Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Nigeria

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Abuja

Etniske grupper

Over 250 folkegrupper. Hausa/fulani 29%, yoruba 21%, igbo 18%, ijaw 10%, kanuri 4%, ibibio 3.5%, tiv 2.5%

Språk

Engelsk, hausa, yoruba, igbo, fulani og over 500 andre språk.

Religion

Muslimer 50%, kristne 40%, tradisjonelle religioner 10%

Innbyggertall

183 523 000

Styreform

Føderal republikk

Areal

923 770 km2

Myntenhet

Naira

BNI pr innbygger

5 992 PPP$

Nasjonaldag

1. oktober

Andre landsider

Geografi

Den sørlige delen av landet består av lavland med tropisk klima og regnskog, mens den nordlige delen består av høysletter med savanner. Den fruktbare jorda gir gode forutsetningen for å drive jordbruk. I tillegg har landet betydelige olje- og gassressurser.

De senere årene har imidlertid oljeutvinningen ført til store og alvorlige miljøproblemer, spesielt i Niger-deltaet. Både vann, luft og jord har blitt forurenset. Områder som tidligere ble brukt til jordbruk, er nå ødelagt av oljesøl. I tillegg sliter Nigeria med rask avskoging og ørkenspredning nord i landet.

Ecoprint

0.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Nigeria ville vi trenge 0.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Allerede for 10 000 år siden bodde det mennesker innenfor det området som utgjør dagens Nigeria. Den såkalte Nok-kulturen, fra cirka 500 f.kr til 200 e.kr er det eldste jernaldersamfunnet som foreløpig er kjent fra Afrika sør for Sahara. Før området ble kolonisert av britene på begynnelsen av 1900-tallet, var det delt mellom mange ulike kongedømmer. Engelskmennene var koloniherrer fram til 1960, da landet fikk sin selvstendighet. Tre år etter ble Nigeria erklært republikk.

I 1967 brøt det ut borgerkrig i landet da den sørøstlige regionen Biafra erklærte seg selvstendig. Borgerkrigen kostet flere hundre tusen mennesker livet, de fleste døde av sult. Biafra tapte krigen, og er fortsatt en del av Nigeria. Krefter i regionen kjemper fremdeles for selvstendighet. Nigeria ble styrt av militærregimer fram til 1999, men har hatt sivilt styre siden da.

Samfunn og politikk

Nigeria er en føderal republikk, der presidenten er stats- og regjeringssjef, og øverstkommanderende for hæren. På tross av at demokratiet i landet ble styrket da militærdiktaturet falt i 1999, regnes Nigeria fortsatt som autoritært.

Korrupsjon preger store deler av samfunnet. Det er store politiske, etniske og religiøse motsetninger i landet, som har over 250 ulike folkegrupper. Uenighetene er særlig knyttet til kontroll over ressurser og politisk innflytelse. Nigeria preges også av betydelige spenninger mellom sentralmyndighetene og de 36 delstatsguvernørene. Lokale opprør og protester forekommer ofte.

Styresmaktene må til tider benytte soldater og politi for å stanse blodige sammenstøt mellom kristne og muslimer i ulike deler av landet. Hundrevis av mennesker er blitt drept i slike sammenstøt de siste årene. Siden 2009 har terroraksjoner fra den islamistiske gruppen Boko Haram vært en stadig større trussel mot befolkningens sikkerhet i nord.

Lær mer om terrororganisasjonen Boko Haram i Nigeria

Økonomi og handel

Oljesektoren er en viktig del av landets økonomi. Oljen genererer store statsinntekter, men korrupsjon, politisk ustabilitet og dårlig fordeling fører likevel til at størstedelen av befolkningen lever i fattigdom. Det er også et stort økonomisk skille mellom det fattige, muslimsk-dominerte nord, og det mer velstående kristen-dominerte sør. Økonomisk misnøye er en viktig drivkraft for konfliktene i landet.

Folk flest er avhengige av tradisjonelt jordbruk, småskalahandel og enkel industri for å overleve. USA, EU og Kina er i dag Nigerias største handelspartnere. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Nigeria på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Nigeria

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  7,3
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  9,5
  Prosent
  Arbeidsledighet
  7,5
  Prosent
  Primærnæring
  20
  Prosent
  Sekundærnæring
  24
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  56
  Prosent
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  923 770
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  37,3
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  7,7
  Prosent
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  190 886
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  5,7
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  53
  År
  Forventet levealder for kvinner
  53
  År
  Forventet levealder for menn
  52
  År
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  24,7
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  10
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  29,8
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,847
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,527
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  69,57
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  28
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  5,56
  Prosent
  Global lykkeindeks
  22,2
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  102,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  86
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  142
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  55,6
  Prosent
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  53,5
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  50,2
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  7,0
  Prosent
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  856
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  167 988
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  1 395
  Personer
  Internt fordrevne
  1 538 982
  Internt fordrevne
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  3 793
  Fredsindeksen
  2,801
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  0,4
  Prosent av BNP
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  109
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  122
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  814
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  322
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  43
  Henrettelser
  4
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  39,69
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,87
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,55
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  1,88
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,0
  Hektar per person
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  67
  Prosent
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  72,8
  Prosent
  Alfabetisme
  59,6
  Prosent
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  68,5
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  29
  Prosent
 •  

  Nigeria

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  481 066 000 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  2 640
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  3,52