[[suggestion]]
Østerrike

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Wien

Etniske grupper

Østerrikere 91.1%, slaviske folk 4% tyrkere 1.6%, tyskere 0.9%, andre/uspesifisert 2.4% (2001)

Språk

Tysk (offisielt) 88,6, tyrkisk 2,3%, serbisk 2,2%, kroatisk (offisielt i Burgenland) 1,6%, andre 5,3 (2001)

Religion

Romersk-katolske 73,6%, protestanter 4,7%, muslimer 4,2%, andre 3,5%, uspesifisert/ingen 14% (2001)

Innbyggertall

8.2 millioner

Styreform

Republikk

Areal

83 879 km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

50 552 PPP$

Nasjonaldag

26. oktober

Andre landsider

Geografi

Østerrike er ett av ni europeiske land som ikke har kyst. Over halvparten av landet består av fjellkjeden Alpene. Nordøst for Alpene er landskapet flatere, og lengst øst er det store sletteområder. De fleste menneskene bor øst i landet. Donau, Europas nest lengste elv, renner gjennom nordøstlandet. Elven brukes til vannkraft og er en viktig vannvei for handel. Klimaet i de flatere delene av Østerrike er tydelig delt inn i sommer- og vinterhalvår. Temperaturen og nedbørsmengden varierer fra landsdel til landsdel på grunn av høydeforskjellene. Sprøytemidler fra jordbruket har ført til sur nedbør og ødelagt jordsmonn. Dette er de to viktigste miljøutfordringene for Østerrike.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.3 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Østerrike ville vi trenge 3.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Østerrike ble styrt av ulike folkegrupper i flere hundreår, før det ble en del av det tysk-romerske riket i 962. Fra 1276 ble det styrt av Habsburgslekten. I 1867 ble dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn dannet. I 1914 var Østerrike-Ungarns tronfølger på besøk i Sarajevo, der han ble drept av en serbisk nasjonalist. Dette utløste første verdenskrig. Østerrike-Ungarn var alliert med Tyskland. De tapte krigen i 1918. Dette førte til at dobbeltmonarkiet ble oppløst, og Østerrike ble en selvstendig stat. På 1930-tallet utviklet landet seg til et fascistisk diktatur. I 1938 ble landet en del av Tyskland, og deltok i andre verdenskrig på nazistenes side. Da krigen tok slutt i 1945, ble Østerrike delt inn i fire okkupasjonssoner, kontrollert av USA, Storbritannia, Frankrike og Sovjetunionen. Okkupasjonen varte til 1955. Da ble Østerrike et selvstendig land som lovte å være nøytrale og ikke ta parti med noen i fremtiden. Østerrike ble medlem av EU i 1995.

Samfunn og politikk

Østerrike er en føderasjon som består av ni delstater. Hver delstat har sitt eget parlament og regjering, og ledes av en landshøvding. Østerrikes føderale president velges hver sjette år. Han eller hun utnevner en forbundskansler, som blir sjef for regjeringen. Parlamentet består av to kamre: nasjonalrådet og forbundsrådet. Nasjonalrådets representanter velges direkte for fem år om gangen. Forbundsrådet består av representanter fra delstatsparlamentene. Stemmerettsalderen i landet er 16 år. Etter andre verdenskrig har det borgerlige Folkepartiet og Sosialdemokratene stort sett samarbeidet om å styre landet. De siste tiårene har imidlertid det høyreekstreme Frihetspartiet fått større og større oppslutning. Også partiet De grønne har fått mer og mer støtte. Ved presidentvalget i 2016 vant De grønnes kandidat med bare 31 000 stemmer over Frihetspartiets kandidat.

Økonomi og handel

Østerrike har en godt utviklet markedsøkonomi, en utdannet befolkning og høy levestandard. Eksport spiller en viktig rolle i landets økonomi. Det gjør også servicesektoren – spesielt turismen. Økonomien er tett forbundet med EU og spesielt Tyskland. Østerrike et av de landene som har dratt mest fordel av unionsutvidelsen østover på 2000-tallet. Østerrikske selskaper har flyttet fabrikker til, og kjøpt aksjer i, østeuropeiske EU-land. Det har de tjent gode penger på. Østerrikes økonomi er jevnt over privatisert. I dag finnes det ingen selskaper som eies av staten. Østerrikere har tidligere måttet betale mye skatt, men dette har endret seg siden år 2000. En utfordring for Østerrike er mangelen på utdannet arbeidskraft. Landet har derfor satset stort på utdanning og lærlingplasser for å få kontroll over arbeidsledigheten. 

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Østerrike på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Østerrike

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  83 879
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  16,3
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  46,9
  Prosent
 •  

  Østerrike

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  8 751 820
  tall
  Fruktbarhetstall
  1,5
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,078
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,908
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  81
  År
  Forventet levealder for kvinner
  84
  År
  Forventet levealder for menn
  78
  År
 •  

  Østerrike

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Østerrike

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,7
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Østerrike

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  22 745
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  38
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  171 567
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Østerrike

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,274
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Østerrike

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  4
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  8
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Østerrike

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,90
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  6,87
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  29,81
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  5,9
  Hektar per person
 •  

  Østerrike

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  0,66
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,957
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  20,75
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  76
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  31,8
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  34,43
  Prosent
  Lykkeindeks
  7,14
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  26,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Østerrike

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  98
  Prosent
 •  

  Østerrike

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Østerrike

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  100
  Prosent
 •  

  Østerrike

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  10,1
  Prosent
  Arbeidsledighet
  5,4
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  1
  Prosent
  Sekundærnæring
  28
  Prosent
  Tertiærnæring
  71
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data