[[suggestion]]
Østerrike

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Wien

Etniske grupper

Østerrikere 91.1%, slaviske folk 4% tyrkere 1.6%, tyskere 0.9%, andre/uspesifisert 2.4% (2001)

Språk

Tysk (offisielt) 88,6, tyrkisk 2,3%, serbisk 2,2%, kroatisk (offisielt i Burgenland) 1,6%, andre 5,3 (2001)

Religion

Romersk-katolske 73,6%, protestanter 4,7%, muslimer 4,2%, andre 3,5%, uspesifisert/ingen 14% (2001)

Innbyggertall

8.2 millioner

Styreform

Republikk

Areal

83 879 km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

50 552 PPP$

Nasjonaldag

26. oktober

Andre landsider

Geografi

Østerrike er ett av ni europeiske land som ikke har kyst. Over halvparten av landet består av fjellkjeden Alpene. Nordøst for Alpene er landskapet flatere, og lengst øst er det store sletteområder. De fleste menneskene bor øst i landet. Donau, Europas nest lengste elv, renner gjennom nordøstlandet. Elven brukes til vannkraft og er en viktig vannvei for handel. Klimaet i de flatere delene av Østerrike er tydelig delt inn i sommer- og vinterhalvår. Temperaturen og nedbørsmengden varierer fra landsdel til landsdel på grunn av høydeforskjellene. Sprøytemidler fra jordbruket har ført til sur nedbør og ødelagt jordsmonn. Dette er de to viktigste miljøutfordringene for Østerrike.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.3 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Østerrike ville vi trenge 3.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Østerrike ble styrt av ulike folkegrupper i flere hundreår, før det ble en del av det tysk-romerske riket i 962. Fra 1276 ble det styrt av Habsburgslekten. I 1867 ble dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn dannet. I 1914 var Østerrike-Ungarns tronfølger på besøk i Sarajevo, der han ble drept av en serbisk nasjonalist. Dette utløste første verdenskrig. Østerrike-Ungarn var alliert med Tyskland. De tapte krigen i 1918. Dette førte til at dobbeltmonarkiet ble oppløst, og Østerrike ble en selvstendig stat. På 1930-tallet utviklet landet seg til et fascistisk diktatur. I 1938 ble landet en del av Tyskland, og deltok i andre verdenskrig på nazistenes side. Da krigen tok slutt i 1945, ble Østerrike delt inn i fire okkupasjonssoner, kontrollert av USA, Storbritannia, Frankrike og Sovjetunionen. Okkupasjonen varte til 1955. Da ble Østerrike et selvstendig land som lovte å være nøytrale og ikke ta parti med noen i fremtiden. Østerrike ble medlem av EU i 1995.

Samfunn og politikk

Østerrike er en føderasjon som består av ni delstater. Hver delstat har sitt eget parlament og regjering, og ledes av en landshøvding. Østerrikes føderale president velges hver sjette år. Han eller hun utnevner en forbundskansler, som blir sjef for regjeringen. Parlamentet består av to kamre: nasjonalrådet og forbundsrådet. Nasjonalrådets representanter velges direkte for fem år om gangen. Forbundsrådet består av representanter fra delstatsparlamentene. Stemmerettsalderen i landet er 16 år. Etter andre verdenskrig har det borgerlige Folkepartiet og Sosialdemokratene stort sett samarbeidet om å styre landet. De siste tiårene har imidlertid det høyreekstreme Frihetspartiet fått større og større oppslutning. Også partiet De grønne har fått mer og mer støtte. Ved presidentvalget i 2016 vant De grønnes kandidat med bare 31 000 stemmer over Frihetspartiets kandidat.

Økonomi og handel

Østerrike har en godt utviklet markedsøkonomi, en utdannet befolkning og høy levestandard. Eksport spiller en viktig rolle i landets økonomi. Det gjør også servicesektoren – spesielt turismen. Økonomien er tett forbundet med EU og spesielt Tyskland. Østerrike et av de landene som har dratt mest fordel av unionsutvidelsen østover på 2000-tallet. Østerrikske selskaper har flyttet fabrikker til, og kjøpt aksjer i, østeuropeiske EU-land. Det har de tjent gode penger på. Østerrikes økonomi er jevnt over privatisert. I dag finnes det ingen selskaper som eies av staten. Østerrikere har tidligere måttet betale mye skatt, men dette har endret seg siden år 2000. En utfordring for Østerrike er mangelen på utdannet arbeidskraft. Landet har derfor satset stort på utdanning og lærlingplasser for å få kontroll over arbeidsledigheten. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Østerrike på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Østerrike

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,7
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Østerrike

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,835
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Østerrike

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  67,5
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Østerrike

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  58 712
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  6,87
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Østerrike

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  Mangler data
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Østerrike

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  83 879
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,89
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  16,3
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  46,9
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  5,9
  Hektar per person
 •  

  Østerrike

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  1,274
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  20,80
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  76
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  15,33
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  26,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Østerrike

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  1
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  0,7
  Prosent av BNP
 •  

  Østerrike

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Østerrike

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  1,5
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,0
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  81
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  4
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  15,60
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  2
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  8
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  7
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Østerrike

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  14
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  94,3
  Prosent
 •  

  Østerrike

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,078
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  31,8
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  46,7
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  34,43
  Prosent
 •  

  Østerrike

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  98,7
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  97
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Østerrike

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  35
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  8 356
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Østerrike

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  10,1
  Prosent
  Arbeidsledighet
  4,8
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  416 835 975 862
  US Dollar
  BNP per innbygger
  47 381
  US Dollar
  Primærnæring
  1
  Prosent
  Sekundærnæring
  28
  Prosent
  Tertiærnæring
  71
  Prosent
  Økonomisk vekst
  2,28
  Prosent
 •  

  Østerrike

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  87,9
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  98
  Prosent
 •  

  Østerrike

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  22 745
  Personer
  Befolkningstall
  8 751 820
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  38
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  171 567
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,908
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  84
  År
  Forventet levealder for menn
  78
  År
  Lykkeindeks
  7,25
  Skala: 1-10 (der 10 er best)