Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Nepal
Nepals flagg

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Katmandu

Etniske grupper

Chhettri 16.6%, Brahman-Hill 12.2%, Magar 7.1%, Tharu 6.6%, Tamang 5.8%, Newar 5%, Kami 4.8%, Yadav 3.9%, andre/uspesifisert 39.7% (2001)

Språk

Nepalsk, maithali, bhojpuri, tharu, tamang, newar, magar, awadhi (2001)

Religion

Hinduister 81.3%, buddhister 9%, muslimer 4.4%, kiranter 3.1%, andre/uspesifisert/ingen 2.1% (2011)

Styreform

Republikk

Areal

147 180 km2

Myntenhet

Rupi à 100 paisa

BNI pr innbygger

2 458 PPP$

Nasjonaldag

28. mai

Andre landsider

Geografi

En stor del av Himalayafjellkjeden ligger i Nepal, deriblant verdens høyeste fjell, Mount Everest. Landet har flere andre topper på over 8000 meter, og tre fjerdedeler av Nepals totale landområde er fjell. Slettelandskapet i sør brukes i hovedsak til jordbruk, det samme gjelder landets mange fruktbare daler. Klimaet varierer ut fra antall meter over havet. I lavlandet er det subtropisk klima, mens det i fjellområdene er så kaldt at både snø og isbreer ligger hele året. Nepal har i liten grad utbygget det potensialet for vannkraft som ligger i landets mange elver og fosser. Foreløpig er det først og fremst skogen som brukes som energikilde. Ved som brensel har ført til avskoging og erosjon. Småbønders oppdyrking av enkelte fjellområder har imidlertid hindret erosjon av jorda. Landet sliter i tillegg med at vannet er forurenset, grunnet dårlige sanitære forhold og utslipp fra det lille landet har av industri. Forurensing fra biler og andre kjøretøy gjør at luftkvaliteten i de største byene er dårlig.

Ecoprint

0.5 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Nepal ville vi trenge 0.5 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Nepal ligger inneklemt mellom India og Kina, som begge har hatt sterk innflytelse på landet opp gjennom historien. Landet har imidlertid aldri vært kolonialisert, selv om både indiere og briter i lange perioder har styrt utenrikspolitikken. Nepal har hatt lange tradisjoner for egenrådige konger med stor makt, og korrupte politikere. Nettopp ønsket om å fjerne landets konstitusjonelle monarki ledet til det blodige maoistopprøret, også kjent som «Folkets krig», fra 1996. Kamphandlingene som fulgte det neste tiåret, krevde nærmere 15.000 menneskeliv. I 2005 ble Nepal et av verdens siste absolutte monarkier da kong Gyanendra avsatte statsministeren og de folkevalgte. Gyanendra ble selv innsatt som konge da hans bror, den sittende kong Birendra, ble drept av sin egen sønn i 2001. Etter store demonstrasjoner og internasjonalt press ble nasjonalforsamlingen gjeninnsatt våren 2006. Deretter fulgte fredsforhandlinger mellom regjeringen og maoistene, som førte til en omfattende fredsavtale i november samme år. I 2007 fikk Nepal en midlertidig grunnlov, som skulle gjelde frem til en ordentlig grunnlov ble utarbeidet. I juni 2008 abdiserte kongen, og Nepal ble republikk.

Samfunn og politikk

Nepals politikk er preget av at landet nettopp har gjennomgått en blodig konflikt, og av mangelen på en grunnlov. I 2008 ble det avholdt valg til en konstituerende forsamling. Den skulle fungere som et overgangsparlament, og hadde som hovedoppgave å utarbeide den nye grunnloven. Arbeidet med grunnloven viste seg imidlertid å bli vanskelig, og tidsfristen har blitt forlenget gang på gang. Blant stridstemaene i dette arbeidet er maktforholdet mellom presidenten og statsministeren, inndelingen av landet og hvilken oppbygning parlamentet skal få. I 2012 bestemte Høyesterett at den konstituerende forsamlingen ikke fikk forlenge mandatet sitt lengre, og det er ventet nye valg i 2013. Politikken domineres av partiet til den tidligere maoistgeriljaen (UCPN-M), og Den nepalesiske kongressen (NC). På tross av stadig skiftende regjeringskoalisjoner har landet tatt viktige steg i retning en varig fred. I 2011 ble de fire største partiene enige om siste del av fredsavtalen, som blant annet tok opp hva en skulle gjøre med rundt 20 000 tidligere geriljasoldater. Hundrevis av maoistrebeller har forlatt leirene de har befunnet seg i siden 2006, og den nasjonale hæren har tatt kontroll over leirene. Maoistene har levert våpnene sine inn til gruppen som overvåker fredsprosessen. 

Økonomi og handel

Nepal er et av verdens fattigste land, og defineres av FN som et av de minst utviklede (.) Store deler av befolkningen lever utelukkende av det de selv dyrker, og en stor andel av befolkningen er underernærte. Jordbruket er viktig i Nepal. I de lavtliggende strøkene dyrkes sukkerrør, ris, korn, oljefrø, grønnsaker, tobakk, jute og krydder. Innbyggerne som holder til i over 3000 meters høyde, har fedrift som viktigste næringsvei. Industrien er lite utviklet, men Nepal produserer tepper og tekstiler for eksport. Turisme har etter hvert vokst til å bli en viktig inntekstkilde for landet. Dette har imidlertid også gjort mange av landets innbyggere sårbare for politisk turbulens, ettersom turistene uteblir når det blir uroligheter. Stadige regjeringsskifter har ført til at den økonomiske politikken endrer seg hele tiden. Korrupsjon er utbredt. Underskuddet i statsbudsjettet dekkes ved hjelp av bistand og lån fra utlandet. I tillegg er penger som nepalesere i utlandet sender hjem en viktig del av landets økonomi.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Nepal på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Nepal

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  2,6
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  5,1
  Prosent
  Arbeidsledighet
  2,7
  Prosent
  Primærnæring
  34
  Prosent
  Sekundærnæring
  16
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  51
  Prosent
 •  

  Nepal

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  147 180
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  14,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  25,4
  Prosent
 •  

  Nepal

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  29 305
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  2,1
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  69
  År
  Forventet levealder for kvinner
  70
  År
  Forventet levealder for menn
  68
  År
 •  

  Nepal

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  37,4
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  3
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  58,1
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,925
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,497
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,558
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  29
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  29,55
  Prosent
  Global lykkeindeks
  30,5
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  90,5
  Indeks (0-120)
 •  

  Nepal

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  85
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  128
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  76,3
  Prosent
 •  

  Nepal

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  15,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  54,3
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  7,8
  Prosent
 •  

  Nepal

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  137
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  8 866
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  32 667
  Personer
  Internt fordrevne
  50 000
  Internt fordrevne
 •  

  Nepal

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  457
  Fredsindeksen
  2,001
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,5
  Prosent av BNP
 •  

  Nepal

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  36
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  71
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  258
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  158
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Nepal

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  37
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  33,02
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Nepal

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,82
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,23
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  2,13
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  0,9
  Hektar per person
 •  

  Nepal

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  20
  Prosent
 •  

  Nepal

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  90,0
  Prosent
  Alfabetisme
  64,7
  Prosent
 •  

  Nepal

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  91,6
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  46
  Prosent
 •  

  Nepal

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  21 194 888 048
  US Dollar
  BNP per innbygger
  732
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  4,11