Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Pakistan

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Islamabad

Etniske grupper

Punjabi 45 %, pasjtun 15%, sindh 14 %, sariaki 8 %, muhajirer 8 %, balochi 5 %, andre 6 %

Språk

Punjabi, sindhi, siraiki, pasjtu, urdu, balochi, hindko, brahui, engelsk, burashaski

Religion

Sunnimuslimer 85-90 %, shiamuslimer 10-15 %, andre/uspesifisert/ingen 3% (2010)

Innbyggertall

204 924 000 (2017)

Styreform

Føderal republikk

Areal

796 100 km2

Myntenhet

Pakistansk Rupi

BNI pr innbygger

5 042 PPP$

Nasjonaldag

14. august

Andre landsider

Geografi

Pakistan er et langt og smalt land med mange forskjellige landskapstyper. I nord ligger fjellkjeden Himalaya, med topper på mer enn 8000 meter over havet. Midt i landet finnes fruktbare sletter og sumper, mens de sørvestlige delene består av tørre, høyereliggende områder. Flere elver renner ned fra Himalaya, og danner et større deltaområde ved kysten. Klimaet varierer med landskapet og høydeforskjellene i landet; i nord er det kaldt og tørt, og lenger sør er det varmere og fuktigere. Midt i landet ligger flere ørkenområder hvor det kan bli nærmere 50 varmegrader om sommeren. Den raske befolkningsveksten har lagt stort press på landets ressurser. Pakistan sliter med forurenset drikkevann, og dette er årsaken til mer enn 80 prosent av sykdommene i landet, som diaré, malaria og parasittsykdommer. Utslipp fra en voksende industri og avskoging har ført til jorderosjon som igjen har resultert i hyppige flommer og oversvømmelser spesielt midt i landet.

Ecoprint

0.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Pakistan ville vi trenge 0.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Pakistan har vært hjemsted for noen av verdens eldste sivilisasjoner. I flere århundrer var området del av skiftende indiske imperier. På begynnelsen av 1700-tallet ble landet invadert flere ganger, før området ble en del av britisk India på 1800-tallet. På 1920- og 30-tallet vokste det frem en politisk frigjøringsbevegelse som kjempet for et eget land for Indias muslimer. Da Storbritannia trakk seg ut fra India i 1947, ble landet Pakistan opprettet. Landet bestod av to atskilte territorier: Vest- og Øst-Pakistan. Selvstendigheten førte til enorme folkeforflytninger, ettersom alle muslimer skulle bo i Pakistan, og alle hinduer i India. I den kaotiske oppdelingen var fordelingen av flere områder svært omstridte. Like etter selvstendigheten brøt det ut krig mellom Pakistan og India om ett av disse områdene: Kashmir. FN forhandlet frem en fredsavtale, men siden har krigen blusset opp to ganger, i 1965 og 1999. Tiden etter uavhengigheten ble preget av politisk ustabilitet og stor befolkningsvekst. Geografiske, kulturelle og språklige forskjeller førte til at Øst-Pakistan, med hjelp fra India, løsrev seg i 1971 under navnet Bangladesh.

Samfunn og politikk

Pakistan styres av en president som velges for fem år av gangen og er en føderasjon av delstater som har stor makt til å bestemme over egne forhold. Politiske partier er generelt bygget rundt sterke personligheter fremfor politiske ideer. Siden 2008 har landet hatt en demokratisk valgt president og koalisjonsregjering, og i 2010 vedtok parlamentet en endring av grunnloven som i stor grad reduserte presidentens makt. Hæren har tradisjonelt hatt en sterk rolle i landet, og har avsatt flere regjeringer i statskupp. Pakistan er et av de minst utviklede landene i Asia. Nesten halvparten av alle barn i skolealder står uten et utdanningstilbud. For jenter er andelen 60 prosent. Målrettede angrep på skoler og pågående konflikter som sender mange på flukt, er blant årsakene til at barn mister skolegang. Myndighetene har ikke kontroll over de nordvestlige delene av landet, som styres av forskjellige stammehøvdinger. Blant annet kontrolleres grensområdet mot Afghanistan av Taliban og tilhengere av al-Qaida. Forholdet til nabolandet India har vært dårlig helt siden selvstendigheten, og begge landene har skaffet seg atomvåpen.

Økonomi og handel

Pakistansk økonomi er sterkt preget av landets kaotiske fortid. Landet har ikke klart å bygge opp en selvstendig industri, og utenlandske aktører har heller ikke villet investere i landet. Inntil nylig var mesteparten av økonomien basert på enkelt landbruk, og først de siste tiårene har andre næringer kommet på banen. De raskest voksende delene av pakistansk økonomi er innen telekommunikasjon, våpenindustri og tjenestesektoren. Pakistan har stor utenlandsgjeld, blant annet på grunn av den langvarige og kostbare konflikten med India. På 1990-tallet innvilget Det internasjonale pengefondet (IMF) en viss gjeldslettelse som førte til økonomisk vekst. Deltagelsen i ”kampen mot terror” har ført til at USA har slettet store deler av landets gjeld. Pakistan har lenge hatt et nært handelssamarbeid med Kina, og de siste tiårene har handelen økt i takt med Kinas økonomiske utvikling. Likevel preges landets økonomi av høy inflasjon, lav tilvekst og store budsjettunderskudd.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Pakistan på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Pakistan

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  9,3
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  10,7
  Prosent
  Arbeidsledighet
  5,2
  Prosent
  Primærnæring
  25
  Prosent
  Sekundærnæring
  21
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  54
  Prosent
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  796 100
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  39,5
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  1,9
  Prosent
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  197 016
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  2,9
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  66
  År
  Forventet levealder for kvinner
  67
  År
  Forventet levealder for menn
  65
  År
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  8
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  33,6
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,741
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,546
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,550
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  66,16
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  32
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  20,59
  Prosent
  Global lykkeindeks
  31,5
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  102,9
  Indeks (0-120)
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  5 090
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  45
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  450
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  93,6
  Prosent
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  8,3
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  45,5
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  22,0
  Prosent
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  5 527
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  297 835
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  1 561 162
  Personer
  Internt fordrevne
  1 800 000
  Internt fordrevne
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  3 140
  Fredsindeksen
  2,833
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  3,4
  Prosent av BNP
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  81
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  44
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  178
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  270
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  21
  Henrettelser
  326
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  43,55
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,87
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,85
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  2,71
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  0,7
  Hektar per person
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  46
  Prosent
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  73,7
  Prosent
  Alfabetisme
  56,4
  Prosent
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  91,4
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  64
  Prosent
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  271 050 000 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  1 429
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  3,22