Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Rwanda

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Kigali

Etniske grupper

Hutu 84%, Tutsi 15%, Twa 1%

Språk

Kinyarwanda (en bantu-dialetkt, offisielt), fransk (offisielt), engelsk (offisielt), swahili

Religion

Romersk-katolske 56.5%, protestanter 26%, adventister 11.1%, muslimer 4.6%, naturreligioner 0.1%, ingen tro 1.7%.

Innbyggertall

10 837 000

Styreform

Republikk

Areal

26 340 km2

Myntenhet

Franc

BNI pr innbygger

1 759 PPP$

Nasjonaldag

1. juli

Andre landsider

Geografi

Rwanda ligger like sør for ekvator og har tropisk klima. Landet er fjellrikt med et vulkansk jordsmonn som gjør det fruktbart. Fjellkjeden mot vest er det eneste stedet der det ennå finnes regnskog.  I nordøst og i de sentrale områdene er det gressavanne, i sørøst er det store papyrussumper som forandrer utseende etter hver flomperiode.

Politisk urolighet og befolkningseksplosjon er en konstant trussel for dyrelivet, som i utgangspunktet er veldig rikt. Spesielt truet er den sjeldne fjellgorillaen. Nasjonalparken Akagera er i faresonen, men huser fortsatt elefant, sebra, bøffel og antiloper. Leopard og andre små kattedyr har vid utbredelse. I tett vegetasjon i sumpene lever den underlige storkefuglen treskonebb. Det finnes mer enn 700 fuglearter i Rwanda.

Eksempler på miljøproblemer i Rwanda er avskoging på grunn av ukontrollert kutting av trær til brensel, overbeite, jorderosjon, samt utbredt krypskyting.

Ecoprint

0.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Rwanda ville vi trenge 0.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Rwandas urbefolkning var twa, et pygméfolk som fra år 1000 ble fordrevet av innvandrende bantustammer (senere hutuer). De etablerte seg med bofast jordbruk. På 1400-tallet slo kvegfolket som var tutsienes forfedre seg ned i området. De utviklet et kongedømme med føydalt styresett. Det førte til at at hutuene ble avkrevd skatter av tutsikongen, og senere av kolonimyndighetene.

I 1916 ble Rwanda og Burundi lagt under Belgisk Kongo. Det belgiske styret forsterket motsetningene mellom de etniske gruppene. Tutsiminoriteten ble favorisert, noe som førte til stor misnøye blant hutuer. Uroen og volden mellom de to folkegruppene startet med brutale aksjoner mot tutsier allerede fra 1959. Disse voldshandlingene fremskyndet Belgias uttrekning fra Rwanda, og landet ble selvstendig republikk i 1962. Da vant hutuene flest seter i nasjonalforsamlingen. 60- og 70-tallet var preget av uro mellom folkegruppene og vold mot tutsier. Mange tutsier ble fordrevet.

På 80-tallet stiftet tutsier i eksil Rwandas Patriotiske Front (FPR), og invaderte Rwanda. Borgerkrigen som oppsto førte til reformer og flerpartisysten, men uroen blusset raskt opp igjen. I 1994 ble det gjort en avtale om at FPR skulle innlemmes i regjeringen og hæren. Like etter avtalen var signert ble presidenten (hutu) drept da flyet hans ble skutt ned. Dette utløste folkemordet i Rwanda. I løpet av tre måneder ble minst 800 000 tutsier og moderate hutuer drept, og tre millioner flyktet.

Samfunn og politikk

Rwanda er formelt en republikk med flerpartisystem, der presidenten har mye makt. Han velges for sju år av gangen, og kan kun gjenvelges én gang. Parlamentet er delt inn i et underhus (80 seter) og et overhus (26 seter). 30 prosent av plassene i underhuset er reservert kvinner, som velges av en valgkomité. Resten av plassene velges direkte av folket. Denne ordningen har ført til at Rwanda er det landet i verden med flest kvinner i parlamentet.

Etter folkemordet har landet vært styrt av ulike koalisjonsregjeringer med tutsier og hutuer. Siden 2000 har imidlertid tutsi-partiet fått mer og mer makt. Lederen for FPR, Paul Kagame, ble valgt til president samme år. Opposisjonen har de siste årene blitt truet og trakassert fra landets myndigheter, og er nå ingen reell utfordrer til regjeringsmakten. Dette, og det faktum at landets økonomi har vokst, og at den politiske situasjonen har vært relativt stabil, førte til at Kagame ble gjenvalgt ved presidentvalget i 2010.

Politisk er Rwanda fortsatt preget av folkemordet på 90-tallet. Landet vedtok en ny grunnlov i 2003, som forbyr politiske partier å identifisere seg med en bestemt folkegruppe, religion eller klan. Likevel er det fortsatt motsetninger mellom folkegruppene. Det er blant annet stor uengihet om hvorvidt det var tutsi- eller hutugrupper som skjøt ned flyet til presidenten, og som dermed utløste folkemordet. 

Økonomi og handel

Rwanda er et fattig jordbruksland og folkemordet satte landet tilbake økonomisk. Siden den gang er det blitt gjort en god jobb med å få landet på fote, og lav korrupsjon og en velskjøttet økonomi gjør Rwanda til et populært bistandsland. Verdensbanken og IMF har ettergitt store deler av landets utenlandslån. Ved utgangen av 2009 brukte Rwanda 14,4 prosent av BNP på nedbetaling av lån, en nedgang fra 85 prosent i begynnelsen av tiåret. Myndighetene prioriterer programmer for å få bukt med fattigdommen. Likevel er mer enn en tredel av befolkningen underernærte.

90 prosent av befolkningen jobber i jordbruket, og de aller fleste har kun små jordlapper til selvberging. Rwanda er et land uten kyst, noe som gjør handel og eksport vanskeligere. Politisk uro i nabolandene, samt dårlig utbygd infrastruktur i hele regionen, er også viktige faktorer som hemmer økonomisk vekst. Finanskrisen gikk hardt utover Rwanda, men økonomien på bedringens vei igjen. Rwanda har noe vekst i turismeindustrien, og det er særlig de sjeldne fjellgorillaene som trekker turister til landet.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Rwanda på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Rwanda

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  0,4
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  2,9
  Prosent
  Arbeidsledighet
  0,6
  Prosent
  Primærnæring
  33
  Prosent
  Sekundærnæring
  14
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  53
  Prosent
 •  

  Rwanda

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  26 340
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  46,6
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  19,5
  Prosent
 •  

  Rwanda

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  12 208
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  4,1
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  56
  År
  Forventet levealder for kvinner
  57
  År
  Forventet levealder for menn
  54
  År
 •  

  Rwanda

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  28,5
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  6
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  63,2
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  0,992
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,383
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,498
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  54
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  63,75
  Prosent
  Global lykkeindeks
  19,6
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  90,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Rwanda

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  87
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  18,0
  Prosent
 •  

  Rwanda

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  60,3
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  53,2
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  31,6
  Prosent
 •  

  Rwanda

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  225
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  286 366
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  144 737
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Rwanda

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  1
  Fredsindeksen
  2,250
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  1,1
  Prosent av BNP
 •  

  Rwanda

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  42
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  45
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  290
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  63
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Rwanda

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  7
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  54,11
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  5
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Rwanda

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,85
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,07
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  2,38
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  0,8
  Hektar per person
 •  

  Rwanda

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  88
  Prosent
 •  

  Rwanda

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  85,0
  Prosent
  Alfabetisme
  71,2
  Prosent
 •  

  Rwanda

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  76,1
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  62
  Prosent
 •  

  Rwanda

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  8 095 980 014
  US Dollar
  BNP per innbygger
  697
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  4,48