjøretøy gjør luftkvaliteten i byene dårlig.

Ecoprint

0.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Nepal ville vi trenge 0.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Nepal ligger inneklemt mellom India og Kina, og begge har hatt sterk innflytelse på landet opp gjennom historien. Landet har likevel aldri vært koloni, selv om både indere og briter i lange perioder har styrt utenrikspolitikken.

Nepal har lange tradisjoner for egenrådige konger med stor makt og korrupte politikere. Nettopp ønsket om å fjerne landets konstitusjonelle monarki ledet til det blodige maoistopprøret, også kjent som «Folkets krig», fra 1996. Kamphandlingene som fulgte det neste tiåret, krevde nærmere 15 000 menneskeliv.

 I 2005 ble Nepal et av verdens siste absolutte monarkier da kong Gyanendra avsatte statsministeren og de folkevalgte. Gyanendra ble selv innsatt som konge da hans bror, den sittende kong Birendra, ble drept av sin egen sønn i 2001. Etter store demonstrasjoner og internasjonalt press ble nasjonalforsamlingen gjeninnsatt våren 2006. Deretter fulgte fredsforhandlinger mellom regjeringen og maoistene, som førte til en fredsavtale samme år. I 2007 fikk Nepal en midlertidig grunnlov, som skulle gjelde frem til en ordentlig grunnlov ble utarbeidet. I juni 2008 abdiserte kongen, og Nepal ble en republikk.

Samfunn og politikk

Prosessen med å skrive en ny grunnlov ble lang og til tider dramatisk, med flere store demonstrasjoner og tap av menneskeliv. Politiske motsetninger etter borgerkrigen gjorde arbeidet vanskelig, men i 2015 ble den nye grunnloven vedtatt.

Den nye grunnloven etablerer Nepal som en sekulær føderal republikk, med syv provinser. Grunnleggende friheter og rettigheter garanteres i grunnloven. Det samme gjør et demokratisk flerpartisystem og uavhengig rettsvesen. Presidenten er landets statsoverhode, men statsministeren er regjeringssjef. Parlamentet består av to kamre, og har egne plasser satt av til kvinner og etniske minoriteter.

Politikken domineres av partiet til den tidligere maoistgeriljaen (UCPN-M), og Den nepalske kongressen (NC). Det første valget etter den nye grunnloven trådde i kraft ble gjennomført i 2017. En allianse av kommunistene og maoistene vant en klar seier etter å ha gått til valg på økonomisk vekst og velstandsøkning for innbyggerne.

Bare rundt halvparten av befolkningen har elektrisitet eller innlagt vann. Det er mange folkegrupper og store forskjeller mellom klasser, natur og leveforhold. Kastesystemet lever videre blant folk selv om det er forbudt ved lov, og hindrer mange fra en mer rettferdig utvikling. Kvinner har svake rettigheter, og vold i hjemmet er vanlig. Mange jenter blir tvangsgiftet, få kvinner har formelle stillinger, og kvinner har begrenset arverett.

Økonomi og handel

Nepal er et av verdens fattigste land. Store deler av befolkningen lever utelukkende av det de selv dyrker, og en stor andel av befolkningen er underernærte. Kanskje så mye som 90% lever av landbruk. Andelen mennesker som lever i absolutt fattigdom har gått ned de senere årene. Det skyldes først og fremst overføringer fra nepalere som arbeider i utlandet. Handel, servicenæringen og industrien utgjør stadig en større andel av bruttonasjonalproduktet (BNP), men Nepals naturressurser er dårlig utnyttet.

Turisme har etter hvert vokst til å bli en viktig inntektskilde for landet. Dette gjør mange av landets innbyggere sårbare for politisk uro, ettersom turistene uteblir når det oppstår uroligheter.

Korrupsjon er utbredt og landet sliter med at de alltid har underskudd på statsbudsjettet, som dekkes opp med utenlandslån og bistand. Penger fra utlandet dekker en fjerdedel av budsjettet. Politikerne har prøvd mange tiltak for å stable økonomien på beina, men de hyppige regjeringsskiftene og stadige endringer av den økonomiske politikken gjør at tiltakene i liten grad lykkes.   

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Nepal på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Nepal

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  1 258 400 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  15,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,154
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  25,20
  prosent
 •  

  Nepal

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,427
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Nepal

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  16,7
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  54,3
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Nepal

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  8 031
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,28
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Nepal

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  Mangler data
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Nepal

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  147 180
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,83
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  14,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  25,4
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  1,0
  Hektar per person
 •  

  Nepal

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  457
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  2,053
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  56,2
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  31
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  33,40
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  87,9
  Indeks (0-120)
 •  

  Nepal

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  72
  Antall
  Hjemsendte penger
  31
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,6
  Prosent av BNP
 •  

  Nepal

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  9,5
  Prosent
  Undervektige barn
  9,7
  Prosent
  Veksthemmede barn
  35,80
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Nepal

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  34
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  2,1
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,0
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  69
  År
  Malariatilfeller
  0,5
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  258
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  8,80
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  21
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  88
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  152
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Nepal

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  84,8
  Prosent
  Alfabetisme
  59,6
  Prosent
  Antall år i skole
  12
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  94,7
  Prosent
 •  

  Nepal

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,497
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  18,8
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  51,8
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  3,64
  Prosent
 •  

  Nepal

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  26,8
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Nepal

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  79
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  29
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  139
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  90,7
  Prosent
 •  

  Nepal

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  5,1
  Prosent
  Arbeidsledighet
  1,3
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  24 880 266 905
  US Dollar
  BNP per innbygger
  849
  US Dollar
  Primærnæring
  27
  Prosent
  Sekundærnæring
  16
  Prosent
  Tertiærnæring
  51
  Prosent
  Økonomisk vekst
  6,32
  Prosent
 •  

  Nepal

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  21,4
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  54
  Prosent
 •  

  Nepal

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  137
  Personer
  Befolkningstall
  29 624 035
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  21 613
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  21 623
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,574
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  2
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  70
  År
  Forventet levealder for menn
  68
  År
  Lykkeindeks
  4,91
  Skala: 1-10 (der 10 er best)