[[suggestion]]
Rwanda

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Kigali

Etniske grupper

Hutu 85%, Tutsi 14%, Twa 1% (2018)

Språk

Kinyarwanda (en bantu-dialekt, offisielt), fransk (offisielt), engelsk (offisielt), swahili

Religion

Romersk-katolske 43.7%, protestanter 37.7%, adventister 11.8%, muslimer 2%, andre 0.9%, ingen tro 2.5%, uspesifisert 1.3% (2012)

Innbyggertall

12 547 667 (2018) (2018)

Styreform

Republikk

Areal

26 340 km2

Myntenhet

Franc

BNI pr innbygger

1 913 PPP$

Nasjonaldag

1. juli

Andre landsider

Geografi

Rwanda er et høyland uten kyst. Det laveste punktet er 950 meter over havet, mens de høyeste toppene er de vulkanske Virungafjellene i nordøst på over 4000 meter over havet. Det vulkanske jordsmonnet bidrar til fruktbart land. Klimaet er tropisk, men kraftig moderert med høyden. Rwanda har to regntider, og et gjennomsnittlig årlig regn på 800 millimeter.

Det er et rikt dyreliv i Rwanda. En tredjedel av verdens fjellgorillaer lever i Virungafjellene. Politisk uro og befolkningseksplosjon er en konstant trussel for dyrelivet, særlig den sjeldne fjellgorillaen. Nasjonalparken Akagera er også i faresonen. Eksempler på miljøproblemer i Rwanda er avskoging på grunn av ukontrollert kutting av trær til brensel, overbeite, jorderosjon, samt utbredt krypskyting.

Ecoprint

0.4 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Rwanda ville vi trenge 0.4 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De første som bodde i Rwanda var  urbefolkningen twa, et pygméfolk som fra år 1000 ble fordrevet av innvandrende bantustammer (senere hutuer). De etablerte seg med bofast jordbruk. På 1400-tallet slo et kvegfolk seg ned i området. De var tutsienes forfedre, og utviklet et kongedømme med føydalt styresett. Hutuene ble avkrevd skatter av tutsikongen, og senere også av kolonimyndighetene.

I 1916 ble Rwanda og Burundi lagt under Belgisk Kongo. Det belgiske styret forsterket motsetningene mellom de etniske gruppene. Tutsiminoriteten ble favorisert, noe som førte til stor misnøye blant hutuer. Uroen mellom de to folkegruppene startet med brutale aksjoner mot tutsier allerede i 1959. Disse voldshandlingene fremskyndet Belgias uttrekning fra Rwanda, og landet ble en selvstendig republikk i 1962. Da vant hutuene flest seter i nasjonalforsamlingen. 60- og 70-tallet var preget av uro mellom folkegruppene og vold mot tutsier. Mange tutsier ble fordrevet.

På 80-tallet stiftet tutsier i eksil Rwandas Patriotiske Front (FPR), og invaderte Rwanda. Borgerkrigen som oppsto førte til reformer og et flerpartisysten, men uroen blusset raskt opp igjen. I 1994 ble det gjort en avtale om at FPR skulle innlemmes i regjeringen og hæren. Like etter avtalen var signert ble presidenten (hutu) drept da flyet hans ble skutt ned. Dette utløste folkemordet i Rwanda. I løpet av tre måneder ble minst 800 000 tutsier og moderate hutuer drept, og tre millioner flyktet.

Samfunn og politikk

Rwanda er formelt en republikk med flerpartisystem. Presidenten velges for en periode på sju år og kan gjenvelges en gang. Parlamentet har et tokammersystem, med et underhus (80 seter) og et overhus (26 seter). I underhuset er 30 prosent av setene reservert til kvinner som velges av en valgkomité. De resterende setene velges direkte av folket. Denne ordningen har ført til at Rwanda er blant landene i verden med flest kvinner i parlamentet.

Etter folkemordet har landet blitt styrt av ulike koalisjonsregjeringer med tutsier og hutuer. Siden 2000 har imidlertid tutsi-partiet fått mer og mer makt. Opposisjonen har de siste årene blitt truet og trakassert av landets myndigheter, og er nå ingen reell utfordrer til regjeringsmakten.

Politisk er Rwanda fortsatt preget av folkemordet på 90-tallet. Landet vedtok en ny grunnlov i 2003, som forbyr politiske partier å identifisere seg med en bestemt folkegruppe, religion eller klan. Likevel er det fortsatt motsetninger mellom folkegruppene. Det er blant annet stor uenighet om hvorvidt det var tutsi- eller hutugrupper som skjøt ned flyet til presidenten, og som dermed utløste folkemordet.

Økonomi og handel

Rwanda er et fattig jordbruksland og folkemordet satte landet tilbake økonomisk. Siden den gang er det blitt gjort en god jobb med å få landet på fote, og lav korrupsjon og en velskjøttet økonomi gjør Rwanda til et populært bistandsland. Verdensbanken og IMF har ettergitt store deler av landets utenlandslån. Myndighetene prioriterer programmer for å få bukt med fattigdommen. Likevel er mer enn en tredel av befolkningen underernærte.

Omkring 90 prosent av befolkningen jobber i jordbruket, og de aller fleste har kun små jordlapper til selvberging. Rwanda er et land uten kyst, noe som gjør handel og eksport vanskeligere. Politisk uro i nabolandene, samt dårlig utbygd infrastruktur i hele regionen, er også viktige faktorer som hemmer økonomisk vekst. Finanskrisen gikk hardt utover Rwanda, men økonomien er på bedringens vei. Rwanda har noe vekst i turismeindustrien, og det er særlig de sjeldne fjellgorillaene som trekker turister til landet.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Rwanda på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Rwanda

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  1 225 400 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  56,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,266
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  39,10
  prosent
 •  

  Rwanda

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  0,367
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Rwanda

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  18,8
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  53,2
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Rwanda

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  840
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,07
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Rwanda

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  Mangler data
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Rwanda

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  26 340
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,85
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  46,7
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  19,7
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  0,8
  Hektar per person
 •  

  Rwanda

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  1
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  2,140
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  56,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  56
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  52,43
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  6
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  89,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Rwanda

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  2
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,0
  Prosent av BNP
 •  

  Rwanda

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  36,1
  Prosent
  Undervektige barn
  2,2
  Prosent
  Veksthemmede barn
  37,90
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Rwanda

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  38
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  4,1
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,7
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  56
  År
  Malariatilfeller
  505,6
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  290
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  6,70
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  16
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  45
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  57
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Rwanda

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  85,1
  Prosent
  Alfabetisme
  70,8
  Prosent
  Antall år i skole
  7
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  93,9
  Prosent
 •  

  Rwanda

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,383
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  36,3
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  51,8
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  61,25
  Prosent
 •  

  Rwanda

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Rwanda

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  86
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  29,4
  Prosent
 •  

  Rwanda

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  2,9
  Prosent
  Arbeidsledighet
  1,0
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  9 135 454 442
  US Dollar
  BNP per innbygger
  748
  US Dollar
  Primærnæring
  31
  Prosent
  Sekundærnæring
  14
  Prosent
  Tertiærnæring
  53
  Prosent
  Økonomisk vekst
  3,58
  Prosent
 •  

  Rwanda

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  21,8
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  93
  Prosent
 •  

  Rwanda

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  225
  Personer
  Befolkningstall
  12 501 156
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  271 863
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  171 435
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,524
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  57
  År
  Forventet levealder for menn
  54
  År
  Lykkeindeks
  3,33
  Skala: 1-10 (der 10 er best)