Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Somalia

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Mogadishu

Etniske grupper

Somali 85%, bantu og ikke-somali 15% (inkludert 30 000 arabere)

Språk

Somali (offisielt), arabisk (offisielt), italiensk, engelsk

Religion

Sunnimuslimer

Styreform

OVERGANGSREGJERING - Parlamentarisk føderasjon

Areal

637 660 km2

Myntenhet

Somalisk shilling

Nasjonaldag

1. juli

Andre landsider

Geografi

Somalia har Afrikas lengste kyst. Store deler av landet er dekket av tørt slettelandskap. Klimaet er varmt med uregelmessige regnfall, og tørkeperioder. De mer fruktbare og dyrkbare områdene ligger sør i landet. Avskogning og overgressing er alvorlige miljøproblemer, noe som gjør livssituasjonen vanskelig for landets mange jordbruksarbeidere. Somalia ble rammet av tsunamien som slo innover den indiske kyst i 2004 og 300 personer mistet livet. Tidvis har befolkningen vært plaget med mye nedbør og store flommer. Mangel på rent vann er også et stort helsemessig problem. I 2010- 2012 ble Somalia rammet av den mest alvorlige tørken på 60 år og hungersnøden tok livet av nærmere 260 000 mennesker.

Ecoprint

0.7 jordkloder

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i Somalia ville vi trenge 0.7 jordkloder.
Se indikatoren for økologisk fotavtrykk.

Historie

I over 2500 år har Somalia vært befolket av somaliere. Siden 900-tallet, da hovedstaden Mogadishu ble opprettet, har landet vært muslimsk. Det som imidlertid skaper konflikter i den somaliske befolkningen er oppdelingen i seks hovedklaner: Darod, Dir, Digili, Ishak, Hawiya og Rahanwin. Disse blir igjen delt opp i hundrevis av småklaner. Klansystemet i Somalia er preget av maktkamp og voldelige konflikter. Under kolonitiden var Somalia under både britisk, fransk og italiensk styre. I 1977 gikk Somalia til krig mot Etiopia og forsøkte å gjenerobre Ogaden-provinsen som før kolonitiden var en del av det somaliske området. Somalia ble selvstendig i 1960, og litt senere tok kommandanten Muhammed Siad Barre makten i et militærkupp støttet av Sovjetunionen. I 1991 ble diktatoren Barre styrtet og det brøt ut borgerkrig. Samtidig erklærte det nordvestlige området Somaliland sin uavhengighet. I 1998 fulgte den nordøstlige regionen Puntland etter og erklærte seg midlertidig uavhengig. Den sørlige delen av landet styres av ulike rivaliserende grupper.

Samfunn og politikk

Vold og lovløshet har preget Somalia siden diktatoren Siad Barre ble styrtet i 1991. Flere overgangsregjeringen har vært svake og kun hatt kontroll over en liten del av landet. Befolkningen har lenge vært avhengig av klansystemets regler og islamske rettssystemer. I 2012 ble en president valgt som det er store forventninger til. I samarbeid med Den afrikanske union som er sterkt tilstede med militære styrker, håper en at myndighetene klarer å bekjempe ekstreme islamistiske grupperinger som Al- Shabaab. Al-Shabaab har de senere årene begått terrorhandlinger i Kenya og Uganda som hevn for den afrikanske unions tilstedeværelse i Somalia. I tillegg til jevnlige terrorangrep og trusler i Somalia.

Utenfor den somaliske kysten er pirater en stor trussel mot internasjonal skipsfart i området.

Økonomi og handel

Somalisk økonomi er i stor grad preget av den politiske situasjonen i landet og manglende infrastruktur. Husdyrhold gir arbeid til størsteparten av befolkningen. Eksportinntektene kommer hovedsakelig fra kvegbruk, men den siste tiden har inntektene fra kveghandelen gått ned fordi mange Gulf-stater har forbudt import av somalisk storfe, i frykt for smitte av sykdommen Rift Valley feber, som kan overføres fra dyr til mennesker. Den somaliske økonomien er avhengig av overføringer fra somaliere i utlandet som årlig overfører ca. 12 milliarder dollar til slektninger i hjemlandet. Til tross for mangel på en sentralmakt, har servicesektoren vokst, og det finnes private initiativer innen kommunikasjon og infrastruktur. Likevel er en reel forbedring av den økonomiske situasjonen og tilgang til utviklingshjelp foreløpig vanskelig på grunn av interne konflikter i landet og de nye myndighetene har fokus på korrupsjonsbekjempelse og etablering av grunnleggende tjenester.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Somalia på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Somalia

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant kvinner
  7,6
  Prosent
  Arbeidsledighet blant unge
  11,7
  Prosent
  Arbeidsledighet
  6,9
  Prosent
  Primærnæring
  65
  Prosent
  Sekundærnæring
  10
  Prosent
  Sårbar sysselsetting, kvinner
  0
  Prosent
  Tertiærnæring
  28
  Prosent
 •  

  Somalia

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  637 660
  Kvadratkilometer
  Arealbruk, dyrkbar mark
  1,8
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  10,1
  Prosent
 •  

  Somalia

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstall
  14 743
  1000 innbyggere
  Fruktbarhetstall
  6,1
  Antall barn per kvinne
  Forventet levealder
  52
  År
  Forventet levealder for kvinner
  53
  År
  Forventet levealder for menn
  50
  År
 •  

  Somalia

  Enhet

  Vis graf

  Barnearbeid
  49,0
  Prosent av barn 5-17 år.
  Drapsrate
  5
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Offentlig registrerte fødsler
  3,0
  Prosent av barn under fem år
  GDI - likestillingsutvikling
  Mangler data
  Skala
  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  0,000
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosent av insatte
  Korrupsjon
  10
  Skala:0-100
  Likestilling i styring av landet
  13,82
  Prosent
  Global lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-100 (der 100 er best)
  Sårbare stater
  114,0
  Indeks (0-120)
 •  

  Somalia

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  94
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  32,7
  Prosent
 •  

  Somalia

  Enhet

  Vis graf

  Ekstrem fattigdom
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  73,6
  Prosent av bybefolkningen
  Underernært befolkning
  0,0
  Prosent
 •  

  Somalia

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  9 265
  Personer
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  1 123 052
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  8 081
  Personer
  Internt fordrevne
  1 107 000
  Internt fordrevne
 •  

  Somalia

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  1 103
  Fredsindeksen
  3,392
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Militærutgifter
  0,8
  Prosent av BNP
 •  

  Somalia

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  137
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  123
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  732
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Tuberkulosetilfeller
  274
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Somalia

  Enhet

  Vis graf

  Barneekteskap
  45
  Henrettelser
  25
  Antall henrettede
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Politiske rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  65,95
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  7
  Skala: 1-7 (1 er best)
 •  

  Somalia

  Enhet

  Vis graf

  Biologisk mangfold
  0,91
  Rødlisteindeks
  CO2-utslipp per innbygger
  0,06
  Tonn CO2 per innbygger
  Materielt fotavtrykk
  3,48
  Tonn per innbygger
  Økologisk fotavtrykk
  1,2
  Hektar per person
 •  

  Somalia

  Enhet

  Vis graf

  Mobildekning
  30
  Prosent
 •  

  Somalia

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Somalia

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  31,7
  Prosent
  Tilgang til velutbyggede sanitæranlegg
  24
  Prosent
 •  

  Somalia

  Enhet

  Vis graf

  Bruttonasjonalprodukt
  5 925 000 000
  US Dollar
  BNP per innbygger
  552
  US Dollar
  Økonomisk vekst
  0,17