[[suggestion]]
Singapore
Flagget til Singapore: Rødt er for brødreskap og likeverd, hvit er for renhet og ærbarhet, den voksende månen er symbol på en ung nasjon, de fem stjernene representerer idealene demokrati, fred, framskritt, rettferdighet og likhet

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Singapore

Etniske grupper

Kinesisk 74,3%, malaysisk 13,4%, indisk 9%, andre 3,2% (2018)

Språk

Engelsk (ofisiellt) 36,9%, mandarin (ofisiellt) 34,9%, andre kinesiske dialekter (inkludert hokkien, kantonesisk, teochew, hakka) 12,2%, malayisk (ofisiellt) 10,7%, tamil (ofisiellt) 3,3%, andre 2% (2015)

Religion

Buddhister 33,2%, kristne 18,8%, muslimer 14%, taoister 10%, hinduister 5%, ingen/andre 19,1% (2015)

Innbyggertall

5 791 901 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

716 km2

Myntenhet

Singaporske dollar

BNI pr innbygger

87 833 PPP$

Nasjonaldag

9. august

Andre landsider

Geografi

Singapore består av en hovedøy og 62 mindre øyer. Det meste av landet ligger lavere enn 15 meter over havet. Store deler av kysten er formet av landutfyllinger, havneanlegg og sumpdreneringer. Klimaet er fuktig tropisk og nesten uten årstidsvariasjoner med en gjennomsnittstemperatur på 27 °C og gjennomsnittlig luftfuktighet på 84 prosent. Tropisk regnskog er bevart i noen naturreservater. Singapore er en bystat, og dyrelivet er derfor i stor grad begrenset til naturreservatene og sumpskogen Nee Soon. Av de rundt 85 registrerte pattedyrartene er gnagere og flaggermus vanligst.

Miljøproblemene i Singapore er knyttet til forurensning fra industrien, begrenset tilgang på ferskvann og problemer med søppelhåndtering på grunn av lite tilgjengelig land. Landet kan også bli plaget av røyk og luftforurensning fra skogbranner i nabolandene Indonesia og Malaysia.  

Earth Earth Earth Ecoprint

3.3 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Singapore ville vi trenge 3.3 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Siden 200-tallet har Singapore vært en handelsutpost for flere riker i regionen. I 1299 tok byen navnet Singapore, etter sanskrit for Simha «løve» og pura «byen». Utover 1300-tallet førte flere konflikter mellom stormakter i regionen til at byen nesten ble helt forlatt. Mellom 1500- og 1800-tallet hersket Johor-sultanatet over øya. I 1819 ble byen en del av det britiske imperiet. Sammen med Penang og Malakka inngikk Singapore i den nyetablerte britiske kolonien «Straits Settlements». Singapore var en frihavn, og ble den dominerende handels- og havnebyen i Sørøst-Asia. Folketallet vokste raskt og kineserne ble den dominerende folkegruppen. Fra 1920-årene ble Singapore utbygd til en sterkt befestet britisk marinebase.

Under andre verdenskrig okkuperte Japan øya, og kolonien Straits Settlements ble oppløst. I 1946 ble Singapore en selvstendig britisk kronkoloni, før så å bli en del Malaysia-føderasjonen i 1963. Sterke motsetninger mellom det radikale og kinesisk-dominerte Singapore, og det konservative, malaypregede Malaysia førte til at Singapore gikk ut av føderasjonen i 1965. Siden har øya vært en selvstendig republikk.

Samfunn og politikk

Offisielt er Singapore en demokratisk republikk, men landet har tydelige autoritære og udemokratiske ordninger. Statens overhode er en folkevalgt president med relativt lite makt. Den utøvende makten ligger hos regjeringen og statsministeren, som utgår fra det dominerende partiet People’s Action Party (PAP). Partiet har hatt makten og statsministerposten siden frigjøringen i 1965. Den politiske opposisjonen undertrykkes, men har siden 1981 fått lov til å bli representert i parlamentet. Både mediene og internett er kontrollert av staten.

Singapore har alltid vært et viktig handelssentrum, derfor er befolkningen sammensatt av mange forskjellige folkeslag, kulturer, språk og religioner. Til tross for den udemokratiske regjeringen, og den sammensatte befolkningen er landet fredelig og velfungerende. Singapore har en av de høyeste levestandardene i verden, høy gjennomsnittlig levealder, et godt helsevesen og et godt utdanningssystem. Kvinner og menn er likestilt i landets lover, men kvinner tjener gjerne mindre enn menn og er underrepresentert i politikken. Landet har en spesiell form for syke-, pensjon-, og arbeidsledighetsforsikring. Alle betaler skatt til et sentralt omsorgsfond. Innbyggerne har gjerne to eller flere kontoer i fondet som så kan brukes til å kjøpe bolig, betale helseutgifter eller pensjon.

Økonomi og handel

Under kolonitiden var Singapores frihavn en møteplass for handel mellom nabolandene. Etter selvstendigheten satset landet på industrialisering og utenlandske investeringer. Dette førte til en sterk økonomisk vekst. I dag står industrisektoren for 24 prosent av landets bruttonasjonalprodukt, og det produseres blant annet skip, oljeplattformer, kjemikalier og elektronisk utstyr. Den velutviklede industrisektoren bidrar til at landet har et handelsoverskudd (de eksporterer mer enn de importerer) til tross for at de er helt avhengig av å importere mat, vann, olje og gass fra utlandet.

Øystaten har blitt et internasjonalt bank- og finanssentrum, og et stort antall multinasjonale selskaper har etablert seg der. Fra 1996 ble Singapore ikke lenger betraktet som et utviklingsland, og siden begynnelsen av 1990-årene har det vært satset på utvikling av servicenæringene (handel, finans, samferdsel og turisme). I dag står servicenæringen for 75 prosent av landets bruttonasjonalprodukt. Singapore regnes som det ledende finanssenteret i Sørøst-Asia, og det beste landet i verden å starte et selskap i.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Singapore på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  16 660 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,932
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,816
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  84
  År
  Forventet levealder for menn
  79
  År
  Lykkeindeks
  6,26
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  100,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  8 156
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  5,9
  Hektar per person
 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  56 373
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  10,31
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  8,2
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  719
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,86
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  0,8
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  23,1
  Prosent
 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  120
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  0
  Personer
  Fredsindeksen
  1,382
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  4
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  10,59
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  85
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  51,41
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  4
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  30,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  Mangler data
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  3,3
  Prosent av BNP
 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  3,6
  Prosent
  Veksthemmede barn
  4,40
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  3
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,1
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  81
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  10
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  9,90
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  1
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  3
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  47
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,9
  Prosent
  Alfabetisme
  97,0
  Prosent
  Antall år i skole
  14
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  99,5
  Prosent
 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,068
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  34,5
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  45,1
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  23,00
  Prosent
 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  100,0
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  100
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  1
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  8 845
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  7,7
  Prosent
  Arbeidsledighet
  3,8
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  323 907 234 412
  US Dollar
  BNP per innbygger
  57 714
  US Dollar
  Primærnæring
  0
  Prosent
  Sekundærnæring
  23
  Prosent
  Tertiærnæring
  75
  Prosent
  Økonomisk vekst
  2,05
  Prosent
 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  84,5
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Singapore

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  0
  Personer
  Befolkningstall
  5 791 901
  tall