[[suggestion]]
Pakistan
 

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Islamabad

Etniske grupper

Punjaber 45 %, pashtunere 15 %, sindhier 14 %, sariakier 8 %, muhajirer 8 %, balutsjere 4 %, andre 6 %

Språk

Panjabi 48 %, sindhi 12%, Saraiki 10%, pashto 8%, urdu (offisielt) 8%, engelsk (offisielt)/ burashaski/andre 14 %

Religion

Muslimer (offisiell) 96 % (sunnier 85-90 %, sjiaer 10-15 %), andre (inkludert kristne og hinduer) 4 % (2010)

Innbyggertall

197 016 000 (2017)

Styreform

Føderal republikk

Areal

796 100 km²

Myntenhet

Pakistansk Rupi

BNI pr innbygger

5 235 PPP$

Nasjonaldag

14. august

Andre landsider

Geografi

Pakistan er et langt og smalt land med mange forskjellige landskapstyper. I nord ligger fjellkjeden Himalaya, med topper på mer enn 8000 meter over havet. Midt i landet finnes fruktbare sletter og sumper, mens de sørvestlige delene består av tørre, høytliggende områder. Flere elver renner ned fra Himalaya, og danner et større deltaområde ved kysten.

Klimaet varierer med landskapet og høydeforskjellene i landet; i nord er det kaldt og tørt, og lenger sør er det varmere og fuktigere. Midt i landet ligger flere ørkenområder hvor det kan bli nærmere 50 varmegrader om sommeren.

Den raske befolkningsveksten har lagt stort press på landets ressurser. Pakistan sliter med forurenset drikkevann, og dette er årsaken til mer enn 80 prosent av sykdommene i landet, som diaré, malaria og parasittsykdommer. Utslipp fra en voksende industri og avskoging har ført til jorderosjon som igjen har resultert i hyppige flommer og oversvømmelser, spesielt midt i landet.

Historie

Pakistan har vært hjemsted for noen av verdens eldste sivilisasjoner. I flere århundrer var området del av skiftende indiske imperier. På begynnelsen av 1700-tallet ble landet invadert flere ganger, før området ble en del av britisk India på 1800-tallet.

 På 1920- og 30-tallet vokste det frem en politisk frigjøringsbevegelse som kjempet for et eget land for Indias muslimer. Da Storbritannia trakk seg ut av India i 1947, ble landet Pakistan opprettet. Landet bestod av to atskilte territorier kalt Vest- og Øst-Pakistan.

Selvstendigheten førte til enorme folkeforflytninger, ettersom alle muslimer skulle bo i Pakistan, og alle hinduer i India. I den kaotiske oppdelingen var fordelingen av flere områder svært omstridte. Like etter selvstendigheten brøt det ut krig mellom Pakistan og India om ett av disse områdene, nemlig  Kashmir. FN forhandlet frem en fredsavtale, men siden har krigen blusset opp to ganger, i 1965 og 1999. Tiden etter uavhengigheten ble preget av politisk ustabilitet og stor befolkningsvekst. Geografiske, kulturelle og språklige forskjeller førte til at Øst-Pakistan, med hjelp fra India, løsrev seg i 1971 under navnet Bangladesh.

Økologiske fotavtrykk

4

0,5

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Pakistan ville vi trenge 0,5 jordkloder.

Samfunn og politikk

Pakistan har vært et parlamentarisk demokrati siden 2010. Tidligere har landet hatt flere perioder med militærdiktatur og autoritære presidenter med stor makt. Grunnlovsendringen i 2010 ga makten til statsministeren og parlamentet. Presidenten, som tidligere hadde enorm makt, har nå en seremoniell rolle som statsoverhode. Landet er en føderasjon med fire provinser, og føderalt styrte stammeområder. Grunnlovsendringen ga også provinsene større grad av selvstyre.

Landet preges av indre uroligheter. Mange islamistiske grupper har vokst seg sterke. Blant annet kontrolleres grenseområdet mot Afghanistan av Taliban og tilhengere av al-Qaida. USA deltar i konflikten med droner, som også har drept mange sivile. Krigen mot terror har gjort rettssikkerheten i landet dårlig. Andre menneskerettighetsbrudd i landet er barnearbeid og kvinnediskriminerende lover.

Utenrikspolitikken har alltid blitt preget av konflikten med India, særlig det omstridte området, Kashmir. Konflikten mellom Pakistan og India er en av de farligste i verden, fordi begge parter har atomvåpen. Siden Pakistan hele tiden har følt seg truet av India, har store økonomiske ressurser til militæret gått på bekostning av utdanning, helsevesen og infrastruktur.

Menneskelig utvikling

11

149 av 186

Pakistan er nummer 149 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Økonomi og handel

Pakistansk økonomi er sterkt preget av landets kaotiske fortid. Landet har ikke klart å bygge opp en selvstendig industri, og utenlandske aktører har ikke villet investere i landet. Inntil nylig var mesteparten av økonomien basert på enkelt landbruk, og først de siste tiårene har andre næringer kommet på banen. De raskest voksende delene av pakistansk økonomi er innen telekommunikasjon, våpenindustri og tjenestesektoren. En av de største hindringene for økonomisk utvikling er mangelen på elektrisitet.

Pakistan har stor utenlandsgjeld, blant annet på grunn av den langvarige og kostbare konflikten med India. På 1990-tallet innvilget Det internasjonale pengefondet (IMF) en viss gjeldslettelse som førte til økonomisk vekst. Deltagelsen i «kampen mot terror» har ført til at USA har slettet store deler av landets gjeld. Pakistan har lenge hatt et nært handelssamarbeid med Kina, og de siste tiårene har handelen økt i takt med Kinas økonomiske utvikling. Likevel preges landets økonomi av høy inflasjon, lav tilvekst og store budsjettunderskudd. Etter 2000 har Pakistan normalt hatt en økonomisk vekst på 4-5 prosent, men flertallet lever fortsatt i dyp fattigdom.

Kart

Statistikk

Her finner du statistikk for Pakistan på mange områder, inkludert FNs bærekraftsmål(sist rapporterte år). Du kan også sammenligne med et annet land. Gå til statistikken for landet