Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Nicaragua

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Mangua

Etniske grupper

Europeisk+indiansk opprinnelse (mestiser) 69%, europeisk opprinnelse 17%, afrikansk opprinnelse 9%, indianere 5%

Språk

Spansk (offisielt) 95,3%, miskito 2,2%, mestis 2%, andre 0,5% (2005)

Religion

Romersk-katolske 58,5%, protestanter 23,2%, Jehovas vitner 0,9%, andre 1,6%, ingen 15,7% (2005)

Styreform

Republikk

Areal

130 370 km²

Myntenhet

Nicaraguansk córdoba

BNI pr innbygger

5 190 PPP$

Nasjonaldag

15. september

Andre landsider

Geografi

Nicaragua er Mellom-Amerikas største land med kyst til både Stillehavet og Karibhavet (Det Karibiske hav). En kjede av vulkaner,flere aktive, strekker seg fra nordvest ned mot Nicaraguasjøen som er Mellom-Amerikas største innsjø. Innsjøen forbindes med Karibhavet i øst gjennom elven San Juan. I området rundt Nicaraguasjøen og Managuasjøen er det en stor forsenkning, her dyrkes bomull. Innlandet består av et delvis skogkledd høyplatå og fruktbare dalfører. I øst er en bred kystslette med laguner, strender og elvedeltaer hvor det regner mye. Klimaet i Nicaragua er tropisk og temperaturen varierer lite. Regionen øst i landet har den største gjenværende regnskogen i Mellom-Amerika. Imidlertid reduseres den i raskt tempo. Rundt 75 % av den opprinnelige skogen er hugget for å drive jordbruk. Minst halvparten av avskogningen er skjedd i løpet av de siste 60 årene. Tilgangen på rent drikkevann er dårlig på grunn av forurensing. Plantevernmidler som er benyttet på frukt- og bomullsplantasjer siden 1970 har bidratt til alvorlige helseproblemer for mange arbeidere. Landet er utsatt for mye ekstremvær.

Ecoprint

0.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Nicaragua ville vi trenge 0.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Før spanjolene kom på 1520-tallet, bodde det ulike indianerfolk i Nicaragua. Landet hadde ikke store gullreserver sammenlignet med andre kolonier og ble derfor mindre viktig for spanjolene. Spania klarte ikke å erobre østkysten, men på 1600-tallet opprettet britene et lokalt kongedømme, indirekte styrt av Storbritannia. I 1821 ble Nicaragua frigjort fra Spania, og ble selvstedig republikk i 1838. 1800-tallet var preget av maktkamp mellom de liberale og de konservative. Fra 1863 fulgte 30 år med fredelig konservativt styre før amerikansk innblanding førte til borgerkrig.Sandino, lederen for motstandsbevegelsen mot USA, ble myrdet i 1934, men hans ideer levde videre. På den tiden styrte Somozafamilien landet som tok kontroll over alt av verdi i Nicaragua og var USAs partner. Som motsvar ble den marxistiske Sandinistfronten for Nasjonal Frigjøring (FSLN) opprettet. Bevegelsen fikk mye støtte fra befolkningen, og i 1979 ble Somoza styrtet. Sandinistene tok over styringen og gjennomførte en radikal jordreform. Dette fikk stor motstand fra jordeierne, og kontrarevolusjonære grupper ble dannet. En ny borgerkrig brøt ut og varte frem til 1990.

Samfunn og politikk

Ifølge grunnloven er Nicaragua en demokratisk republikk, men landet styres av den stadig mer autoritære lederen Daniel Ortega som er president, regjeringssjef og militær øverstkommanderende. Ortega ble valgt til president i 2006 etter 17 år i opposisjon og gjenvalgt i 2011. For å kunne gjenvelge en sittende president måtte det en grunnlovsendring til, noe Ortega fikk gjennom i høyesterett. Selv om FSLN i stor grad kontrollerer politikken er også opposisjonen til tider en medspiller, spesielt det største liberale partiet PLC. Nicaragua er det nest fattigste landet i Latin-Amerika etter Haiti. Landet er svært klassedelt og konservativt, abort er ulovlig og homoseksualitet ble først tillatt i 2007. Vold i hjemmet og seksuelle overgrep mot jenter og kvinner er et stort problem. Forholdet til nabolandet Costa Rica er anspent grunnet uenigheter om grensa. Myndighetene planlegger også en kanal tvers i gjennom landet, noe motstandere mener er en miljøkatastrofe og vil ta hjemmet fra titusener.

Økonomi og handel

Nicaragua har slitt med dårlig økonomi, mye grunnet store forsvarsutgifter under borgerkrigene. Siden midten av 1990-tallet har tendensen snudd, og i dag er det jevn vekst i økonomien, men landet er fremdeles avhengig av utenlandsk bistand. IMF, det internasjonale valutafondet, krevde innstramninger i offentlige utgifter for å være villig til å gi økonomisk støtte. Derfor har Nicaragua som mange andre land privatisert statlige bedrifter.  Nicaragua er avhengig av noen få jordbruksprodukter så landet er svært sårbart for svingninger i råvarepriser på verdensmarkedet. I 2001 førte fall i kaffepriser til økt arbeidsløshet og fattigdom for nicaraguanske bønder. 1/3 av de arbeidsdyktige er sysselsatt i primærnæringene som står for eksportvarene. Landet eksporterer blant annet oksekjøtt, kaffe, tobakk og bananer. USA er fortsatt den viktigste handelspartneren, men siden 2000 har USAs betydning minsket til fordel for nabolandene, særlig Venezuela. Nicaragua sliter med mye utenlandsgjeld og har kvalifisert til sletting av gjeld fra blant andre verdensbanken. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Nicaragua på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  5,3
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  10,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  5,3
  Prosent
  Primærnæring
  21
  Prosent
  Sekundærnæring
  26
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  54
  Prosent
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  130 370
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  12,5
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  25,9
  Prosent
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  6 218
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  2,3
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  74
  År
  Forventet levealder for kvinner
  77
  År
  Forventet levealder for menn
  71
  År
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  14,5
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  11
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  84,7
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,961
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,462
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,645
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  12,29
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  26
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  41,30
  Prosent
  Global lykkeindeks
  38,7
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  79,0
  Indeks (0-120)
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  53
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  598
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  77,9
  Prosent
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  10,8
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  45,5
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  16,6
  Prosent
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  59
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 476
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  330
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  39
  Fredsindeksen
  2,006
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  0,7
  Prosent av BNP
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  22
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  92
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  150
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  58
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  41
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  31,01
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,85
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,77
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  3,35
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,4
  Hektar per person
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  75
  Prosent
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  91,6
  Prosent
  Alfabetisme
  82,5
  Prosent
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  87,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  68
  Prosent
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  12 692 562 187
  US Dollar
  BNP per innbygger
  2 087
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  3,51