[[suggestion]]
Palestina

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Palestinerne mener at Øst-Jerusalem skal være deres hovedstad.

Etniske grupper

Vestbredden: 83 % arabere, 17 % jøder. Gaza: 100 % arabere

Språk

Arabisk, hebraisk, engelsk

Religion

Vestbredden: 80-85% muslimer, 12-14 % jøder, 1 - 2,5 % kristne/andre. Gaza: 99 % muslimer, 1 % kristne/andre (2012)

Innbyggertall

4 549 000

Areal

6 020

Myntenhet

Israelske shekel

Andre landsider

Geografi

Palestina består av Gazastripen, som ligger ved Middelhavets kyst mot grensen til Egypt, og Vestbredden som ligger mellom Israel og Jordan. Gazastripen er i hovedsak en kystslette. Området er tørt, og sand dekker store deler av slettelandskapet. Vestbredden består av den såkalte Jordansenkningen, i tillegg til et fruktbart høylandsområde med forholdsvis gode jordbruksbetingelser. Lite og forurenset vann er det største miljøproblemet i Palestina, og særlig i Gaza. I tillegg sliter landet med avskoging og jorderosjon som følge av at områdene er så tett befolket.

Historie

Området der de palestinske områdene ligger har vært befolket i mange tusen år. Jerusalem var senter for jødiske samfunn fram til jødene ble kastet ut i år 70. e.Kr. Etter å ha vært en del av Romerriket ble området invadert av arabiske styrker på 600-tallet. Det forble under arabisk/tyrkisk kontroll fram til det osmanske imperiet falt etter første verdenskrig. Da ble provinsen Palestina underlagt britisk kontroll. Som et svar på økt jødeforfølgelse i Europa vokste det fram en jødisk, nasjonalistisk bevegelse; sionismen. Sionistene ønsket å opprette en jødisk stat i Palestina gjennom kolonisering, og jobbet for at europeiske jøder skulle flytte til området. Snart oppsto det voldelige konflikter mellom den eksisterende palestinske befolkningen og de jødiske innflytterne. Etter andre verdenskrig foreslo FN å dele området i to; en jødisk del og en palestinsk del. I 1948 erklærte Israel seg som en egen stat. De arabiske nabolandene gikk umiddelbart til krig mot den nye staten. Israel gikk imidlertid seirende ut av krigen, og tok samtidig store deler av landområdene som var tiltenkt palestinerne. Rundt 750 000 palestinere flyktet i løpet av krigen. Under seksdagerskrigen i 1967 okkuperte Israel resten av områdene som skulle ha utgjort den palestinske staten (Vestbredden, Øst-Jerusalem og Gaza). Tre år tidligere hadde Den palestinske frigjøringsorganisasjonen (PLO) blitt stiftet. Etter å ha drevet væpnet motstand mot den israelske okkupasjonen i flere tiår gikk PLO med på å forhandle om fred. Resultatet ble Osloavtalen, som opprettet palestinske selvstyremyndigheter i 1994. Osloavtalen sa at Palestina skulle bli en selvstendig stat på sikt, men konflikten eskalerte, palestinerne var splittet, og okkupasjonen pågår fortsatt. I 2012 ble Palestina observatørstat i FN.

Les mer om konflikten mellom Palestina og Israel i vår konfliktprofil

Samfunn og politikk

De palestinske områdene skal styres av de palestinske selvstyremyndighetene, og det har jevnlig blitt avholdt valg til nasjonalforsamlingen. I 2007 oppstod det imidlertid en konflikt mellom de to største partiene, som førte til at Fatah i dag styrer på Vestbredden, mens Hamas har makten i Gaza. Det internasjonale samfunnet forholder seg første og fremst til Fatah. Korrupsjon og kameraderi har ført til at få palestinere har tillit til Fatah, og det spekuleres jevnlig om når de palestinske selvstyremyndighetene skal kollapse. Likevel forsøker de to partiene å etablere en felles regjering. Palestinerne deles ofte inn i tre kategorier: palestinske flyktninger (ca. halvparten); palestinere som bor i de okkuperte områdene (Gaza, Vestbredden og Øst-Jerusalem); og palestinere som bor i Israel med israelsk statsborgerskap. De politiske rettighetene til palestinere på Vestbredden og Gaza er kraftig innskrenket av palestinske myndigheter. Likevel er den israelske okkupasjonen det viktigste temaet i palestinsk politikk. Den fører til store problemer for palestinernes frihet, trygghet og samfunnsutvikling. For innbyggerne på Gaza er situasjonen spesielt alvorlig. Nesten ingen får reise ut fra Gaza, og israelske luftangrep har ført til enorme skader på hus, tilgangen til mat, vann og elektrisitet er begrenset.

Økonomi og handel

I de palestinske selvstyreområdene dyrkes det blant annet oliven, sitrusfrukter og grønnsaker, men både handel og produksjon lider under den israelske okkupasjonen. Ulovlige israelske bosettere bruker det meste av Vestbreddens knappe vannressurser, noe som hindrer utvikling av det palestinske jordbruket. I tillegg skaper Israels grensekontroller problemer for palestinernes tilgang til det israelske og internasjonale markedet. Israel innførte en blokade av Gazastripen i 2007, som hindrer at varer kan føres ut av området. På Vestbredden gir de bibelske stedene Betlehem og Jeriko gode turistinntekter.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Palestina på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Palestina

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  2 111 360 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  1,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,004
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  25,80
  prosent
 •  

  Palestina

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  1,2
  Prosent
  Veksthemmede barn
  7,40
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Palestina

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  21
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  3,7
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  73
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  45
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  Mangler data
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  11
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  48
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  1
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Palestina

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,4
  Prosent
  Alfabetisme
  96,9
  Prosent
  Antall år i skole
  11
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  91,7
  Prosent
 •  

  Palestina

  Enhet

  Vis graf

  Kvinner i lederstillinger
  15,9
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  21,2
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Palestina

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  60
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Palestina

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  10
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Palestina

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  38,0
  Prosent
  Arbeidsledighet
  26,8
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  3 095
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  24
  Prosent
  Tertiærnæring
  72
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  0,41
  Prosent
 •  

  Palestina

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  6 020
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  8,4
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  1,5
  Prosent
 •  

  Palestina

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  5 052 776
  tall
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,686
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  75
  År
  Forventet levealder for menn
  72
  År
 •  

  Palestina

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Palestina

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  5 551 467
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  2 214 783
  Personer
  Internt fordrevne
  231 000
  Internt fordrevne
 •  

  Palestina

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  2,621
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Palestina

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,79
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  Mangler data
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  3,66
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Palestina

  Enhet

  Vis graf

  Drapsrate
  0,69
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  99,3
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,867
  Skala
  Henrettelser
  3
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Lykkeindeks
  4,70
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  Mangler data
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  Mangler data
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Palestina

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  0
  Prosent