[[suggestion]]
Nigeria

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Abuja

Etniske grupper

Over 250 folkegrupper. Hausa/fulani 29%, yoruba 21%, igbo 18%, ijaw 10%, kanuri 4%, ibibio 3.5%, tiv 2.5%

Språk

Engelsk, hausa, yoruba, igbo, fulani og over 500 andre språk.

Religion

Muslimer 50%, kristne 40%, tradisjonelle religioner 10%

Innbyggertall

183 523 000

Styreform

Føderal republikk

Areal

923 770 km2

Myntenhet

Naira

BNI pr innbygger

5 861 PPP$

Nasjonaldag

1. oktober

Andre landsider

Geografi

Den sørlige delen av landet består av lavland med tropisk klima og regnskog, mens den nordlige delen består av høysletter med savanner. Den fruktbare jorda gir gode forutsetninger for å drive jordbruk. I tillegg har landet de største olje- og gassressursene i Afrika.

De senere årene har imidlertid oljeutvinningen ført til store og alvorlige miljøproblemer, spesielt i Niger-deltaet i nord. Både vann, luft og jord har blitt forurenset. Områder som tidligere ble brukt til jordbruk, er nå ødelagt av oljesøl. I tillegg preges Nigeria av rask avskoging og ørkenspredning nord i landet.

Ecoprint

0.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Nigeria ville vi trenge 0.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Allerede for 11 000 år siden bodde det mennesker i området som i dag er Nigeria. Nok-kulturen eksisterte cirka 500 f.kr-200 e.kr, og er det eldste jernaldersamfunnet som er kjent fra Afrika sør for Sahara.

Før området ble kolonisert av britene på slutten av 1800-tallet, var det delt mellom mange ulike kongedømmer. Engelskmennene var koloniherrer fram til Nigeria ble selvstendig i 1960. Tre år senere ble Nigeria en republikk.

I 1967 brøt det ut borgerkrig i landet da det kristne igbo-folket i den sørøstlige, oljerike regionen Biafra forsøkte å opprette en selvstendig stat. I den tre år lange borgerkrigen døde over en million mennesker, de fleste av sult. Biafra tapte krigen, og er fortsatt en del av Nigeria. Krefter i regionen kjemper fremdeles for selvstendighet. Nigeria ble styrt av militærregimer fram til 1999, men har hatt sivilt styre siden.

Samfunn og politikk

Nigeria er en føderal republikk, der presidenten er stats- og regjeringssjef, og øverstkommanderende for hæren. Landet ble mer demokratisk da militærdiktaturet falt i 1999, men flere presidentvalg har siden vært preget av vold og valgfusk.

Korrupsjon preger store deler av samfunnet. Det er store politiske, etniske og religiøse motsetninger i landet, som har over 250 ulike folkegrupper. Uenighetene er særlig knyttet til kontroll over ressurser og politisk innflytelse. Forholdet mellom føderale myndigheter og de 36 delstatsguvernørene er anspent. Lokale opprør og protester forekommer ofte. Kvinner og homofile diskrimineres, og i enkelte delstater gjør islamsk sharialov at kvinner ikke har samme rettigheter som menn.

Styresmaktene må til tider benytte soldater og politi for å stanse blodige sammenstøt mellom kristne og muslimer. Halvparten av befolkningen er muslimer som bor i nord, mens den andre halvparten er kristne i sør. Hundrevis av mennesker er blitt drept i slike sammenstøt de siste årene. Siden 2009 har terroraksjoner fra den islamistiske gruppen Boko Haram vært en stadig større trussel mot befolkningens sikkerhet i nord.

Lær mer om terrororganisasjonen Boko Haram i Nigeria

Økonomi og handel

Nigeria er Afrikas største økonomi. Landet er også Afrikas største oljeprodusent, og råolje utgjør nesten all eksport. Oljen genererer store statsinntekter, men korrupsjon, politisk ustabilitet og dårlig fordeling fører likevel til at mange er fattige. I byene lever mange i slumforhold. Det er også stor økonomisk ulikhet mellom det fattige, muslimsk-dominerte nord, og det mer velstående kristen-dominerte sør.

Misnøye med økonomien er en drivkraft for konfliktene i landet. Halvparten av Nigerias befolkning lever i fattigdom, og ifølge Verdensbanken har landet flere mennesker i ekstrem fattigdom enn noe annet land i verden.

Folk flest er avhengige av tradisjonelt jordbruk, småskalahandel og enkel industri for å overleve. Landet er fruktbart, og andre eksportprodukter som bomull, gummi og treverk bidrar også til økonomien. India, USA, EU og Kina er i dag Nigerias største handelspartnere.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Nigeria på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Nigeria

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  3 358 790 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  53,5
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,294
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  46,00
  prosent
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,347
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  49,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  50,2
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  96 281
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,55
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,4
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  923 770
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,87
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  37,3
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  7,2
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  1,1
  Hektar per person
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  1 879
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  2,873
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  46,9
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  3
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  66,29
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  27
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  3
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  36,50
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  99,9
  Indeks (0-120)
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  5
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  0,4
  Prosent av BNP
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  11,5
  Prosent
  Undervektige barn
  10,8
  Prosent
  Veksthemmede barn
  43,60
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  100
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  5,7
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  53
  År
  Malariatilfeller
  281,1
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  1 180
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  9,50
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  33
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  145
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  219
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  66,4
  Prosent
  Alfabetisme
  51,1
  Prosent
  Antall år i skole
  8
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  64,1
  Prosent
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  21,5
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  45,5
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  5,56
  Prosent
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  19,4
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  82
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  6
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  144
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  59,3
  Prosent
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  9,5
  Prosent
  Arbeidsledighet
  6,0
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  375 745 486 521
  US Dollar
  BNP per innbygger
  1 968
  US Dollar
  Primærnæring
  21
  Prosent
  Sekundærnæring
  24
  Prosent
  Tertiærnæring
  56
  Prosent
  Økonomisk vekst
  -1,77
  Prosent
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  27,7
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  54
  Prosent
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  856
  Personer
  Befolkningstall
  195 875 237
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  331 101
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  10 574
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,532
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  1 707 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  53
  År
  Forventet levealder for menn
  52
  År
  Lykkeindeks
  5,27
  Skala: 1-10 (der 10 er best)