[[suggestion]]
Slovenia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Ljubljana

Etniske grupper

Slovenere 83.1%, serbere 2%, kroater 1.8%, bosniere 1.1%, andre eller uspesifisert 12% (2002)

Språk

Slovensk (offisielt) 91.1%, serbokroatisk 4.5%, andre eller uspesifisert 4.4%, italiensk og ungarsk er offisielle i noen kommuner der italienere og ungarere lever (2002)

Religion

Katolikker 57.8%, muslimer 2.4%, ortodoks kristne 2.3%, andre kristne 0.9%,ingen tilknytting 3.5%, andre eller uspesifiserte 23%, ingen 10.1% (2002)

Styreform

Republikk

Areal

20 270 km2

Myntenhet

Euro

BNI pr innbygger

32 723 PPP$

Nasjonaldag

25. juni

Andre landsider

Geografi

Slovenia er et fjelland, i nordvest ligger Triglav (2863 moh.) som er landets høyeste fjell. Mellom fjellene ligger dype daler. Elvene Sava, Drava, Mura og Soča renner gjennom landet. Slovenia har kontinentalt klima med varme somrer og kalde vintrer i innlandet, og middelhavsklima ved kysten. I de høyeste partiene er det alpint klima og nesten halvparten av landet er skogkledt. I de nedre delene vokser eike- og bøkeskog som går over i blandingsskog og barskog lenger opp. Over tregrensen er det alpin engvegetasjon. 75 pattedyrarter, med blant annet bjørn, hjort og gaupe. Alpesteinbukk er gjeninnført. Mer enn 200 fuglearter hekker.  

Miljøproblemer i Slovenia er særlig forurensning fra industri. Elven Sava er svært forurenset på grunn av industri- og husholdningsutslipp, mens kysten og havet er forurenset av tungmetaller og kjemikalier. Skogen nær Koper er ødelagt av sur nedbør (på grunn av luftforurensning fra metallindustrien og kjemiske anlegg).

Earth Earth Ecoprint

2.6 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Slovenia ville vi trenge 2.6 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

De slovenske områdene i Sentral-Europa var aldri en egen stat og underlagt blant annet Karl den store, frankerne og tyske føydalherrer. På 1500-tallet oppstod et slovensk skriftspråk, og alle de slovenske områdene var da under Habsburg. På 1700-tallet oppstod en slovensk avis, grammatikk og historie, og utover 1800-tallet ble den slovenske bevegelsen sterkere og politiske partier etablert. Den sørslaviske (jugoslaviske) idé fikk oppslutning, og den nye staten Jugoslavia ble opprettet i 1918. Slovenere og kroater ønsket indre selvstyre, mens serbernes ønske om en sterk og sentralstyrt stat vant frem. Titos maktovertakelse i 1945 førte til en hardhendt kommunisme og 10 000 slovenere ble likvidert, anklaget for antikommunisme. Militant serbisk nasjonalisme på 1980-tallet med Slobodan Miloševićs i spissen var likevel det som ble begynnelsen på slutten for Jugoslavia. Slovenia gikk i 1989 inn for demokrati, til sterke protester fra Serbia. Forhandlinger førte ikke frem og Slovenia erklærte seg uavhengig juni 1991. Serbia angrep, men trakk seg ut etter 10 dager.

Samfunn og politikk

Slovenia har den mest homogene befolkningssammensetningen av de tidligere jugoslaviske republikkene og var den rikeste og mest industrialiserte delen. Drnovšek, statsminister nesten sammenhengende fra 1994 til 2002, blir ofte gitt æren for å ha ledet Slovenias vellykkede overgang fra kommunisme til markedsøkonomi. Etter en nedgangsperiode like etter uavhengigheten, opplevde Slovenia god økonomisk utvikling. Sammen med de historiske båndene til vesten og et stabilt demokrati førte dette til at Slovenia var en av de nye statene i Øst-Europa som klarte seg best. Slovenia holdt som eneste land folkeavstemning om både NATO- og EU-medlemskap, begge viste et klart flertall for å bli med. Slovenia ble medlem av NATO og EU i 2004.

Forholdet mellom Slovenia og Kroatia har vært spent på grunn av en strid om et viktig fiskefarvann i Piranbukta i Adriaterhavet. I tillegg gjør begge statene krav på fire små landsbyer.  

Økonomi og handel

Slovenia var den rikeste og mest industrialiserte delen i Jugoslavia.  I den første perioden etter selvstendigheten hadde landet en kortvarig økonomisk nedgang. Etter et par år satt den økonomiske veksten fart og arbeidsledigheten sank. Slovenia har i dag en utmerket infrastruktur og en velutdannet arbeidsstokk. Av tjenesteytende næringer er særlig finansvirksomheten (bank, forsikring) og turismen viktige inntektskilder for Slovenia. De største industrigrenene er metall- og verkstedindustrien, som svarer til sammen for en fjerdedel av samlet produksjonsverdi. Landet har også en betydelig elektronisk industri, tekstilindustri og tungindustri. Ellers produseres det kjemikalier, næringsmidler, trebaserte produkter, skotøy, motorkjøretøyer og annet.

Til tross for landets økonomiske suksess er det noen utfordringer. Arbeidsmarkedet er lite fleksibelt og industrien får sterk konkurranse fra blant annet Kina og India. Finanskrisen i 2009 påvirket Slovenia og arbeidsledigheten økte, men bedret seg igjen etter noen år. I 2007 ble Euroen innført og i 2010 ble de medlem av OECD.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Slovenia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Slovenia

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  0,0
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  14,30
  prosent
 •  

  Slovenia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  Mangler data
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  9,1
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  62,0
  Prosent
 •  

  Slovenia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  2 081 260
  tall
  Fruktbarhetstall
  1,6
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  0,053
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,896
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  80
  År
  Forventet levealder for kvinner
  83
  År
  Forventet levealder for menn
  76
  År
 •  

  Slovenia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  6 370
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Slovenia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Slovenia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  69
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  34
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  888
  Personer
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
 •  

  Slovenia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  Fredsindeksen
  1,396
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Slovenia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  2
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  8
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Slovenia

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,94
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  6,21
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  22,49
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  4,7
  Hektar per person
 •  

  Slovenia

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  Mangler data
  Drapsrate
  0,48
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  100,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  1,003
  Skala
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  4,04
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  60
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  40,8
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  36,67
  Prosent
  Lykkeindeks
  6,12
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  1
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  30,3
  Indeks (0-120)
 •  

  Slovenia

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  100
  Prosent
 •  

  Slovenia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  99,9
  Prosent
  Alfabetisme
  99,7
  Prosent
 •  

  Slovenia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  99,5
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  99
  Prosent
 •  

  Slovenia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  16,9
  Prosent
  Arbeidsledighet
  6,2
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  2
  Prosent
  Sekundærnæring
  33
  Prosent
  Tertiærnæring
  65
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data