[[suggestion]]
Pakistan

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Islamabad

Etniske grupper

Punjaber 45 %, pashtunere 15 %, sindhier 14 %, sariakier 8 %, muhajirer 8 %, balutsjere 4 %, andre 6 %

Språk

Panjabi 48 %, sindhi 12%, Saraiki 10%, pashto 8%, urdu (offisielt) 8%, engelsk (offisielt)/ burashaski/andre 14 %

Religion

Muslimer (offisiell) 96 % (sunnier 85-90 %, sjiaer 10-15 %), andre (inkludert kristne og hinduer) 4 % (2010)

Innbyggertall

197 016 000 (2017)

Styreform

Føderal republikk

Areal

796 100 km²

Myntenhet

Pakistansk Rupi

BNI pr innbygger

5 235 PPP$

Nasjonaldag

14. august

Andre landsider

Geografi

Pakistan er et langt og smalt land med mange forskjellige landskapstyper. I nord ligger fjellkjeden Himalaya, med topper på mer enn 8000 meter over havet. Midt i landet finnes fruktbare sletter og sumper, mens de sørvestlige delene består av tørre, høytliggende områder. Flere elver renner ned fra Himalaya, og danner et større deltaområde ved kysten.

Klimaet varierer med landskapet og høydeforskjellene i landet; i nord er det kaldt og tørt, og lenger sør er det varmere og fuktigere. Midt i landet ligger flere ørkenområder hvor det kan bli nærmere 50 varmegrader om sommeren.

Den raske befolkningsveksten har lagt stort press på landets ressurser. Pakistan sliter med forurenset drikkevann, og dette er årsaken til mer enn 80 prosent av sykdommene i landet, som diaré, malaria og parasittsykdommer. Utslipp fra en voksende industri og avskoging har ført til jorderosjon som igjen har resultert i hyppige flommer og oversvømmelser, spesielt midt i landet.

Ecoprint

0.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Pakistan ville vi trenge 0.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Pakistan har vært hjemsted for noen av verdens eldste sivilisasjoner. I flere århundrer var området del av skiftende indiske imperier. På begynnelsen av 1700-tallet ble landet invadert flere ganger, før området ble en del av britisk India på 1800-tallet.

 På 1920- og 30-tallet vokste det frem en politisk frigjøringsbevegelse som kjempet for et eget land for Indias muslimer. Da Storbritannia trakk seg ut av India i 1947, ble landet Pakistan opprettet. Landet bestod av to atskilte territorier kalt Vest- og Øst-Pakistan.

Selvstendigheten førte til enorme folkeforflytninger, ettersom alle muslimer skulle bo i Pakistan, og alle hinduer i India. I den kaotiske oppdelingen var fordelingen av flere områder svært omstridte. Like etter selvstendigheten brøt det ut krig mellom Pakistan og India om ett av disse områdene, nemlig  Kashmir. FN forhandlet frem en fredsavtale, men siden har krigen blusset opp to ganger, i 1965 og 1999. Tiden etter uavhengigheten ble preget av politisk ustabilitet og stor befolkningsvekst. Geografiske, kulturelle og språklige forskjeller førte til at Øst-Pakistan, med hjelp fra India, løsrev seg i 1971 under navnet Bangladesh.

Samfunn og politikk

Pakistan har vært et parlamentarisk demokrati siden 2010. Tidligere har landet hatt flere perioder med militærdiktatur og autoritære presidenter med stor makt. Grunnlovsendringen i 2010 ga makten til statsministeren og parlamentet. Presidenten, som tidligere hadde enorm makt, har nå en seremoniell rolle som statsoverhode. Landet er en føderasjon med fire provinser, og føderalt styrte stammeområder. Grunnlovsendringen ga også provinsene større grad av selvstyre.

Landet preges av indre uroligheter. Mange islamistiske grupper har vokst seg sterke. Blant annet kontrolleres grenseområdet mot Afghanistan av Taliban og tilhengere av al-Qaida. USA deltar i konflikten med droner, som også har drept mange sivile. Krigen mot terror har gjort rettssikkerheten i landet dårlig. Andre menneskerettighetsbrudd i landet er barnearbeid og kvinnediskriminerende lover.

Utenrikspolitikken har alltid blitt preget av konflikten med India, særlig det omstridte området, Kashmir. Konflikten mellom Pakistan og India er en av de farligste i verden, fordi begge parter har atomvåpen. Siden Pakistan hele tiden har følt seg truet av India, har store økonomiske ressurser til militæret gått på bekostning av utdanning, helsevesen og infrastruktur.

Økonomi og handel

Pakistansk økonomi er sterkt preget av landets kaotiske fortid. Landet har ikke klart å bygge opp en selvstendig industri, og utenlandske aktører har ikke villet investere i landet. Inntil nylig var mesteparten av økonomien basert på enkelt landbruk, og først de siste tiårene har andre næringer kommet på banen. De raskest voksende delene av pakistansk økonomi er innen telekommunikasjon, våpenindustri og tjenestesektoren. En av de største hindringene for økonomisk utvikling er mangelen på elektrisitet.

Pakistan har stor utenlandsgjeld, blant annet på grunn av den langvarige og kostbare konflikten med India. På 1990-tallet innvilget Det internasjonale pengefondet (IMF) en viss gjeldslettelse som førte til økonomisk vekst. Deltagelsen i «kampen mot terror» har ført til at USA har slettet store deler av landets gjeld. Pakistan har lenge hatt et nært handelssamarbeid med Kina, og de siste tiårene har handelen økt i takt med Kinas økonomiske utvikling. Likevel preges landets økonomi av høy inflasjon, lav tilvekst og store budsjettunderskudd. Etter 2000 har Pakistan normalt hatt en økonomisk vekst på 4-5 prosent, men flertallet lever fortsatt i dyp fattigdom.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Pakistan på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Pakistan

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  2 283 270 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  4,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,228
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  29,50
  prosent
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,562
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,387
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  67
  År
  Forventet levealder for menn
  65
  År
  Lykkeindeks
  5,65
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  35,9
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  45,5
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  256
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  0,8
  Hektar per person
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  166 298
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,90
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  1,5
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  796 100
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,85
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  40,3
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  1,9
  Prosent
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  668
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  207 619
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  1 409 200
  Personer
  Fredsindeksen
  3,079
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  33,6
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  87
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  69,34
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  119 000
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  33
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  45,83
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  96,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  7
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  3,5
  Prosent av BNP
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  20,5
  Prosent
  Undervektige barn
  10,5
  Prosent
  Veksthemmede barn
  45,00
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  75
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,1
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  66
  År
  Malariatilfeller
  4,9
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  178
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  2,90
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  44
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  44
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  267
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  72,8
  Prosent
  Alfabetisme
  57,0
  Prosent
  Antall år i skole
  9
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  76,5
  Prosent
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,546
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  2,9
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  21,9
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  20,59
  Prosent
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  35,6
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  5 090
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  46
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  44
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  471
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  99,2
  Prosent
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  10,7
  Prosent
  Arbeidsledighet
  3,0
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  304 951 818 494
  US Dollar
  BNP per innbygger
  1 548
  US Dollar
  Primærnæring
  23
  Prosent
  Sekundærnæring
  18
  Prosent
  Tertiærnæring
  54
  Prosent
  Økonomisk vekst
  3,63
  Prosent
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  15,5
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  72
  Prosent
 •  

  Pakistan

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  5 527
  Personer
  Befolkningstall
  200 813 818
  tall