[[suggestion]]
Nicaragua

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Mangua

Etniske grupper

Europeisk+indiansk opprinnelse (mestiser) 69%, europeisk opprinnelse 17%, afrikansk opprinnelse 9%, indianere 5%

Språk

Spansk (offisielt) 95,3%, miskito 2,2%, mestis 2%, andre 0,5% (2005)

Religion

Romersk-katolske 58,5%, protestanter 23,2%, andre 2,5%, ingen 15,7% (2005)

Innbyggertall

6 218 000 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

130 370 km²

Myntenhet

Nicaraguansk córdoba

BNI pr innbygger

5 540 PPP$

Nasjonaldag

15. september

Andre landsider

Geografi

Nicaragua er Mellom-Amerikas største land med kyst til både Stillehavet og Det karibiske hav. En kjede med flere aktive vulkaner strekker seg fra nordvest ned mot Nicaraguasjøen, som er Mellom-Amerikas største innsjø.

Innlandet består av et delvis skogkledd høyplatå og fruktbare dalfører. I øst er en bred kystslette med laguner, strender og elvedeltaer hvor det regner mye. Klimaet i Nicaragua er tropisk og temperaturen varierer lite, men landet er utsatt for mye ekstremvær.

Den østlige regionen rommer den største gjenværende regnskogen i Mellom-Amerika. Imidlertid reduseres den i raskt tempo. Rundt 75 prosent av den opprinnelige skogen er hugget for å drive jordbruk. Minst halvparten av avskogingen er skjedd i løpet av de siste 60 årene. Tilgangen på rent drikkevann er dårlig på grunn av forurensing. Plantevernmidler som er benyttet på frukt- og bomullsplantasjer siden 1970 har bidratt til alvorlige helseproblemer for mange arbeidere.

Ecoprint

0.8 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Nicaragua ville vi trenge 0.8 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Før spanske kolonialister kom på 1520-tallet, bodde det ulike indianerfolk i Nicaragua. Nicaragua var spansk koloni fram til 1821, og ble en selvstendig republikk i 1838.

På begynnelsen av 1900-tallet brøt det ut borgerkrig i Nicaragua, der Somoza-familien tok makten gjennom et statskupp i 1936. Somoza-regimet ble støttet av USA, og styrte Nicaragua gjennom et militærdiktatur som skapte misnøye og motstand. Regimets korrupte håndtering av gjenoppbyggingen etter et jordskjelv i 1972 utløste en ny borgerkrig i landet. Den sandinistiske nasjonale frigjøringsfronten (sandinistene), som førte geriljakrig mot Somoza-regimet, fikk dermed økt støtte blant befolkningen.

Sandinistene styrtet Somoza-regimet og tok over regjeringsmakten i 1979. De hadde en sosialistisk ideologi, noe som bidro til at USA anså dem som sine fiender. USA støttet derfor militærgruppen Contras i en ny fase av borgerkrigen (1979-1990). Contras hadde som formål å styrte sandinistregimet og opererte fra baser i nabolandet Honduras. I 1986 vedtok Den internasjonale domstolen i Haag at USA brøt folkeretten ved at de støttet Contras.

Borgerkrigen ble avsluttet i 1990 med en fredsavtale der Contras skulle avvæpnes og et politisk valg skulle avholdes. Sandinistene ble det største partiet, men tapte valget mot den konservative nasjonale opposisjonsunionen som besto av fjorten politiske partier.

Samfunn og politikk

Ifølge grunnloven er Nicaragua en demokratisk republikk, men landet styres av den stadig mer autoritære lederen Daniel Ortega, som har sittet som president siden 2007. Ortega fikk endret grunnloven i 2014, slik at den tillater presidenten å være kandidat i flere påfølgende valg. Ortega kan dermed forbli president livet ut. 

Ortega var tidlig medlem av Den sandinistiske nasjonale frigjøringsfronten (FSLN), som har blitt det politiske partiet han nå leder. Ortega ble valgt til president i Nicaragua første gang i 1985 og satt til 1990. Han vant valgt igjen i 2006 og etablerte den andre sandinistregjeringen i Nicaragua. Han ble gjenvalgt både i 2011 og i 2016.

Ortegas stadig mer autoritære måte å styre på har ført til protester. Våren 2018 ble gateprotester slått hardt ned på av myndighetene, med flere drepte. Ortega får sterk kritikk internasjonalt for grove brudd på menneskerettighetene. Landet er nå i politisk og økonomisk krise.

Nicaragua er det nest fattigste landet i Latin-Amerika etter Haiti. Landet er svært klassedelt og konservativt. Abort er ulovlig og homoseksualitet ble først tillatt i 2007. Vold i hjemmet og seksuelle overgrep mot jenter og kvinner er et stort problem. Forholdet til nabolandet Costa Rica er anspent grunnet uenigheter om grensen.

Økonomi og handel

Nicaragua har slitt med dårlig økonomi, mye grunnet store forsvarsutgifter under borgerkrigene. Landbruket danner grunnsteinen i økonomien, selv om industrisektoren og turismen har vokst de siste årene. Landet er avhengig av noen få jordbruksprodukter og er derfor svært sårbar for svingninger i råvarepriser på verdensmarkedet. I 2001 førte for eksempel et fall i kaffepriser til økt arbeidsløshet og fattigdom for nicaraguanske bønder.

1/3 av de arbeidsdyktige er sysselsatt i primærnæringene som står for eksportvarene. Landet eksporterer blant annet oksekjøtt, kaffe, tobakk og bananer. USA er fortsatt den viktigste handelspartneren.

Ressurser og inntekter er ujevnt fordelt, arbeidsledigheten er høy, og landet er avhengig av utenlandsk bistand. Det internasjonale valutafondet (IMF) krevde innstramninger i offentlige utgifter for å være villig til å gi økonomisk støtte. Derfor har Nicaragua privatisert statlige bedrifter.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Nicaragua på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  130 370
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  12,5
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  25,9
  Prosent
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  6 284 757
  tall
  Fruktbarhetstall
  2,3
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,462
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,658
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  74
  År
  Forventet levealder for kvinner
  77
  År
  Forventet levealder for menn
  71
  År
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  3,2
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  45,5
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  16,6
  Prosent
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  59
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  4 213
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  736
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  39
  Fredsindeksen
  1,960
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  17
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  58
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,85
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,81
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  3,35
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,5
  Hektar per person
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  41
  Drapsrate
  8,62
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  84,7
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,961
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  10,66
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  26
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  35,2
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
  Global lykkeindeks
  38,7
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Politiske rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  75,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  75
  Prosent
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  91,6
  Prosent
  Alfabetisme
  82,5
  Prosent
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  87,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  68
  Prosent
 •  

  Nicaragua

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  10,2
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  15
  Prosent
  Sekundærnæring
  26
  Prosent
  Tertiærnæring
  54
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  10 215 978 680
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data