[[suggestion]]
Somalia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Mogadishu

Etniske grupper

Somali 85%, bantu og ikke-somali 15% (inkludert 30 000 arabere)

Språk

Somali (offisielt), arabisk (offisielt), italiensk, engelsk

Religion

Sunnimuslimer

Innbyggertall

15 181 925 (2018)

Styreform

Parlamentarisk føderasjon

Areal

637 660 km2

Myntenhet

Somalisk shilling

Nasjonaldag

1. juli

Andre landsider

Geografi

Somalia har Afrikas lengste kystlinje. Store deler av landet er dekket av tørt slettelandskap. Klimaet er varmt med uregelmessige regnfall og lange tørkeperioder. De mer fruktbare og dyrkbare områdene ligger sør i landet.

Avskoging og overbeite er alvorlige miljøproblemer, noe som gjør livssituasjonen vanskelig for landets mange jordbruksarbeidere. Somalia er utsatt for mye ekstremvær som flom, ekstrem tørke og tropiske stormer. Mangel på rent vann er et stort helsemessig problem. I 2010- 2012 ble Somalia rammet av den mest alvorlige tørken på 60 år og hungersnøden tok livet av nærmere 260 000 mennesker.

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Somalia ville vi trenge 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

I over 2500 år har Somalia vært befolket av somaliere. Siden 900-tallet, da hovedstaden Mogadishu ble opprettet, har landet vært muslimsk. Den somaliske befolkningen har vært, og er fremdeles i dag delt inn i seks hovedklaner: Darod, Dir, Digili, Ishak, Hawiya og Rahanwin. Disse blir igjen delt opp i hundrevis av småklaner.

Under kolonitiden var Somalia under både britisk, fransk og italiensk styre. Somalia ble selvstendig i 1960, og har siden vært i en rekke kriger og konflikter. Like etter selvstendigheten tok kommandanten Muhammed Siad Barre makten i et militærkupp støttet av Sovjetunionen. Gjennom hele den kalde krigen var Somalia en viktig brikke i det strategiske spillet mellom USA og Sovjetunionen.

I 1991 ble diktatoren Barre styrtet og det brøt ut borgerkrig mellom forskjellige klaner i landet. Samtidig erklærte det nordvestlige området Somaliland sin uavhengighet. I 1998 fulgte den nordøstlige regionen Puntland etter og erklærte seg midlertidig uavhengig.

Samfunn og politikk

Selv om Somalia formelt er en republikk, har manglende demokrati og lovløshet preget landet siden diktatoren Siad Barre ble styrtet i 1991. Flere overgangsregjeringen har vært svake og kun hatt kontroll over en liten del av landet. Befolkningen har lenge vært avhengig av klansystemets regler og islamske rettssystemer. Somalia fremstår i dag mer som et klanvelde enn en fungerende samlet somalisk stat.  

Grunnet den pågående borgerkrigen, konflikten mellom klanene, og gjentakende naturkatastrofer har sentralmakten i Somalia brutt sammen. Innbyggernes livssituasjon er derfor særdeles vanskelig og fremtiden ser mørke ut. Over 1,1 million somaliere er drevet på flukt innad i landet, og over 1 million har flyktet ut av landet. Grunnet lovløsheten i landet har også terrorgruppen al-Shabaab fått fotfeste. Al-Shabaab har de senere årene begått terrorhandlinger i Kenya og Uganda som hevn for den afrikanske unions tilstedeværelse i Somalia.

Du kan lese mer om konflikten med Al-Shabaab her

Økonomi og handel

Somalisk økonomi er i stor grad preget av den politiske situasjonen i landet og mangelen på infrastruktur. Husdyrhold gir arbeid til størsteparten av befolkningen, og mangelen på god beitemark har gjort at bøndene i stor grad lever en nomadisk livsstil. Eksportinntektene kommer hovedsakelig fra kvegbruk, fiske og andre typer kjøtt til nærliggende land. Selv om eksporten har gått opp, har Somalia et stort handelsunderskudd (de importerer mer enn de eksporterer). Derfor er den somaliske økonomien avhengig av overføringer fra somaliere i utlandet som årlig overfører ca. 12 milliarder dollar til slektninger i hjemlandet.

Til tross for mangelen på en fungerende sentralmakt, har private initiativer utviklet og forbedret kommunikasjon og infrastruktur i landet. Likevel hindrer de mange interne konfliktene mellom klanene, og gjennomgående korrupsjon en reell forbedring av den økonomiske situasjonen og også tilgangen til utviklingshjelp.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Somalia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Somalia

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  1 760 370 000
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  0,518
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Somalia

  Enhet

  Vis graf

  IHDI
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
 •  

  Somalia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  37,3
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  73,6
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Somalia

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  609
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  0,05
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Somalia

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  0,3
  Prosent
  Marine verneområder
  0
  Prosent
 •  

  Somalia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  637 660
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  0,90
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  1,8
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  10,0
  Prosent
  Økologisk fotavtrykk
  1,2
  Hektar per person
 •  

  Somalia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  1 837
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Fredsindeksen
  3,367
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  3,0
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  14
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Korrupsjon
  10
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  57,24
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  113,2
  Indeks (0-120)
 •  

  Somalia

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  591
  Antall
  Hjemsendte penger
  Mangler data
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  1,5
  Prosent av BNP
 •  

  Somalia

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
  Undervektige barn
  15,0
  Prosent
  Veksthemmede barn
  25,30
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Somalia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  127
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  6,1
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  0,0
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  52
  År
  Malariatilfeller
  36,7
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  1 390
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  4,70
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  39
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  64
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  266
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Somalia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Somalia

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  20,9
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  24,36
  Prosent
 •  

  Somalia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  14
  Prosent
  Vannuttak
  0,0
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Somalia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  95
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  0
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  29,9
  Prosent
 •  

  Somalia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  11,7
  Prosent
  Arbeidsledighet
  14,0
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  7 052 000 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  478
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  10
  Prosent
  Tertiærnæring
  28
  Prosent
  Økonomisk vekst
  -1,08
  Prosent
 •  

  Somalia

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  2,0
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  66
  Prosent
 •  

  Somalia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  9 265
  Personer
  Befolkningstall
  15 181 925
  tall
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 044 742
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  29 272
  Personer
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Internt fordrevne
  825 000
  Internt fordrevne
  Forventet levealder for kvinner
  53
  År
  Forventet levealder for menn
  50
  År
  Lykkeindeks
  4,67
  Skala: 1-10 (der 10 er best)