[[suggestion]]
Sør-Sudan

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Juba

Etniske grupper

Dinka 35.8%, nuer 15.6%, kakwa, bari, azande, shilluk, kuku, murle, mandari, didinga, ndogo, bviri, lndi, anuak, bongo, lango, dungotona, acholi med flere (2011)

Språk

engelsk (offisielt), arabisk (inkludert juba og sudanske varianter) + regionale språk

Religion

Tradisjonelle, kristne

Styreform

Republikk

Areal

644 330 km2

Myntenhet

Sørsudansk pund

Nasjonaldag

9. juli

Andre landsider

Geografi

Sør-Sudan er nesten dobbelt så stort som Norge. Terrenget stiger fra lave sletter i nord til åser og fjell i sør. De høyeste fjellene er over 3000 meter over havet og ligger mot grensen til Uganda. En rekke elver renner ned fra fjellene mot et av verdens største våtmarksområder og den uframkommelige Sudd-sumpen. Derfra renner vannet videre som en del av den hvite Nilen inn i Sudan. Planer om å legge deler av Nilen i rør kan føre til drastiske miljøforandringer i sumpområdet. 15 prosent av Sør-Sudan er fredede naturreservater. Sudd er det største av dem med over 400 fuglearter og 100 ulike fiskeslag. Fjellkjedene på grensen til Uganda har tropisk klima, tette skogområder og rikt dyreliv. De siste årene er et blitt kartlagt en forbløffende dyrevandring av blant annet elefanter, giraffer og antiloper i Sør-Sudan, bare slått i omfang av den mer kjente i Serengeti og Masai Mara i Tanzania og Kenya.

Ecoprint

0.9 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Sør-Sudan ville vi trenge 0.9 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

Sør-Sudan har vært en del av Sudan. Historien til Sudan og Sør-Sudan har vært preget av konflikter, sammenslåing og oppløsning. Området har vært styrt av ulike kongedømmer, men Sør-Sudan har vært militært og økonomisk svakere og preget av nomadekulturer. Nord har brukt sør som råvareressurs og hentet slaver derfra. Islam har stått sterkt i nord, mens forskjellige naturreligioner har preget Sør-Sudan. Egypt forsøkte å kolonisere både Sudan og Sør-Sudan, men hadde liten kontroll i sør. Britene fikk heller ikke kontroll i sør, men misjonærer spredte engelsk og kristendom i Sør-Sudan. Da Sudan fikk sin uavhengighet fra Storbritannia i 1956, oppsto det raskt konflikt mellom befolkningen i nord og i sør. Blant annet ønsket ikke befolkningen i Sør-Sudan muslimske styre. Etter 17 år med borgerkrig kom en fredsavtale på plass, før krigen brøt ut igjen da regjeringen ville innføre shar’ia (islamsk lov). En fredsavtale i 2005 ledet frem til en folkeavstemning i 2011. Den førte til at Sør-Sudan ble erklært selvstendig. Den lange borgerkrigen mellom Nord- og Sør-Sudan gikk sterkt utover befolkningen. Millioner av mennesker døde og 4 millioner ble internt fordrevet.

Samfunn og politikk

Sør-Sudans befolkning består av mer enn 60 etniske grupper. Etter fredsavtalen fikk Sør-Sudan sitt eget parlament som utviklet en grunnlov i 2011. Presidenten leder regjeringen og militæret. Parlamentet består av to deler, en kongress og et senat, som representerer de ulike delstatene. Salva Kiir Mayardit fra Dinka-folket ble valgt til landets første president. Etter uavhengigheten tok han til orde for demokratiske reformer og nasjonal forsoning. I 2013 økte kritikken mot Salva Kiirs lederstil. Han ble beskyldt for å drive i retning av diktatur. Salva Kiir sparket visepresidenten Riek Machar, som tilhørte den nest største folkegruppen Nuer. Gamle konflikter mellom de etniske gruppene blusset opp. Senere samme år beskyldte Salva Kiir sin tidligere visepresident for å forsøke å begå et statskupp, og det brøt ut kamper mellom grupperingene. Tusenvis av mennesker ble drevet på flukt, og landet er nå i borgerkrig.

Økonomi og handel

Sør-Sudan har akutt mangel på infrastruktur, noe som bremser den økonomiske utviklingen. Landets økonomi er basert på olje og bistand, hovedsakelig fra USA, Storbritannia, Nederland og Norge. Befolkningen i Sør-Sudan lever gjerne som nomader som kombinerer kvegdrift og landbruk. Det finnes knapt en servicesektor og ingen industri. Før uavhengigheten sto Sør-Sudan for 3/4 av Sudans oljeproduksjon. Oljen ble eksportert via rørledninger gjennom Sudan, og inntektene fordelt 50/50 mellom nord og sør. Etter selvstendigheten mente Sør-Sudan at de burde fått mer av oljeinntektene. De er imidlertid avhengige av å eksportere oljen gjennom Sudan, og derfor er den politiske situasjonen avgjørende for økonomien. I 2012 førte uenighet om transportkostnader til at Sør-Sudan stanset hele oljeproduksjonen, landets viktigste inntektskilde. Dette førte til en raskt økende inflasjon. De siste årene har landet kuttet i helse- og utdanningsbudsjettet, og satset mer på militæret som kriger mot deler av befolkningen. Store deler av befolkningen er avhengige av nødhjelp og myndighetene beskyldes for å være gjennomkorrupte.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Sør-Sudan på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Sør-Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  Mangler data
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  Mangler data
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  11,3
  Prosent
 •  

  Sør-Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  12 919 053
  tall
  Fruktbarhetstall
  4,5
  Antall barn per kvinne
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,388
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Forventet levealder
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for kvinner
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for menn
  Mangler data
  År
 •  

  Sør-Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Sør-Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  42,7
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  95,6
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
 •  

  Sør-Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  130
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  2 446 371
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  285 307
  Personer
  Internt fordrevne
  1 899 000
  Internt fordrevne
 •  

  Sør-Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  710
  Fredsindeksen
  3,508
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Sør-Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  96
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  146
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Sør-Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,93
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,13
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  Mangler data
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,5
  Hektar per person
 •  

  Sør-Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  52
  Drapsrate
  13,90
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  35,4
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Henrettelser
  5
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  13
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  28,46
  Prosent
  Lykkeindeks
  3,25
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sivile rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  113,4
  Indeks (0-120)
 •  

  Sør-Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  20
  Prosent
 •  

  Sør-Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  44,4
  Prosent
  Alfabetisme
  32,0
  Prosent
 •  

  Sør-Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  58,7
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  7
  Prosent
 •  

  Sør-Sudan

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  11,5
  Prosent
  Barnearbeid
  Mangler data
  Prosent av barn 5-17 år.
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Utenlandsgjeld
  Mangler data
  US dollar
  Økonomisk vekst
  Mangler data