[[suggestion]]
Slovenia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Ljubljana

Etniske grupper

Slovenere 83,1%, serbere 2%, kroater 1,8%, bosnjaker 1,1%, andre eller uspesifisert 12% (2002)

Språk

Slovensk (offisielt) 91,1%, serbokroatisk 4,5%, andre eller uspesifisert 4.4%, italiensk og ungarsk er offisielle språk i noen kommuner der italienere og ungarere lever (2002)

Religion

Katolikker 57,8%, muslimer 2,4%, ortodoks kristne 2,3%, andre kristne 0,9%, ingen tilknytting 3,5%, andre eller uspesifiserte 23%, ingen 10,1% (2002)

Innbyggertall

2 081 260 (2018)

Styreform

Republikk

Areal

20 270 km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

32 723 PPP$

Nasjonaldag

25. juni

Andre landsider

Geografi

Slovenias natur kan deles inn i tre deler. Fjell og kupert terreng preger det meste av landets nordlige, sentrale og sørlige deler. Fjellet Triglav på 2863 moh. er landets høyeste, og ligger helt i nord. Mellom fjellene ligger dype frodige daler med mange elver. I nordøst er naturen preget av flatt og åpent slettelandskap. Helt i sørvest har landet en kort og kupert kystlinje mot Adriaterhavet. Flere store elver renner gjennom landet, og nesten halvparten av landets areal er dekket av skog. Klimaet er like variert som naturen. Mesteparten av landet har kontinentalt klima med varme somre og kalde vintre. I fjellene er klimaet kaldere, og det kommer mye snø om vinteren. Kyststrøkene har et typisk middelhavsklima med milde vintre og varme lange somre.

Miljøproblemer i Slovenia er knyttet til forurensning fra industri. Den store elven Sava er svært forurenset på grunn av industri- og husholdningsutslipp. Kysten og havet er truet av forurensning fra tungmetaller og kjemikalier. Store skogområder er ødelagt eller truet av sur nedbør på grunn av luftforurensning fra metallindustri og fabrikker.

Earth Earth Ecoprint

2.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Slovenia ville vi trenge 2.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

På 500-tallet innvandret slaviske stammer til de øst-romerske områdene som i dag utgjør Slovenia. Frem til området ble en del av det Tysk-Romerske riket på 700-tallet ble området kontrollert av ungarere, bayere og frankere.  På 1500-tallet oppstod et slovensk skriftspråk, og de slovenske områdene var da under Habsburg-dynastiet. Utover 1800-tallet vokste det frem en slovensk og slavisk nasjonalisme, og i 1918 ble Slovenia med i den nyopprettede sør-slaviske (jugoslaviske) staten. Slovenere og kroater ønsket indre selvstyre, men serbernes ønske om en sterk og serbisk-styrt stat vant frem. Etter andre verdenskrig ble Jugoslavia en kommunistisk stat. Slovenia utviklet seg til å bli den rikeste av de seks jugoslaviske delrepublikkene, og utover 1980-tallet vokste en sterk demokratibevegelse frem i landet. I 1989 forsøkte Slovenia å innføre demokrati i Jugoslavia, til sterke protester fra Serbia. Forhandlinger førte ikke frem og Slovenia erklærte seg som selvstendig juni 1991. Serbia gikk til militært angrep, men trakk seg ut etter 10 dager.

Som en av de rikeste delrepublikkene i Jugoslavia klarte landet overgangen til selvstendighet og demokrati relativt bra. I 2004 ble landet medlem av både EU og NATO.

Samfunn og politikk

Slovenia er en parlamentarisk republikk der presidenten er statens overhode. Presidenten velges i allmenne valg for fem år av gangen, og har hovedsakelig en seremoniell rolle. Den utøvende makten ligger hos regjeringen som blir ledet av statsministeren. Regjeringen og statsministeren utgår fra nasjonalforsamlingen som blir valgt i direkte valg hvert fjerde år.

Slovenia har den mest homogene befolkningen av de tidligere jugoslaviske delrepublikkene. Dette har gjort at landet har hatt få etniske konflikter. Drnovšek, som var statsminister nesten sammenhengende fra 1994 til 2002, får ofte æren for å ha ledet Slovenias vellykkede overgang fra kommunisme til markedsøkonomi. Kombinasjonen av historisk tette bånd til Vest-Europa og et stabilt demokrati førte til at Slovenia var en av de nye statene i Øst-Europa som klarte overgangen best. I dag har Slovenia den høyeste levestandarden i Øst-, og Sentral-Europa. Velferdssystemet er godt utbygd, med gode pensjoner, helseforsikring, arbeidsløshetsforsikring, barnebidrag, og støtte til handikappede. Etter en lovendring i 2017 har likekjønnede rett til å gifte seg, men får ikke lov til å adoptere eller å få barn gjennom kunstig befruktning.

Økonomi og handel

I den første perioden etter selvstendigheten hadde landet en kortvarig økonomisk nedgang. Etter et par år satte den økonomiske veksten fart og arbeidsledigheten sank. Slovenia har i dag en godt utbygget infrastruktur og en velutdannet arbeidsstyrke. Sammenlignet med nabolandene på Balkan-halvøya og Italia, har landet lite korrupsjon. Av tjenesteytende næringer er finansvirksomheten (bank, forsikring) og turismen viktige inntektskilder for Slovenia. De største industriene er metall- og verkstedindustrien, som står for en fjerdedel av landets inntekter fra industriproduksjon. Landet har også en stor elektronikkindustri, tekstilindustri og tungindustri. Ellers blir det produsert kjemikalier, næringsmidler, tre-produkter, skotøy og motorkjøretøyer. Siden 2013 har landet hatt et handelsoverskudd (de eksporterer mer enn de importerer). Landet innførte Euro i 2007, og i 2010 ble landet medlem av OECD (organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling).

Til tross for landets økonomiske suksess gjenstår noen utfordringer. Finanskrisen i 2009 påvirket Slovenia hardt. Arbeidsledigheten og andelen fattige økte som følge av krisen, og fremdeles lever nesten 15 prosent av befolkningen under den nasjonale fattigdomsgrensen.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Slovenia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Slovenia

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  52 760 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  14,30
  prosent
 •  

  Slovenia

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,896
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  0,846
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  83
  År
  Forventet levealder for menn
  76
  År
  Lykkeindeks
  6,12
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Slovenia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  50,0
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Slovenia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  103
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  4,7
  Hektar per person
 •  

  Slovenia

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  12 812
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  6,21
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Slovenia

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,1
  Prosent
  Marine verneområder
  75
  Prosent
 •  

  Slovenia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  20 675
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,94
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  9,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  62,0
  Prosent
 •  

  Slovenia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  31
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  1 012
  Personer
  Fredsindeksen
  1,396
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  8,54
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  60
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  22,31
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  30,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Slovenia

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  1
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,0
  Prosent av BNP
 •  

  Slovenia

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Slovenia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  2
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,0
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  80
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  9
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  18,60
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  1
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  5
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  6
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Slovenia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,8
  Prosent
  Alfabetisme
  99,7
  Prosent
  Antall år i skole
  14
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  97,7
  Prosent
 •  

  Slovenia

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,053
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  41,2
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  46,6
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  36,67
  Prosent
 •  

  Slovenia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  98,0
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  76
  Prosent
  Vannuttak
  0,6
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Slovenia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  6 370
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  21
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  6 728
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  100,0
  Prosent
 •  

  Slovenia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  16,9
  Prosent
  Arbeidsledighet
  5,5
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  48 769 655 479
  US Dollar
  BNP per innbygger
  23 601
  US Dollar
  Primærnæring
  2
  Prosent
  Sekundærnæring
  29
  Prosent
  Tertiærnæring
  65
  Prosent
  Økonomisk vekst
  4,77
  Prosent
 •  

  Slovenia

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  78,9
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  99
  Prosent
 •  

  Slovenia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  69
  Personer
  Befolkningstall
  2 081 260
  tall